câu 3 KHOA HỌC QUẢN LÝ

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 06:59

Chiến lược nguồn nhân lực  Đào tạo phát triển nhân viên • Đào tạo giúp nhân viên thực tốt cơng việc họ, lợi ích đào tạo mở rộng xun suốt cơng việc nhân viên khách sạn Còn phát triển giúp họ xử lý trách nhiệm tương lai  Tổ chức nhân viên thành nhóm tự quản • Các nhân viên phải hiểu hầu hết nhiệm vụ thuộc nhóm mình, thực công việc thay cho nhân viên khác Kết lực lượng nhân viên linh hoạt tạo Chiến lược nguồn nhân lực  Chiến lược nguồn nhân lực cho phép khách sạn đương đầu với mối đe dọa mơi trường cách có hiệu quả: • • • • • Từ phía khách hàng Từ phía nhà cung cấp Từ phía dịch vụ thay Từ phía đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn Từ phía đối thủ cạnh tranh trực tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: câu 3 KHOA HỌC QUẢN LÝ , câu 3 KHOA HỌC QUẢN LÝ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay