Chuyên đề dạy học tích cực theo hướng phát triển năng lực học sinh 2018

32 16 1
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 06:29

Phương pháp dạy học tích cực (PPDH tích cực) là một thuật ngữ rút gọn, đượcdùng ở nhiều nước để chỉ những phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. PPDH tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học, nghĩa là tập trung vào phát huy tính tích cực của người học chứ không phải là tập trung vào phát huy tính tích cực của người dạy, tuy nhiên để dạy học theo phương pháp tích cực thì giáo viên phải nỗ lực nhiều so với dạy theo phương pháp thụ động PHẦN II DẠY HỌC TÍCH CỰC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH CỰC CHUYÊN ĐỀ KHÁI QUÁT VỀ DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Nội dung I Dạy học tích cực Dạy học tích cực gì? Vì phải áp dụng DHTC? II Dạy học theo định hướng phát triển NL Năng lực loại NL Dạy học theo đinh hướng phát triển NL HS III Phương pháp dạy học PPDH gì? Các bình diện/cấp độ PPDH Mối quan hệ PP, KTDH tích cực với phát triển NL HS I Dạy học tích cực Hoạt động dạy học Hoạt động DẠY HỌC bao gồm hoạt động DẠY hoạt động HỌC Hai hoạt động DẠY HỌC hai mặt vấn đề có mối quan hệ biện chứng với chặt chẽ DẠY Phương pháp Dạy HỌC Phương pháp học Cùng chia sẻ: - Dạy học tích cực gì? - DHTC có đặc điểm gì? DẠY HỌC TÍCH CỰC LÀ GÌ? • DHTC thuật ngữ, dùng nhiều QG để PPGD, DH theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo người học • • DHTC quan điểm, xu đổi GD toàn cầu từ cuối kỷ XX • Nói tóm lại, DHTC nhằm giúp người học học tích cực DHTC hiểu tổ hợp PPDH nhằm tích cực hóa hoạt động học tập HS Bản chất PP DHTC tác động để HS học hoạt động chủ động học tập Những đặc điểm dạy học tích cực Dạy học thơng qua tổ chức hoạt động học tập HS Dạy học trọng rèn luyện phương pháp tự học Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác Kết hợp đánh giá GV với tự đánh giá HS • Động não : Vì phải áp dụng DHTC ? Quan niệm DHPTNL: ■ Dạy học theo hướng phát triển lực đề cập Mỹ từ năm 70 kỉ XX ■ Dạy học theo hướng phát triển NL tập trung vào phát triển NL cần thiết để người học thành cơng sống công việc Những đặc điểm DHPTNL: - Dạy học lấy việc học HS làm trung tâm - Dạy học đáp ứng đòi hỏi thực tiễn, hướng nghiệp phát triển - Linh hoạt, động việc tiếp cận hình thành NL - Những NL cần hình thành người học xác định cách rõ ràng xem tiêu chuẩn đánh giá kết giáo dục 19 Ưu điểm của DHPTNL - DHPTNL cho phép cá nhân hóa việc học: sở mơ hình NL, người học bổ sung thiếu hụt cá nhân để thực nhiệm vụ cụ thể - DHPTNL trọng vào kết đầu - DHPTNL tạo cách thức riêng, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm hoàn cảnh cá nhân nhằm đạt tới kết đầu - DHPTNL tạo khả cho việc xác định cách rõ ràng cần đạt tiêu chuẩn cho việc đo lường kết 20 DHPTNL cần tập trung vào yếu tố như: - GV tổ chức HĐ nhằm thúc đẩy việc học tập tích cực, chủ động HS - Tạo môi trường hỗ trợ học tập (gắn với bối cảnh thực) - Khuyến khích HS phản ánh quan điểm, hành động, khuyến khích HS giao tiếp - Tăng cường trách nhiệm học tập, biết cách học; Kết nối để học tập - Tạo điều kiện thuận lợi cho học tập, chia sẻ, trao đổi, tranh luận, - Cung cấp đầy đủ hội để HS tìm tòi, khám phá, sáng tạo - Giảng dạy q trình tìm tòi 21 III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NL NGƯỜI HỌC lĩnh vựcPPDH phức tạp đa dạng Khái - PPDH làniệm - Có nhiều quan niệm khác PPDH - PPDH hiểu cách thức, đường hoạt động chung GV HS, điều kiện dạy học xác định, nhằm đạt tới mục đích dạy học Ba bình diện/cấp độ PPDH • Bình diện vĩ mơ: Quan điểm dạy học • Bình diện trung gian: Phương pháp dạy học cụ thể • Bình diện vi mơ: Kĩ thuật dạy học MƠ HÌNH BÌNH DIỆN/CẤP ĐỘ CỦA PPDH Sự đa dạng KTDH KTDH PPDH PPDHcụ cụthể thể Độ rộng Quan Quanđiểm điểmdạy dạyhọc học Dạy học phân hoá Dạy học định hướng mục tiêu Dạy học tương tác Dạy học tích cực Dạy học ………… Quan điểm dạy học định hướng mang tính chiến lược, cương lĩnh, mơ hình lí thuyết của PPDH (Có thể hiểu quan điểm học tương đương với trào lưu sư phạm) Dạy học khám phá Dạy học giải vấn đề Thuyết trình Thảo luận Hỏi - Đáp Đóng vai Phương pháp dạy học cụ thể quy định mơ hình hành động của GV HS Thí nghiệm Hợp đồng Dự án …… Theo góc Kĩ thuật mảnh ghép …… Kĩ thuật khăn phủ bàn Kĩ thuật bể cá Sơ đồ tư Kĩ thuật dạy học biện pháp, cách thức hành động của GV HS tình hành động nhỏ nhằm thực điều khiển trình dạy học Kĩ thuật công não Kĩ thuật phản hồi Kĩ thuật KWL Sự phân biệt KTDH PPDH nhiều khơng rõ ràng KẾT LUẬN • QĐDH khái niệm rộng, định hướng cho việc lựa chọn PPDH cụ thể Các PPDH cụ thể khái niệm hẹp KTDH khái niệm nhỏ • Mỡi QĐDH có PPDH cụ thể phù hợp với nó; mỡi PPDH cụ thể có KTDH đặc thù • Tuy nhiên, có PPDH cụ thể phù hợp với nhiều QĐDH, có KTDH sử dụng nhiều PPDH khác KẾT LUẬN (tiếp) phân biệt PPDH KTDH mang tính tương đối, • Việc nhiều không rõ ràng PPDH chung cho nhiều mơn học, có • Có PPDH đặc thù mơn học nhóm mơn học • Có thể có nhiều tên gọi khác cho PPDH KTDH Mối quan hệ việc sử dụng PP, KTDH tích cực với việc phát triển NL HS PPDH NL NGƯỜI HỌC PP làm việc nhóm -Hợp tác -Giao tiếp -Tư phê phán -… PP tình - GQVĐ Tư phê phán Tư sáng tạo … PP dự án - Tìm kiếm xử lí thơng tin Tư sáng tạo GQVĐ Hợp tác … … … KẾT LUẬN • Nếu sử dụng PPDH tích cực dạy học giúp hình thành phát triển lực cần thiết cho HS ...DẠY HỌC TÍCH CỰC CHUYÊN ĐỀ KHÁI QUÁT VỀ DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Nội dung I Dạy học tích cực Dạy học tích cực gì? Vì phải áp dụng DHTC? II Dạy học theo. .. khác II NĂNG LỰC VÀ DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Theo thầy cơ: •NL gì? •Có loại NL cần phát triển cho HS? •Thế dạy học theo đinh hướng phát triển NL? NĂNG LỰC LÀ GÌ? Năng lực thuộc... thể Độ rộng Quan Quanđiểm điểmdạy dạyhọc học Dạy học phân hoá Dạy học định hướng mục tiêu Dạy học tương tác Dạy học tích cực Dạy học ………… Quan điểm dạy học định hướng mang tính chiến lược, cương
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề dạy học tích cực theo hướng phát triển năng lực học sinh 2018, Chuyên đề dạy học tích cực theo hướng phát triển năng lực học sinh 2018, DẠY HỌC TÍCH CỰC, Những đặc điểm của dạy học tích cực, Khả năng lưu giữ thông tin, II. NĂNG LỰC VÀ DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC, DHPTNL cần tập trung vào các yếu tố như:, Ba bình diện/cấp độ của PPDH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay