KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÓM 4

8 11 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 06:59

BÀI THẢO LUẬN MÔN KHOA HỌC QUẢN LÝ   Bài thảo luận số (Về quan hệ chiến lược kinh doanh chiến lược nguồn nhân lực) Thực hiện: Nhóm • • • • • • Nguyễn Mạnh Hùng Phạm Đức Minh Nguyễn Kiều Nga Lê Thị Ngọc Nguyễn Phương Nhã Nguyễn Huy Quang Tóm tắt thảo luận số • Hampton khách sạn lớn nước Mỹ, tổng số nhân viên 7000 người Tóm tắt thảo luận số • Trước tình hình cạnh tranh khốc liệt ngành khách sạn, Hampton định thực sách “thỏa mãn khách hàng 100%” • Chính sách: khách hàng khơng hài lòng khía cạnh khơng phải trả tiền • Để thực sách, đội ngũ quản lý cho nhân viên tham gia khóa đào tạo tất phận • Khóa học khiến nhân viên hiểu rõ họ phải làm với khách hàng khiến họ có niềm tin vào khách hàng Tóm tắt thảo luận số • Thay đổi công việc nhân viên, công việc họ làm cho khách hàng hài lòng, nhiệm vụ họ cơng việc cũ • Cấp làm cho nhân viên cảm thấy họ tin tưởng =>Sự tin tưởng khiến cho nhân viên làm công việc họ tốt hơn, họ cố gắng nhiều để làm hài lòng khách hàng Bài thảo luận số • Câu 1: Miêu tả lại chiến lược nguồn nhân lực khách sạn Hampton So sánh chiến lược với chiến lược cũ khách sạn? • Câu 2: Chiến lược nguồn nhân lực ch sạn Hampton có phù hợp với chiến lược kin h doanh khách sạn hay khơng? • Câu 3: Chiến lược nguồn nhân lực có cho phép khách sạn đương đầu với mối đe dọ a môi trường cách có hiệu khơng? Bài thảo luận số • Câu 4: Phân biệt chiến lược nguồn nhân lực tổ chức nhân lực sử dụng để thực c hiến lược Cơng cụ tổ chức nhân lực mà ch sạn sử dụng để thực chiến lược có hiệu khơng? • Câu 5: Những rủi ro xảy với khác h sạn Hampton chấp nhận chiến lược nhân l ực này? ... phép khách sạn đương đầu với mối đe dọ a mơi trường cách có hiệu khơng? Bài thảo luận số • Câu 4: Phân biệt chiến lược nguồn nhân lực tổ chức nhân lực sử dụng để thực c hiến lược Cơng cụ tổ chức
- Xem thêm -

Xem thêm: KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÓM 4, KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÓM 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay