Quản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phần khách sạn du lịch công đoàn hồ núi cốc

132 4 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 00:45

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẶNG LIÊN HƯƠNG QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DU LỊCH CƠNG ĐỒN HỒ NÚI CỐC LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẶNG LIÊN HƯƠNG QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DU LỊCH CƠNG ĐỒN HỒ NÚI CỐC Chun ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Đoàn Quang Thiệu THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn ghi lời cảm ơn Các thơng tin tài liệu trình bày luận văn ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Đặng Liên Hương ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập thực đề tài “Quản nguồn nhân lực Cơng ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Cơng đồn Hồ Núi Cốc”, nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên tận tình nhiều cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ q trình học tập nghiên cứu Tơi xin trân trọng cảm ơn tới Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng Đào tạo, Khoa, Phòng Trường Đai hoc Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ mặt q trình học tập hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn TS Đồn Quang Thiệu Tơi xin cảm ơn giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu nhà khoa học, Thầy, giáo Trường Đai hoc Kinh tế Quản trị Kinh doanh Đại học Thái Nguyên Trong trình thực đề tài, nhận giúp đỡ cộng tác đồng chí địa điểm nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cán nhân viên Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Cơng đồn Hồ Núi Cốc Tơi xin cảm ơn động viên, giúp đỡ bạn bè gia đình giúp tơi thực luận văn Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu đó! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Đặng Liên Hương MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MUC CHƯ VIẾT TĂT .vi DANH BẢNG .vii MỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn Ý nghĩa khoa học đề tài nghiên cứu Những đóng góp đề tài Kết cấu luận văn Chương SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 sở luận quản nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm, vai trò quản nguồn nhân lực 1.1.2 Mục tiêu quản nguồn nhân lực 10 1.1.3 Nội dung quản nguồn nhân lực 12 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản nguồn nhân lực 18 1.2 Kinh nghiệm quản nguồn nhân lực số nước giới Việt Nam 22 1.2.1 Kinh nghiệm quản nguồn nhân lực số nước giới 23 1.2.2 Kinh nghiệm quản nguồn nhân lực số doanh nghiệp Việt Nam 27 1.2.3 Bài học quản nguồn nhân lực rút từ kinh nghiệm số nước giới số doanh nghiệp Việt Nam 31 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 Câu hỏi đặt mà đề tài cần giải 35 2.2 Phương pháp nghiên cứu 35 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 35 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 37 2.2.3 Phương pháp xử số liệu 38 2.2.4 Hệ thống tiêu phân tích 39 Chương THỰC TRẠNG QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DU LỊCH CƠNG ĐỒN HỒ NÚI CỐC 42 3.1 Đặc điểm Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Cơng đồn Hồ Núi Cốc 42 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Công đoàn Hồ Núi Cốc 42 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ phát triển du lịch Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Cơng đồn Hồ Núi Cốc 44 3.1.3 cấu tổ chức quản Công ty cổ phần khách sạn Du lịch Hồ Núi Cốc44 3.1.4 Một số kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2012-2014 47 3.2 Thực trạng công tác quản nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Cơng đồn Hồ Núi Cốc 49 3.2.1 Tình hình lao động Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Cơng đồn Hồ Núi Cốc 49 3.2.2 Thực trạng công tác quản nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Cơng đồn Hồ Núi Cốc 54 3.3 Đánh giá công tác quản nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Cơng đồn Hồ Núi Cốc 76 3.3.1 Những kết đạt 76 3.3.2 Hạn chế nguyên nhân 77 Chương GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DU LỊCH CƠNG ĐỒN HỒ NÚI CỐC 82 4.1 Phương hướng tăng cường công tác quản NNL Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Công đoàn Hồ Núi Cốc 82 4.1.1 Quan điểm tăng cường quản NNL Công ty 82 4.1.2 Phương hướng mục tiêu 82 4.2 Giải pháp tăng cường quản NNL Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Cơng đồn Hồ Núi Cốc 83 4.2.1 Giải pháp công tác tuyển dụng 83 4.2.2 Giải pháp xếp công việc 87 4.2.3 Giải pháp đào tạo nâng cao trình độ tay nghề 89 4.2.4 Giải pháp tạo động lực lao động 92 4.2.5 Giải pháp kiểm tra đánh giá lao động 93 4.3.2 Kiến nghị với quyền tỉnh Thái Nguyên 96 KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 PHỤ LỤC .101 DANH MUC CHƯ VIẾT TĂT STT CHỮ VIÊT TĂT NGUYÊN NGHIA BHXH Bảo hiểm xã hội CP Cổ phần CTCP Công ty cổ phần DN Doanh nghiệp DT Doanh thu LĐ Lao động LN Lợi nhuận KHKT Khoa học kỹ thuật KT-XH Kinh tế - xã hội 10 NNL Nguồn nhân lực 11 QLNNL Quản nguồn nhân lực 12 UBND Ủy ban nhân dân yếu Công ty, cần phải đào tạo để nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ khách sạn cho đội ngũ lao động - Thứ hai xây dựng chương trình, nội dung đào tạo cho phận cụ thể: + Ở phận lễ tân : Do nhân viên người tiếp xúc với khách hàng, đại diện cho Công ty mối quan hệ đối ngoại với khách hàng, nhà cung cấp, liên hệ phối hợp phận Vì vậy, nhân viên thuộc phận công ty cần đào tạo cách chuyên sâu kỹ giao tiếp Cơng ty nên mời giáo viên kinh nghiệm mở lớp học thêm kỹ giao tiếp khách sạn, định kỳ tổ chức thi “ nhân viên lễ tân giỏi toàn khách sạn” Như vừa nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho nhân viên vừa mang lại hiệu kinh doanh cho Cơng ty, nhân viên học hỏi kinh nghiệm lẫn để phát huy hết khả + Ở phận bàn, bếp: Công ty nên thường xuyên, định kỳ mở thi “đầu bếp nấu ăn giỏi” để nhân viên học hỏi lẫn tiến Tổ chức lớp thực hành đầu bếp với tham gia đầu bếp chuyên nghiệp khách sạn mời tới để hướng dẫn, giảng dạy nâng cao tay nghề cho nhóm nhân viên thể mở rộng thi tay nghề đầu bếp khách sạn để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm kỹ đơn vị bạn + Ở phận bếp việc vệ sinh an toàn thực phẩm quan trọng Công ty cần định kỳ cử nhân viên học nghiệp vụ bảo quản thực phẩm, cách chế biến ăn theo nhiều cách thức vừa ngon lại đơn giản phù hợp với đối tượng khách + Đội ngũ lao động Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Cơng đồn Hồ Núi Cốc trình độ ngoại ngữ thấp mà Công ty cần mở lớp ngoại ngữ cho nhân viên đặc biệt tiếng Anh tiếng Trung Quốc khách Trung Quốc đến Việt Nam du lịch, làm ăn buôn bán ngày nhiều Việc tổ chức lớp đào tạo nên tiến hành công ty, mời giảng viên dạy, tổ chức thời gian vắng khách cho tồn cán cơng nhân viên tổ chức tổ, phận tạo điều kiện cho nhân viên Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n tham gia học trung tâm ngoại ngữ để họ giao tiếp được, thành thạo công việc Cơng ty nên bố trí để nhân viên dịp tham quan, học hỏi kinh nghiệm phục vụ bàn bar khách sạn năm địa bàn khác Từ đó, nâng cao khả cạnh tranh phục vụ mình, khả giao tiếp ứng xử thái độ phục vụ khách hàng Những Cơng ty đồn khách lớn, phận nên kế hoạch để tìm hiểu văn hóa lịch sử, phong tục tập quán họ để phục vụ cách tốt Do hoạt động kinh doanh Công ty thường xuyên xảy tình bất ngờ khó xử Vì Cơng ty nên chương trình đào tạo xử tình xảy tình hay gặp q trình làm việc để giải rắc rối, không làm ảnh hưởng tới chất lượng phục vụ Chương trình đào tạo nên ban giám khảo đưa tình sau nhân viên tham gia trả lời để đưa khả xử lý, ban giám khảo chấm điểm nhân viên, tìm cách ứng xử hay sau để nhân viên khác học tập làm theo - Thứ ba đánh giá hiệu sau đào tạo Là công cụ quan trọng để khách sạn biết hiệu chất lượng đào tạo chi phí bỏ để đào tạo Sau khóa đào tạo, Cơng ty cổ phần Khách sạn du lịch Cơng Đồn Hồ Núi Cốc cần phải kiểm tra tiến nhân viên thông qua việc đánh giá kết thực công việc Công ty nên tham khảo mẫu đánh giá để đánh giá trình đào tạo nhân viên, kết thu hạn chế sau rút kinh nghiệm cho khóa đào tạo sau Khách sạn nên đưa mẫu sau để đánh giá chất lượng chương trình đào tạo: Phiếu đánh giá khóa học Tên khóa học: Thời gian học: Giảng viên: Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n Anh (chị) đánh giá buổi học theo dẫn sau: Nội dung (1) (2) (3) (4) (5) Mục tiêu đạt Phương pháp dạy Nội dung giảng Tài liệu giảng dạy Lợi ích khóa học Kiến thức giảng viên Cơng tác tổ chức Trong đó: (1) yếu (4) tốt (2) trung bình (5) xuất sắc (3) Anh chị đề xuất khơng ? (chương trình học, thời gian học) Người đánh giá (Ký tên) 4.2.4 Giải pháp tạo động lực lao động Như biết thù lao lao động ảnh hưởng lớn tới cá nhân người lao động mặt kinh tế, xã hội, tâm Thù lao tạo động lực làm việc cho người lao động Người lao động thực tâm huyết với công ty, yên tâm công tác điều kiện vật chất tinh thần họ đảm bảo Công tác khen thưởng kỷ luật doanh nghiệp công hợp tạo động lực làm việc cho người lao động, tạo bầu khơng khí thoải mái nhân viên cơng ty, tạo phát triển doanh nghiệp Hiện việc trả lương cho người lao động Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Công đồn Hồ Núi Cốc thiếu tính cạnh tranh so với cơng ty du lịch quy mơ, cơng ty trì mức lương đời sống người lao động điều chưa thực đảm bảo để ‘giữ chân” người lao động khuyến khích họ làm việc Để tạo tâm cho người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Cơng ty sách tiền lương thưởng phải thực đòn bẩy kích thích người lao động Vì điều quan trọng Cơng ty cần xây dựng thang bảng lương cho người lao động phù hợp Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n - Đối với hình thức trả lương theo thời gian, cấp bậc, chức vụ cơng tác Cơng ty phải định kỳ tổ chức thi kiểm tra tay nghề công nhân viên, trình độ chun mơn nghiệp vụ để đảm bảo tính cơng bằng, xác - Áp dụng chương trình trả cơng cho người lao động cách linh hoạt, khuyến khích người lao động tham gia vào việc xây dựng quy chế trả lương - Nên chế độ trả lương phù hợp, cạnh tranh - Cần biện pháp để tiết kiệm nguyên vật liệu hoạt động kinh doanh đảm bảo chất lượng phục vụ khách hàng để khoản tiền tăng lương cho người lao động - Xây dựng chi tiết minh bạch tiền ăn trưa, ăn ca, phụ cấp, tiền thưởng cho người lao động nhằm tạo cơng - sách thưởng phạt cơng minh cho cán cơng nhân viên, khơng hành vi bao che cho - Hoàn thiện hệ thống đánh giá kết thực công việc để thiết lập, xây dựng lương cho người lao động cách hợp Như với việc thưởng phạt nghiêm minh tạo hợp trả lương, thưởng, phúc lợi kích thích khả lao động, giảm chi phí, nâng cao chất lượng phục vụ, làm cho công ty hoạt động ngày tốt 4.2.5 Giải pháp kiểm tra đánh giá lao động Một sở quan trọng để thực công tác quản nhân kết từ việc đánh giá nhân viên Từ kết này, lãnh đạo định liên quan đến nhân bố trí, tuyển dụng, thay thế, thưởng, phạt thế, cơng tác cần phải đạt độ xác cao - hệ thống tiêu chuẩn thực công việc thật rõ ràng cẩn thận để nhân viên phải thực đạt được, tránh tị nạnh công việc Các tiêu chuẩn việc thực cơng việc phân cấp hồn thành nhỏ, từ 5-7 cấp, để dễ dàng đánh giá mức độ hồn thành cơng việc - Soạn thảo danh mục câu mô tả hành vi thái độ thực công việc nhân viên nhân viên đánh giá lẫn Tuy nhiên, kết Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n mang tính chất tham khảo, sử dụng thơng tin đánh giá cuối mục đánh giá nhân viên từ cấp quản lý, nhân viên tự đánh giá - Lãnh đạo phận cần bảng theo dõi riêng, công việc làm tốt chưa tốt nhân viên giai đoạn đánh giá, để tổng hợp lại đưa kết đánh giá khách quan, hiệu - Trưng cầu ý kiến khách chất lượng phục vụ nhân viên Cơng ty để đánh giá xác Cơng việc thực việc vấn khách hàng nhân viên Cơng ty nói chung, vấn khách hàng nhân viên ng Công ty phụ trách để ghi nhận ý kiến khách quan từ phía khách hàng - Các trưởng phận, người đánh giá việc thực công việc nhân viên sử dụng ý kiến điểm người lao động dựa theo thang đo người đánh giá nhân viên phận định ra, đánh giá bao gồm khối lượng cơng việc mà nhân viên phải hồn thành, chất lượng cơng việc thái độ phục vụ khách, khả xử tình huống, khả phát huy sáng kiến, tuân thủ kỷ luật lao động - Đưa danh mục câu mô tả hành vi thái độ thực công việc người lao động Công ty , người đánh giá thực công việc đánh dấu vào câu mô tả mà họ thấy nhân viên phù hợp với đánh giá 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị với Nhà nước Để tạo nguồn nhân lực chất lượng phục vụ phát triển chung kinh tế đất nước nói chung tỉnh Thái Nguyên nói riêng, Nhà nước cần phải đóng vai trò định hướng hỗ trợ cho cơng tác phát triển nguồn nhân lực Một số kiến nghị Nhà nước công tác sau Thứ nhất, giáo dục, đào tạo gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn, với mục đích cung cấp nguồn nhân lực chất lượng theo yêu cầu phát triển kinh tế Khi kinh tế nước chuyển sang giai đoạn kinh tế tri thức, phát triển ngành sử dụng cơng nghệ cao bên cạnh việc củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông làm móng cho Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n việc đào tạo nguồn nhân lực, quốc gia tập trung vào phát triển giáo dục đại học để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước Thứ hai, tiến hành phân luồng học sinh sớm, định hướng nghề sớm, đảm bảo số lượng lao động kỹ thuật lành nghề tương ứng cấu nguồn lao động cấu trình độ đào tạo Việt Nam coi cân nghiêm trọng, cấu trình độ đại học, cao đẳng với trung cấp công nhân kỹ thuật cho tối ưu nước cơng nghiệp 1:4:20 Tuy nhiên, mở rộng số lượng trường đại học mà không ý mức đến quản chất lượng, cộng tâm thích học đại học người dân làm cho tỷ lệ người theo học đại học cao hẳn so với người mong muốn trở thành công nhân kỹ thuật lành nghề nước ta Điều lần đòi hỏi phải tham khảo kinh nghiệm nước, đặc biệt vai trò nhà nước việc đảm bảo số lượng lao động kỹ thuật lành nghề phù hợp cấu nguồn nhân lực Thứ ba, đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt ý đến đào tạo kỹ lao động phẩm chất người lao động Một hạn chế bật đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam nặng thuyết, không ý đến phát triển kỹ lao động phẩm chất người lao động dẫn tới việc người học trường tiếp cận với công việc, nhiều doanh nghiệp, công ty phải tiến hành đào tạo lại trước sử dụng Chính điều đòi hỏi phải học hỏi kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực nước, phải đặc biệt ý đến đào tạo kỹ phẩm chất cho người lao động Thứ tư, huy động tham gia nguồn lực ngồi nước vào cơng tác đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Mặc quốc gia với tiềm lực kinh tế mạnh mẽ dành khoản lớn ngân sách để chi cho giáo dục đào tạo nhân lực, nhiên để tăng cường nguồn lực tài cho công tác đào tạo nhân lực đảm bảo việc đào tạo phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động, quốc gia sách khuyến khích tham gia doanh nghiệp, công ty vào việc đào tạo nguồn nhân lực Mặc quốc gia giáo dục phát triển giới, đẳng cấp khu vực quốc tế đào tạo nguồn nhân lực, trường đại học đứng tốp 200, 500 trường đại học uy tín giới Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n song nước biết tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm, thành tựu đào tạo nguồn nhân lực quốc gia phát triển khác 4.3.2 Kiến nghị với quyền tỉnh Thái Nguyên Là cấp quản địa bàn tỉnh, quyền tỉnh Thái Nguyên cần nỗ lực thực biện pháp phát triển du lịch địa phương thông qua hoạt động hỗ trợ truyền thông, hỗ trợ giới thiệu sản phẩm du lịch Tỉnh tới đơng đảo du khách ngồi nước Bên cạnh đó, với nhiều trường Đại học, Cao đẳng địa bàn tỉnh việc phát triển ngành đào tạo chuyên sâu du lịch, khách sạn cần định hướng từ quyền tỉnh việc hỗ trợ trường công tác đào tạo ngành tương lai Chính quyền tỉnh Thái Nguyên cần hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực du lịch khách sạn Tỉnh thông qua biện pháp hỗ trợ tài chính, hỗ trợ thuế sử dụng đất, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển vào du lịch tỉnh nhà KẾT LUẬN Nguồn nhân lực ln vai trò quan trọng phát triển kinh tế - xã hội nói chung tổ chức kinh tế nói riêng Phát triển nguồn nhân lực giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp thực mục tiêu phát triển góp phần tạo ưu định lợi so sánh doanh nghiệp so với đơn vị khác ngành Trong ngành kinh doanh khách sạn yếu tố người ln ln yếu tố đóng vai trò quan trọng định đến thành công hay thất bại doanh nghiệp, việc cung cấp sản phẩm dịch vụ với chất lượng hồn hảo thực nhân viên làm tốt công việc đem lại hài lòng cho khách hàng nâng cao hiệu kinh doanh cho doanh nghiệp vấn đề quản người quan trọng, người điều kiện cần công tác quản điều kiện đủ thiếu để góp phần tạo nên hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n Trong trình hoạt động kinh doanh mình, Cơng ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Cơng đồn Hồ Núi Cốc thể nỗ lực việc phát triển nguồn nhân lực công ty thực nhiều biện pháp quản nhân cách hợp lý, nhiên, tồn điểm hạn chế, cụ thể chế độ tiền lương cho nhân viên năm gần chưa tốt, công tác đào tạo tuyển dụng để đội ngũ nhân trình độ chun mơn cao yếu, cấu nhân viên đơn vị công ty chưa thực hợp lý, công tác kiểm tra đánh giá chất lượng làm việc chưa tốt Thông qua việc nghiên cứu, tác giả đưa số giải pháp nhằm cải thiện tình trạng này, giải pháp bật bao gồm giải pháp tuyển dụng, đào tạo, giải pháp việc lên kế hoạch tổ chức đào tạo chỗ, định hướng việc xây dựng phương pháp tuyển dụng chi tiết hơn, khoa học Đối với công tác tuyển dụng, tác giả xây dựng quy trình tuyển dụng mới, áp dụng Cơng ty Cơng tác đào tạo đánh giá nhân viên sau đào tạo, tác giả xây dựng số giải pháp liên kết với tổ chức đào tạo tỉnh, xây dựng phiếu đánh giá kết đào tạo với tiêu chi tiết, rõ ràng Công tác tạo động lực làm việc, tác giả đưa giải pháp chế lương, thưởng, tổ chức hoạt động giải trí, nghỉ ngơi cho nhân viên Công ty Hi vọng, kết nghiên cứu đề tàiQuản nguồn nhân lực Cơng ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Cơng đồn Hồ Núi Cốc” tác giả góp phần vào hoạt động quản nguồn nhân lực thực tế Cơng ty tương lai Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n 98 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Cơng đồn Hồ Núi Cốc (2012-2014), Báo kết hoạt động kinh doanh giai đoạn từ năm 2012-2014 Nguyễn Hoài Bảo (2009), Phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp vừa nhỏ thành phố Cần Thơ, 60.34.05, Luận văn Thạc sĩ, thành phố Hồ Chí Minh: Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Đính, Nguyễn Văn Mạnh (1996),Giáo trình tâm nghệ thuật giao tiếp, ứng xử kinh doanh du lịch, NXB Thống kê, Hà Nội Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hương (2004), Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn, NXB Lao động xã hội Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Chương (2004), Giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành, NXB Lao động xã hội, Hà Nội Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Vân Điềm (2004), Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Lao động xã hội Nguyễn Tiệp (2005), Giáo trình nguồn nhân lực, trường Đại học Lao động xã hội NXB Lao động-xã hội, Hà Nội Trần Thị Minh Hòa, Nguyễn Văn Đính (2004), Giáo trình kinh tế du lịch, NXB Lao động xã hội Viện kinh tế giới (2003), Phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục đào tạo: Kinh nghiệm Đông Á, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội II Tiếng Anh 10 Greg G.Wang and Judy Y Sun (2009), “Perspectives on Theory Clarifying the Boundaries of Human Resource Develoment”, Human Resource Development International, Volume 12, Number 1, Feb 2009, pp 93-103 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n 10 11 Jerry W Gilley, Steven A Eggland, and Ann Maycunich Gilley (2002), Principle of human resource development Perseus Publishing Second edition 12 Julia Storberg - Walker Claire Gubbins (2007), “Social Networks as a Conceptual and Empirical Tool to Understand and ‘Do’ HRD”, Advances in Developing Human Resources, The Academy of Human Resource Development Volume 9, Number 3, August 2007, Sage Publications, Georgia, USA, pp.293-294 13 Leonard Nadler (1984), The handbook of human resource development.Wileyinterscience Publication 14 Richard A Swanson and Elwood F Holton III, (2001), Foundation of Human Resource Development, Berrett-Koehler Publishers, Inc., pp 4-8 III Website: 15 http://honuicoctourism.gov.vn/ 16 http://sovhttdlthainguyen.gov.vn/ 17 http://www.hotel84.com/thai-nguyen/khach-san-du-lich-cong-doan-ho-nuicoc.html 18 http://www.cphud.danang.gov.vn/chi-tiet?articleId=520944 19 http://www.vjol.info/index.php/bct-cn1/article/viewFile/9972/9142 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n 10 PHỤ LỤC Câu hỏi khảo sát nhân viên Công ty Kính chào Anh/Chị Tơi Đặng Liên Hương - Hiện học viên cao học Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh, thực nghiên cứu với đề tài nghiên cứu: “Quản nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Hồ Núi Cốc ” Tôi xin cam kết thông tin anh (chị) phục vụ với mục đích nghiên cứu đề tài luận văn nói trên, khơng nhằm mục đích thương mại Các thơng tin giữ bí mật cung cấp cho Thầy để kiểm chứng u cầu Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ anh chị! PHẦN KHẢO SÁT THÔNG TIN Đánh dấu (X) vào ô vuông đặt trước thông tin phù hợp với Ơng/Bà 1.Họ tên ơng/bà: Giới tính: nam Địa Tuổi: nữ : Dưới 30 tuổi 31- 40 tuổi Trên 40 tuổi Đặc điểm thu nhập cá nhân Dưới triệu Từ đến triệu Từ đến triệu Trên triệu PHẦN KHẢO SÁT Ý KIẾN Phần xin mời anh chị lựa chọn phương án từ đến Trong mức độ đánh sau: Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.v n 10 Yếu Trung bình Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n 10 3 Khá Tốt Rất tốt Nội dung Công tác tuyển dụng Công tác xếp công việc Công tác kiểm tra đánh giá lao động Tạo động lực lao động Công tác đào tạo nâng cao tay Mức điểm Đánh giá Thông tin tuyển dụng công ty công bố rộng rãi nhiều kênh thông tin Các nhân viên tuyển dụng khả phù hợp cao với vị trí yêu cầu Các nhân viên tuyển dụng thể khả tốt môi trường công ty Công tác tuyển dụng thể cơng bằng, minh bạch Nhân viên bố trí cách khoa học phù hợp với lực người Các phận cơng ty cấu nhân viên hợp Quyết định bố trí thay đổi vị trí nhân cơng ty cơng bằng, thỏa đáng Mỗi cá nhân bố trí cơng việc thể tốt lực vị trí Việc đánh giá nhân viên cơng bằng, xác Việc đánh giá thực giúp người lao động nâng cao chất lượng cơng việc Tiêu chí đánh giá kết làm việc rõ ràng dễ hiểu Nhân viên nhận thông tin phản hồi đầy đủ kết làm việc, đánh giá Mức lương Anh/Chị đảm bảo sống Mức lương Anh/Chị phù hợp với đóng góp lực thân Cơng ty chế độ tiền lương rõ ràng, cơng Ngồi tiền lương, Anh/Chị nhận thường xuyên khoản thưởng phúc lợi khác Công ty thực đầy đủ phúc lợi bảo hiểm, khám chữa bệnh nghỉ phép cho nhân viên Công ty thường xuyên tổ chức lớp đào tạo phát triển kỹ nghiệp vụ cho nhân viên Công tác đào tạo mang lại kiến thức phù hợp với công việc định hướng phát triển nghề nghiệp nhân viên Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n 103 nghề Công tác đào tạo giúp nhân viên làm việc hiệu với kiến thức thu nhận Hình thức nội dung đào tạo mẻ, thu hút người đào tạo Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ... quản lý nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Cơng đồn Hồ Núi Cốc; - Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường quản lý nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Cơng đồn Hồ Núi Cốc. .. CƯỜNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DU LỊCH CƠNG ĐỒN HỒ NÚI CỐC 82 4.1 Phương hướng tăng cường công tác quản lý NNL Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Cơng đồn Hồ Núi Cốc. .. du lịch Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Cơng đồn Hồ Núi Cốc 44 3.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty cổ phần khách sạn Du lịch Hồ Núi Cốc4 4 3.1.4 Một số kết hoạt động kinh doanh công
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phần khách sạn du lịch công đoàn hồ núi cốc , Quản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phần khách sạn du lịch công đoàn hồ núi cốc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay