cau 2 KHOA HỌC QUẢN LÝ

6 7 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 06:59

Kinh doanh khách sạn ngành nghề có mơi trường cạnh tranh cực lì khốc liệt + Khách hàng dễ dàng chuyển từ khách sạn đến khách sạn khác họ khơng hài lòng vấn đề nào, nữa, họ nói điều với bạn bè, người quen, đồng nghiệp họ uy tín khách sạn bị giảm xuống nhanh chóng + Từng khách sạn phải đưa chiến lược kinh doanh phù hợp để cạnh tranh với đối thủ, đưa chiến lược cạnh tranh không công công Kinh doanh khách sạn ngành kinh doanh cho lâu dài, hiệu không đến trước mắt phải qua q trình xâm nhập thị trường, tạo uy tín với khách hàng Khách sạn phải đáp ứng nhu cầu khách hàng cách đầy đủ kịp thời sở không ảnh hưởng tới lợi nhuận dài hạn  Càng đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng thương hiệu khách sạn có uy tín Đáp ứng tốt nhu cầu khách hang lợi cạnh tranh khách sạn Nó phù hợp với chiến lược kinh doanh khách sạn  Xu hướng tiếp tục đa dạng hóa nguồn nhân lực, thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng khách sạn trở nên đồng cạnh tranh thị trường ngày gay gắt, đòa tạo phát triển giúp cho nhân viên đảm đương nhiệm vụ mở rộng trách nhiệm nặng nề Thông thường khách sạn cạnh tranh chiến lược giá dịch vụ  Có nhiều khách sạn cạnh tranh giá dịch vụ, giá có rẻ nữa, dịch vụ tốt, lại quên họ thiếu yếu tố quan trọng nữa, mà thời buổi cần, cơng tác phục vụ nhiệt tình nhân viên khách sạn quản lý họ  Theo ông Robert Mcintosh, CEO CBRE Hotels khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, chủ khách sạn cần có chiến lược rõ ràng từ ban đầu định kinh doanh khách sạn Trước tình hình khách sạn Hampton định thực sách “ thoả mãn khách hàng 100%” Họ tin khách hàng hài lòng học tuyên truyền với người khác, điều kiện quan trọng để khách sạn mở rộng pham vị hoạt động kinh doanh Nội dung sách  Cho phép yêu cầu nhân viên khách sạn làm điều để thoả mãn nhu cầu khách, kể việc ứng tiền túi trước để trả lại cho khách cần thiết  Đây chiến lược mẻ, chưa có khách sạn giám làm nhiều nguyên nhân Trong có nguyên nhân chủ yếu “ không tin tưởng nhân viên” Khách sạn Hampton lại có nhiều lý để thực chiến lược mà nhiều người cho mạo hiểm??  Nhưng khơng thể khơng có nghi ngờ sách này, ví dụ khách hàng lợi dụng sách cách để mà khơng tiền, nhân viên lợi dụng sách để lấy thêm tiền khách sạn  Và đây, họ có ngày, chương trình đặc biệt, nhân viên khách sạn người quản lý tài giỏi trò chuyện để hiểu hơn, từ tạo tin tưởng nhân viên mình, nhiệt huyết trung thành nhân viên với khách sạn Và cần tin tưởng vào khách hàng Kết Luận Vì vậy, thời buổi cạnh tranh khốc liệt cần có ý tưởng táo bạo nên mang tính thực, để đưa khách sạn phát triển cách bền vững Và chiến lược khách sạn Hampton chiến lược đắn, thành công Tuy theo chiến lược cổ điển ngành khách sạn chưa có tiền lệ Bây cần có chiến lược vậy, ý tưởng chưa áp dụng vào ngành khách sạn, thấy phù hợp nên cho thử nghiệm Biết đâu lại chiến lược khôn ngoan thời buổi cạnh tranh khốc liệt
- Xem thêm -

Xem thêm: cau 2 KHOA HỌC QUẢN LÝ , cau 2 KHOA HỌC QUẢN LÝ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay