Chương 6 KHOA HỌC QUẢN LÝ

4 14 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 06:59

Chương LÃNH ĐẠO I Lãnh đạo để lãnh đạo quản trị Khái niệm Lãnh đạo việc định chủ trương, đường lối, mục đích, tính chất, nguyên tắc hoạt động hệ thống điều kiện môi trường định Đặc điểm - Lãnh đạo hệ thống tổ chức, bao gồm yếu tố: Người lãnh đạo, người bị lãnh đạo, mục đích hệ thống, nguồn lực (ngồi người) mơi trường (hồn cảnh) Chú ý: Người lãnh đạo người tập thể Mục đích mục tiêu dài hạn mang tính định hướng lâu dài - Lãnh đạo trình, biến chuyển tùy thuộc vào yếu tố trên, có lúc người lãnh đạo chủ động khống chế yếu tố kia, có lúc ngược lại người lãnh đạo bị yếu tố chi phối - Lãnh đạo hoạt động quản trị mang tính phân tầng (ng lãnh đạo thông qua quyền lực ảnh hưởng để tạo máy tiến hành hoạt động quản trị) - Lãnh đạo gắn liền với phục tùng người quyền (Vì họ có quyền lực, biến ước mở thân ng khác hệ thống thành thưc, ng có khả thu hút ng khác) Lãnh đạo quản trị Lãnh đạo (hướng dẫn) trình định hướng dài hạn cho chuỗi tác động chủ thể quản trị, quản trị q trình chủ thể tổ chức liên kết tác động lên đối tượng bị quản trị để thực định hướng tác động dài hạn Lãnh đạo quản trị mục tiêu cao hơn, khái quát cụ thể Quản trị lãnh đạo trường hợp mục tiêu cụ thể chuẩn xác Ng lđ ng tạo viễn cảnh để tập hợp ng, ng qtr tập hợp nhân tài vật lực để biến viễn cảnh thành thực Kỹ lãnh đạo Theo phương thức làm việc: Kỹ lãnh đạo trực tiếp kỹ làm việc với người nội hệ thống cá nhân, tổ chức bên ngồi mơi trường có liên quan đến hoạt động hệ thông Kỹ ủy quyền kỹ người lãnh đạo cho phép cán cấp có quyền chịu trách nhiệm định, ng lãnh đạo phải chịu trách nhiệm cuối Kỹ xây dựng hệ thống kỹ hình thành quy chế tổ chức hệ thống mơi trường văn hóa hợp lý hệ thống để huy động tối đa tận tâm tinh thần tự chiujt rách nhiệm ng hệ thống Theo phương thức suy nghĩ hành động: Kỹ tư kỹ bản, khởi đầu nhà quản trị Kỹ tổ chức kỹ làm việc với người phương tiện… Kỹ nghiệp vụ kỹ hiểu biết nghiệp vụ chun mơn hệ thống, mang tính kỹ thuật Nội dung lãnh đạo 4.1 Hiểu rõ người hệ thống Đây nội dung đầu tiên, quan trọng mà ng ld phải nắm vững =>Khó 4.2 Đưa định lãnh đạo thích hợp 4.3 Xây dựng nhóm làm việc Trong điều kiện hoạt động với quy mô đông người, việc phân cấp phân công quản trị tất yếu khách quan 4.4 Dự kiến tình tìm cách ứng xử tốt Qtr lãnh đạo trình hướng tới mục tiêu, viễn cảnh tương lai =>cần dự kiến tình xảy 4.5 Giao tiếp đàm phán Quá trình lãnh đạo trình tiếp xúc làm việc với người thơng qua hoạt động giao tiếp đàm phán =>cần có nội dung II Các phương pháp lãnh đạo người Khái niệm 1.1 Phương pháp lãnh đạo người hệ thống Các pp lãnh đạo người hệ thống tổng thể cách thức tác động có có chủ đích người lãnh đạo lên người với nguồn lực khác hệ thống để đạt mục tiêu quản trị đề PP lãnh đạo có vai trò quan trọng hể thống quản trị Việc sd pp lãnh đạo vừa khoa học vừa nghệ thuật Tính khoa học đòi hỏi phải nắm vững đối tượng với đặc điểm vốn có nó, để tác động theo quy luật khách quan Tính nghệ thuật chỗ biết lựa chọn kết hợp pp thực tiễn để sử dụng tốt tiềm hệ thống để đạt mục tiêu quản trị đề 1.2 Căn cứ, yêu cầu phương pháp lãnh đạo - Phải bám sát mục tiêu mục đích quản trị - Phải xuất phát từ thực trạng hệ thống - Phải tuân thủ ràng buộc môi trường - Các phương pháp lãnh đạo sử dụng tùy thuộc vào thói quen, lực giới hạn thời gian cho phép người lãnh đạo 1.3 Đặc điểm phương pháp lãnh đạo - Các pp lãnh đạo biến động (tùy thuộc vào không gian thời gian) - Các pp ld luôn đan kết vào nhằm hạn chế khiếm khuyết chúng - Các pp ld chịu tác động to lớn nhu vầu động làm việc người bị tác động xét theo thời gian không gian diễn lãnh đạo Nhu cầu động làm việc người 2.1 Nhu cầu Nhu cầu trạng thái tâm lý mà người cảm htaays thiếu thốn không thỏa mãn mong đá ứng Nhu cầu gắn liền với tồn phát triển người, cộng đồng, tập thể xã hội Nhu cầu có nhiều loại: sinh lý, lao động, tình u… 2.2 Động Động mục đích chủ quan hoạt động người động lực thúc đẩy người hành động nhằm đáp ứng nhu cầu đặt Việc quản trị thành công ng lãnh đạo tạo động chung, lợi ích chung cho đông đảo ng hệ thống Nhu cầu động người quản trị chi phối họ trình hoạt động 2.3 Một số học thuyết nhu cầu động hoạt động người 2.3.1 Học thuyết phân cấp nhu cầu Abraliam Maslow =>Nhu cầu người phù hợp với phân cấp từ nhu cầu thấp đến cao Khi nhóm nhu cầu tm loại nhu cầu k động thúc đẩy  Trước tiên nhà lãnh đạo phải quan tâm đến nhu cầu vật chất, sở mà nâng dần lên nhu cầu bậc cao 2.3.2 Học thuyết động F Herzberg F.H chia động thành nhóm N1: Các yếu tố định lượng (lương, thưởng…) làm cho ng hài lòng, thỏa mãn, gọi yếu tố trì Y tố định phải có k dc coi động thúc đẩy N2: y tố định tính (trách nhiệm, thành đạt…) yếu tố có liên quan đến công việc Theo ông, y tố động lực thúc đẩy 2.3.3 Học thuyết động Victor H Room Sức mạnh = Mức ham mê x Niềm hy vọng Trong đó, sức mạnh cường độ thúc đẩy người Mức ham mê cường độ ưu ng giành cho kết Niềm hy vọng xác suất mà hoạt động riêng lẻ dẫn tới kết mong muốn Các phương pháp lãnh đạo 3.1 Ba cực pp lãnh đạo Tương ứng với trạng thái lãnh đạo Sự cam kết =>PP hành lãnh đạo Sự hợp tác =>PP giáo dục, pp kinh tế lãnh đạo Thành tựu khoa học công nghệ =>PP dựa vào kết khoa học công nghệ lãnh đạo 3.2 Các pp lãnh đạo thường dùng 3.2.1 Các pp giáo dục, vận động, tuyên truyền Là cách tác động vào nhận thức tình cảm ng nhằm nâng cao tính tự giác 3.2.2 Các pp hành Là cách tác động nhà ld đến tập thể ng quyền = định dứt khốt, mang tính bắt buộc… 3.2.3 Các pp kinh tế Là cách tác động gián tiếp thông qua kinh tế 3.2.4 Các pp lãnh đạo đại Là pp lãnh đạo đưa vào việc sử dụng phổ biến có hiệu thành tựu khoa học cơng nghệ đại 3.2.5 Các hình thức thực pp lãnh đạo - Ra văn quy chế làm việc - Ký kết hợp động làm việc với ng - Sử dụng người khống chế, kiểm sốt ng thơng qua việc ủy quyền quản trị phân cấp quản trị - Xây dựng điển hình danh hiệu vinh dự =>xét tặng cho cá nhân có đóng góp - Tạo mơi trường làm việc hiệu - Thực hình thức truyền thông hệ thống - Mở rộng mối quan hệ đối ngoại - Sử dụng hình thức sinh hoạt, nghỉ ngơi, giao tiếp rộng rãi hệ thống 3.2.6 Các pp tác động lên đối tượng khác hệ thống Cần phảo có pp hình thức thích hợp nhằm sử dụng kỹ hình thực thích hợp mang tính nghiệp vụ chun mơn 3.2.7 Các pp tác động lên khách thể trị Về dựa pp dùng nội hệ thống Thực chất tổng thể cách thức có chủ đích =>tạo mơi trường hoạt động có lợi ổn định cho hệ thống =>Nhằmđạt mục đích mục tiêu quản trị đề ... mối quan hệ đối ngoại - Sử dụng hình thức sinh hoạt, nghỉ ngơi, giao tiếp rộng rãi hệ thống 3.2 .6 Các pp tác động lên đối tượng khác hệ thống Cần phảo có pp hình thức thích hợp nhằm sử dụng kỹ
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 6 KHOA HỌC QUẢN LÝ , Chương 6 KHOA HỌC QUẢN LÝ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay