Quy phạm trang bị điện ACCU

4 21 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 00:28

Quy phạm trang bị điện chương III.3 : THIẾT BỊ ACQUYÁp dụng cho thiết bị ắcquy axít kiểu cố định và ắcquy kiềm dùng trong các công trình điệnTCVN 26221995Nguồn điện từ giàn ắcquy phải có khả năng cung cấp điện cho các phụ tải một chiều lâu dài và ngắn hạn. Nguồn điện một chiều dùng cho phần thông tin liên lạc trong trạm điện phải từ giàn ắcquy riêng. Những nơi có thiết bị được bảo vệ bằng 2 bảo vệ chính phải có nguồn điện một chiều từ 2 thanh cái vận hành độc lập Quy phạm trang bị điện chương III.3 : THIẾT BỊ ACQUY Chương III.3 : THIẾT BỊ ACQUY Phạm vi áp dụng III.3.1 Chương áp dụng cho thiết bị ắcquy axít kiểu cố định ắcquy kiềm dùng cơng trình điện III.3.2 Gian đặt giàn ắcquy (gọi gian ắcquy) coi gian thuộc loại nguy hiểm cháy nổ hạng A (theo TCVN 2622-1995) tiến hành nạp ắcquy với điện áp bình lớn 2,3V Các gian ắcquy làm việc theo chế độ phụ nạp thường xuyên hay nạp điện điện áp bình 2,3V coi có nguy hiểm cháy nổ nạp hình thành nạp điện sau sửa chữa với điện áp bình 2,3V Còn chế độ vận hành bình thường, với điện áp bình 2,3V gian khơng phải gian nguy hiểm cháy nổ Phần điện III.3.3 Nguồn điện từ giàn ắcquy phải có khả cung cấp điện cho phụ tải chiều lâu dài ngắn hạn Nguồn điện chiều dùng cho phần thông tin liên lạc trạm điện phải từ giàn ắcquy riêng Những nơi có thiết bị bảo vệ bảo vệ phải có nguồn điện chiều từ vận hành độc lập Đối với trạm nút 220kV quan trọng trạm biến áp 500kV, phải trang bị hai nguồn ắcquy vận hành thường xuyên III.3.4 Việc lựa chọn thiết bị sấy điện, đèn chiếu sáng gian ắcquy, động điện cho quạt thơng khí, mạch điện lắp đặt thiết bị gian ắcquy gian phụ phải tiến hành theo qui định hành III.3.5 Thiết bị nạp điện cho giàn ắcquy axít phải có cơng suất điện áp đủ để nạp điện cho ắcquy đến 90% dung lượng danh định khoảng thời gian khơng q giờ, trước ắcquy đ• phóng điện hết theo quy trình Việc chọn thiết bị nạp cho giàn ắcquy kiềm theo hướng dẫn nhà chế tạo III.3.6 Gian ắcquy phải trang bị vơnmét có khố chuyển mạch ampemét mạch nạp, phụ nạp giàn ắcquy III.3.7 Khi dùng tổ động - máy phát để nạp phụ nạp phải trang bị thiết bị cắt tổ máy xuất dòng điện ngược III.3.8 Trong mạch ắcquy phải đặt áptômát để bảo vệ III.3.9 Thiết bị phụ nạp phải đảm bảo điện áp ổn định giàn ắcquy giới hạn ? 2% III.3.10 Thiết bị nạp điện cho ắcquy phải có thiết bị khơng cho phép điện áp tự tăng mức quy định nhà chế tạo nạp III.3.11 Thiết bị chỉnh lưu để nạp phụ nạp ắcquy nối với nguồn điện xoay chiều phải qua máy biến áp cách ly III.3.12 Thanh điện chiều phải có thiết bị thường xuyên kiểm tra cách điện để biết trị số điện trở cách điện báo tín hiệu điện trở cách điện cực giảm đến 20k? lưới điện 220V, 10k? lưới điện 110V, 5k? cho lưới 48V, 3k? cho lưới 24V III.3.13 Trong gian ắcquy phải có đèn chiếu sáng cố III.3.14 ắcquy phải đặt giá đỡ ngăn tủ chắn Khi lắp đặt ắcquy, phải đảm bảo tiếp cận tất phần tử giàn ắcquy Phải đảm bảo khoảng cách giá đỡ, giá với tường thành tủ để đảm bảo dễ tiếp cận vận hành bảo dưỡng Giá đỡ sàn đỡ ắcquy phải chịu trọng lượng giàn ắcquy III.3.15 Các giá đỡ ắcquy phải chế tạo, thử nghiệm đánh dấu theo yêu cầu tiêu chuẩn hành điều kiện kỹ thuật Giá đỡ phải bảo vệ chống tác động chất điện phân lớp phủ bền vững III.3.16 ắcquy phải cách điện với giá đỡ, giá đỡ chịu chất điện phân hoá chất ăn mòn khác Các giá đỡ ắquy điện áp đến 48V đặt khơng cần đệm cách điện III.3.17 Lối lại để vận hành bảo dưỡng giàn ắcquy axít phải có chiều rộng khơng nhỏ 1m bố trí ắcquy hai bên 0,8m bố trí ắcquy bên III.3.18 Phải đảm bảo khoảng trống phía ắcquy 200mm để dễ dàng tiếp cận bổ sung dung dịch cho ắcquy Phải đảm bảo khoảng cách thành tủ ắcquy (nếu đặt tủ) để không bị ngắn mạch ống thơng phía ắcquy phải xoay 180o để dễ dàng bổ sung dung dịch III.3.19 Thanh giàn ắcquy phải đồng trần cáp đồng ruột có cách điện bền với hố chất ăn mòn Các chỗ nối chỗ rẽ nhánh cái, cáp đồng phải hàn chảy hàn vẩy (thiếc, đồng v.v.) Chỗ nối cáp vào bình ắcquy phải mạ thiếc Chỗ nối với dẫn xuyên tường phải hàn chảy III.3.20 Các trần phải sơn lớp bền với hố chất ăn mòn sau sơn khơ phải sơn màu đỏ cho cực dương (+) sơn màu xanh cho cực âm (-) vị trí không sơn phải bôi lớp vazơlin trước lúc đổ chất điện phân vào bình ắcquy III.3.21 Khoảng cách dẫn trần cạnh xác định theo tính tốn độ bền học Khoảng cách nói khoảng cách từ đến phần nhà phần nối đất khác không nhỏ 50mm III.3.22 Thanh phải đặt bắt chặt vào cách điện Khoảng cách điểm đỡ hình dạng xác định theo tính tốn độ bền học không lớn 2m Kết cấu, cách điện, phụ kiện, chi tiết để bắt phải có độ bền điện, chịu tác động lâu dài chất điện phân Không cần nối đất kết cấu đỡ III.3.23 Tấm giữ xuyên tường khỏi gian ắcquy phải chịu tác động lâu dài chất điện phân Không cho phép dùng làm đá vật liệu có cấu trúc lớp III.3.24 Việc nối từ bảng đầu gian ắcquy đến thiết bị đóng cắt bảng phân phối điện chiều cần thực cáp ruột dẫn trần III.3.25 Trong trình vận chuyển, phải đảm bảo ắcquy cố định bịt kín lỗ thơng ắcquy Ngồi cần phải tn thủ theo dẫn khuyến cáo cụ thể nhà sản xuất vấn đề lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng an toàn Phần xây dựng III.3.26 Các giàn ắcquy cố định phải đặt gian, buồng tủ riêng Cho phép đặt chung số giàn ắcquy gian III.3.27 Gian ắcquy axít thuộc loại gian sản xuất cấp A phải xây dựng đáp ứng theo tiêu chuẩn TCVN 2622 1995 phòng cháy chống cháy ắcquy đặt giá đỡ, cố định sàn tủ III.3.28 ắcquy phải lắp đặt phòng khơ sẽ, tránh tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ cao ánh nắng Nếu ắcquy đặt phòng ngăn kín phải có thơng gió thích hợp III.3.29 Khi dùng ắcquy di động kiểu kín (ví dụ ắcquy ơtơ) tổng dung lượng không 72Ah cấp điện cho thiết bị điện cố định, đặt chung gian riêng thơng khí tự nhiên đặt gian sản xuất chung khơng có nguy hiểm cháy nổ tủ kim loại có thơng khí Khi tn thủ điều kiện kể bậc nguy hiểm cháy nổ gian sản xuất không thay đổi III.3.30 Giàn ắcquy nạp điện cho bình khơng q 2,3V đặt gian sản xuất chung, không nguy hiểm cháy nổ, với điều kiện phải lắp chụp thơng khí phía bình ắcquy Khi bậc nguy hiểm cháy nổ cháy gian sản xuất không thay đổi III.3.31 Gian ắcquy phải: Bố trí gần thiết bị nạp điện bảng phân phối điện chiều Chống bụi nước thấm vào từ bên Thuận tiện cho việc quản lý vận hành Đặt xa nguồn gây chấn động III.3.32 Trên cửa gian ắcquy phải có biển ghi “Gian ắcquy - Cấm lửa" III.3.33 Cạnh gian ắcquy axít phải có gian phụ để dụng cụ, thiết bị phục vụ vận hành bảo dưỡng III.3.34 Trần gian ắcquy phải phẳng Cho phép trần có kết cấu nhơ nghiêng thoả m•n điều kiện Điều III.3.43 III.3.35 Sàn gian ắcquy phải phẳng chịu axít III.3.36 Tường, trần, cửa, mặt mặt ngồi đường ống thơng khí, kết cấu kim loại v.v phải sơn sơn bền với axít III.3.37 Nếu ắcquy đặt tủ phòng kín phải đảm bảo khơng gian để khí hạn chế ngưng tụ thời gian nạp Mặt tủ đặt ắcquy phải sơn sơn bền với axít Với ắcquy kiềm, phải đảm bảo lượng khí hydro phòng tủ đặt ắcquy nhỏ 4% Ngồi ra, việc tính tốn thơng khí cho phòng gian đặt ắcquy cần tuân theo theo hướng dẫn nhà chế tạo III.3.38 Trong gian ắcquy có điện áp danh định 250V, lối lại phải đặt sàn cách điện III.3.39 Khi dùng thiết bị thơng khí tạm thời gian ắcquy phải có chỗ để đặt thiết bị chỗ nối thiết bị với đường ống thơng khí Phần kỹ thuật vệ sinh III.3.40 Gian ắcquy axít có tiến hành nạp với điện áp bình lớn 2,3V phải trang bị hệ thống thơng khí cưỡng bức, đặt cố định Gian ắcquy làm việc với chế độ phụ nạp thường xuyên nạp với điện áp bình đến 2,3V phải sử dụng hệ thống thơng khí cưỡng cố định không cố định nạp hình thành nạp kiểm tra III.3.41 Hệ thống thơng khí gian ắcquy phục vụ cho riêng gian ắcquy gian phụ Cấm nối hệ thống thơng khí vào đường dẫn khói hệ thống thơng khí chung tồ nhà III.3.42 Thiết bị hút gió cưỡng phải loại phòng nổ III.3.43 Phải hút chất khí phần phần gian ắcquy axít phía đối diện với dòng khơng khí thổi vào Nếu trần nhà có kết cấu nhô chia thành nhiều khoang, phải hút khí khoang Nếu trần nghiêng, phải hút khí chỗ cao Tốc độ dòng khơng khí gian ắcquy gian chứa axít, hệ thống thơng khí làm việc cần phải thoả m•n tiêu chuẩn vệ sinh thiết kế cơng trình cơng nghiệp III.3.44 Nếu khơng có hướng dẫn nhà chế tạo nhiệt độ gian đặt ắcquy nên trì từ 10oC đến 30oC để ắcquy hoạt động hiệu có tuổi thọ cao III.3.45 Phải đặt đường ống dẫn nước đến gần gian ắcquy, phải đặt vòi chậu hứng nước Trên chậu phải có biển ghi: “Khơng đổ axít chất điện phân vào!” ... III.3.16 ắcquy phải cách điện với giá đỡ, giá đỡ chịu chất điện phân hố chất ăn mòn khác Các giá đỡ quy điện áp đến 48V đặt khơng cần đệm cách điện III.3.17 Lối lại để vận hành bảo dưỡng giàn ắcquy... III.3.38 Trong gian ắcquy có điện áp danh định 250V, lối lại phải đặt sàn cách điện III.3.39 Khi dùng thiết bị thơng khí tạm thời gian ắcquy phải có chỗ để đặt thiết bị chỗ nối thiết bị với đường ống... cao ánh nắng Nếu ắcquy đặt phòng ngăn kín phải có thơng gió thích hợp III.3.29 Khi dùng ắcquy di động kiểu kín (ví dụ ắcquy ôtô) tổng dung lượng không 72Ah cấp điện cho thiết bị điện cố định, đặt
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy phạm trang bị điện ACCU, Quy phạm trang bị điện ACCU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay