CÂU 3 KHOA HỌC QUẢN LÝ

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 06:59

Câu điểm (KHQL) Câu 1 Hãy xác định tổ chức mà anh chị quan tâm? Nêu tên kế hoạch tổ chức đó? Nêu quy trình lập kế hoạch tổ chức Kế hoạch thuộc loại kế hoạch gì? Vận dụng quy trình lập ké hoạch số mơ hình phù hợp để phản ánh quy trình lập ké hoạch kể trên? (Sử dụng mơ hình lực lượng Porter SWOT) Câu Hãy xác định tổ chức mà anh chị quan tâm? Hãy vẽ sơ đồ cấu tổ chức tổ chức đó? Xác định điểm mạnh, điểm yếu (hay ưu, nhược điểm) tổ chức theo thuộc tính: mối quan hệ quyền hạn, kết hợp tập trung phi tập trung quản trị? Nêu điều kiện áp dụng cấu Đưa vài sáng kiến hồn thiện cấu tổ chức đó? Câu Hãy xác định tổ chức mà anh chị quan tâm? Hãy xác định công cụ sử dụng để tạo nâng cao động lực cho ng lao động tổ chức đó? (Cách 1: sử dụng mơ hình ví dụ Maslow trang 284, mơ hình yếu tố, mơ hình thuyết mong đợi trang 291; Cách 2: sử dụng phương pháp: Hành chính, kinh tế, giáo dục) Việc sử dụng cơng cụ bộc lộ ưu nhược điểm nào? Theo anh chị cơng cụ cần hồn thiện nào?
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU 3 KHOA HỌC QUẢN LÝ , CÂU 3 KHOA HỌC QUẢN LÝ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay