Bài giảng Quản Trị Chất Lượng

20 13 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 00:34

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG QUALITY MANAGEMENT (QM) SỐ TÍN CHỈ: QT15AB, KS15, MAR15 NỘI DUNG MÔN HỌC Chương mở đầu - Đối tượng, nội dung, phương pháp nghiên cứu Chương - Tổng quan chất lượng quản lý chất lượng sản phẩm Chương - Quản lý chất lượng Chương - Đánh giá chất lượng Chương - Các phương pháp, kỹ thuật công cụ quản lý chất lượng Chương - Giới thiệu số hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn NỘI DUNG CHÍNH MƠN HỌC CHƯƠNG MỞ ĐẦU: Đối tượng, nội dung, phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG MỞ ĐẦU Đối tượng nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG CHÍNH MƠN HỌC CHƯƠNG 1: Tổng quan chất lượng quản lý chất lượng sản phẩm CHƯƠNG 1.1 Vai trò chất lượng 1.2 Chất lượng sản phẩm 1.3 Quá trình hình thành chất lượng 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm 1.5 Chi phí chất lượng 1.1 Vai trò chất lượng - Các tổ chức giới phải đối đầu với thách thức chất lượng - Những tổ chức thành công thương trường tổ chức nhận giải thành cơng vấn đề chất lượng  Tình hình quản lý chất lượng Việt Nam??? - Chất lượng sản phẩm điểm yếu kéo dài nhiều năm - Đã có khởi sắc tiến bộ, tổ chức trọng nâng cao chất lượng, hàng Việt Nam bước đầu chiếm lĩnh thị trường - Đã quan tâm đến việc nghiên cứu, áp dụng mơ hình quản lý chất lượng 1.2 Chất lượng sản phẩm 1.2.1 Sản phẩm 1.2.2 Chất lượng sản phẩm 1.2.1 Sản phẩm  Khái niệm sản phẩm  Phần cứng & phần mềm sản phẩm kinh doanh Khái niệm sản phẩm  Khái niệm  Các cấp độ SP  Hàng hóa  Dịch vụ 1.2.2 Chất lượng sản phẩm  Khái niệm Chất lượng  Khái niệm Chất lượng SP  Đặc điểm CLSP  Các tiêu CLSP  Bao bì – Ghi nhãn – Mã số, mã vạch hàng hóa Khái niệm Chất lượng Chất lượng tập hợp tính chất, đặc trưng … nhằm tạo nên phẩm chất, giá trò cho đối tượng, vật, vieäc Khái niệm Chất lượng SP Chất lượng sản phẩm tổng hợp tiêu, đặc trưng sản phẩm thể mức thỏa mãn nhu cầu điều kiện tiêu dùng xác định Khái niệm Chất lượng SP Theo Juran: Chất lượng phù hợp với mục đích sử dụng Theo Crosby: Chất lượng phù hợp với yêu cầu Khái niệm Chất lượng SP Khái niệm chất lượng tổng hợp: Chất lượng thỏa mãn yêu cầu tất mặt sau: -Tính kĩ thuật -Tính kinh tế -Thời điểm, điều kiện giao hàng -Các dịch vụ liên quan -Tính an tồn Khái niệm Chất lượng SP Có thể tóm lược yếu tố chất lượng tổng hợp qua quy tắc: QUY TẮC 3P: Performance/ Perfecttibility: Hiệu năng, khả hoàn thiện Price: Giá thỏa mãn nhu cầu Punctuality: Thời điểm cung cấp Khái niệm Chất lượng SP Có thể tóm lược yếu tố chất lượng tổng hợp qua quy tắc: QUY TẮC QCDSS: Quality: Chất lượng Cost: Chi phí Delivery Timing: Đúng thời hạn Service: Dịch vụ Safety: An toàn Đặc điểm CLSP  Chất lượng phải tập hợp đặc tính sản phẩm      thể khả thỏa mãn nhu cầu Chất lượng phù với nhu cầu Chất lượng sản phẩm xác định theo mục đích sử dụng, điều kiện cụ thể Chất lượng phải gắn liền với điều kiện cụ thể nhu cầu, thị trường mặt kinh tế, kỹ thuật, xã hội, phong tục, tập quán Chất lượng cần đánh giá mặt: chủ quan khách quan Chất lượng đo thỏa mãn nhu cầu vấn đề tổng hợp NỘI DUNG CHÍNH MÔN HỌC CHƯƠNG 2: Quản lý chất lượng ... DUNG CHÍNH MƠN HỌC CHƯƠNG 1: Tổng quan chất lượng quản lý chất lượng sản phẩm CHƯƠNG 1. 1 Vai trò chất lượng 1. 2 Chất lượng sản phẩm 1. 3 Quá trình hình thành chất lượng 1. 4 Các yếu tố ảnh hưởng... quan tâm đến việc nghiên cứu, áp dụng mơ hình quản lý chất lượng 1. 2 Chất lượng sản phẩm 1. 2 .1 Sản phẩm 1. 2.2 Chất lượng sản phẩm 1. 2 .1 Sản phẩm  Khái niệm sản phẩm  Phần cứng & phần mềm sản phẩm... 1. 3 Quá trình hình thành chất lượng 1. 4 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm 1. 5 Chi phí chất lượng 1. 1 Vai trò chất lượng - Các tổ chức giới phải đối đầu với thách thức chất lượng - Những
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Quản Trị Chất Lượng, Bài giảng Quản Trị Chất Lượng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay