NGUYÊN LÝ BẢO VỆ RƠ LE (F5051)

36 12 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 00:42

RELAY BÁO LỖI CHẠM ĐẤT VÀ QUÁ DÒNG (51,51N)Relay báo sự cố chạm đất và quá dòng kết hợp được sử dụng trong các phần tửbảo vệ sự cố chạm đất và ngắn mạch của các đầu dây ra trong hệ thống nguồn tổng trở chạm đất hay điện trở nối đất liên tục.Relay báo sự cố chạm đất và quá dòng kết này cũng được sử dụng trong các ứngdụng cần có các phần tử bảo vệ quá dòng ba pha, hai pha hay một pha và các phần tử bảo vệ sự cố chạm đất không định hướng.Dòng điện định mức (In) : 1A hoặc 5A Dòng khởi động I> : 0,5…5 x In Thời gian vận hành t> : 0,05…300s Dòng khởi động I>> : 0,5…40 x In Thời gian vận hành t>> : 0,04…300s Dòng khởi động I0> : 0,1…0,8 x In Thời gian vận hành t0> : 0,05…300s Năng lượng tiếp điểm ngõ ra : 250Vacdc, 5A Điện áp điều khiển đang khoá : 80…265Vac; 18…265Vdc Nguồn cung cấp phụ : 80…265Vacdc. CHƯƠNG RELAY BÁO LỖI CHẠM ĐẤT VÀ QUÁ DÒNG (51,51N) 2.1 GIỚI THIỆU RELAY Relay báo cố chạm đất dòng kết hợp sử dụng phần tử bảo vệ cố chạm đất ngắn mạch đầu dây hệ thống nguồn tổng trở chạm đất hay điện trở nối đất liên tục Relay bảo vệ tích hợp báo dòng dây pha báo cố chạm đất với tín hiệu truyền ngắt linh hoạt Relay báo cố chạm đất dòng kết sử dụng ứng dụng cần có phần tử bảo vệ q dòng ba pha, hai pha hay pha phần tử bảo vệ cố chạm đất không định hướng Nó có đặc điểm phần tử bảo vệ cố máy cắt - Dòng điện định mức (In) : 1A 5A - Dòng khởi động I> : 0,5…5 x In - Thời gian vận hành t> : 0,05…300s - Dòng khởi động I>> : 0,5…40 x In - Thời gian vận hành t>> : 0,04…300s - Dòng khởi động I0> : 0,1…0,8 x In - Thời gian vận hành t0> : 0,05…300s - Năng lượng tiếp điểm ngõ : 250Vac/dc, 5A - Điện áp điều khiển khoá : 80…265Vac; 18…265Vdc - Nguồn cung cấp phụ : 80…265Vac/dc Trang 19 2.2 Nguyên l hoạt độn ng Relay báoo cố chạạm đất qquá dòng kết k hợp m relay tthứ cấp nối với biến dòng thiết bị b cần bảo vệ Bộ báo o dòng g ba pha vàà báo ự cố chạm đất lliên tục đoo dòng điện n pha ddòng trung tính thiết t bị đượ ược bảo vệ Khi phát cố relaay tác động g như: Ngắắt máy cắt,, tự đóng lại, báo lỗi qua chn ng, lưu trữ liiệu …tuỳ thheo ứng dụ ụng ức cấu u tạo relay Khi dòngg điện pha vượt v ggiá trị đặt giai đoạn thấp I > (ggiai đoạn bảo b vệ cực đại),, báo quuá dòng khởi động vvà truyền m tín hiệệu khởi độộng sau kh hoảng thời gian 60ms Khi K thời giian vận hàành đặt củaa đặc tính thời t gian đđộc lập hay y thời gian đ tính thhời gian vậận hành ngược (thời gian phụ thuộc) t trơi vận hành tính tốn đặc ự thế, dòng điện cắt nhanh I >> (giai qua báo q dòng hoạt động Tương tự òng gởi tín hiiệu sau kho oảng thời ggian vận hành h 40ms đoạnn cao) dò ddòng khởi động cài đặt đ bị vượt Khi thời t gian vận hành đặặt trôi qua báo q ddòng hoạt động Khi dònng báo cố c chạm đấất vượt quáá giá trị cài đặt ban đđầu I0> báo cố chhạm đất sẽẽ gởi tín hiệu sauu khoảng th hời gian làà 60ms Khhi thời gian n vận hành đặc đặt tínnh thời gian độc lập hay thời gian g vận hàành tính toốn đặcc tính thời gian vận hành ngược trơii qua b ộ báo lỗi s cố chạm m đất hoạt đđộng Tươ ơng tự thế, dòng điện I0>> mức m đặt caoo bááo cố ch hạm đất gởi tín hiệu sau khoảảng thời gian vận hàn nh 40ms K Khi thời giaan vận hàn nh đặt trơi qqua báo cố chạm m đất hoạt động Trang 20 Giai đoạn đặt cấp thấp báo dòng báo lỗi chạm đất cho ta đặt tính thời gian độc lập hay đặc tính thời gian phụ thuộc nhỏ (IDMT) Khi đặc tính IDMT chọn với thời gian 6T dạng sóng dòng điện xuất Thời gian 4T dạng sóng tuân theo tiêu chuẩn BS 142 IEC 255 gọi “đặc tính đảo ngược bình thường ”, “đặc tính dốc ”, “đặc tính dốc ”, “đặc tính thời gian dài ” Hai dạng sóng thời gian đảo ngược phụ gọi “đặc tính RI ” “đặc tính RXIDG ” Với cấu hình tương thích ngõ relay, tính hiệu khởi động báo q dòng báo cố chạm đất thu lại tiếp điểm Tín hiệu khởi động sử dụng cho relay bảo vệ khoá, cho việc truyền tính hiệu cho q trình bắt đầu tự đóng lại Relay bao gồm ngõ vào số bên điện áp bên điều khiển Chức ngõ vào điều khiển xác định cách cài đặt thông số SGR , SGB module relay bảo vệ Ngõ vào điều khiển sử dụng khoá chức hoạt động hay nhiều giai đoạn bảo vệ, mở ngõ đóng tín hiệu điều khiển tay đặt thông số cho relay điều khiển từ xa Trang 21 Hình 2.1 Chứ ức củaa relay báo lỗi chạm đấất dòòng kết hợp Trang 222 SƠ ĐỒ NỐI DÂY 2.2.1 63 5A… 1A… 11 10 62 61 L1 L2 L3 SGR3/1 74 75 START1 77 78 START2 + (- ) - ( + ) UAUX 72 + I 80 81 + SIGNAL D + O + SIGNAL 88 89 + B SS3 SGR2/8 IRF 70 71 + C SS2 - O + TS2 85 86 TRIP A SGB/6 SGB/7 LATCHING - + U1 RX TX TRIP SẺIAL PORT SPA_ZC_ R T2 T4 T6 T8 Trang 23 EXTERNAL CONTROL + E SS1 T1 T3 T5 T7 SGR2/2 SGR2/4 SGR2/6 0.1 1S SGR2/1 SGR2/3 SGR2/5 SGR2/7 25 26 27 5A… 1A… F SGR1/7 SGF/4 SGR1/2 SGR1/4 SGR1/6 SGR1/8 TS1 T9 SGR1/5 U1 3I> 3I>> I 0> I0>> I/O PLC SETTINGS RESET SGR1/1 SGR1/3 U2 SGB/1 SGB/2 SGB/3 SGB/4 SGB/5 SGB/8 SGR3/5 SGR3/6 SGR3/7 SGR3/8 5A… 1A… SPAJ 140 C SGR3/2 SGR3/3 SGR3/4 5A… 1A… Hình 2.2 Sơ đồ nối dây module relay báo lỗi chạm đất dòng kết hợp - Uaux : Nguồn phụ - A, B, C, D, E, F : Ngõ relay - IRF : Bộ phận tự giám sát - SGR : Nhóm cơng tắt dùng định cấu hình cho ngõ relay - SGB : Nhóm cơng tắt dùng định cấu hình cho tín hiệu điều khiển hay tín hiệu khố - TRIP : Ngõ relay ngắt - SIGNAL : Tín hiệu vận hành báo q dòng - SIGNAL : Tín hiệu vận hành báo cố chạm đất - START : Tín hiệu ngắt phụ hay khởi động lập trình nhóm cơng tắt SGR3 - START : Tín hiệu khởi động giai đoạn q dòng mức thấp I > - U1 : Module relay báo cố chạm đất dòng SPCJ 4D29 - U3 : Module ngõ vào SPTE 4E1 - U2 : Nguồn điện module ngõ relay SPTU 240R1 SPTU 48R1 - T1…T9 : Đèn thị vận hành khởi động - SERIAL PORT : Cổng truyền thông nối tiếp - SPA-ZC : Module nối đường truyền - Rx/Tx : Cực tiếp nhận (Rx) cực truyền (Tx) module nối đường truyền Dòng điện phát dòng nối với cực – 2, – – dòng định mức mạch thứ cấp CT In = 5A Khi dòng định mức mạch thứ cấp CT In = 1A cực – 3, – 6, – sử dụng Relay sử dụng thiết bị ứng dụng pha hai pha cách không nối hay hai ngõ vào phát Trong ứng dụng pha, dòng điện phát đưa đến hai ngõ vào phát, điều làm tăng tốc độ xử báo dòng, đặc biệt suốt q trình vận hành tức thời Trang 24 Dòng điện phát báo cố nối với cực 25 – 26 dòng điện định mức In = 5A đến cực 25 – 27 dòng điện định mức In = 1A Ngõ vào điều khiển 10 – 11 sử dụng ba trường hợp khác là: - Ngõ vào điều khiển cho tín hiệu khố bên ngồi - Ngõ vào điều khiển cho việc mở tiếp điểm ngắt relay - Ngõ vào điều khiển cho việc cài thông số relay từ xa Những chức theo yêu cầu lập trình nhóm cơng tắc SGB menu relay bảo vệ Điện áp cung cấp phụ relay nối đến cực 61 – 62 Trong nguồn cung cấp chiều, cực dương nguồn điện đưa đến điểm 61 Mức điện áp sử dụng cho cực tuỳ thuộc vào loại nguồn cung cấp module gõ cài bên relay Ngõ A đóng vai trò quan trọng việc điều khiển hầu hết máy cắt Tín hiệu vận hành giai đoạn bảo vệ khác nối với ngõ ngắt relay thông qua công tắc 2, 4, nhóm cơng tắc SGR1 Trong q trình tiếp nhận tín hiệu từ máy, tất giai đoạn bảo vệ nối đến ngõ ngắt TRIP relay Việc cài đặt ngõ A thực cơng tắc nhóm cơng tắc SGB Ngõ C B sử dụng cho việc truyền tín hiệu vận hành module relay Tín hiệu nối vối ngõ B C thực công tắc 1…8 nhóm cơng tắc SGR2 Q trình thiết lập cơng tắc cho tín hiệu vận hành đến ngõ B C xác định Bình thường ngõ B sử dụng cho việc truyền tín hiệu vận hành báo dòng ngõ C sử dụng cho việc truyền tín hiệu vận hành báo cố chạm đất Đây trình cài đặt mặc định relay q trình thiết lập từ máy Tín hiệu khởi động giai đoạn bảo vệ nối đến ngõ D Tín hiệu nối đến ngõ D thực công tắc 1, 3, nhóm cơng tắc SGR1, nhóm cơng tắc lập trình tìm thấy menu module relay Tín hiệu khởi động giai đoạn cắt nhanh báo dòng thực cơng tắc 3, tín hiệu khởi động giai đoạn thấp cao báo cố chạm đất thực công tắc Ngõ E ngõ có tầm quan trọng ngõ A, điều khiển tín hiệu khởi động vận hành giai đoạn bảo vệ Ngõ E sử dụng Trang 25 ngõ ngắt TRIP cho phần tử bảo vệ cố máy cắt (CBFP) bảo vệ CBFP sử dụng Trong trường hợp tín hiệu ngắt TRIP vừa sử dụng điều khiển máy cắt vừa điều khiển cuộn dây ngắt thứ hai máy cắt tăng khả dự trữ máy cắt Ngõ F có chức giống ngõ dùng hệ thống tự giám sát relay ngõ phát điều kiện làm việc bình thường tiếp điểm 70 – 72 đóng lại Nếu hệ thống tự giám sát phát cố mức nguồn phụ tín hiệu ngõ relay trở trạng thái cũ tiếp điểm NO 71 – 72 đóng lại Qua module nối đường truyền loại SPA – ZC17 SPA – ZC21, relay nối đến đường truyền cáp quang SPA dây nối cực loại D đặt mép bảng điều khiển relay Các cực cáp sợi quang nối đến cực đếm Rx (bộ nhận) (bộ chuyển đổi) module đường truyền Cáp sợi quang nối từ relay đến relay khác đến trạm thông tin phụ, chẳng hạn loại SRIO 1000M Trang 26 2.2.2 SƠ ĐỒ TÍN HIỆU Hình bên minh họa tín hiệu ngắt TRIP, khởi động, điều khiển tín hiệu khố có cấu trúc để thu nhận chức bảo vệ theo yêu cầu IL1 I> IL2 IL3 SGB/1 I>> SGR3/1 SGR1/1 SGR3/2 I> , k SGR2/1 SGR2/2 SGR1/2 SGR3/3 SGR1/3 SGR2/7 SGR3/4 SGR2/3 I>> SGR2/4 SGR1/4 IRF SGB /6 RESET+ PROGRAM TS1 SS1 SGB/2 BS ( AR2) SGF1/4 0.1.1S SS2 SGF2/8 I0> Ih I0> IO SGB/3 I0>> SGB/4 SGB/5 SGB/8 I0>> SGR3/7 SGR1/7 SGR3/8 SGR2/7 SGR2/8 SGR1/8 SS3 ( AR1) SGB/7 RESET+ PROGRAM TS2 1 RESET REMOTE SETTINGS REDUCED BLOCK DIAGRAM RELAY RESET ( AR3) SGR3/5 SGR1/5 SGR3/6 SGR2/5 SGR2/6 SGR1/6 TRIP SPCJ 4D29 Hình 2.3 Sơ đồ tín hiệu module relay báo lỗi chạm đất dòng kết hợp Chức tín hiệu khố khởi động thực cơng tắc nhóm cơng tắc SGF, SGB SGR Tổng kiểm tra nhóm cơng tắc tìm thấy phần menu cài đặt module relay bảo vệ Các tín hiệu ghi tắt : - IL1, IL2 , IL2 : Dòng điện phát pha L1, L2, L3 - I0 : Dòng trung tín (dòng rò) - BS : Tín hiệu khố hay tín hiệu điều khiển - SS1 : Tín hiệu khởi động - SS2 : Tín hiệu khởi động Trang 27 - SS3 : Tín hiệu khở ởi động - TS1 : Tín hiệu vậnn hành (tíín hiệu ngắắt 1) - TS2 : Tín hiệu vậnn hành (tíín hiệu ngắắt 2) - AR1…33 : Tín hiệu khở ởi động tự đđóng lại - IRF : Sự ự cố bên trrong relay - SGR : N Nhóm cơng tắc chức nnăng - SGB : N Nhóm cơng tắc khố - SGR : N Nhóm cơng tắc định cấấu hình relaay 2.2.3 C CÁC ĐÈN CHỈ THỊ VẬN HÀN NH Hình 2.4 Mặt trước c relay bááo lỗi chạm đất dòng kết hợ ợp Chỉ thị TR RIP sáng llên mộột cácc gia đoạnn bảo vệ hooạt động Khi K giaai đoạnn bảo vệ bị xố cácc đèn thhị màu đỏ vvẫn sánng Nếu hình tối khhi trongg giai đđoạn bảo vệệ I>, I>>, I0> hay I0>> hoạt độnng , cố ddây pha vàà mạchh trung tínhh tthị đèèn LED mààu Trang 288 Khi SGR1/3 = 1, tín hiệu bắt đầu I>> chuyển đến SS1 Khi SGR1/4 = 1, tín hiệu khởi động I>> chuyển đến TS2 Khi SGR1/5 = 1, tín hiệu bắt đầu I0> chuyển đến SS1 Khi SGR1/6 = 1, tín hiệu khởi động I0>> chuyển đến TS2 Khi SGR1/7 = 1, tín hiệu bắt đầu I0>> chuyển đến SS1 Khi SGR1/8 = 1, tín hiệu khởi động I0>> chuyển đến TS2 Khi SGR2/1 = 1, tín hiệu khởi động I> chuyển đến SS2 Khi SGR2/2 = 1, tín hiệu khởi động giai đoạn I> chuyển đến SS3 Khi SGR2/3 = 1, tín hiệu bắt đầu I>> chuyển đến SS2 Khi SGR2/4 = 1, tín hiệu khởi động I>> chuyển đến SS3 Khi SGR2/5 = 1, tín hiệu bắt đầu I0> chuyển đến SS2 Khi SGR2/6 = 1, tín hiệu khởi động I0>> chuyển đến SS3 Khi SGR2/7 = 1, tín hiệu bắt đầu I0>> chuyển đến SS2 Khi SGR2/8 = 1, tín hiệu khởi động I0>> chuyển đến SS3 Khi SGR3/1 = 1, tín hiệu bắt đầu I> chuyển đến TS1 Khi SGR3/2 = 1, tín hiệu báo I> chuyển đến TS1 Khi SGR3/3 = 1, tín hiệu bắt đầu I>> chuyển đến TS1 Khi SGR3/4 = 1, tín hiệu báo I>> chuyển đến TS1 Khi SGR3/5 = 1, tín hiệu bắt đầu I0> chuyển đến TS1 Khi SGR3/6 = 1, tín hiệu báo I0> chuyển đến TS1 Khi SGR3/7 = 1, tín hiệu bắt đầu I0>> chuyển đến TS1 Khi SGR3/8 = 1, tín hiệu báo I0>> chuyển đến TS1 Đo liệu Giá trị LED thị bảng điều khiển phía trước Chỉ số đo liệu Ví dụ : Dòng điện vào pha IL1= số bảng điều khiển x In Tương tự cho dòng pha lại Trang 40 2.4.2 ĐẶC TÍNH THỜI GIAN PHỤ THUỘC Các hoạt động giai đoạn dòng thiết lập I> lỗi dòng chạm đất I0> dựa thời gian độc lập đặc tính thời gian phụ thuộc, theo lựa chọn người dùng Các đặc tính thời gian phụ thuộc chọn với SGF1\1…3 cho giai đoạn dòng I> SGF1/6 cho giai đoạn lỗi chạm đất I0> Chức SGF1 SGF1/1…3 dùng để cài đặt cho bảo vệ dòng điện cực đại I> SGF1/1 SGF1/2 SGF1/3 Đặc trưng Thời gian đặc tuyến cài đặt 0 Thời gian độc lập 0,05…300s 0 IDMT Cực kỳ dốc IDMT Rất dốc 1 IDMT Dốc chuẩn 0 IDMT Dốc thời gian dài 1 IDMT Đặc tính RI 1 IDMT Đặc tính RXIDG 1 IDMT Chưa dùng Khi SGF1/4 = tín hiệu ngắt TS2 khởi động thời gian tạo tín hiệu thơng qua tác động chậm TS1, lỗi khơng xóa trước thời gian tác động trôi qua - Khi SGF1/4 = bảo vệ ngắn mạch không tác động - Khi SGF1/5 = 0, khơng có tăng gấp đơi dòng thiết lập giai đoạn I>> Khi SGF1/5 = 1, bắt đầu thiết lập giai đoạn I>> tự động tăng gấp đơi Các tính tăng gấp đơi làm cho cung cấp cho giai đoạn cắt nhanh đặt giá trị mức thiết lập Nhóm cơng tắt SGF1/6 sử dụng để lựa chọn đặc điểm hoạt động giai đoạn lỗi chạm đất cực đại I0>, tức xác định đặc tính thời gian thời gian phụ thuộc tối thiểu (IDMT) Ở đặc tính thời gian ngược tối nhóm cơng tắt sử dụng để lựa chọn đặc tính thời gian phụ thuộc giai đoạn SGF1/6…8 dùng để cài đặt cho bảo vệ dòng điện chạm đất I0> Trang 41 SGF1/6 SGF1/7 SGF1/8 Đặc trưng Thời gian đặc tuyến cài đặt 0 Thời gian độc lập 0,05…300s 0 IDMT Cực kỳ dốc IDMT Rất dốc 1 IDMT Dốc chuẩn 0 IDMT Dốc thời gian dài 1 IDMT Đặc tính RI 1 IDMT Đặc tính RXIDG 1 IDMT Chưa dùng Đặc tính IDMT Bốn đường cong tiêu chuẩn dốc, dốc, dốc chuẩn dốc thời gian dài Mối quan hệ dòng điện thời gian phù hợp với BS 142.1966 tiêu chuẩn IEC 60255-3 tính theo cơng thức sau: t (s) =  Trong đó: t = thời gian hoạt động vài giây k = số nhân thời gian I = đo giá trị I> = giá trị thiết lập   Độ dốc chuẩn 0,02 0,14 Rất dốc 1,0 13,5 Cực kỳ dốc 2,0 80,0 Độ dốc thời gian dài 1,0 120,0 Đặt tính thời gian Khi đặc tính IDMT lựa chọn, thời gian hoạt động phụ thuộc vào dòng cố qua Relay theo chức mà ta cài đặt cho relay; dòng cố cao thời gian cắt ngắn Bao gồm bốn đặc tuyến thời gian theo tiêu chuẩn BS 142 IEC Trang 42 60255 hai đường cong đặc biệt, đặt tên RI loại RXIDG, theo tiêu chuẩn ABB Theo chuẩn BS 142.1966 thông thường dòng vào 2…20 lần dòng cài đặt Ngồi relay khởi động chậm dòng vào relay 1,3 lần giá trị cài đặt , đặc tính thời gian phụ thuộc dốc chuẩn, dốc dốc Ở đặc tính dốc thời gian dài dòng vào từ đến lần dòng thiết lập relay bắt đầu khởi động dòng vượt 1,1 lần so với giá trị đặt Đặt tính loại RI Đặc điểm bật RI chủ yếu kết hợp với relay khí Đặc tính dựa biểu thức tốn học sau đây: k t (s) = , = hệ số nhân thời gian , I = đo giá trị I> = giá trị thiết lập t = thời gian tác động (s) Đặt tính loại RXIDG Đặc tính đặc biệt sử dụng chủ yếu cho bảo vệ lỗi chạm đất, nơi cần tính chọn lọc cao, loại bảo vệ không cần trực tiếp sơ đồ Pilot giao tiếp Đặc tính dựa biểu thức toán học sau đây: t [s] = 5,8-1,35 x Loge( t = thời gian tác động k = hệ số nhân dòng I = dòng vào relay I> = dòng cài đặt ) Lưu ý Do dòng điện tối đa (63 x In), giá trị 2,5 thiết lập sử dụng để tính IDMT giá trị thiết lập lớn 2.5 Điều làm cho thời gian hoạt động nhanh so với đường cong IDMT thuyết Tuy nhiên, giai đoạn bắt đầu theo giá trị thiết lập Nếu tỷ lệ bắt đầu thiết lập giá trị cắt nhanh 20, thời gian hoạt động giống tỷ lệ 20 Loại RXIDG! Nếu tỷ lệ bắt đầu thiết lập giá trị cắt nhanh 40, thời gian hoạt động giống tỷ lệ 40 Trang 43 Các hoạt động giai đoạn cực đại dựa đặc tính thời gian, ngược lại bị chặn cách bắt đầu giai đoạn cắt nhanh Sau đó, thời gian hoạt động relay q dòng chạm đất, xác định hoạt động thiết lập thời gian giai đoạn cắt nhanh đặt dòng cố nặng Trang 44 t/s 70 50 40 30 20 10 k 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 1.0 0.9 0.8 0.4 0.7 0.3 0.2 0.6 0.1 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.02 0.1 0.05 0.03 10 Hình 2.7 Đặc tính loại RXIDG Trang 45 0.2 0.3 0.4 0.5 20 30 40 I/I> t/s 70 50 40 30 20 10 0.9 0.8 0.7 0.6 0.4 0.3 0.2 k 1.0 0.1 0.8 0.6 0.06 0.4 0.3 0.2 0.04 0.1 0.05 0.02 10 Hình 2.8 Đặc tính dốc Trang 46 20 I/I> t/s 70 50 40 30 20 10 k 0.9 0.8 0.7 1.0 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.4 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.06 0.05 0.04 0.02 10 Hình 2.9 Đặc tính dốc Trang 47 20 I/I> t/s 70 50 40 30 20 10 k 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.9 0.8 0.7 0.6 0.4 0.3 0.2 0.4 0.3 0.1 0.2 0.05 0.1 0.06 0.04 0.02 10 Hình 2.10 Độ dốc chuẩn Trang 48 20 I/I> t/s 700 500 400 300 200 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 k 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.6 0.4 0.05 0.2 10 Hình 2.11 Độ dốc với thời gian dài Trang 49 20 I/I> t/s 70 60 50 40 30 20 10 k 0.9 0.8 0.6 0.7 0.4 0.5 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.3 0.2 0.4 0.1 0.3 0.2 0.05 0.1 0.06 0.04 0.02 10 Hình 2.12 Đặc tính loại RI Trang 50 20 I/I> 2.5 HƯỚNG G DẪN CÁ ÁCH CÀI ĐẶT CHO O RELAY Y dụ dòngg điện I> = =0,75  In v Baan đầu ta cài đặt choo giá trrị khởi động, lấy ví d ggiá trị kháác thờii gian t hayy I0>, I0>> >,I>> tư ương tự: Nhhấn nút ST TEP liên tụục đèn ledd đến ký hiiệu dòng đđiện I> sánng lên giiá trị khhởi động dòòng điện trrước hiểển thị lên m hình Nhấnn vào nút P PROGRAM M khoảng giây nnhả ra, số hiển thịị màu đỏ chho ta biết vvị trí nhhấp nháy số 1, choo ta biết vịị trí menu phụ p thứ nhhất ccon số màuu xanh biểểu diễn giá trị đặt PROGRAM M tất chữ sốố sáng llên (khoảng giây) đđể Nhấnn tiếp nút P bắt đđầu vào mààn hình cài đặt RAM khoảảng giây khhi số tận cùùng bên phảải sáng lên Tiếp tục nhấn nnút PROGR g trị thayy đổi tiến từ đến Ta sử dụnng Bấy chữ sốố sángg ta thay đổi, giá nút S STEP để đặặt giá trị m mà ta cần Trang 511 Nhấnn nút PROGRAM đểể cho số màu xanhh nằm chínnh sánng lên Nhấnn nút STEP P để cài đặt giá trị choo số Nhấnn nút PROGRAM đểể chuyển saang cài đặt giá trị cho số màu xaanh tận cùnng bên trái Đặt ggiá trị monng muốn bằằng nút STE EP Nhấnn nút PROGRAM đểể làm cho ddấu phẩy sááng lên Nếu cần, dịch cchuyển dấuu phẩy bằngg nút STEP P Nhấnn nút PROGRAM đểể làm cho toàn mànn hình sángg lên Nếu muốn thayy đổi giiá trị m dùngg nút PROG GRAM, đểể thay đổi ggiá trị cài đđặt Trang 522 Khi chắn giá trrị cài đặt đđã đúng, hããy nhấn đồồng thời haai nút PRO OGRAM vvà STEP hhình lạại giá trị dòòng điện haay thời giann mà ta cài + Nếu trình cài c thay đổi đ nhấnn vào menuu phụ thứ việc cài dòng điện hay thờ ời gian cáchh nhấn nút STEP khooảng giâyy thị vị trí sáng thhay bằnng hình hiển thị quua cách cài đặt thứ hai cho dònng điện tta số nhấp nháyy, lúc m càài đặt theo thứ tự Cài đ đặt giá tổn ng kiểm trra cho nhóóm cơng tắắc chọn lự ựa, ta lấy vví dụ càii cho nhóm m cơngg tắc SGR11 có tổng k kiểm tra làà171: Nhấnn nút STEP P đèn ledd dừng ký hiệu SG GR tổngg kiểm tra ban đầu s lên hìình Nhậpp menu pphụ giá trị cho nhóm m cơng tắắc SGR1 cáchh nhấn núút PRO OGRAM khhoảng giây sau đđó nhả B Bấy hiểển thị màu đỏ sááng số chho ta biếết vị trí củaa menu phụụ thứ vvà số m màu xanh còòn lại ttổng kiểm ttra Vào hình cài đặt bằnng cách nhhấn nút PR ROGRAM kkhi toàn bộộ chữ ssố nnhấy nháy (khoảng giây) Tiếp tục nhấn nút n PROG GRAM để vào vị trí ccơng tắc Chữ số thhứ trêên hìnnh ccho ta biết ssố cơng tắcc Vị trí củaa cơng tắc llà chữ số tậận bênn phải Trang 533 Vị trrí cơng tắc thayy đổi số số qua nút nhấn STEP P ta chọọn số theeo yêu ccầu Khi công c tắc cài đđặt thhì cơng tắc gọii lên nnút nhấn P PROGRAM M trongg khoảng giây, vị trrí cơng tắc thaay đổi bằngg cách dùngg nút nhấn STEP Giiá trị càài đặt theo yêu y cầu củủa SGR1/2 1, công tắc đđặt vị trí số Cơngg tắc SGR11/3 gọọi lên Bằnng cách nhấấn nút PRO OGRAM kkhoảng giiây Vị trrí cơng tắc ttheo giá trịị u cầu làà cáách nhấn núút STEP đểể thay đổi Thựcc tươnng tự đối vvới cônng tắc SGR R1/4…8 vàà tuỳ theo giá g trị yêu cầu cáác côngg tắc mà ta thay đổi chho phù hợpp Ơ vị trí ccài đặt cuốii cùng, tổngg kiểm tra dựa vào cáác vị tríí cơng tắc đđã đặt hiiển thị lên Nếu tổng kiểm tra đđược tiếp nnhận, sẽẽ lưu lại bbộ nhớ bằngg cách nhấấn đồngg thời hai nnút STEP vvà PROGR RAM Nếu tổng kiểm m tra không đúng, việcc cài đặt chho ccông tắc riêêng lẻ đư ược lặp lại cách dùng nút nnhấn PROG GRAM STEP + Trang 544 ... ngõ A, điều khiển tín hiệu khởi động vận hành giai đoạn bảo vệ Ngõ E sử dụng Trang 25 ngõ ngắt TRIP cho phần tử bảo vệ cố máy cắt (CBFP) bảo vệ CBFP sử dụng Trong trường hợp tín hiệu ngắt TRIP vừa... RIP sáng llên mộột cácc gia đoạnn bảo vệ hooạt động Khi K giaai đoạnn bảo vệ bị xoá cácc đèn thhị màu đỏ vvẫn sánng Nếu hình tối khhi trongg giai đđoạn bảo vệ I>, I>>, I0> hay I0>> hoạt độnng... điều khiển xác định cách cài đặt thông số SGR , SGB module relay bảo vệ Ngõ vào điều khiển sử dụng khố chức hoạt động hay nhiều giai đoạn bảo vệ, mở ngõ đóng tín hiệu điều khiển tay đặt thông số
- Xem thêm -

Xem thêm: NGUYÊN LÝ BẢO VỆ RƠ LE (F5051), NGUYÊN LÝ BẢO VỆ RƠ LE (F5051)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay