Nghiên cứu khả năng tích lũy carbon của rừng trồng cây mắc rạc (delavaya toxocarpa franch) tại xã phúc sen huyện quảng uyên tỉnh cao bằng

81 14 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 00:45

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐÀM TRUNG ĐÔNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÍCH LŨY CARBON CỦA RỪNG TRỒNG CÂY MẮC RẠC (Delavaya toxocarpa Franch) TẠI XÃ PHÚC SEN HUYỆN QUẢNG UYÊN - TỈNH CAO BẰNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LÂM NGHIỆP Thái Nguyên - 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐÀM TRUNG ĐƠNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÍCH LŨY CARBON CỦA RỪNG TRỒNG CÂY MẮC RẠC (Delavaya toxocarpa Franch) TẠI XÃ PHÚC SEN HUYỆN QUẢNG UYÊN - TỈNH CAO BẰNG Ngành : Lâm học Mã số: 60.62.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ LÂM NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: 1.TS Lý Văn Trọng 2.TS Đỗ Hoàng Chung Thái Nguyên - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố Tôi xin cam đoan rằng, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 13 tháng 10 năm 2015 Tác giả luận văn Đàm Trung Đông LỜI CẢM ƠN Luận văn hồn thành trường Đại học Nơng lâm Thái Ngun theo chương trình đào tạo cao học hệ quy, chuyên ngành Lâm học, khoá 21 (2013 - 2015) Để hồn thành luận văn tốt nghiệp này, tơi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, phận quản lý sau đại học, thầy cô giáo khoa Lâm nghiệp trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy, giúp đỡ suốt trình học tập, nghiên cứu trường Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới người hướng dẫn khoa học TS Lý Văn Trọng TS Đỗ Hoàng Chung, thầy trực tiếp hướng dẫn, tận tình giúp đỡ, truyền đạt kiến thức quý báu dành tình cảm tốt đẹp cho tơi suốt trình thực luận văn Xin cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình hạt kiểm lâm huyện Quảng Uyên, UBND xã Phúc Sen – huyện Quảng Uyên nhân dân xã Phúc Sen cung cấp tư liệu tạo điều kiện giúp đỡ việc thu thập số liệu ngoại nghiệp để thực luận văn Cuối cùng, xin gứi lời cảm ơn đến bạn bè người thân yêu động viên, quan tâm chia sẻ tạo điều kiện giúp tơi hồn thành khố học Do thời gian kinh nghiệm hạn chế, luận văn chắn không tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp quý báu thầy, cô giáo bạn bè để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 23 tháng năm 2015 Tác giả luận văn Đàm Trung Đông DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Diện tích Mắc rạc xã Phúc Sen 31 Bảng 3.2: Đặc điểm tầng gỗ 35 Bảng 3.3: Đặc điểm tầng bụi 36 Bảng 3.4: Sinh khối tươi tầng gỗ Mắc rạc 37 Bảng 3.5: Sinh khối khô tầng gỗ Mắc rạc 38 Bảng 3.6: Sinh khối tươi tầng bụi, thảm tươi 39 Bảng 3.7: Sinh khối khô tầng bụi, thảm tươi 40 Bảng 3.8: Sinh khối thảm mục 41 Bảng 3.9: Sinh khối khô lâm phần Mắc rạc 42 Bảng 3.10: Lượng carbon tích lũy CO2 hấp thụ lâm phần Mắc rạc 43 DANH CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Hình 1.1: Hình thái thân mắc rạc Hình 1.2: Hình thái Mắc rạc Hình 2.1 ODB điều tra thảm tươi 23 Hình 2.2 ODB điều tra thảm mục 23 Hình 2.3 Ơ thứ cấp điều tra bụi (4m2) 23 Hình 3.1: Cây Mắc rạc – khả tái sinh chồi mạnh 29 Hình 3.2: Khai thác củi 32 Hình 3.3: Khai thác mật ong 32 Hình 3.4: Vẻ đẹp cảnh quan rừng Mắc rạc 33 Hình 3.5: Tỉ lệ lượng carbon tích lũy lâm phần Mắc rạc cấp tuổi 44 Hình 3.6: Tỉ lệ lượng carbon tích lũy lâm phần Mắc rạc cấp tuổi 45 Hình 3.7: Tỉ lệ lượng carbon tích lũy lâm phần Mắc rạc cấp tuổi 45 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐKH : Biến đổi khí hậu C : Carbon CDM : Clean Development Mechanism (Cơ chế phát triển sạch) CO2 : Carbon Dioxide (Cácboníc) D1.3 : Đường kính ngang ngực 1.3 m G : Tiết diện ngang Ha : Héc ta Hvn : Chiều cao vút KNK : Khí nhà kính IPCC : M : Trữ lượng OTC : Ô tiêu chuẩn The Intergovermental Panel on Climate Change (Ủy ban liên Chính phủ biến đổi khí hậu) MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Đặt vấn đề .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 4.1 Ý nghĩa khoa học đề tài 4.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Đặc điểm sinh học sinh thái học 1.1.1 Đặc điểm sinh học .3 1.1.2 Đặc điểm sinh thái học 1.1.3 Công dụng 1.2 Các nghiên cứu giới tích lũy carbon 1.3 Các nghiên cứu Việt Nam 1.4 Nhận xét đánh giá chung .12 1.5 Điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội vùng nghiên cứu 13 1.5.1.Đặc điểm điều kiện tự nhiên 13 1.5.2.Đặc điểm kinh tế - xã hội 15 1.5.3.Văn hóa, truyền thống 16 1.5.4.Kết cấu hạ tầng 17 1.5.5.Hiện trạng đất đai, tài nguyên rừng 17 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .19 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 19 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 19 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu .19 2.1.3 Địa điểm thời gian nghiên cứu 19 2.2 Nội dung nghiên cứu 19 2.3 Phương pháp nghiên cứu 20 2.3.1 Cơ sở khoa học 20 2.3.2 Phương pháp kế thừa số liệu, tài liệu 21 2.3.3 Điều tra thực địa 21 2.3.4 Phương pháp xử lý số liệu .27 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28 3.1 Một số đặc điểm rừng trồng Mắc rạc xã Phúc Sen - huyện Quảng Uyên - tỉnh Cao Bằng 28 3.1.1 Lịch sử trình hình thành rừng 28 3.1.2 Đặc điểm diện tích quản lý khai thác rừng Mắc rạc 31 3.1.3 Các giá trị rừng Mắc rạc xã Phúc Sen 31 3.1.4 Một số đặc điểm sinh trưởng rừng Mắc rạc .35 3.2 Sinh khối rừng Mắc rạc .37 3.2.1.Sinh khối tầng gỗ Mắc rạc 37 3.2.2 Sinh khối tầng bụi, thảm tươi 39 3.2.3 Sinh khối thảm mục 41 3.2.4 Tổng sinh khối khô lâm phần 42 3.3 Lượng carbon tích lũy CO2 hấp thụ lâm phần Mắc rạc .43 3.4 Một số giải pháp phù hợp để quản lý, phát triển rừng Mắc rạc nhằm tăng lượng tích lũy carbon rừng vùng núi đá vôi 46 3.4.1 Nâng cao nhận thức cho người dân .46 3.5.2 Giải pháp quy hoạch, tổ chức, quản lý .46 3.5.3 Giải pháp khoa học, kỹ thuật 47 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 48 Kết luận 48 Tồn 50 Kiến nghị .50 TÀI LIỆU THAM KHẢO .51 MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Biến đổi khí hậu mối quan tâm hàng đầu quốc gia giới hậu nghiêm trọng lũ lụt, hạn hán kéo dài, gia tăng nhiệt độ, mực nước biển dâng lên v.v Hiện nay, nhân loại phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm môi trường Trái đất nóng lên mang lại tác động bất lợi đến đời sống người, làm tổn hại lên tất thành phần môi trường sống mực nước biển dâng cao, gia tăng hạn hán, ngập lụt, phat sinh loại bệnh tật, thiếu hụt nguồn nước ngọt, suy giảm đa dạng sinh học gia tăng tượng khí hậu cực đoan… Rừng bể chứa carbon, có vai trò đặc biệt quan trọng việc cân O2 CO2 khí Rừng có ảnh hưởng lớn đến nhiệt độ Trái đất thơng qua q trình điều hồ loại khí gây hiệu ứng nhà kính đặc biệt CO2 Do đó, xac đinh sinh khối khả hấp thụ carbon rừng để từ đề xuất phương thức quản lý rừng làm sở khuyến khích, xây dựng chế chi trả dịch vụ mơi trường rừng, hạn chế gia tăng nhiệt độ Trái đất việc làm có ý nghĩa vơ quan trọng Xã Phúc Sen xã vùng cao huyện Quảng Uyên - tỉnh Cao Bằng, núi đá vơi chiếm hầu hết diện tích xã Xã Phúc Sen có tỉ lệ trồng Mắc rạc phổ biến Diện tích xã Phúc Sen 1.285 ha; diện tích đất có rừng 465 tồn diện tích rừng núi đá vơi; diện tích rừng Mắc rạc 245,55 ha, chiếm 38,07% diện tích đất có rừng Để nhằm giải vấn đề chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 sách chi trả dịch vụ mơi trường rừng, việc xác định giá trị rừng Mắc rạc để làm sơ cho tỉnh Cao Bằng thực chi trả dịch vụ môi trường rừng; vừa đáp ứng mục đích bảo vệ phát triển rừng tốt vừa đem lại quyền lợi tạo thêm thu nhập cho người dân Câu hỏi đặt cần phải có sở nghiên cứu? Những nghiên cứu trước sinh khối tích lũy carbon rừng trồng Mắc rạc Cao Bằng chưa có, mà nơi phát triển mạnh Species in Watershed Areas within NPC Jurisdiction, Presentation in training on Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Capacity Building for Carbon Accounting in Forests, International Rice Research Institute, Los Baños, 21-31 January 2008 24 Fang Yunting, Mo Jiangming, Huang Zhongliang and Ouyang Xuejun (2003), Carbon accumulation and distribution in Pinus massoniana and Schima superba mixed forest ecosystem in Dinghushan Biosphere Reserve Jounal of Tropical Subtropical Botany Vol 11(1), Pp 47-52 25 FAO (2004), A review of carbon sequestration projects Rome, 2004 Pines: drawings and descriptions of the genus Pinus Leiden: Brill & Backhuys 26 ICRAF (2001), Carbon stocks of tropical land use system as part of the global C balance: Effects of forest conservation and options for clean development activities Borgor, Indonesia 27 Jianhua Zhu (2007), Study of Carbon Accounting Methodology in Plantation Forests in China Presentation in training on Capacity Building for Carbon Accounting in Forests International Rice Research Institute, Los Baños 21-31 January 2008 28 Mc kenzie, N., Ryan, P., Fogarty, P and Wood, J (2001), Sampling Measurement and Analytical Protocools fof Carbon Estimation in soil, Litter and Coarse Woody Debris, Australian Greenhouse Office 29 Natasha Landell Mills and Ina T P (2002), Silver bullets or fools gold: A global review of markets for forest environmental servies and their impacts on the poor, International Institute for Environment and Development Russell Press, Nottingham, UK 30 Pearson T R H, Brown S and Ravindranath N H (2005), Integrating carbon benefit estimates into GEF Projects, United Nations Development Programme Global Environment Facility, USA, 57 pages 31 Rodel D Lasco (2002), Forest carbon budgets in Southeast Asia following harvesting and land cover change, Report to Asia Pacific Regional workshop pn Forest for Povety Reduction: opportunity with CDM, Environmental Servieces and Biodiversity, Seoul, South Korea Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 32 Saytyanarayana M (2007), How forest producers and rural farmers can benefit from the clean development mechanism 33 Wanthongchai P and Piriyayota S (2006), Role of mangrove plantation on carbon sink case study: Trat Province, Thailand, Office of Mangrove Conservation, Department of Marine and Coastal Resource (DMCR), Thailand 34 Wei Haidong, Ma Xiangqing (2007), Study on the carbon storage and distribution of Pinus massoniana Lamb plantation ecosystrm at different growing stages Jounal of Northwest A & F University Vol 35 No Pp 171175 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC Bảng 1: Cấp tuổi rừng Mắc rạc TT OTC Vị trí Tọa độ PS 01 Chân X: 569261 Y: 2510433 PS 08 Chân X: 568057 Y: 2509612 PS 13 Chân X: 565130 Y: 2510090 PS 16 Chân X: 565245 Y: 2510895 PS 02 Sườn X: 569070 Y: 2510163 PS 03 Sườn X: 568250 Y: 2509942 PS 04 Chân X: 568255 Y: 2510087 PS 06 Chân X: 567895 Y: 2509363 PS 15 Sườn X: 566668 Y: 2509680 10 PS 20 Chân X: 564471 Y: 2510932 11 PS 05 Chân X: 569462 Y: 2508510 12 PS 07 Sườn X: 569422 Y: 2508500 13 PS 09 Sườn X: 567672 Y: 2509280 14 PS 10 Chân X: 567248 Y: 2508723 15 PS 11 Sườn X: 568322 Y: 2510737 16 PS 12 Chân X: 566885 Y: 2509530 17 PS 14 Sườn X: 567288 Y: 2508695 18 PS 17 Sườn X: 565330 Y: 2510099 19 PS 18 Sườn X: 563655 Y: 2511000 20 PS 19 Sườn X: 564508 Y: 2509896 Cấp tuổi Thời gian < 10 năm 10 - 20 năm >20 năm Ghi chú: PS: Phúc sen Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn BẢNG TỔNG HỢP PHIẾU PHỎNG VẪN HỘ GIA ĐÌNH (N=250) Nội dung câu hỏi Đáp án trả lời Tổng 1.1 Dân tộc Nùng 250 1.2 Tuổi 35-73 I- Thông tin Cán 15 Nông dân 158 Rèn 77 0.5-1 50 1.1-1.5 101 1.6-2 86 2.1-2.5 13 Rừng trồng 250 Rừng tự nhiên Nghiến 180 Xoan hôi 86 Lát hoa 48 Vầu, tre nứa 115 Kháo Hồi Địa phương 250 Bằng hạt 250 Bằng Tự phát 250 Các chương trình, dự án Hình thức khác 0.5-1 79 1.3 Nghề nghiệp 2.1 Diện tích đất lâm nghiệp hộ gia đình (ha) II- Thơng tin đất Lâm nghiệp 2.2 Loại rừng 2.3 Loài trồng 3.1 Thông tin III- Thông tin cây/rừng Mắc rạc Nguồn giống Hình thức trồng Chương trình trồng Diện tích rừng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 58 Mắc rạc (ha) 1.1-1.5 112 1.6-2 51 2.1-2.5 Trước 1980 68 1980 - 2000 142 2000 - 40 Phương pháp làm đất? Mật độ - khoảng cách Dọn cỏ, thực bì, phát dây leo Tùy địa hình 250 Phương pháp trồng? Cuốc hố, gieo hạt, lấp đất 250 Tình hình sâu bệnh? Ít sâu bệnh 250 lần/ năm 184 lần/ năm 66 Có 250 Khơng Làm củi 250 Làm thuốc 75 Mục đích khác 35 năm 25 năm 89 năm 230 2000 - 3000 47 3000-4000 131 4000-5000 72 Năm trồng 3.2 Kỹ thuật trồng III- Thông tin cây/rừng Mắc rạc Chăm sóc rừng? Quản lý bảo vệ rừng? 250 3.3 Khai thác sử dụng Mục đích khai thác? Tuổi khai thác? Ước tính khối lượng khai thác (kg/năm) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 59 BẢNG HỎI PHỎNG VẤN HIỆN TRẠNG LOÀI CÂY MẮC RẠC Ở CẤP HỘ GIA ĐÌNH TẠI XÃ PHÚC SEN – HUYỆN QUẢNG UYÊN - TỈNH CAO BẰNG Huyện : Quảng Uyên Xã : Phúc Sen Đơng Thơn/xóm: …………… Ngày khảo sát: … /.…./ 2015 Người khảo sát: Đàm Trung NỘI DUNG ĐIỀU TRA I   II   III       Những thông tin Người trả lời:…………………… Nam/nữ:………… Tuổi:……………… Nghề nghiệp:…………………… Dân tộc: ………… Thông tin liên quan đến đất Lâm nghiệp Diện tích đất lâm nghiệp gia đình:……………………………………… Loại rừng Rừng tự nhiên Rừng trồng  Loài trồng: …………………………………………………………… Thông tin liên quan đến cây/rừng Mắc rạc Thông tin Diện tích trồng mắc rạc: ……………… Năm trồng:………………… Nguồn giống: ………………………………………………………………… Hình thức trồng: Trồng hạt Trồng Hình thức khác Chương trình trồng: Tự phát Theo dự án Hình thức khác Kỹ thuật trồng Làm đất: ……………………………………………………………………… Mật độ trồng:…………………… Khoảng cách trồng:……………………… Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 60  Phương pháp trồng:……………………………………………………………  Chăm sóc rừng sau trồng: ……………………………………………  Quản lý bảo vệ: Có Khơng  Hình thức QLBV: …………………………………………… Khai thác sử dụng  Mục đích khai thác/sử dụng: ………………………………… ……………  Tuổi khai thác: ………………………………………………………………  Ước tính khối lượng khai thác: ……… (bó/năm) ……… (kg/năm) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 61 BIỂU ĐIỀU TRA CÂY GỖ OTC số: ……………… ……………… Diện tích: Hướng phơi: ……………………… ………………………………… Vị trí: Ngày điều tra: ……………………… Đơng Người điều tra: Địa điểm điều tra: ………………… …………………… Hiện trạng rừng: Đàm Trung Tọa độ OTC (đo tọa độ OTC GPS): ………………………… Cấp tuổi: ………………………………………………………… TT Tên loài D (cm) C D 1.3 H (m) H Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN H dc Dt (m) Cấp phẩm chất http://www.lrc.tnu.edu.vn Ghi 62 BIỂU ĐIỀU TRA CÂY BỤI OTC số: …………… ODB số: …………… Diện tích: ……………………… Hướng phơi: ………………………………… Vị trí: ………………………… Ngày điều tra: ……………………………… Người điều tra:Đàm Trung Đông Địa điểm điều tra: ………………………… Hiện trạng rừng: ……………… Tọa độ OTC (đo tọa độ OTC GPS): …………………………… Lịch sử hình thành rừng: ……… ………………………………… TT Tên lồi D (cm) C D0 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN H (m) H H dc Cấp phẩm chất http://www.lrc.tnu.edu.vn Ghi 63 BIỂU ĐIỀU TRA CÂY TIÊU CHUẨN Ngày điều tra: ………………………… Người điều tra: Đàm Trung Đông Địa điểm điều tra: …………………… ………………… STT Cây tiêu chuẩn D1.3 Hvn (cm) (m) Hiện trạng rừng: Trọng lượng tươi (kg) Thân Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Cành Lá Rễ http://www.lrc.tnu.edu.vn Tổng 64 BIỂU ĐIỀU TRA SINH KHỐI TƯƠI CÂY BỤI Ngày điều tra: Người điều tra: Đàm Trung Đơng OTC: Diện tích thứ cấp: m2 Thơn: Lịch sử hình thành rừng: TT Thứ cấp Trọng lượng mẫu (g) Thân Cành Lá Tổng BIỂU ĐIỀU TRA SINH KHỐI TƯƠI THẢM TƯƠI, THẢM MỤC Ngày thực hiện: Người thực hiện: Đàm Trung Đơng OTC: Diện tích ODB: m2 Thơn: Lịch sử hình thành rừng: TT ODB Trọng lượng thảm tươi (g) Trọng lượng thảm mục (g) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 65 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU SẤY CÂY BỤI, THẢM TƯƠI VÀ THẢM MỤC OTC số: Người thực hiện: Đàm Trung Đông Cây bụi STT Bộ phận Trọng lượng mẫu trước sấy (g) Thân 200 Cành 200 Lá 200 Trong lượng mẫu sau sấy (g) Thảm tươi thảm mục Trọng lượng mẫu trước sấy (g) Thảm tươi 200 Thảm mục 200 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Trong lượng mẫu sau sấy (g) http://www.lrc.tnu.edu.vn 66 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU SẤY CÂY TIÊU CHUẨN Người thực hiện: STT Đàm Trung Đông Thân (g) Trước Sau Sấy Sấy Cành (g) Trước Sau Sấy Sấy Đơn vị: Lá (g) Trước Sấy 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 10 200 200 200 11 200 200 200 12 200 200 200 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Sau Sấy http://www.lrc.tnu.edu.vn gam Tổng SKK (g) 67 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ... - tỉnh Cao Bằng Nội dung 2: Nghiên cứu sinh khối rừng Mắc rạc xã Phúc Sen - huyện Quảng Uyên - tỉnh Cao Bằng Nội dung 3: Nghiên cứu trữ lượng carbon rừng Mắc rạc xã Phúc Sen - huyện Quảng Uyên. .. số đặc điểm rừng Mắc rạc xã Phúc Sen huyện Quảng Uyên - tỉnh Cao Bằng - Xác định sinh khối lượng tích lũy carbon số quần thể rừng Mắc rạc xã Phúc Sen - huyện Quảng Uyên - tỉnh Cao Bằng - Bước... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐÀM TRUNG ĐÔNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÍCH LŨY CARBON CỦA RỪNG TRỒNG CÂY MẮC RẠC (Delavaya toxocarpa Franch) TẠI XÃ PHÚC SEN HUYỆN QUẢNG UYÊN - TỈNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng tích lũy carbon của rừng trồng cây mắc rạc (delavaya toxocarpa franch) tại xã phúc sen huyện quảng uyên tỉnh cao bằng , Nghiên cứu khả năng tích lũy carbon của rừng trồng cây mắc rạc (delavaya toxocarpa franch) tại xã phúc sen huyện quảng uyên tỉnh cao bằng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay