CÂU 5 KHOA HỌC QUẢN LÝ

5 13 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 06:59

Rủi ro khách sạn Hampton gặp phải chấp nhận chiến lược nhân lực - Phải đào tạo chuyên môn nghiệp vụ kỹ để thỏa mãn khách hàng 100% Số lượng nhân viên cần đào tạo lớn: 7000 người ngày Mỗi phận có chương trình, nội dung đào tạo khác Sử dụng nhiều phương pháp phương tiện đại sử dụng giảng Rủi ro 2: Khách hàng lợi dụng hạn chế chiến lược để trục lợi • Nhân viên phép làm điều nhằm thỏa mãn khách hàng 100% •Nhân viên khai khống số tiền bồi thường cho khách lên •Nhân viên khách hàng liên kết với diễn nhiều lần, từ làm uy tín khách sạn Khách sạn cạnh tranh lợi dụng số điểm sau để làm giảm uy tín khách sạn Hampton: -Chiến lược khiến số người khơng tin xảy (như câu chuyện nhân viên Thompson) -Liên kết với nhân viên để giảm uy tín khách sạn
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU 5 KHOA HỌC QUẢN LÝ , CÂU 5 KHOA HỌC QUẢN LÝ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay