RƠ LE QUÁ ĐIỆN ÁP CHỐNG CHẠM ĐẤT THỨ TỰ KHÔNG

26 40 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 00:55

RELAY QUÁ ĐIỆN ÁP THỨ TỰ KHÔNG CHỐNG CHẠM ĐẤT (59N)Relay quá áp được thiết kế dùng để bảo vệ sự cố chạm đất trong mạng trungtính cách ly điện trở hay điện kháng nối đất.Relay này còn được dùng cho việc bảo vệ chạm đất của máy phát, động cơ vàdùng cho việc sự mất cân bằng của dãy tụ.Các relay bảo vệ này cấu thành một thể thống nhất trong thứ tự bảo vệ, baogồm 2 cấp bảo vệ sự cố chạm đất, thiết bị ngắt linh hoạt cùng với nhiều chức năng tínhiệu. Điện áp ngõ vào : 100V hoặc 110V (ܷ௡) Điện áp khởi động U0> : 2…100%ൈ ܷ௡ Thời gian vận hành t> : 0.05…100s Điện áp khởi động U0>> : 2…80% ൈܷ௡ Thời gian khởi động t>> : 0.05…100s Mức tiếp xúc ngõ ra : 250V acdc, 5A Điện áp điều khiển khóa : 80…256Vac 18…256Vdc Điện áp nguồn phụ : 80…256Vacdc CHƯƠNG RELAY QUÁ ĐIỆN ÁP THỨ TỰ KHÔNG CHỐNG CHẠM ĐẤT (59N) 5.1 GIỚI THIỆU RELAY QUÁ ĐIỆN ÁP SPAU 110C Relay áp thiết kế dùng để bảo vệ cố chạm đất mạng trung tính cách ly điện trở hay điện kháng nối đất Relay dùng cho việc bảo vệ chạm đất máy phát, động dùng cho việc cân dãy tụ Các relay bảo vệ cấu thành thể thống thứ tự bảo vệ, bao gồm cấp bảo vệ cố chạm đất, thiết bị ngắt linh hoạt với nhiều chức tín hiệu 5.2 - Điện áp ngõ vào : 100V 110V ( - Điện áp khởi động U0> : 2…100% - Thời gian vận hành t> : 0.05…100s - Điện áp khởi động U0>> : 2…80% - Thời gian khởi động t>> : 0.05…100s - Mức tiếp xúc ngõ : 250V ac/dc, 5A - Điện áp điều khiển khóa : 80…256Vac/ 18…256Vdc - Điện áp nguồn phụ : 80…256Vac/dc ) MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG Relay áp SPAU 110 relay thứ cấp, nối với điện áp máy biến áp thiết bị cần bảo vệ Khi cố xảy ra, relay áp tác động lên máy cắt dùng cho việc phát tín hiệu cho cố chạm đất yêu cầu thiết bị bảo vệ   Trang 115   Khi điệnn áp phát vượt ggiá trị đặt ban đầu củ cấp điệnn áp thấp U0>, relayy áp khởi động Sau u đặt thhời gian vậận hành t> cấp điệện áp thấp hoạt động,, cố Cấp điện đ áp caoo hoạạt động tươ ơng tự Khi giá g trị điệnn áp đđo vư ượt giáá trị đặt baan đầu U0>>, > điện áp p cao khhởi động v sau thờii gian đặt t>>, cấấp điện áp cao hoạt đđộng ự cố cò òn Relay n có ức nhhư côn ng tắc xa x dùn ng để điềuu p bảo vệ kkhác, chẳn ng hạn relay báoo cố ch hạm đất đoo chỉnhh relayy phối hợp dòngg điện trung tính n gồm có ó ngõ vào logic cách ly đư ược điều khhiển điện áp bênn Relay ngoàài Bên troong relay q áp, nggõ vào điều u khiển đư ược sử dụnng mộ ột ngõ vàoo khốii Hình 5.11 Chức g bảo vệ củủa relay áp SPAU 110C Nhữnng số xu ung quanh đề theo tiiêu chuẩn CỤC TIÊ IÊU CHUẨN N MỸ, c số ccó liên quan n đến chức bảo vệ   Trang 116   5.2.11 SƠ ĐỒ KẾT NỐII Hình 5.2 Sơ đồồ kết nối a relay áp dư SPAU U110C - Uaux : Điện n áp nguồn n phụ - A B, C, D,, E, F A, : Các ngõ củaa relay - IRF : Ngõ õ tự động g điều khiểển - B BS : Tín hiệu khóa - S SS : Tín hiệu khởi động đ - T TS : Tín hiệu ngắt - S SGR : Nhó óm cơng tắc dùng để thiết lặp ch hế độ ngắt tíín hiệu báo o cố - S SGB : Nhó óm cơng tắcc dùng để tthiết lặp tín n hiệu khóaa   - T TRIP : Ngõ õ ngắt - S SIGNAL : Tín hiệu relay hoạt động - S START_ : Thôn ng tin khởii động hoặặc relay vận n hành - U1 : Mod dule relay q áp SPA AU 1C6 Trang 117   - U2 : Ngu uồn cung cấấp moduule vào/ra SPTU 240S S1 SP PTU 48S1 - U3 : Mod dule vào/raa SPTE 1E111 - S SERIAL PO ORT : Cổn ng truyền th hông nối tiếếp - S SPA-ZC_ : Mod dule nối đư ường truyềnn - Rx/Tx : Ngõ õ vào nhận Rx ngõ chuyển đổi Tx module nố ối cổng truyyền thơng Hình h 5.3 Phía ssau rela ay điện áp dư SPA U 110C   Trang 118   5.2.2 ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CÁC TIẾP ĐIỂM CỦA NGÕ RA VÀ NGÕ VÀO Các tiếp Chức điểm 28 - 29 Điện áp dư U0 (Un=100V) 28 – 30 Điện áp dư U0 (Un=110V) 10 – 11 Tín hiệu khóa ngồi BS 61 – 62 Nguồn cung cấp phụ Khi sử dụng điện áp DC cực dương nối với tiếp điểm 61 65 – 66 Ngõ ngắt mức U0> U0>>(TRIP 1) 68 – 69 Ngõ ngắt mức U0> U0>>(TRIP 2) 80 – 81 Ngõ ngắt giai đoạn U0> U0>>(signal 1) 77 – 78 Tín hiệu ngắt giai đoạn U0>>, khởi động giai đoạn U0>>(START 1) 73 – 74 – 75 Khởi động giai đoạn U0> (START 2) Trong điều kiện bình thường tiếp điểm 73 – 75 đóng Khi giai đoạn U0 khởi động, tiếp điểm bên 74 – 75 đóng Ngõ báo hiệu giám sát 70 – 71 – 72 Trong điều kiện bình thường tiếp diểm 70 – 72 đóng Khi nguồn phụ bị cố bên lỗi relay Phát tiếp điểm bên 71 – 72 đóng Cực nối đất Relay bảo vệ nối với đường truyền liệu sợi quang thông qua module nối đường truyền SPA-ZC17 SPA-ZC21 Module nối đường truyền phù hợp với kiểu loại D phía sau relay Các đầu nối sợi quang gắng vào đầu nối Rx Tx module nối đường truyền   Trang 119   5.2.3 CẤU HÌNH NGÕ RA CỦA RELAY Tín hiệu ban đầu U0> nối cố định đến đầu F relay tín hiệu ngắt nối đến đầu A Tín hiệu ngắt U0>> nối đến cố định đến đầu B Ngoài chức sau chọn cho chuyển mạch nhóm chuyển mạch SGR xác định panel sau: Công tắc Mặc Chức định Cài đặt SGR/1 Nối tín hiệu khóa BS đến module relay điện áp dư SGR/2 Nối tín hiệu khởi động giai đoạn U0>> đến ngõ D SGR/3 Nối tín hiệu khởi động giai đoạn U0> đến ngõ D SGR/4 Nối tín hiệu ngắt giai đoạn U0>> đến ngõ D SGR/5 Nối tín hiệu ngắt giai đoạn U0>> đến ngõ C SGR/6 Nối tín hiệu ngắt giai đoạn U0>> đến ngõ A SGR/7 Nối tín hiệu ngắt giai đoạn U0> đến ngõ C SGR/8 Nối tín hiệu ngắt giai đoạn U0> đến ngõ D Máy cắt hoạt động trực tiếp thông qua đầu A đầu B Do mức bảo vệ có ngõ relay riêng cho hai máy cắt riêng lẻ điều khiển với relay   Trang 120   5.2.44 BỘ CH HỈ THỊ VẬ ẬN HÀNH Hình 5.4 Mặt trước module rela ay bảo vệ điện đ áp chạm m đất thứ tựkhông Mức điện áp củ thhị khởi độ ộng/hoạt độ ộng (U0> hhoặc U0>>)) xácc địnhh bên dướ ới, góc bên n phải m mặt trước củ module relay Ánhh sáng màu u vàng chỉỉ cho biết điều đ liên quaan tới giai đoạn khởi động ánh sang m màu đỏ cho o biết trạngg thái hoạt động Với nhóóm chuyển n mạch GS2, khởi độ ộng ngắtt thịị ch ho đóng lạii hĩa đèn lled sán ng, ù tín hiệu ggây hoạt động dướii tính Điềuu có ngh út reset Bộ thị m mà khơng reset r sẽẽ giá ttrị cài đặt Bộ thịị reset kkhi nhấn nú khônng ảnh hưở ởng đến hoạt động củủa relay Đèn led màu vàng v (U0) pphía màng m hình sáng lêên điện n áp dư đoo đượcc hiển thị Đèn đỏ IR RF hệ thhống giám m sát hiển th hị cố lâuu dài phát Sự ccố xuất hiệnn ng hình, khhi cố đư ược phát hiệện ghi cchép thô ông báo lạii đđược yêu cầu c   Trang 121   Đèn led màu xanh mặt trước panel sáng mà module nguồn cung cấp hoạt động cách Bộ thị led nút bấm sáng lên thấy giá trị cài đặt hiển thị có liên quan đến nút bấm Đèn led nhóm chuyển mạch SG1 sáng lên tổng kiểm tra nhóm chuyển mạch hiển thị Bộ dẫn vận hành, lựa chọn nhóm chuyển mạch SG2 đèn led nút điều chỉnh mô tả chi tiết hướng dẫn module relay điện áp dư SPCU 1C6 5.2.5 KẾT HỢP NGUỒN CUNG CẤP VÀ MODULE VÀO/RA Nguồn cung cấp module vào/ra (U2) xác định bên cạnh hệ thống bảng điều khiển relay bảo vệ rút sau di chuyển bảng điều khiển hệ thống Nguồn cung cấp module vào/ra kết hợp với nguồn, ngõ relay, điều khiển dòng ngõ relay mạch điện tử đầu vào điều khiển bên Nguồn cung cấp nối với máy biến áp, bên cuộn sơ cấp thứ cấp cách ly điện Cuộn sơ cấp bảo vệ cầu chì F1, đặt bảng PC module Khi nguồn cung cấp hoạt động cách, led màu xanh (Uaux) mặt trước bảng sáng Nguồn cung cấp module ngõ vào I/O có giá trị hai phiên bảng với dãy điện áp ngõ vào khác nhau: - Module SPTU 240 S1 có Uaux = 80…256Vac/dc - Module SPTU 48 S1 có Uaux = 18…80Vdc Sự cho phép dãy điện áp ngõ vào nguồn cung cấp module vào I/O lắp relay với hiệu suất đánh dấu bảng relay   Trang 122   5.3 THÔNG SỐ KỸ THUẬT Điện áp đầu vào 100V 110V Các cực 28-29 28-30 Điện áp định mức U0 100V 110V Điện áp chịu xUn 2xUn Công suất tiêu thụ điện áp định mức 0,5…10s khơng sử dụng khơng khóa tín hiệu từ đầu t>0,5…10s khơng sử dụng U0>> tín hiệu khởi động cho ngõ D không sử dụng khơng sử dụng U0> khơng có tín hiệu khởi động cho ngõ relay D khơng chốt lại khơng khóa t> U0>> khơng có tín hiệu ngắt đến ngõ relay D U0>=2…20% x khơng khóa U0>> tín hiệu ngắt đến ngõ Un t>> relay C U0>=2…80% x khơng sử dụng U0>> khơng có tín hiệu ngắt Un t>>0,05…1,0s đến ngõ A không sử dụng U0> khơng có tín hiệu ngắt đến ngõ C t>>0,05…1,0s không sử dụng U0> khơng có tín hiệu ngắt đến ngõ B Trang 127   Khi công tắc đ đặt nhhư trên, cácc tiếp điểm m đầu củủa SPAU 110C có cchức sau: m Tiếp điểm Chức 65-66 Tín hhiệu vận hành trì hỗãn giai đoạn U0> 68-69 Máyy cắt ngắt từ t giai đoạn U0>> 80-81 Tín hhiệu cảnh báo lần ngắt cuối giai đoạn U0>> > 77-78 Tín hhiệu khởi động đ giai g đoạn U 0>> 73-74-75 Tín hhiệu khởi động đ giai g đoạn U 0> 70-71-72 Tín hhiệu tự giáám sát dụ Bảo vệệ khơng cân củaa dãy tụ Ví d   Hình Relay qu uá điện áp ddư SPAU 11 10 sử dụng bảo b vệ khônng cân g dãy tụụ V Việc bảo vệệ cân dãy tụ đấu u có th hể bổổ sung bằn ng cách sử dụngg nối tam giác g để dùn ng viiệc cân n điện n áp Dãy ttụ sắắp xếp theoo nhữnng nhóm nhỏ n đượ ợc bảo vệ bbởi cầu chìì bên g Nổ hhay nhiều cầu chì sẽẽ   Trang 128   dẫn tới cân để phát cân này, người ta sử dụng relay áp SPAU 110 Relay hoạt động cấp điện áp thấp truyền cấp điện áp cao ngắt Quá trình lắp đặt relay xác định nhà sản xuất tụ việc lắp đặt relay tùy thuộc vào số lượng tụ nối song song hay nối tiếp giá trị định mức tụ Các công tắc relay áp SPAU 110 cài đặt theo dẫn bên Công tắc SG1/SPCU t>0,5…10s SGB/SPCU 1C6 khơng sử dụng SGR khơng khóa tín hiệu từ đầu t>0,5…10s khơng sử dụng U0>> tín hiệu khởi động cho ngõ D không sử dụng không sử dụng U0> khơng có tín hiệu khởi động cho ngõ D không chốt lại khơng khóa t0> U0>> khơng có tín hiệu ngắt đến ngõ D U0>=2…20% x không khóa t0>> U0>> tín hiệu ngắt Un U0>=2…20% x ngắt đến ngõ C không sử dụng Un t>>0,05…1s U0>>khơng có tín hiệu ngắt đến ngõ A không sử dụng U0>không có tín hiệu ngắt đến ngõ C t>>0,05…1s khơng sử dụng U0>khơng có tín hiệu ngắt đến ngõ B ∑   Trang 129   Khi cơnng tắc đặt tiếếp điểm ng gõ S SPAU 110C có chứcc năngg sau: T Tiếp điểm Chứ ức 65-66 Tín hiệệu vận hành h trì hỗn c giai đo ạn U0> 68-69 Máy cắắt ngắt từ giai g đoạn U0>> 80-81 Tín hiệệu cảnh báo o lần ngắắt cuối cùngg giai đoạn đ U0>> 77-78 Tín hiệệu khởi độn ng giai đoạn U0>>> 73-74-75 Tín hiệệu khởi độn ng giai đoạn U0> 70-71-72 Tín hiệệu tự giám sát dụ Relay điện áp dư SPA U 110C sử dụng cho o cố bảoo vệ chạm đất hệệ Ví d thốnng dây trung tính cách h ly Hình h 5.7 Relayy điện áp dư SPA AU 110C sử dụng cho o cố bảoo vệ chạm đất hệệ thốngg dây trung g tính cách h   Trang 130   Sự cố chạm đất vài chỗ nối với nguồn nguyên nhân gây tượng q áp Vì lý relay SPAU 110C thích nghi tốt với việc dùng relay báo động cố chạm đất mà hình phát hệ thống điện Relay áp SPAU 110C đo điện áptừ cuộn dây đấu tam giác để hở biến áp Quy trình cho ta biết kết tương đối xác Sự cộng hưởng sắt từ máy biến áp bị triệt tiêu điện trở R kết hợp lại cách đấu tam giác để hở Giai đoạn đặt điện áp thấp relay áp cho ta thấy xảy cố chạm đất Điện áp dư mạng trung tính cách ly thường có giá trị thấp, chí nhỏ 1% giá trị điên áp dư lớn Vì mức điện áp đặt thấp có giá trị thấp Mức đặt điện áp thấp sử dụng vào việc cho phép dòng điện trung tính đo relay báo lỗi chạm đất không định hướng đầu dây Khi lỗi chạm đất xuất đường dây relay báo lỗi chạm đất đầu dây mức đặt điện áp thấp relay áp, hệ thống đường truyền tải phải bắt đầu cho phép ngắt đầu máy cắt Hệ thống cho phép ngăn ngừa hoạt động không cần thiết relay báo lỗi chạm đất dòng trung tính lúc ngắt mạch động khởi động điều kiện bảo quản thông thường Nếu relay báo lỗi chạm đất định hướng sử dụng đầu dây tính hiệu khơng cần thiết Mức đặt điện áp cao để bảo vệ cho hệ thống đường truyền để cung cấp bảo vệ dự trữ cho việc bảo vệ cố chạm đất đầu dây Việc đặt giá trị cho cấp bảo vệ dự phòng cho relay áp phải không thấp giá trị cho phép relay báo lỗi chạm đất đầu dây Những thay đổi xảy q trình sửa chữa ban đầu nên đề cập đến Mức điện áp cao hoạt động phận bảo vệ cố cho đầu dây Các tín hiệu ngắt đưa đến phần cao áp máy cắt máy biến áp phần hạ áp máy cắt Các tín hiệu ngắt đến cao áp máy cắt truyền, chẳng hạn tiếp điểm 80-81 đưa đến máy cắt thông qua relay tức thời   Trang 131   Các công tắc relay áp SPAU 110C đặt sau: Công tắc   SG1/SPCU 1C6 SGB/SPCU 1C6 SGR 1 t>5…100s không sử dụng không khóa tín hiệu từ đầu t>5…100s khơng sử dụng U0>> tín hiệu khởi động cho ngõ D không sử dụng khơng sử dụng U0> khơng có tín hiệu khởi động cho ngõ D không chốt lại khơng khóa t> U0>> khơng có tín hiệu ngắt đến ngõ D U0>=2…20% x Un khơng khóa t>> U0>> tín hiệu ngắt đến ngõ C U0>=2…80% x Un không sử dụng U0>>khơng có tín hiệu ngắt đến ngõ A t>>0,5…10s không sử dụng U0>không có tín hiệu ngắt đến ngõ C t>>0,5…10s khơng sử dụng U0>khơng có tín hiệu ngắt đến ngõ B ∑ 67 Trang 132   Khi cônng tắc đượcc đặt trrên, tiếếp điểm ngõ SP PAU 110C C có nhữngg chứcc sau:: Tiếếp điểm Chứcc 65-666 Tín hiệu vvận hành trrì hỗn củaa giai đoạn U0> 68-669 Máy cắt nngắt từ giai đoạn U0>>> 80-881 Tín hiệu ccảnh báo lần ngắt cu uối củủa giai đoạạn U0>> 77-778 Tín hiệu kkhởi động c giai đo oạn U0>> 73-774-75 Tín hiệu kkhởi động c giai đo oạn U0> 70-771-72 Tín hiệu tự giám sátt 73-775 Tín hiệu đđang khóa đến đầu dâây rrelay báo cố chạm m đất dòng ttrung tính 74-775 Tín hiệu kkhởi động giai đoạn đ U0, chho phép tín n hiệu đếnn đầu dây củủa relay bááo cố ch hạm đất dònng trung tín nh LE RELAY Y QUÁ ĐIIỆN ÁP DƯ Ư SPCU 1C6 5.4 MODUL Hình h 5.8 Bảng đđiều khiển relay r bảo vệệ áp chạm đđất thứ tự kh hông   Trang 133   Module relay điện áp dư loại SPCU 1C6 sử dụng đầy đủ bảo vệ relay, tổng thể module bảo vệ cố chạm đất khơng có hướng giá trị điện áp dư đo hệ thống nguồn cung cấp Module điện áp dư bao gồm hai giai đoạn điện áp dư, giai đoạn thiết cực đại U0> giai đoạn thiết lập cắt nhanh U0>> Giai đoạn thiết lập bắt đầu điện áp cực đại cắt nhanh, điện áp đo vượt giá trị cài đặt ban đầu mức có liên quan Khi khởi động liên quan giai đoạn chuyển giao tín hiệu bắt đầu SS1 SS2 tương thích với thị hoạt động giai đoạn led sáng với ánh sáng màu vàng Nếu tình điện áp kéo dài đủ lớn vượt qua giá trị cài đặt thời gian trễ hoạt động, giai đoạn bắt đầu chỉ khởi động tín hiệu ngắt, TS1 TS2 Bộ thị hoạt động giai đoạn chuyển sang ánh sáng màu đỏ Giai đoạn khởi động thị hoạt động cung cấp với việc điều khiển nhớ, phương pháp tự điều chỉnh tự khóa dạng hoạt động Các thị khóa reset với nút nhấn RESET mặt trước panel điều khiển V101 V102 qua serial port Chế độ ngắt giai đoạn thiết lập điện áp cực đại U0> khóa truyền khóa tín hiệu BTS1 đến giai đoạn thiết lập cực đại Tương tự chế độ ngắt giai đoạn thiết lập điện áp cắt nhanh U0>>có thể khóa truyền khóa tín hiệu BTS2 Khóa tín hiệu truyền cơng cụ nhóm chuyển mạch SGB PC module relay Biên độ cài đặt thời gian hoạt động t> giai đoạn thiết lập điện áp cực đại U0> chọn với nhóm chuyển mạch SG1/1 SG2/2 Ba dãy cài đặt có giá trị Nhóm chuyển mạch SG1/7 SG1/8 sử dụng để lựa chọn dãy cài đặt thời gian hoạt động t>> giai đoạn thiết lập cắt nhanh U0>> Ba giải cài đặt có giá trị Biên độ cài đặt giá trị ban đầu giai đoạn thiết lập cực đại U0> chọn với nhóm chuyển mạch SG1/5, hai dãy cài đặt có giá trị, 2…20% 10…100%   Trang 134   5.4.11 KHỐI CHƯƠNG C G TRÌNH Hình h 5.9 Chươn ng trình sơ đồ khối a module relay điệnn áp dư SPC CU 1C6 U0 Đo điện đ áp dư BS1, BS2, BS33 Nhận n tín hiệu ttừ khối bên n ngồi S1 BTS Khóa cấấu ngắt giaai đoạn U0> BTS S1 Khóa cấấu ngắt giaai đoạn U0>> > GS1 Lựa chọn nhóm m chuyển mạch m mặt trước pannel mo odule relayy GS22 m chuyển mạch đối vvới thị t Lựa chọn chứcc nhóm SGB B m chuyển mạch m bảng b PC củủa khóa tín n hiệu Lựa chọn nhóm SS1 h khởi đđộng giai g đoạn U0> Tín hiệu TS1 Tín hiệu h ngắt ccủa giai đoạn U0> SS2 Tín hiệu h khởi đđộng giai g đoạn U0>> TS2 Tín hiệu h ngắt ccủa giai đoạn U0>> Y Đang khởi độnng, ánh sán ng màu vàn ng R h sáng màu đỏ Đang giai đoạnn ngắt, ánh   Trang 135   5.4.22 MẶT TRƯỚC T PA ANEL Biểu tượ ợng rút gọnn Chỉ thhị điện áp đo đ Tín hiệu thị s tự giám sát Màn hình h cài đặt giá trị đo Nút nhhấn cài đặt điện áp khở ởi động giai đoạn c thị U0> Nút nhấn n step hình h Nút nhhấn cài đặt thời gian hooạt động giai đoạn c thị U0> Lựa chọn n nhóm chuyển mạch m Nút nhấấn cài đặt điện đ áp khởi động giai đoạn c U0>> thị Nút nhấấn cài đặt th hời gian hoạạt động giai đoạn chhỉ thị U0> Nút nhấn n reset Chỉ thị hoạt động           Ký hiệu loại module relay r Hình h 5.10 Mặt trước t panell module relay điện áp dưư SPCU 1C6   Trang 136   5.4.3 HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ CHỈ THỊ Cả hai giai đoạn chúng có thị led màu vàng/đỏ Ánh sáng màu vàng thị bắt đầu giai đoạn điện áp ánh sáng màu đỏ thị giai đoạn điện áp hoạt động Bốn led thị hoạt động độc lập với nhau, hoạt động cho dạng khơng khóa khóa Ở phương thức, chế độ thị sáng sau chuyển mạch mở, giai đoạn điện áp, điều khiển, thiết lặp lại thị Nếu trường hợp, thị bắt đầu ánh sáng màu vàng cho chế độ đóng khóa, lúc thị có ánh sáng màu vàng giai đoạn bắt đầu, chuyển sang ánh sáng màu đỏ giai đoạn điện áp hoạt động Khi giai đoạn điện áp cài đặt lại có led màu vàng thị sáng Bộ thị, đưa chế độ đóng khóa, thiết lặp lại cục nút nhấn RESET điều khiển từ xa SPA sử dụng điều khiển V102 Bộ thị hoạt động không reset khơng ảnh hưởng đến chức bảo vệ module relay Bộ thị tín hiệu tự giám sát IRF thị hệ thống tự giám sát phát cố lâu dài bên relay Bộ thị sáng ánh sáng màu đỏ sau cố phát Đồng thời module relay đưa điều khiển tín hiệu tự giám sát hệ thống ngõ khối bảo vệ relay Ngoài ra, hầu hết trường hợp cố, tín hiệu cố biểu diễn, tính chất cố xuất hình module Tín hiệu cố, gồm có số (1) màu đỏ ba tín hiệu số màu xanh, cho thấy cố bên phát Khi tín hiệu cố xuất hiện, tín hiệu cố thông báo hư hỏng sau sử dụng relay tiến hành kiểm tra sửa chữa 5.5 CÀI ĐẶT GIÁ TRỊ ĐIỆN ÁP VÀ THỜI GIAN Giá trị cài đặt hiển thị hình với chữ số nằm bên trái - U0>Un: giá trị điện áp khởi động giai đoạn U0> tính phần trăm điện áp định mức Mức đặt 2…20% x Un SG1/5=0 10…100% xUn SG1/5=1   Trang 137   - t>[s]: Thời gian vận hành giai đoạn U0 tính giây tùy thuộc vào vị trí cơng tắc SG1/1 SG1/2 Thời gian chọn nằm khoảng sau 0,05…1,0;0,5…10,0s 5…100s - U0>Un: Điện áp khởi động giai đoạn U0>, tính theo giá trị phần trăm điện áp định mức ngõ vào Mức đặt 10…80% x Un SG1/6=0 2…16% x Un SG1/6=1 - t>>[s]: Thời gian vận hành giai đoạn U0>> tính giây Mức cài đặt theo yêu cầu nằm khoảng 0,05…1,00s; 0,5…10,0s ;hay 5,00…100s, q trình cài đặt dựa vào cơng tắc SG1/7 SG1/8 5.6 CÁC CƠNG TẮC LẬP TRÌNH SG1 Q trình cài đặt lựa chọn đặt tính vận hành relay ứng dụng khác Các thị nhóm cơng tắc sáng lên tổng kiểm tra công tắc hiển thị lên hình Tổng kiểm tra sử dụng cho việc kiểm tra xem cơng tắc có hoạt động bình thường hay khơng Khi tổng kiểm tra tính tốn theo thí dụ cân với tổng kiểm tra hiển thị hình, tức cơng tắc lập trình   Trang 138   Chức công tắc chọn lựa Công tắc SG1/1 SG1/2 Chức Chọn mức cài đặt cho thời gian vận hành t> giai đoạn thấp U0 SG1/1 SG1/1 Thời gian vận hành t> 0 0,05…1,00s 0,5…10,0s 0,5…10,0s 1 5…100s SG1/3 Không sử dụng phải đặt giá trị SG1/4 Chọn chức chốt lại cho tín hiệu ngắt TS1 TS2 Khi SG1/4=0, tín hiệu ngắt trở trạng thái ban đầu, tín hiệu nhận làm cho trỉnh hoạt động điện áp khởi động đặt Khi SG1/4=1 tín hiệu ngắt kích hoạt, tín hiệu nhận mức điện áp khởi động mà ta đặt SG1/5 Chọn mức cài đặt cho giá trị điện áp khởi động giai đoạn cực đại U0> Khi SG1/5 = mức đặt 2…20% xUn Khi SG1/5 = mức đặt 2…16% x Un SG1/6 Chọn mức cài đặt cho giá trị điện áp khởi động giai đoạn cắt nhanh U0>> Khi SG1/6 = mức đặt 2…60% x Un ∞ Khi SG1/6 = mức đặt 2…16% xUn ∞ SG1/7 Chọn mức đặt cho thời gian vận hành t>> giai đoạn đặt cao U0>> SG1/8   SG1/7 SG1/8 Thời gian vận hành t>> 0 0,05…1,00s 0,5…10,0s 0,5…10,0s 1 5…100s Trang 139   Nhóm chuyển mạch GS2 gọi nhóm chuyển mạch phần mềm, xác định chương trình thứ ba nhóm chuyển mạch GS1 Hình thức hoạt động tự điều chỉnh thiết lập tay thị led U0> U0>> xác định nút nhóm chuyển mạch SG2, hình thức hoạt động cài đặt riêng biệt thị Tín hiệu hoạt động biện pháp cài đặt kiểm tra Nó tính tốn từ bảng sau Thơng thường tín hiệu thị bắt đầu tự điều chỉnh hoạt động thị thiết lập tay Bộ thị Thiết lặp tay Mặc định nhà sản xuất Chỉ thị bắt đầu U0> Chỉ thị hoạt động U0> 2 Chỉ thị bắt đầu U0>> Chỉ thị hoạt động U0>> 8 Kiểm tra 15 10 Trên bảng PC module relay chứa nhóm chuyển mạch SGB bao gồm chuyển mạch 1…8 Chuyển mạch 1…3 sử dụng cho tín hiệu khởi động nhóm chuyển mạch 4…8 sử dụng khối tín hiệu đến module điện áp bảo vệ relay khác Hướng dẫn cài đặt nhóm chuyển mạch SGB đưa sử dụng tay relay bảo vệ khác   Trang 140   ... cố ch hạm đất dònng trung tín nh LE RELAY Y QUÁ ĐIIỆN ÁP DƯ Ư SPCU 1C6 5.4 MODUL Hình h 5.8 Bảng đđiều khiển relay r bảo vệệ áp chạm đất thứ tự kh hông   Trang 133   Module relay điện áp dư loại... đặt điện áp thấp sử dụng vào việc cho phép dòng điện trung tính đo relay báo lỗi chạm đất khơng định hướng đầu dây Khi lỗi chạm đất xuất đường dây relay báo lỗi chạm đất đầu dây mức đặt điện áp. .. để hở Giai đoạn đặt điện áp thấp relay áp cho ta thấy xảy cố chạm đất Điện áp dư mạng trung tính cách ly thường có giá trị thấp, chí nhỏ 1% giá trị điên áp dư lớn Vì mức điện áp đặt thấp có giá
- Xem thêm -

Xem thêm: RƠ LE QUÁ ĐIỆN ÁP CHỐNG CHẠM ĐẤT THỨ TỰ KHÔNG, RƠ LE QUÁ ĐIỆN ÁP CHỐNG CHẠM ĐẤT THỨ TỰ KHÔNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay