SLIDE VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN

14 15 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 06:44

Vận tải giao nhận hàng hóa XNK Mơ tả môn học  Môn học vận tải giao nhận hàng hóa XNK gồm đơn vị học trình (45 tiết )nhằm trang bị cho người học cách có hệ thống, khoa học, toàn diện kiến thức nghiệp vụ chủ yếu vận tải giao nhận hàng hóa XNK lĩnh vực thương mại quốc tế Kết cấu nội dung môn học: chương       Chương I: Vận tải buôn bán quốc tế Chương II: Chuyên chở hàng hóa XNK đường biển Chương III: Chuyên chở hàng hóa XNK Container Chương III: Chuyên chở hàng hóa XNK đường hàng không Chương IV: Vận tải đa phương thức quốc tế Chương VII: Giao nhận hàng hóa XNK chuyên chở đường biển Giáo trình- Tài liệu tham khảo  Vận tải giao nhận ngoại thương, PGS.TS Nguyễn Như Tiến, NXB Giao thông vận tải, 2010  Các công ước quốc tế vận tải hàng hải, Trường ĐH Ngoại thương, 2000  Bộ luật hàng hải, 2005  Luật hàng không dân dụng, 2006 Chương I: Vận tải buôn bán quốc tế I   Khái quát vận tải Định nghĩa Theo nghĩa rộng: “Vận tải quy trình kỹ thuật di chuyển vị trí khơng gian người vật phẩm” Theo nghĩa hẹp (kinh tế): “Vận tải hoạt động kinh tế có mục đích người nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển vị trí khơng gian đối tượng vận chuyển” I Khái quát vận tải Đặc điểm  Vận tải ngành sản xuất vật chất Sức lao động Đối tượng lao động Sản phẩm Công cụ lao động  Vận tải ngành sản xuất vật chất đặc biệt – – – Sản xuất ngành vận tải trình tác động vào đối tượng lao động mặt không gian Sản phẩm ngành vận tải có tính chất vơ hình Q trình sản xuất tiêu thụ khơng tách rời I Khái quát vận tải Phân loại vận tải 3.1 Căn vào phạm vi phục vụ Vận tải nội Vận tải công cộng 3.2 Căn vào môi trường hoạt động  Vận tải đường thủy: – Vận tải đường biển – Vận tải đường sông – Vận tải pha sông biển – Vận tải hồ  Vận tải đường bộ: – Vận tải đường sắt – Vận tải đường ô tô  Vận tải đường hàng không: – Vận tải máy bay – Vận tải khinh khí cầu – Vận tải vệ tinh  Vận tải đường ống I Khái quát vận tải 3.3 Căn vào đối tượng chuyên chở - Vận tải hàng hóa - Vận tải hành khách 3.4 Căn vào cách tổ chức trình vận chuyển - Vận tải đơn phương thức - Vận tải đa phương thức - Vận tải chặng 3.5 Căn vào khoảng cách hoạt động - Vận tải đường gần - Vận tải đường xa II Vận tải quốc tế Khái niệm đặc điểm 1.1 Khái niệm: “Vận tải quốc tế q trình chun chở hàng hóa tiến hành lãnh thổ hai hay nhiều nước khác nhau” 1.2 Đặc điểm  Việc chuyên chở diễn lãnh thổ hai nước trở lên  Nơi nơi đến phải thuộc hai nước khác  Các mối quan hệ phát sinh trình vận chuyển phải quy phạm pháp luật quốc tế điều chỉnh 2 Tác dụng vận tải quốc tế  Góp phần thúc đẩy bn bán quốc tế phát triển: “Khối lượng hàng hóa lưu chuyển hai nước tỷ lệ thuận với tích số tiềm kinh tế hai nước tỷ lệ nghịch với khoảng cách chuyên chở hai nước đó” Q = P1P2/L  Góp phần mở rộng cấu mặt hàng cấu thị trường buôn bán quốc tế Góp phần cải thiện cán cân tốn quốc tế  Phân chia trách nhiệm vận tải hợp đồng mua bán ngoại thương 3.1 Quyền vận tải quyền thuê tàu  Quyền vận tải quyền nghĩa vụ tổ chức q trình chun chở hàng hóa tốn cước phí trực tiếp với người chun chở  Quyền thuê tàu quyền vận tải đường biển 3.2 Phân chia trách nhiệm vận tải hợp đồng mua bán ngoại thương 3.2.1 Căn để phân chia trách nhiệm vận tải: điều kiện sở giao hàng Incoterms 2000 Phân chia trách nhiệm vận tải hợp đồng mua bán ngoại thương 3.2.2 Cách thức phân chia  Căn vào chặng vận tải – – – – Nhóm E: EXW Nhóm F: FCA, FOB, FAS Nhóm C: CIP, CPT, CIF, CFR Nhóm D: DDP, DAT, DAP Phân chia trách nhiệm vận tải hợp đồng mua bán ngoại thương Những lợi ích giành quyền vận tải  Bên giành quyền vận tải có chủ động việc tổ chức chuyên chở, đàm phán, ký kết hợp đồng  Giành quyền thuê tàu cho phép ngoại thương sử dụng tốt lực lượng tàu buôn phương tiện vận tải nước, đồng thời góp phần nghiệp vụ khác phát triển (bảo hiểm, môi giới, gom hàng, giao nhận,…)  Nếu hợp đồng mua bán ngoại thương không quy định thời hạn giao hàng cụ thể, bên giành quyền vận tải có chủ động việc thuê tàu, giao nhận hàng hóa cảng biển  Góp phần tăng thu, giảm chi ngoại tệ cho đất nước  Có điều kiện tham gia vào phân công lao động thị trường thuê tàu khu vực giới; chủ động thực sách đối ngoại, đẩy mạnh XK Đảng Nhà nước… Phân chia trách nhiệm vận tải hợp đồng mua bán ngoại thương      Một số trường hợp không nên giành quyền vận tải/ quyền thuê tàu: Dự đốn giá cước thị trường th tàu có xu hướng tăng mạnh so với thời điểm ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương Dự đốn thấy khó khăn việc thuê tàu để thực hợp đồng Tính toán thấy chênh lệch giá XK CIF, CFR với giá NK FOB người nước đề nghị không lớn mức chênh lệch không đủ để bù đắp cước phí vận tải và/ phí bảo hiểm mà phải bỏ (hoặc chênh lệch giá NK CIF/CFR người nước chào giá NK FOB mà định mua nhỏ) Quá cần bán cần mua mặt hàng mà phí đối phương lại muốn giành quyền vận tải Khi tập quán luật lệ quốc tế quy định ... bán quốc tế Chương II: Chuyên chở hàng hóa XNK đường biển Chương III: Chuyên chở hàng hóa XNK Container Chương III: Chuyên chở hàng hóa XNK đường hàng không Chương IV: Vận tải đa phương thức quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN, SLIDE VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN, Chương I: Vận tải trong buôn bán quốc tế, I. Khái quát về vận tải, Phân chia trách nhiệm vận tải trong hợp đồng mua bán ngoại thương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay