Tiểu luận các định chế tài chính phi ngân hàng ở Việt Nam

25 24 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 02:59

Bài tiểu luận nói về Tiểu luận các định chế tài chính phi ngân hàng ở Việt Nam. Bài rất đầy đủ. Trên google vẫn chưa có tài liệu đâu nhé hí hí. Các bạn có thể đọc mục lục để biết thêm, cảm ơn. Bài rất đầy đủ, thông tin được tổng hợp từ các nguồn tiếng anh là chủ yếu. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH TIỂU LUẬN VỀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH PHI NGÂN HÀNG VIỆT NAM Giáo viên: Nhóm: Lớp: [THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH] MỤC LỤC MỞ ĐẦU: Lí chọn đề tài: Trong năm gần đây, kinh tế Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng GDP mức cao giới Trong phát triển vượt bậc ấy, không kể đến công lao kênh lưu chuyển tiền tệ kinh tế Các kênh tài [Type text] Page [THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH] đóng vai trò lớn việc phân phối hiệu nguồn lực kinh tế, từ thúc đẩy kinh tế phát triển Đến lượt nó, phát triển nhanh chóng kinh tế kéo theo sựu phát triển hệ thống tài nói chung thị trường tài chính, trung gian tài nói riêng Bên cạnh đó, xu hội nhập yếu tố góp phần mạnh mẽ trung gian tài Các trung gian tài với ưu quy mơ hoạt động, tính chun nghiệp dịch vụ tài đặc thù ngày đóng vai trò quan trọng việc lưu chuyển vốn kinh tế Sự phát triển kênh dẫn vốn gián tiếp biểu qua thực tế ngày nhiều loại hình trung gian tài đời hoạt động Việt Nam; số Cơng ty Tài Đây loại hình trung gian tài nước ta có tăng nhanh số lượng 10 năm trở lại Vậy vấn đề đặt là, Cơng ty Tài thành lập hoạt động nào? Có hiệu hay khơng? Liệu Việt Nam có phải mảnh đất giàu tiềm phát triển loại hình trung gian tài này? Xuất phát từ mối quan tâm đó, nhóm chúng em lựa chọn “Các định chế phi ngân hàng Việt Nam” làm đề tài cho tiểu luận Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu: 2.1 Mục đích nghiên cứu: Trên sở nghiên cứu thực trạng phát triển Cơng ty Tài Cơng ty bảo hiểm Việt Nam thời gian qua, tiểu luận đưa dựu đoán phát triển Cơng ty Tài cơng ty bảo hiểm thời gian đó; từ đưa phương hướng, giải pháp nhằm thúc đẩy nhanh phát triển 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt mục đích trên, tiểu luận có nhiệm vụ sau đây: • Nghiên cứu số Cơng ty Tài cơng ty bảo hiểmđiển hình từ phác họa tranh toàn cảnh thực trạng phát triển Cơng ty Tài cơng ty bảo hiểm Việt Nam thời gian qua • Dựa xu hướng phát triển kinh tế Việt Nam, tiểu luận đưa dự báo phát triển Cơng ty Tài cơng ty bảo hiểm tương lai Từ mặt hạn chế rút phần nghiên cứu thực trạng Tiểu luận đưa phương hướng giải pháp thúc đẩy phát triển cơng ty Tài cơng ty bảo hiểm thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài: 3.1 [Type text] Đối tượng nghiên cứu: Page [THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH] Đối tượng nghiên cứu đề tài số Cơng ty Tài thành lập hoạt động Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: 3.2 Khi nghiên cưu Công ty Tài chính, tiểu luận bao gồm việc phân tích khía cạnh sau: q trình phát triển, cách thức sử dụng huy động vốn, tương tác với tổ chức tài khác Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp luận nghiên cứu Tiểu luận dựa quan điểm chủ nghĩa Mác – Lenin vật biện chứng vật lịch sử Ngoài ra, Tiểu luận sử dụng phượng pháp nghiên cứu truyền thống tổng hợpphân tích, đối chiếu – so sánh, hệ thống hóa TỔNG QUAN VỀ CÁC CƠNG TY TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TY BẢO HIỂM TẠI VIỆT NAM CHƯƠNG 1 Tổng quan cơng ty tài Việt Nam: 1.1 Một số Cơng ty Tài Việt Nam: 1.1.1 Tổng Cơng ty Tài Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC): Tổng Cơng ty Tài Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tiền thân Cơng ty Tài Dầu khí, thành lập ngày 19/6/2000 với phương châm hoạt động “Vì phát triển vững mạnh Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam” Ngày 18/03/2008, PVFC thức chuyển thành Tổng Cơng ty Tài Cổ phần Dầu khí Việt Nam Đây bước chuyển từ Cơng ty 100% vốn Nhà nước lên Tổng Công ty cổ phần Điều thay đổi chế hoạt động quản lý doanh nghiệp Điều kiện thuận lợi, tảng phát triển để PVFC đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, đặt mục tiêu đến năm 2010 trở thành Tập đồn Tài PVFC hoạt động mảng lớn, là: • Đầu tư • Dịch vụ tài doanh nghiệp • Thu xếp vốn tín dụng doanh nghiệp: PVFC cung cấp gói sản phẩm dịch vụ sau: thu xếp vốn, bảo lãnh, bao toán, đồng tài trợ, uỷ thác cho vay, nhận uỷ thác cho vay, tín dụng cho tổ chức kinh tế • Dịch vụ tài cá nhân: Bao gồm huy động vốn cá nhân; tín dụng cá nhân (cho vay [Type text] Page [THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH] trả góp đảm bảo lương, cho vay chấp tài sản, cho vay cầm cố chứng từ có giá, cho vay mua nhà trả góp, cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ); mua bán kỳ hạn • Kinh doanh tiền tệ 1.1.2 Cơng ty Tài Cao su (RFC): Cơng ty Tài Cao su (RFC) doanh nghiệp nhà nước thành lập năm 1998 Cơng ty Tài Cao su đơn vị thành viên, công cụ tài thiết yếu Tổng Cơng ty Cao su Việt Nam Cơng ty Tài Cao su tập trung phục vụ dự án theo định hướng phát triển Tổng Công ty Cao su Việt Nam đến năm 2020 mà Chính Phủ phê duyệt theo định số 96/QĐ-TTG ngày 17-7-2006, ưu tiên dự án: • Phát triển mở rộng diện tích trồng cao Su • Phát triển công nghiệp chế biến mủ chế biến gỗ cao su • Phát triển sản xuất sản phẩm cơng nghiệp cao su • Các dự án đầu tư thủy điện, xi măng, thép, đầu tư sở hạ tầng xây dựng kinh doanh địa ốc dự án đầu tư khác Tổng Công Ty Cao Su Việt Nam Cơng ty Tài Cao su thực nghiệp vụ chủ yếu sau: huy động vốn, tín dụng, đầu tư, kinh doanh, dịch vụ tài Ngồi tập đồn trên, nhiều tập đồn tổng công ty khác Việt Nam mở Công ty Tài Điện Lực, Bưu điện, Dệt May, Xi Măng, Sông Đà Bên cạnh Công ty Tài nước, tập đồn nước ngồi đổ xơ thành lập Cơng ty Tài 100% vốn nước ngồi 1.1.3 Cơng ty Tài Prudential Việt Nam (PruFC): Prudential (Vương quốc Anh) tập đồn dịch vụ tài hàng đầu giới với 20 triệu khách hàng quản lý quỹ đầu tư 530 tỷ USD (tính đến ngày 31.12.2007) Được cấp phép hoạt động Việt Nam năm 1999 Trên đà thành công lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ quản lý quỹ, Prudential thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tài Prudential Việt Nam (Prudential Finance) PruFC thức tham gia vào thị trường tín dụng Việt Nam từ ngày 9.10.2007, cấp phép tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 370 tỷ đồng vào tháng 5.2008 Tín dụng tiêu dùng lĩnh vực thị trường Việt Nam Sứ mệnh Prudential Finance xây dựng Cơng ty Tài tiêu dùng có quy mô lớn Việt Nam, cung cấp sản phẩm dịch vụ lấy khách hàng làm trọng tâm nhằm đáp ứng nhu cầu sống đa dạng khách hàng Mục tiêu Prudential Finance đạt dư nợ tỷ la Mỹ vòng năm hoạt động [Type text] Page [THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH] PruFC hoạt động hai lĩnh vực: huy động vốn cung cấp tín dụng tiêu dùng 1.2 Cách huy động vốn công ty tài chính: 1.2.1 Phát hành trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu, thương phiếu: Các Cơng ty Tài Chính muốn phát hành trái phiếu cần phải đăng ký đồng ý Ngân hàng Nhà Nước số lượng phát hành, lượng đăng ký mua không lượng phát hành Cơng ty phải báo cáo lại với Ngân hàng Nhà Nước số lượng phát hành với chi tiết cụ thể • Tín phiếu giấy chứng nhận nợ cá nhân, công ty, điều kiện hai bên tự thỏa thuận với Là giấy tờ có giá cơng ty tài phát hành, mục đích huy động vốn ngắn hạn ( năm) • Kỳ phiếu loại chứng khốn, người ký phát cam kết trả số tiền định vào ngày định cho người hưởng lợi định lệnh phiếu theo lệnh người hưởng lợi trả cho người khác Nó trả số tiền định cách vô điều kiện ghi rõ tên người thụ hưởng Nó xem loại trái phiếu ngắn hạn với thời gian đáo hạn khoảng năm không q 7, năm cơng ty tài phát hành để huy động vốn dài hạn Kỳ phiếu dùng tốn cho bên xuất nhập • Thương phiếu giấy nhận nợ quan hệ mua bán trả chậm doanh nghiệp công ty tài Trong quan hệ giao dịch bn bán doanh nghiệp cơng ty tài khoản mua bán trả chậm phát sinh thường xuyên tạo điều kiện cho thương phiếu phát triển Thương phiếu thường có thời gian tối đa 90 ngày với chu kỳ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Ngồi ra, thời hạn thương phiếu thỏa thuận bên thụ hưởng bên nhận nợ 1.2.2 Phát hành chứng tiền gởi: Với nhu cầu tiêu dùng ngày gia tăng người dân, thị trường cho vay tiêu dùng tín chấp ngày phát triển mạnh mẽ dư nợ cho vay cơng ty tài tiêu dùng ln tăng Điều buộc cơng ty tài phải linh động việc tìm kiếm nguồn vốn đầu vào, phát hành chứng tiền gửi xem giải pháp huy động vốn hiệu Ngày 31/12/2013, Ngân hàng Nhà Nước ban hành Thông tư 34/2013/TT-NHNN cho phép tổ chức tín dụng phi Ngân hàng có Cơng ty tài phép phát hành loại giấy tờ có giá, bao gồm chứng tiền gửi để huy động vốn Đối tượng mua giấy tờ có giá tổ chức, cá nhân Việt Nam tổ chức, cá nhân nước ngồi Đối tượng mua giấy tờ có giá tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngồi phát [Type text] Page [THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH] hành lần đầu thị trường sơ cấp khơng bao gồm tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngồi, cơng ty tổ chức tín dụng Đối với Chứng tiền gởi, Cơng ty Tài Chính báo cáo với Ngân hàng Nhà Nước số lượng Chứng tiền gởi sau phát hành, điều giúp công ty chủ động thời gian nguồn vốn mình, giúp giảm chi phí huy động vốn lãi suất cho Chứng tiền gởi thấp so với chi phí vay trung, dài hạn với Ngân hàng nước bao gồm chi phí hốn đổi tiền tệ, phòng ngừa rủi ro tỷ giá Với hình thức huy động vốn cách phát hành Chứng tiền gởi, Công ty chủ động việc huy động vốn mình, đặc biệt đa dạng hóa kỳ hạn huy động theo nhu cầu công ty, giúp tăng nguồn cung khoản cho thị trường thứ cấp, từ giúp việc phát hành Chứng tiền gởi thị trường sơ cấp Công ty Tài Chính thuận lợi 1.2.3 Nhận tiền gởi tổ chức: Điểm a khoản Điều 108 Luật tổ chức quy định: “Cơng ty tài thực hoạt động ngân hàng như: Nhận tiền gửi tổ chức”; Như vậy, Công ty tài nhận tiền gửi tổ chức, không nhận tiền gửi cá nhân Và qua chúng huy động vốn cách nhận tiền gởi từ tổ chức sau đem đầu tư 1.2.4 Vay vốn từ tổ chức tài nước nước ngồi, vay Ngân Hàng Nhà nước hình thức tái cấp vốn: Nguồn vốn đem cho vay cơng ty tài chủ yếu đến từ huy động vốn trung dài hạn (thông qua phát hành trái phiếu, chứng tiền gửi, tín phiếu cho tổ chức, doanh nghiệp) Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động cơng ty tài ln từ 210 đến 230% Có nghĩa là, 10 đồng cho khách hàng vay, công ty tài huy động từ phương thức khoảng 4-5 đồng, phần lại phải trơng chờ vào nguồn khác Nguồn khác đây, theo lãnh đạo cơng ty tài chính, đến từ vay liên ngân hàng vay nước phần lớn vốn tự có ngân hàng tổ chức tín dụng mẹ cấp từ đầu mà lãi suất vay lại ngân hàng tới 17-20% năm Ngoại trừ vay vốn liên ngân hàng, cơng ty đươc tập đồn mẹ nước cấp vốn đứng bảo lãnh để vay vốn ngoại lãi suất thấp 1.3 Các cách sử dụng vốn cơng ty tài 1.3.1 Cho vay tiêu dùng: Vay tiêu dùng hình thức vay tín chấp vay chấp dùng cho mục đích tiêu dùng cho cá nhân gia đình Đối với việc vay vốn cơng ty tài để tiêu dùng, có mục đích [Type text] Page [THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH] vay vốn sau: • Vay tiền mua đồ nội thất gia đình • Vay tiền mua sửa chữa nhà cửa • Vay tiền mua xe trả góp (xe máy, tơ, xe tải, v.v…) • Vay tiền mua vật dụng gia đình • Vay tiền học du lịch • Vay tiền chữa bệnh Cùng nhiều mục đích vay vốn khác mà để kinh doanh gọi vay vốn tiêu dùng Hiện tại, hầu hết công ty tài Việt Nam có sản phẩm tín dụng cho vay tiêu dùng dành cho khách hàng cá nhân 1.3.2 Cho vay kinh doanh: Cho vay sản xuất kinh doanh sản phẩm tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn để thực dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ nước Phương thức cho vay: • Cho vay lần (có thể trả nợ gốc lần nhiều lần) • Cho vay hạn mức tín dụng • Cho vay theo dự án đầu tư 1.3.3 Cho thuê tài chính: Cho thuê tài hoạt động tín dụng trung dài hạn thơng qua việc cho th máy móc thiết bị, phương tiên vận chuyển động sản khác sở hợp đồng cho thuê tài giữa: Bên cho thuê công ty Cho thuê tài Bên th khách hàng • Bên cho th (cơng ty CTTC) cam kết mua máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển động sản khác theo yêu cầu Bên thuê nắm quyền sở hữu tài sản thuê suốt q trình thuế • Bên th sử dụng tài sản thuê, toán tiền thuê suốt thời hạn thuê hai bên thoả thuận không hủy bỏ hợp đồng thuê trước thời hạn Khi kết thúc thời hạn thuê, Bên thuê chuyển quyền sở hữu, mua lại tiếp tục thuê lại tài sản theo điều kiện hai bên thoả thuận Tài sản cho thuê tài sản sản xuất nước nhập khẩu; qua sử dụng phép giao dịch, Bên thuê sử dụng để phục vụ cho hoạt động mình, gồm: [Type text] Page [THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH] • Phương tiện vận chuyển • Máy móc, thiết bị thi cơng • Dây chuyền sản xuất • Thiết bị gắn liền với bất động sản • Các động sản khác không bị pháp luật cấm • Các tài sản Cơng ty CTTC mua theo yêu cầu bên thuê nắm giữ quyền sở hữu tài sản suốt thời hạn cho thuê 1.3.4 Cho vay bất động sản: Bất động sản Tài sản khơng di, dời bao gồm: • Đất đai • Nhà ở, cơng trình gắn liền với đất đai; kể tài sản gắn liền với nhà ở, cơng trình xây dựng • Các tài sản khác gắn liền với đất đai • Các tài sản khác pháp luật quy định Như cho vay bất động sản công ty Tài Chính cho vay để cá nhân thực nhu cầu mua thứ 1.3.5 Bảo lãnh: Cơng ty Tài bảo lãnh uy tín khả tài người nhận bảo lãnh Việc bảo lãnh Công ty Tài phải thực theo quy định Điều 58, Điều 59, Điều 60 Luật Các tổ chức tín dụng hướng dẫn Ngân hàng Nhà nước 1.3.6 Các hoạt động khác: Các nghiệp vụ khác phép thực theo quy định pháp luật hành, gồm: Góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp tổ chức tín dụng khác Đầu tư cho dự án theo hợp đồng Tham gia thị trường tiền tệ Thực dịch vụ kiều hối, kinh doanh vàng Làm đại lý phát hành trái phiếu, cổ phiếu loại giấy tờ có giá cho doanh [Type text] Page [THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH] nghiệp Được quyền nhận uỷ thác, làm đại lý lĩnh vực liên quan đến tài chính, ngân hàng, bảo hiểm đầu tư, kể việc quản lý tài sản, vốn đầu tư tổ chức, cá nhân theo hợp đồng Cung ứng dịch vụ tư vấn ngân hàng, tài chính, tiền tệ, đầu tư cho khách hàng Cung ứng dịch vụ bảo quản vật quý, giấy tờ có giá, cho thuê tủ két, cầm đồ dịch vụ khác 1.4 Tương tác với tổ chức kinh tế khác: 1.4.1 Ngân hàng: • Cơng ty tài tiêu dùng: Cơng ty tài loại cung ứng phần lớn nguồn vốn cho gia đình cá nhân vay vào mục đích mua sắm hàng hố tiêu dùng đồ đạc nội thất (giường, tủ) đồ gia dụng (tủ lạnh, máy giặt ) sửa chữa nhà cửa Hầu hết khoản cho vay trả góp định kỳ Một cách cho vay khác cấp thẻ tín dụng cho khách hàng để họ mua sắm hệ thống cửa hàng bán lẻ Do khoản vay loại cơng ty tài rủi ro nên công ty thường cho vay khoản tiền nhỏ với lãi suất cao lãi suất thị trường Khách hàng công ty tài tiêu dùng thường người khơng thể tìm khoản tín dụng từ nguồn khác họ thường phải chịu lãi suất cao thơng thường Các cơng ty tài loại ngân hàng thành lập nên thường bị kiểm sốt ngân hàng mẹ, nhận trợ cấp vay vốn lãi suất thấp từ ngân hàng mẹ vay từ ngân hàng khác Ngồi có hoạt động tương tự với ngân hàng mẹ Cơng ty Tài mở tài khoản tiền gửi Ngân hàng Nhà nước nơi Cơng ty Tài đặt trụ sở ngân hàng hoạt động lãnh thổ Việt Nam Việc mở tài khoản tiền gửi ngân hàng lãnh thổ Việt Nam phải Ngân hàng Nhà nước cho phép Bên cạnh đó, Cơng ty Tài có nhận tiền gửi phải mở tài khoản Ngân hàng Nhà nước trì số dư bình qn không thấp mức quy định Ngân hàng Nhà nước • Cơng ty chứng khốn: Theo quy định Pháp Luật Việt Nam Cơng ty Tài Chính góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp tổ chức tín dụng khác Làm đại lý phát hành trái phiếu, cổ phiếu loại giấy tờ có giá cho doanh nghiệp Cho nên sau huy động vốn cơng ty tài mua cổ phiếu đầu tư vào công ty khác đẻ kiếm lời phải liên kết với cơng ty chứng khốn để dễ dàng nắm tình hình chứng khoán để dầu tư dễ dàng việc phát hành trái phiếu, cổ phiếu [Type text] Page 10 [THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH] • Một số tổ chức khác: Ngồi q trình hoạt động liên kết tương tác với tổ chức khác như: quỹ hưu trí, cơng ty bảo hiểm tổ chức tín dụng khác để linh hoạt hoạt động cách tốt Tổng quan công ty bảo hiểm Việt Nam: 2.1  Một số công ty bảo hiểm Việt Nam: Bảo hiểm nhân thọ: 2.1.1 Công ty bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt): Là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thị trường từ năm 1996, Bảo Việt Nhân thọ tiên phong việc cung cấp, hoạch định giải pháp tài ưu việt cho khách hàng nhằm mang lại sống an lành hạnh phúc Bảo Việt Nhân thọ có hệ thống mạng lưới 60 Cơng ty thành viên, 300 điểm phục vụ khách hàng toàn quốc với đội ngũ 1.500 cán chuyên môn cao gần 40.000 tư vấn viên chuyên nghiệp 2.1.2 Công ty THHH bảo hiểm Prudential: Công ty bảo hiểm Prudential, công ty đứng đầu giới chuyên lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, dịch vụ tài Luân Đôn, đến lần Việt Nam thành lập văn phòng đại diện Hà Nội Hai năm sau, Prudential thức mở văn phòng thứ hai thành phố Hồ Chí Minh Thơng qua cơng cụ phân tích Prudential, khách hàng nhận thức rõ ràng tình trạng tài Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm kinh nghiệm từ thương hiệu lâu năm, Prudential cam kết mang lại khách hàng giải pháp hiệu cho công việc Năm 2004, sở hữu thị phần lớn nhất, Prudential trở thành công ty bảo hiểm đứng đầu Việt Nam Ngồi ra, cơng ty mở thêm chi nhánh 63 tỉnh thành Năm 2011 đánh dấu lần thứ 10 Prudential nhận giải thưởng Rồng Vàng Đến với Prudential, khách hàng luôn lắng nghe thấu hiểu 2.1.3 Công ty TNHH bảo hiểm quốc tế Mỹ (AIA): AIA Việt Nam đại diện Việt Nam tập đồn AIA có 90 năm kinh nghiệm hoạt động lĩnh vực bảo hiểm Được thành lập vào tháng 2, 2000, vòng 13 năm, AIA Việt Nam luôn cố gắng phục vụ khách hàng với sản phẩm dịch vụ đa dạng Với 500 nhân viên 18,000 đại lí, AIA tự hào chọn lựa khách hàng, qua việc AIA phục vụ 320,000 bảo hiểm hợp đồng cho khách Việt Nam Bên cạnh đó, AIA vinh dự nhận giải thưởng danh giá như:” Thương hiệu tiếng", “Rồng vàng”, “Top 20- Sản phẩm dịch vụ đáng tin cậy cho người tiêu dùng AIA công ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn nước cho phép cung cấp sản phẩm nhóm thị trường Việt Nam: bảo hiểm nhân thọ nhóm, bảo hiểm tử vong tàn tật [Type text] Page 11 [THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH] tai nạn, bảo hiểm hỗ trợ viện phí nhóm  Bảo hiểm phi nhân thọ: 2.1.4 Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh): Bảo Minh doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, cung cấp 100 sản phẩm bảo hiểm thị trường Với phương châm "Tận Tình Phục Vụ" - Bảo Minh khơng ngừng nỗ lực nhằm đem đến cho khách hàng sản phẩm đa dạng, thiết thực với phong cách phục vụ tận tâm, nhanh chóng chi phí tiết kiệm 2.1.5 Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt - Tokio Marine (BVTM): Đi vào hoạt động vào năm 1996, công ty bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine liên doanh tập đoàn bảo hiểm bảo Việt đứng đầu nước lĩnh vực bảo hiểm Tokio Marine, công ty bảo hiểm danh giá Nhật Bảo Việt Tokio marine cung cấp cho khách hàng dịch vụ bảo hiểm đa dạng bảo hiểm thương mại (bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm văn phòng, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường biển, bảo hiểm tín dụng, bảo hiểm du lịch… Bảo Việt Tokio Marine thương hiệu ngày trở nên phổ biến, chứng minh qua việc Bảo Việt Tokio Marine có nhiều hội hợp tác khơng khách hàng Nhật truyền thống mà có cơng ty quốc tế 2.1.6 Công ty TNHH Bảo hiểm Fubon (Việt Nam): Với kinh nghiệm nhiều năm lĩnh vực bảo hiểm, tập đồn tài Fubon định mở rộng hoạt động kinh doanh Việt Nam, tạo nên công ty Vào ngày 23/12/2010, sau nhận giấy phép hoạt động từ tài Việt Nam, cơng ty bảo hiểm nhân thọ Fubon thành lập với trụ sở đặt Hà Nội chi nhánh Hồ Chí Minh Với triết lí kinh doanh:”tin cậy, thân thiệt, chuyên nghiệp sáng tạo”, Fubon gia nhập vào thị trường Việt Nam việc tạo dựng mạng lưới dịch vụ bảo hiểm với bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tài sản ngân hàng Năm 2009, Fubon hợp hai công ty Funbon Life ING Life Năm 2010, Fubon thu hút nhiều quan tâm từ giới báo chí tài Đài Loan: Cơng ty dịch vụ tốt tạp chí Commonwealth tạp chí Next Sử dụng đường lối marketing linh hoạt đội ngũ nhân viên tiêu chuẩn, Fubon đạt bước ngoặt quan trọng việc nâng cao nhận thức khách hàng 2.2 Cách thức huy động vốn sử dụng vốn công ty bảo hiểm 2.3 Tương tác với tổ chức tài khác 2.4 Sự gia nhập vào thị trường tài TÌNH HÌNH, THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY TÀI CHÍNH VÀ CƠNG TY BẢO HIỂM VIỆT NAM CHƯƠNG [Type text] Page 12 [THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH] Tổng cơng ty tài cổ phần Dầu khí Việt Nam: 1.1 Qúa trình hình thành phát triển: 1.2 Cách thức huy động sử dụng vốn: 1.3 Sự tương tác với ngân hàng: Công ty bảo hiểm Bảo Việt: Qúa trình hình thành phát triển: 2.1 Trong năm gần đây, Bảo hiểm Bảo Việt doanh nghiệp tiên phong việc triển khai mơ hình kinh doanh theo định hướng quản lý tập trung, đa dạng hóa sản phẩm kênh phân phối, đẩy mạnh công tác quản lý rủi ro xây dựng hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến nhằm mang đến cho khách hàng dịch vụ hoàn hảo giá trị lâu bền • • • • • • • • • 1964: Công ty Bảo hiểm Việt Nam thành lập theo Quyết định 179/CP Chính phủ ngày 17/12 1965: Chính thức vào hoạt động kinh doanh Bảo hiểm Phi Nhân thọ từ ngày 15/01 với trụ sở Hà Nội chi nhánh Hải Phòng 1965 -1974: Phục vụ nhóm nhỏ khách hàng đơn vị kinh tế Nhà nước kinh doanh lĩnh vực xuất nhập tàu biển miền Bắc 1975-1982: Là doanh nghiệp bảo hiểm Nhà Nước lớn toàn lãnh thổ Việt Nam với mạng lưới rộng khắp sản phẩm bảo hiểm đa dạng bảo hiểm hàng không, bảo hiểm người, bảo hiểm xe giới, bảo hiểm tàu sông – tàu cá… 1989: Phát triển thành Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam theo Quyết định số 27TCQĐ-TCCB ban hành Bộ Tài ngày 17/02 1996: Được xếp hạng “Doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt”, 25 doanh nghiệp Nhà nước lớn Việt Nam 1996-2007: Trong giai đoạn này, Bảo Việt tiếp tục đa dạng hóa nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ với slogan “Phục vụ khách hàng tốt để phát triển” 2007: Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam đổi tên thành Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (tên giao dịch Bảo hiểm Bảo Việt) với slogan Niềm tin vững chắc, cam kết vững bền 2013: Bảo hiểm Bảo Việt tăng vốn điều lệ từ 1.800 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp đứng đầu quy mô vốn điều lệ lĩnh vực Bảo hiểm Phi Nhân thọ Việt Nam 2.2 Cách thứ huy động vốn: 2.2.1.Nguồn vốn tự có: [Type text] Page 13 [THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH] Cơng ty bảo hiểm cơng ty Nhà nước, cơng ty cổ phần, công ty liên doanh, chi nhánh tổ chức bảo hiểm nước ngồi, cơng ty 100% vốn nước ngồi hay tổ chức mơi giới bảo hiểm Mỗi loại hình doanh nghiệp có cách thức khác để huy động nguồn vốn ban đầu Muốn phép hoạt động kinh doanh lĩnh vực bảo hiểm phải đảm bảo mức vốn pháp định cần thiết Doanh nghiệp bảo hiểm quy định mức vốn điều lệ cao mức vốn pháp định Trong trình hoạt động, vốn doanh nghiệp bổ sung thêm từ kết hoạt động kinh doanh mang lại 2.2.2 Doanh thu thu nhập: Doanh thu cơng ty bảo hiểm tồn số tiền công ty bảo hiểm thu giai đoạn kinh doanh định, thường năm Doanh thu bao gồm: • Thu từ kinh doanh bảo hiểm doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm gốc, thu từ hợp đồng nhận tái bảo hiểm • Thu từ hợp đồng nhượng tái bảo hiểm Doanh thu có ý nghĩa quan trọng cơng ty bảo hiểm Thông thường, lượng vốn ban đầu nhiều hay tiền đề hoạt động cơng ty Doanh thu yếu tố định tồn phát triển công ty bảo hiểm Doanh thu lớn chứng tỏ số lượng khách hàng lớn, đảm bảo nguyên tắc “lấy số đông bù số ít” hoạt động bảo hiểm sở để giàn trải, san se rủi ro Ngoài ra, có thu từ hoạt động đầu tư nhân tố quan trọng làm gia tăng lợi nhuận doanh nghiệp bảo hiểm bao phần thu nhập từ hoạt động bảo hiểm Trong kinh tế thị trường, bảo hiểm nhà đầu tư quan trọng, công ty tài thực thụ, tụ điểm tài quan trọng tài sản lớn xã hội Nguồn thu bao gồm: • Các khoản lãi tiền gửi ngân hàng • Thu từ lợi tức cổ phần • Lãi từ đầu tư trái phiếu, cổ phiếu thị trường chứng khốn • Thu từ kinh doanh tiền tệ, bất động sản,… Nguồn thu có tác dụng to lớn việc bảo toàn phát triển vốn để bổ sung, tăng cường quỹ bồi thường; đồng thời có điều kiện để giảm phí bảo hiểm, tăng khả cạnh tranh thị trường bảo hiểm nước Ngồi nguồn thu có khoản khác cấu thành cấu thu nhập công ty bảo hiểm thu từ dịch vụ giám định, xét bồi thường,… 2.3 Cách thức sử dụng nguồn vốn: 2.3.1 Bồi thường tổn thất trả tiền bảo hiểm: [Type text] Page 14 [THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH] • Trả tiền bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đến hạn hợp đồng cố bảo hiểm xảy Số tiền chi trả nghiệp vụ phát sinh bên quy định trước hợp đồng • Trả tiền bảo hiểm bảo hiểm tai nạn, bệnh tật, ốm đau cần phải khám chữa, điều trị, phẫu thuật Số tiền chi trả xác định sở chi phí thực tế phát sinh có tính đến chế độ bảo trợ xã hội sở số tiền bảo hiểm ấn định hợp đồng • Trả tiền bồi thường tổn thất hợp đồng bảo hiểm thiệt hại rủi ro xảy Ngồi phần chi phí bồi thường, Các cơng ty bảo hiểm phải thực nội dung chi phí kinh doanh khác chi hồn phí bảo hiểm gốc, chi lương, dịch vụ mua ngoài, đề phòng hạn chế tổn thất, chi hoa hồng, chi đại lý, giám định… 2.3.2 Cho vay chấp: Đối với công ty bảo hiểm, hoạt động đầu tư thông qua cho vay có vai trò quan trọng thể đặc điểm sau: • • • • Tuân thủ tiêu chuẩn tài Tạo thu nhập ổn định cho công ty bảo hiểm Cung cấp cho xã hội kênh huy động vốn Góp phần khuyến khích vào việc tiêu thụ sản phẩm bảo hiểm Với tính chất cơng cụ đầu tư, tiến hành cho vay, công ty bảo hiểm phải chịu số hạn chế định hạn chế số tiền tối đa phép cho vay hay hạn chế đồng tiền cho vay Hiện nay, khoản cho vay chấp cơng ty bảo hiểm chủ yếu đảm bảo bất động sản Ngoài ra, khoản vay theo đơn vị bảo hiểm nhân thọ ngày có xu hướng gia tăng Đây hình thức thu hút thêm khách hàng cho công ty bảo hiểm Việt Nam 2.3.3 Đầu tư chứng khốn: Đây cơng cụ đầu tư công ty bảo hiểm sử dụng rộng rãi nhiều nước, tỷ lệ lên đến 80% tổng vốn đầu tư công ty bảo hiểm Thu nhập từ hoạt động đầu tư chứng khốn đem lại cho cơng ty bảo hiểm lớn Ngoài đầu tư chứng khốn có tính khoản cao cơng ty bảo hiểm nhanh chóng bán loại chứng khốn thị trường nhu cầu chi trả tiền mặt cần thiết Chứng khốn mà cơng ty bảo hiểm đầu tư thường trái phiếu cổ phiếu [Type text] Page 15 [THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH] • Trái phiếu: Là hình thức đầu tư chủ yếu, trái phiếu Chính phủ ưu tiên hàng đầu, tính an tồn cao có lãi Trái phiếu cơng ty có rủi ro cao trái phiếu phủ lại có tỷ suất lợi nhuận cao Đầu tư vào trái phiếu chủ yếu chịu tác động rủi ro lãi suất Do trái phiếu có lợi định có thời gian đáo hạn dài nên tạo điều kiện cho công ty bảo hiểm nhân thọ loại trừ rủi ro lãi suất • Cổ phiếu: Cổ phiếu hình thức đầu tư lớn thứ hai sau trái phiếu phủ, cơng ty quan tâm tính sinh lợi Khi cơng ty bảo hiểm đầu tư vào cổ phiếu, họ hưởng quyền công ty với tư cách cổ đông, sở hữu chia cổ tức với mức độ tương đương với tỷ lệ cổ phần mà họ nắm giữ Quyền lợi mà công ty bảo hiểm hưởng lúc tùy theo họ nắm giữ cổ phiếu thường hay cổ phiếu ưu đãi Ngoài phần lãi thu từ cổ tức thu lãi vốn Đó thu nhập mà cơng ty bảo hiểm có chênh lệch giá thị trường giá mua vào cổ phiếu Tóm lại, đầu tư vào chứng khốn có tỷ suất sinh lợi cao so với hình thức đầu tư khác Các cơng ty bảo hiểm thường có xu hướng đầu tư giá trị lớn vào danh mục Cùng với phát triển thị trường chứng khoán năm qua, việc đầu tư vào thị trường chứng khốn cơng ty bảo hiểm ngày gia tăng 2.3.4 Đầu tư bất động sản: Hình thức đầu tư đóng vai trò quan trọng vì: • Duy trì ổn định giá trị, việc đầu tư vào bất động sản chịu ảnh hưởng tác động yếu tố lạm phát • Phát huy tác dụng khuếch trương, quảng cáo, nâng cao hình ảnh cơng ty • Cung cấp nơi làm việc thuận lợi cho khách hàng để thắt chặt thêm mối quan hệ với họ Chính lí mà nhiều công ty bảo hiểm chiếm vị trí vững thị trường bất động sản Ví dụ Đài Loan, cơng ty bảo hiểm Cathay Life vào cuối năm 90 sở hữu tài sản lên đến 189 tòa nhà Đài Loan, cơng ty sử dụng 106 tòa nhà, số lại cho thuê Tuy nhiên việc đầu tư vào bất động sản có rủi ro thị trường cao có tính khoản thấp Do đó, hoạt động kinh doanh bất động sản công ty bảo hiểm phải chịu hạn chế định Những số liệu thống kê thị trường bảo hiểm nước OECD năm 1989 cho thấy đầu tư vào bất động sản công ty bảo hiểm chiếm tỷ trọng khơng lớn 2.3.5 Đầu tư khác: Ngồi hình thức đầu tư trên, cơng ty bảo hiểm đầu tư hình [Type text] Page 16 [THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH] thức khác như: góp vốn liên doanh, gửi tiền tổ chức tín dụng, cầm cố, chấp, ký cược ký quỹ dài hạn, tùy theo pháp luật quốc gia Sự tương tác với định chế khác: 2.4 Quan hệ hợp tác kinh doanh bền vững với Tập đoàn Bảo hiểm/Tái Bảo hiểm hàng đầu giới AIG, AXA, Amlin, Munich Re, Swiss Re, Hannover Re, thị trường Lloyd's, Atrium Space, Catlin, ACE, Hiscox, SCOR, SpaceCo, Watkins,…cũng với Công ty Bảo hiểm/Tái Bảo hiểm có uy tín nước; giúp gia tăng khẳng định lực nhận bảo hiểm Bảo hiểm Bảo Việt, đảm bảo khả tài cho hợp đồng có giá trị bảo hiểm lớn lên tới hàng triệu Đơla Mỹ Thiết lập trì quan hệ hợp tác lâu dài với Công ty Môi giới Tái Bảo hiểm (Aon, Marsh, JLT, Gras Savoye Willis, ); Cơng ty Giám định tính tốn tổn thất (Airclaims, CTA, GAB Robbins, …); Hãng luật có uy tín (BLG, Clyde & Co, …) để cung cấp sản phẩm bảo hiểm dịch vụ sau cấp đơn có độ tin cậy chất lượng cao thị trường bảo hiểm Việt Nam Liên kết với Ngân hàng có thương hiệu uy tín hàng đầu thị trường Việt Nam HSBC, Vietcombank, MaritimeBank, Techcombank, HDBank… Bảo hiểm Bảo Việt thể tầm nhìn chiến lược thị trường bán lẻ tiềm thơng qua chương trình bảo hiểm cung cấp qua kênh ngân hàng (Bancassurance) mang lại nhiều lợi ích lớn cho khách hàng như: Tiếp cận sản phẩm tài “trọn gói”, đa dạng, phù hợp với nhu cầu khách hàng, chi phí hợp lý, hưởng dịch vụ kết hợp trước sau bán hàng tối ưu,… Kết luận tình hình, thực trạng phát triển cơng ty tài cơng ty bảo hiểm Việt Nam: 3.1 Cơng ty tài chính: 3.2 Công ty bảo hiểm: 3.2.1 Những thành tựu đạt năm 2015 2016: Thị trường bảo hiểm có năm tăng trưởng mạnh nhiều năm qua, thị trường bảo hiểm nhân thọ tăng mạnh 10 năm gần đây, theo nhận định nhà điều hành thị trường công ty bảo hiểm Trong năm 2015, thị trường bảo hiểm đạt số kết tích cực, cụ thể là: • Tổng doanh thu bảo hiểm 81.636 tỷ đồng, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 68.024 tỷ đồng (tăng 21,43%, mức tăng cao giai đoạn 2011-2015), doanh thu hoạt động đầu tư đạt 13.612 tỷ đồng [Type text] Page 17 [THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH] • • • • • • Tổng tài sản đạt 201.132 tỷ đồng (tăng 17,2%), đó, DN bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ 69.473 tỷ đồng, DNBH nhân thọ 131.659 tỷ đồng Đầu tư trở lại kinh tế 152.543 tỷ đồng (tăng 14%), DNBH phi nhân thọ 33.406 tỷ đồng; DNBH nhân thọ 119.137 tỷ đồng Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm đạt 115.959 tỷ đồng (tăng 21,3%), DNBH phi nhân thọ 15.699 tỷ đồng, DNBH nhân thọ 100.260 tỷ đồng Tổng nguồn vốn chủ sở hữu 42.388 tỷ đồng (tăng 1,59%), DNBH phi nhân thọ 19.072 tỷ đồng, DNBH nhân thọ 23.316 tỷ đồng Chi trả quyền lợi bảo hiểm 21.160 tỷ đồng, DNBH phi nhân thọ ước đạt 13.177 tỷ đồng, DNBH nhân thọ ước đạt 7.983 tỷ đồng Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua mơi giới ước đạt 7.200 tỷ đồng, tăng 10,4%; tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm 550 tỷ đồng, tăng 13,9% so với kỳ năm 2014 Đặc biệt, năm 2016, thị trường bảo hiểm có năm tăng trưởng mạnh nhất, thị trường bảo hiểm nhân thọ tăng mạnh 10 năm gần đây, theo nhận định nhà điều hành thị trường công ty bảo hiểm Năm 2016, với khởi sắc kinh tế Việt Nam, thị trường bảo hiểm tiếp tục tăng trưởng tích cực Tính đến 31/12/2016, thị trường bảo hiểm có 62 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong có 29 doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ, 18 DNBH nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm 13 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 01 chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước Nếu so với thời điểm năm 2012, tăng thêm DNBH nhân thọ DN môi giới bảo hiểm • • • • • Tổng doanh thu ngành bảo hiểm đạt xấp xỉ 102.000 tỉ đồng, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 86.049 tỉ đồng, tăng 22,74%; doanh thu hoạt động đầu tư ước 15.718 tỉ đồng, theo bà Phạm Thu Phương, Phó cục trưởng Cục Quản lý giám sát bảo hiểm, Bộ Tài Riêng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng cao kỷ lục với mức tăng 30,5%, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng 12,5% Bộ Tài ước tính cơng ty bảo hiểm đầu tư trở lại kinh tế 186.570 tỉ đồng, tăng 16% so với năm 2015, với tỷ lệ khoảng 75% đầu tư dài hạn; đồng thời chi trả quyền lợi bảo hiểm 25.870 tỉ đồng Tổng tài sản doanh nghiệp bảo hiểm đạt xấp xỉ 240.000 tỉ đồng, tăng 18%; tổng dự phòng nghiệp vụ doanh nghiệp đạt xấp xỉ 145.000 tỉ đồng, tăng 24%; tổng nguồn vốn chủ sở hữu đạt gần 53.000 tỉ đồng, tăng 15% Thị trường bảo hiểm có năm tăng trưởng mạnh quan trọng hơn, đà tăng trưởng tích cực nhiều khả nối tiếp năm 2017, theo giới kinh doanh bảo hiểm 3.2.2 Kết luận chung [Type text] Page 18 [THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH] Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam có dấu hiệu khởi sắc tích cực: GDP tăng trưởng cao, thu hút đầu tư lớn, lạm phát thấp, thị trường tài ổn định, thị trường bảo hiểm trì mức tăng trưởng cao, phát triển ổn định Với nỗ lực không ngừng quan quản lý việc điều chỉnh chế sách bắt kịp biến động thị trường bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng, với việc khơng ngừng hồn thiện phát triển hoạt động kinh doanh bền vững doanh nghiệp (DN) bảo hiểm thị trường, thị trường bảo hiểm ngày thể vai trò, vị trí kinh tế xã hội, góp phần ổn định kinh tế vĩ mơ, bổ trợ cho sách an sinh xã hội, bảo vệ tài cho nhà đầu tư, thúc đẩy hội nhập, hợp tác kinh tế quốc tế, thực chương trình mục tiêu, nhiệm vụ cấp bách Chính phủ DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÁC CƠNG TY TÀI CHÍNH VÀ CƠNG TY BẢO HIỂM VIỆT NAM TRONG TƯƠNG LAI VÀ GIẢI PHÁP Dự báo tình hình phát triển cơng ty tài cơng ty bảo hiểm Việt Nam tương lai: 1.1 Dự báo tình hình phát triển cơng ty tài Việt Nam tương lai CHƯƠNG Trong tương lai, Công ty Tài phát triển số lượng lẫn chất lượng • Thứ nhất, kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển nhanh ổn định Việc hội nhập với kinh tế giới khu vực Việt nam đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ, khuyến khích đầu tư ngồi nước • Thứ hai, văn quy phạm pháp luật Việt Nam ban hành tương đối đày đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho Cơng ty Tài phát triển, hoạt động an tồn có hiệu • Thứ ba, nhiều tập đồn, tổng cơng ty doanh nghiệp lớn Việt Nam không ngừng phát triển cần có riêng tổ chức tài để phục vụ đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh tạo công cụ tài lớn để đầu tư ngồi tổng cơng ty 1.2 Dự báo tình hình phát triển cơng ty bảo hiểm Việt Nam tương lai: Thị trường bảo hiểm ngày thể vai trò, vị trí kinh tế - xã hội, góp phần thực thành công giải pháp chủ yếu đạo, điều hành thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, cụ thể sau: • Thứ nhất, thực sách ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, củng cố cân đối lớn kinh tế hỗ trợ tái cấu kinh tế Thị trường bảo hiểm góp phần bổ sung nguồn vốn đầu tư dài hạn, ổn định cho kinh tế, góp phần củng cố cân đối lớn kinh tế đầu tư tiết kiệm với tổng số tiền đầu tư trở lại kinh tế tăng trưởng bình quân 17%/năm giai đoạn 2011-2015 Theo [Type text] Page 19 [THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH] thống kê DNBH, khoảng 80% cơng trình xây dựng sở hạ tầng, cơng trình kinh tế lớn Nhà nước DNBH bảo vệ mặt tài trường hợp xảy kiện bảo hiểm mà không cần phải sử dụng đến nguồn kinh phí hỗ trợ thiệt hại từ ngân sách nhà nước, góp phần triển khai thành cơng sách tài khóa thắt chặt, tiết kiệm chi tiêu ngân sách Bên cạnh đó, thị trường bảo hiểm góp phần vào cơng tái cấu kinh tế, từ đổi mơ hình tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả, khả cạnh tranh với việc thực tái cấu toàn diện DNBH máy, tổ chức, mạng lưới kinh doanh, lực tài chính, sản phẩm bảo hiểm lực quản trị DN theo Quyết định 1826/2012/QĐ-TTg • Thứ hai, bổ trợ cho sách an sinh xã hội Cho đến hết năm 2015, thị trường bảo hiểm tạo lập công ăn việc làm cho 400.000 lao động với thu nhập ổn định, đào tạo tài chính, bảo hiểm Ngồi ra, khoảng 10 triệu người có bảo hiểm y tế, sức khỏe (6 triệu bảo hiểm nhân thọ, triệu bảo hiểm phi nhân thọ); 12 triệu học sinh bảo hiểm sức khỏe, tai nạn (tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm 60%); 18 triệu lượt khách bảo hiểm trách nhiệm hàng không (tỷ lệ thâm nhập 100%); 12 triệu lượt khách bảo hiểm tai nạn đường sắt (tỷ lệ thâm nhập 100%); 1.620 triệu lượt khách bảo hiểm trách nhiệm hành khách vận chuyển đường (tỷ lệ thâm nhập khoảng 61%) Những người bảo hiểm nói tự thu xếp, bảo vệ mặt tài bảo hiểm chi trả bồi thường không may xảy tai nạn, ốm đau, mà khơng cần tới hỗ trợ tài từ ngân sách nhà nước • Thứ ba, bảo vệ tài cho nhà đầu tư Cho đến nay, thị trường bảo hiểm bảo vệ cho hầu hết tất loại hình tài sản bao gồm cơng trình xây dựng, tài sản thành phần kinh tế từ Nhà nước, tư nhân đến đầu tư nước ngồi; ngành kinh tế từ cơng nghiệp, nơng nghiệp, dịch vụ; với đa dạng loại hình bảo hiểm từ bảo hiểm tài sản thiệt hại, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển, bảo hiểm hàng không, bảo hiểm hàng hải bảo hiểm bảo lãnh, bảo hiểm tín dụng rủi ro tài chính, gián đoạn kinh doanh, bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm thủy sản Theo báo cáo DNBH, tổng giá trị kinh tế tài sản bảo hiểm khu vực DN thuộc thành phần kinh tế lên tới gần 10 triệu tỷ đồng Một số tài sản, cơng trình lớn bảo hiểm bao gồm vệ tinh Vinasat Vinasat (hơn 1.034 triệu USD), Thủy điện Sơn La (hơn 15.066 tỷ đồng), Nhà máy lọc dầu Dung Quất (hơn 3.300 triệu USD) Có thể nói, bảo hiểm thể vai trò cơng cụ, giải pháp tài hữu hiệu giúp cho nhà đầu tư yên tâm sản xuất kinh doanh mà không cần sử dụng đến giải pháp tín dụng dự phòng tài khác [Type text] Page 20 [THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH] • Thứ tư, thúc đẩy hội nhập, hợp tác kinh tế quốc tế Trong trình đàm phán hiệp định thương mại song phương đa phương Việt Nam, bảo hiểm điều kiện đàm phán quan trọng góp phần vào thành cơng tiến trình đàm phán Các cam kết mở cửa thị trường bảo hiểm hiệp định thương mại góp phần thúc đẩy hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào thị trường lớn có mức độ bảo hộ cao như: Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản Bên cạnh đó, việc tham gia thị trường công ty bảo hiểm nước ngoài, nhà đầu tư chiến lược nước ngồi vào DNBH nước khơng nâng cao lực tài chính, lực quản trị điều hành, nghiệp vụ chuyên môn bảo hiểm cho thị trường bảo hiểm, mà góp phần xây dựng hình ảnh môi trường đầu tư lành mạnh, thu hút nhà đầu tư nước vào lĩnh vực liên quan khác • Thứ năm, thực chương trình mục tiêu, nhiệm vụ cấp bách Chính phủ thơng qua chương trình bảo hiểm nơng nghiệp, bảo hiểm thủy sản, xây dựng chương trình bảo hiểm thiên tai, bảo hiểm lượng nguyên tử Phương hướng giải pháp thúc đẩy phát triển công ty tài cơng ty bảo hiểm Việt Nam: 2.1 Phương hướng giải pháp thúc đẩy phát triển cơng ty tài Việt Nam: • Thứ cần phải có sách khuyến khích, đẩy mạnh việc thành lập Cơng ty Tài hoạt động độc lập hạn chế lệ thuộc Cơng ty Tài Chính vào tập đồn , tổng cơng ty Điều giúp nâng cao tính động cảu Cơng ty Tài Cùng với cạnh tranh thúc đẩy Cơng ty Tài phát triển • Thứ hai, cần bổ sung thêm số điều khoản quy định thành lập Cơng ty Tài chính, cụ thể Cơng ty Tài thành lập cần phải có mục tiêu chiến lược định với lớp đối tượng khách hàng định Điều đẩy nhanh tốc độ chun mơn hóa hoạt động tài chính, giúp Cơng ty Tài biết tận dụng mạng nâng cao tính chun nghiệp mình, từ giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu kinh doanh • Thứ ba, Cơng ty Tài cần phải nâng cao khả tiếp cận khách hàng dịch vụ tài mà cơng ty cung cấp Danh sách gói sản phẩm dịch vụ đưa đến khách hàng phải liệt kê ngắn gọn, dễ hiểu, thủ tục cho vay cần nhanh chóng thuận tiện • Thứ tư, cần phải đẩy mạnh đầu tư bào hệ thống sở hạ tầng cung cấp dịch vụ tài theo hướng đại Đây vấn đè cs ý nghĩa chiến lược phát triển Cơng ty Tài nói riêng hệ thống tài Việt Nam nói chung [Type text] Page 21 [THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH] • Cuối cùng, nên nói rộng lĩnh vực kinh doanh pháp Cơng ty Tài có vốn đầu tư nước ngồi cơng ty có tiềm lực tài lớn kinh nghiệm lâu năm hoạt động tài chính, có mặt Cơng ty Tài góp phần nâng cao tính cạnh tranh đố thúc đẩy hệ thống tài Việt Nam phát triển 2.2 Phương hướng giải pháp thúc đẩy phát triển công ty bảo hiểm Việt Nam: Trong bối cảnh Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) thành lập vào cuối năm 2015, hiệp định thương mại tự với đối tác chiến lược kinh tế giới khối EU, khối nước TPP thức ký kết Thị trường bảo hiểm có nhiều hội để phát triển gia tăng nhu cầu bảo hiểm, nhiều nhà đầu tư nước muốn đầu tư vào thị trường bảo hiểm, thâm nhập phương thức quản lý mới, việc ứng dụng công nghệ đại, kinh nghiệm từ nước phát triển vào quản lý phát triển bảo hiểm Tuy nhiên, bên cạnh kết tích cực đạt năm qua, thị trường bảo hiểm số điểm cần tiếp tục hoàn thiện để đảm bảo phù hợp với phát triển thị trường Cụ thể là: • Một là, thị trường tăng trưởng cao, ổn định quy mơ nhỏ so với tiềm Tỷ lệ doanh thu phí bảo hiểm GDP đạt mức 2%, thấp so với mức trung bình khối ASEAN (3,35%), châu Á (5,37%) giới (6,3%) • Hai là, hệ thống pháp luật kinh doanh bảo hiểm chưa phù hợp với pháp luật liên quan như: Luật Đầu tư, Luật Các tổ chức tín dụng…; Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Phòng cháy, chữa cháy chưa tạo điều kiện cho DNBH tiếp cận thông tin nhằm kiểm sốt tình trạng trục lợi bảo hiểm Một số sách quản lý tài chính, thuế, đầu tư chưa thực khuyến khích DN mua bảo hiểm nhóm, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí cho người lao động; chưa có ưu đãi DNBH mở rộng kinh doanh vùng sâu, vùng xa đầu tư vào sản phẩm bảo hiểm an sinh - xã hội • Ba là, số lượng sản phẩm bảo hiểm nhiều song chưa đa dạng, đa số sản phẩm thiết kế cố định, trọn gói, khó điều chỉnh, chia nhỏ theo nhu cầu đa dạng bên mua bảo hiểm, kênh phân phối đại lý bảo hiểm thiếu chuyên nghiệp, thị trường bảo hiểm tượng cạnh tranh không lành mạnh, thiếu hợp tác, hỗ trợ lẫn chia sẻ thơng tin phòng chống trục lợi bảo hiểm, làm giảm lực cạnh tranh toàn thị trường [Type text] Page 22 [THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH] • Bốn là, bối cảnh hội nhập quốc tế làm gia tăng sức ép cạnh tranh DNBH nước với tổ chức bảo hiểm nước ngồi vốn có nhiều kinh nghiệm ưu vượt trội Trong đó, lực tài nhiều DNBH nước chưa thực vững mạnh, công nghệ quản trị điều hành chưa đại hố, trình độ đội ngũ cán bảo hiểm lực cạnh tranh hạn chế Triển vọng thị trường bảo hiểm năm 2016: Năm 2017 xem năm lề nhiều thay đổi cho kinh tế Việt Nam trước thềm hội nhập với việc hình thành AEC, hiệp định tự thương mại quan trọng dự kiến thức ký kết, năm số luật có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực thi hành Trong bối cảnh đó, thị trường bảo hiểm cần nỗ lực hồn thiện phương diện để bắt kịp xu thời đại, đảm bảo phát triển bền vững phù hợp với trình mở cửa song đảm bảo quyền lợi DNBH nước quyền lợi bên mua bảo hiểm Trên sở đánh giá hội, tiềm thách thức đặt thời gian tới, năm 2017 thị trường bảo hiểm Việt Nam tập trung vào mục tiêu sau: • Thứ nhất, trì tốc độ tăng trưởng bình quân đạt mức cao ổn định (trên 15%/năm), phấn đấu tổng doanh thu thị trường đạt tỷ lệ 3-4% so với GDP vào năm 2020 • Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp luật kinh doanh bảo hiểm đáp ứng cam kết hội nhập, giảm bớt thủ tục hành chính, phấn đấu đến năm 2020 tuân thủ hoàn toàn nguyên tắc quản lý, giám sát bảo hiểm Hiệp hội Các nhà quản lý bảo hiểm quốc tế (IAIS) ban hành Tăng cường, đổi phương thức nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm • Thứ ba, nâng cao tính an toàn hệ thống, hiệu hoạt động lực cạnh tranh DN Xây dựng, tuân thủ có chế đảm bảo thực đầy đủ chuẩn mực, nguyên tắc tiên tiến quản trị DN • Thứ tư, nâng cao tính chun nghiệp hệ thống đại lý, phát triển kênh phân phối mới, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin vào trình bán hàng phân phối sản phẩm bảo hiểm • Thứ năm, khuyến khích sản phẩm bảo hiểm mang tính đột phá, đáp ứng linh hoạt nhu cầu người tham gia bảo hiểm Có chế khuyến khích để phát triển sản phẩm bảo hiểm mang tính an sinh, xã hội cao, sản phẩm bảo hiểm có phạm vi tác động lớn tới đời sống kinh tế- xã hội [Type text] Page 23 [THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH] Để nắm bắt tiềm trình hội nhập kinh tế quốc tế, hoàn thành mục tiêu phát triển thị trường bảo hiểm đề ra, cần thực đồng giải pháp:  Về phía quan quản lý: • Tiếp tục hồn thiện khung khổ pháp lý hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tạo hành lang pháp lý minh bạch, vững cho thị trường phát triển bình đẳng, bền vững, đảm bảo không phân biệt đối xử nhà đầu tư nước, triển khai xây dựng quy định pháp lý theo lộ trình cam kết nhằm vừa thực cam kết, vừa bảo đảm cho an toàn thị trường DN nước • Cơ chế sách xây dựng theo hướng giảm thiểu thủ tục hành chính, tăng cường lực tài chính, hiệu hoạt động lực cạnh tranh DN, thúc đẩy phát triển sản phẩm bảo hiểm mới, kênh phân phối mới, khuyến khích DN đầu tư phát triển cơng nghệ tiếp cận rộng tới đối tượng khách hàng Phương thức quản lý, giám sát đối theo hướng tăng cường đối thoại trực tiếp, nắm bắt sát tình hình DN để kịp thời giải khó khăn, vướng mắc DN q trình hoạt động • Tăng cường hợp tác quốc tế để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm quản lý, giám sát với quan quản lý giám sát nước Tận dụng hỗ trợ kỹ thuật từ tổ chức quốc tế IAIS, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á để tăng cường lực quản lý, giám sát đội ngũ cán quản lý, lực quản trị DN cho thị trường bảo hiểm  Về phía DNBH: • Để đứng vững phát triển q trình hội nhập, DN cần tự rà sốt, điều chỉnh quy trình kinh doanh nhằm nâng cao hiệu hoạt động, lực tài chất lượng phục vụ, phát triển sản phẩm theo hướng linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng Việc phát triển chiều rộng phải kèm phát triển chiều sâu thông qua việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản trị DN, trọng tới chất lượng đội ngũ đại lý kênh phân phối, đầu tư đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt đội ngũ chuyên gia tính phí KẾT LUẬN: [Type text] Page 24 [THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH] Thơng qua chương, Tiểu luận nghiên cứu đề tài “Các định chế tài phi ngân hàng Việt Nam” đạt kết sau: Bài tiểu luận nghiên cứu số Cơng ty Tài Cơng ty Bảo Hiểm điển hình Việt Nam phương diện: trình phát triển, cách thức sử dụng huy động vốn, tương tác với tổ chức tài khác; tiểu luận rút số kết luận chung tình hình thực trạng phát triển 2.Trong Chương 3, Tiểu luận đưa dự báo tình hình phát triển Cơng ty Tài cơng ty bảo hiểm tương lai; phát triển tồn diện số lượng chất lượng, tóm lược lý say đây: kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển nhanh ổn định; văn quy phạm pháp luật Việt Nam điều chỉnh hoạt động Cơng ty Tài cơng ty bảo hiểm ban hành tương đối đầy đủ; Việt Nam thị trường đơng dân với mức thu nhập bình quân đàu người tăng nhanh năm gần đay; nhu cầu vốn cảu Tập đồn, Tổng Cơng ty Doanh nghiệp lớn Việt Nam tiếp tục tăng cao; hội nhập kinh tế sâu rộng ngày nhiều Cơng ty Tài cơng ty bảo hiểm nước hoạt động Việt Nam DANH MỤC THAM KHẢO: • http://vtown.vn/category6/genre501.html?Company_page=2 • http://www.baomoi.com/danh-sach-doanh-nghiep-bao-hiem-tai-viet-nam/c/19458293.epi • http://yellowpages.vnn.vn/ • https://www.prudential.com.vn/vi/our-company/ [Type text] Page 25 ... 2016: Thị trường bảo hiểm có năm tăng trưởng mạnh nhiều năm qua, thị trường bảo hiểm nhân thọ tăng mạnh 10 năm gần đây, theo nhận định nhà điều hành thị trường công ty bảo hiểm Trong năm 2015, thị. .. năm 2014 Đặc biệt, năm 2016, thị trường bảo hiểm có năm tăng trưởng mạnh nhất, thị trường bảo hiểm nhân thọ tăng mạnh 10 năm gần đây, theo nhận định nhà điều hành thị trường công ty bảo hiểm Năm... TRƯỜNG VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH] Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam có dấu hiệu khởi sắc tích cực: GDP tăng trưởng cao, thu hút đầu tư lớn, lạm phát thấp, thị trường tài ổn định, thị trường bảo hiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận các định chế tài chính phi ngân hàng ở Việt Nam, Tiểu luận các định chế tài chính phi ngân hàng ở Việt Nam, CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TY BẢO HIỂM TẠI VIỆT NAM, 3 Các cách sử dụng vốn của công ty tài chính, CHƯƠNG 2. TÌNH HÌNH, THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TY BẢO HIỂM Ở VIỆT NAM, 3 Cách thức sử dụng nguồn vốn:, CHƯƠNG 3. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TY BẢO HIỂM Ở VIỆT NAM TRONG TƯƠNG LAI VÀ GIẢI PHÁP

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay