Hướng dẫn lắp đặt và vận hành tủ nạp

19 20 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 00:22

Tài liệu này mô tả phạm vi sử dụng tủ nạp, chức năng, các chế độ làm việc cũng như việc lắp đặt tủ nạp LOTN SeriesTủ nạp ắc quy có đầu vào 1 pha hoặc 3 pha, điện áp đầu ra 48V DC, 110V DC, 220V DC; dòng điện đầu ra đến 150A . Hướng dẫn lắp đặt và vận hành tủ nạp ắc quy kỹ thuật số LOTN Series T CH H ƢU Battery Charger LOTN Series HƢ G D S D G Rev: 1.6 - USER’S GUIDE BOOK Rev: 1.6 LOTN0001-UMVIE Hướng dẫn sử dụng này phát hành Công ty TNHH Nghi n c u hát tri n Công ngh TN i t nam Nội dung ki m t Nhà sản xuất, đề nghị người đọc không tự động thay đổi nội dung Nhà sản xuất: C N T TNHH N H n ph ng NC H TT Thọ lão, ống mác, i n thoại , ax NC N N H TN TN Hai à Trưng, Hà nội , i động Mục đích: Tài liệu mơ tả phạm vi sử dụng tủ nạp, chức năng, chế độ làm việc việc lắp đặt tủ nạp LOTN Series Đối tƣợng hƣớng đến: ác sư điện, cán ộ th nghiệm cán ộ v n hành trạm nhà máy Nhà máy điện, nhà máy hác công nghiệp…) iến p hạm vi sử dụng: Tủ nạp ắc qu có đầu vào pha pha, điện áp đầu 48V D , 110V D , 220V D ; dòng điện đầu đến 150A Các dẫn: ác dẫn cảnh áo hướng dẫn phục vụ cho an toàn cá nhân việc éo dài tuổi thọ sản phẩm Vui lòng tuân thủ dẫn cảnh áo ác dẫn sau định nghĩa sử dụng tài liệu ! GUY HIỂM hỉ chấn thương cá nhân phá hỏng thiết thủ theo dẫn !C ị xảy hông tuân H B O hỉ chấn thương cá nhân phá hỏng thiết tuân thủ theo dẫn ! ƣu ý ị xảy hơng Lưu ý ý dẫn người sử dụng mà thường hông mang t nh với người sử dụng hỉ mang ý nghĩa cung cấp thông tin ổ sung CHƢƠ G I: 1.1 HỮ G THÔ G TI uộc đối CHU G hạm vi sử dụng: Dàn ắc quy ộ ph n hông thể thiếu nhà máy điện, trạm iến áp hệ thống viễn thơng Nó cung cấp hơng gián đoạn nguồn điện chiều để nuôi rơ le, thiết ị đo lường, điều hiển thiết ị hác Dàn ắc quy có điện áp dung lượng tùy theo phụ tải, thông thường điện áp 220VD , 110VD 48VD , dung lương 200Ah Do t nh chất quan ảo cung cấp nguồn đó, dàn ắc quy chế độ dự hệ thống điều hiển, ảo vệ giám sát nên việc đảm điện chiều liên tục hông gián đoạn yêu cầu cần thiết Do thường sử dụng với hai tủ chỉnh lưu nạp, chế độ làm việc phòng Tủ chỉnh lưu nạp LOTN Series thiết ế áp dụng theo tiểu chuẩn IE 60146-1-1 nên thỏa mản yêu cầu hắt he t nh thu t đáp ứng yêu cầu hác hách hàng LOTN series sử dụng tại:      ác nhà máy điện ác trạm iến p Trong hệ thống thông tin viễn thông Trong nhà máy công nghiệp, ệnh viện ác ứng dụng ngành công nghiệp dầu h ,… 1.2 Các chức chính:  Giám sát đo lƣờng : Mặc dù trang ị ộ chuyển đổi tương tự-số AD , tủ chỉnh lưu nạp LOTN Series trang ị đồng hồ để đo giám sát đại lượng đầu vào đầu ra, ao gồm: - Đầu vào xoay chiều: đồng hồ volt - Đầu chiều: đồng hồ volt ampere  Bảo vệ cứng: Trong trình v n hành, tủ nạp LOTN Series trước hết ảo vệ dòng ởi Automat nối tới điện áp pha lối vào, nối tới ắc quy, nối tới chiều nối tới cầu chỉnh lưu Thyristor  Bảo vệ mềm: Tủ nạp LOTN Series ảo vệ ằng phần mềm với thơng số: dòng làm việc cực đại, điện áp làm việc cực đại, iến thiên điện áp tức thời cực đại ảo vệ ằng phần mềm thực ằng cách hóa cầu chỉnh lưu Thyristor ác giá trị ảo vệ ằng phần mềm cài đặt  Cảnh báo: Việc nắm rõ tình trạng v n hành tủ chỉnh lưu nạp yêu cầu cần thiết nhân viên v n hành ác t n hiệu cảnh áo hiển thị ằng đèn LED, màu loại đèn LED cho iết tình trạng hác tủ chỉnh lưu nạp  Giám sát thứ tự pha: LOTN Series trang ị ộ giám sát thứ tự pha Điều hông giúp cán ộ thu t lắp đặt th nghiệm đấu nối thứ tự pha mà phục vụ giám sát trình v n hành tủ 1.3 Tính kỹ thuật:    Thiết ế: cầu Thyristor thu t vi xử lý có độ ch nh ho phép l p trình để làm tia, pha hình sao, Thống, gọn, hơng sử dụng pha pha điều hiển ằng thu t số xác cao làm việc tin c y việc với iểu đấu iến áp lực: pha, pha hình loại iến áp hơng ể iến áp lực)         Ngoài chế độ OOST, AUTO FLOAT có thêm chế độ nạp ZI -ZA phóng nạp luân phiên) giúp chống chai ắc quy chế độ TEST để iểm tra ắc quy iểm tra ản thân tủ nạp Sai số điện áp nhỏ: +/-1V Điện áp vào: pha pha tùy ý Dải điều chỉnh rộng: từ 0V tới giá trị danh định Khi hởi động, tủ nạp luôn iểm tra trạng thái ắc quy điện áp danh định, dòng nạp, dòng phụ nạp, ) để xác định tối ưu hóa q trình nạp V n hành êm dịu: - Khi đo, - Sau hoảng thời gian T tùy chọn giờ) tủ nạp tự xác định lại thông số nạp tối ưu      ết hợp hởi động lại để ho phép nạp lẻ ình ắc quy nhiều Tủ nạp số hóa cầu chỉnh lưu hởi động lại sau: ảo vệ)trong trường hợp - iến)  hởi động, tủ nạp tăng dần điện áp từ 0V tới giá trị danh định, có iểm tra dòng điện nạp th ch hợp cho trình nạp ảo vệ iến động tải đột ngột dòng áp thay đổi đột Dòng nạp điện áp nạp vượt giới hạn tối đa ác thông số tủ nạp đặt ởi DSW Jumper set Các DSW Jumper set hướng dẫn cài đặt on line Trang ị 02 Watch Dog để hởi động lại hệ thống hi ị treo ó ảng LED thể tình trạng v n hành tủ Tủ nạp số cho phép điều hiển giám sát hoạt động ằng máy t nh chỗ từ xa với hệ điều hành Windows mà hông cần thêm ất phần mềm hác) với cổng RS232 RS485 dùng thêm ộ Adaptor) chuẩn giao thức Mod us ó chức ảo vệ ằng phần mềm ho phép tủ nạp chạy song hành dự phòng nóng cho nạp cho dàn ắc quy Hình Sơ đồ nguyên lý tủ nạp số, đầu vào pha 380VA 1.4.Mã đặt hàng: Khách hàng muốn đặt hàng sản phẩm tủ nạp LOTN, tiến hành chọn mã hàng theo hướng dẫn chọn mã sau: Ví dụ: LOTN 1.3.380-220.63 - ý hiệu tủ nạp với thông số: Điện áp đầu vào pha xoay chiều, 380VA Đầu chiều có điện áp 220VD dòng điện định mức 63A CHƢƠ G II: C C HƢƠ G THỨC VẬ HÀ H 2.1 Một số khái niệm định nghĩa: 2.1.1 Một số hái niệm:  hế độ OOST chế độ nạp cưỡng ức với dòng nạp lớn Giá trị dòng điện nạp OOST thơng thường 10% dung lượng ac quy Quá trình OOST ết thúc ằng ổn áp giá trị U      Nạp FLOAT chế độ nạp ổ sung, sử dụng trường hợp v n hành ình thường, ắc quy hơng trạng thái q đói FLOAT ết thúc ằng ổn áp giá trị Uf AUTO chế độ tự động chọn OOST hay FLOAT tùy theo mức độ đói ắc quy Đây chế độ mặc định v n hành hi xuất xưởng tủ nạp Nạp Zic Zac: gọi phóng nạp ln phiên Đây chế độ nạp chống chai ắc quy Ắc quy nạp đến điện áp đủ lớn U ) sau dừng nạp hóa Thyristor) để ắc quy phóng điện qua tải) Khi điện áp xuống tới Um ắc quy lại nạp lên tới U Do có phóng nạp luân phiên nên ắc quy ảo dưỡng trình làm việc Đây chế độ nạp tiên tiến có tủ nạp trình ày tài liệu hế độ TEST chế độ cho phép hảo sát thông số ắc quy, chọn chế độ nạp hợp lý, giám sát tủ nạp điều hiển tủ nạp thông qua máy t nh P Khi đóng điện lần đầu, nên sử dụng chế độ TEST để xác định ch nh xác thông số v n hành, đặc iệt Uf, Un, Ix In ảo vệ mềm cầu chì mềm chức ảo vệ phần mềm đảm nhiệm hi phát thấy có thơng số ất thường xảy trình làm việc mà ảo vệ cứng cầu chì) hơng thực có chi ph cao làm phức tạp mạch điện 2.1.2 Định nghĩa:     Uk: Uf: Um: Uhv:     Uxhv:Điện áp tối đa cần ảo vệ mềm - hởi động lại Ulv: Điện áp thấp tủ nạp đầu cảnh áo LV In I ): Dòng nạp OOST Ix: Dòng nạp xác định ắc quy làm việc    Imax: Dòng ảo vệ ằng phần mềm Umax: Điện áp tối đa dàn ắc quy, số liệu nhà chế tạo cung cấp Umin: Điện áp tối thiểu dàn ắc quy số liệu nhà sản xuất cấp) Điện Điện Điện Điện áp áp áp áp mà ết thúc nạp OOST danh định ắc quy tối thiểu mà tải làm việc cao tủ nạp đầu cảnh áo điện áp nạp cao Hình Mô chế độ nạp thường 2A) ắc quy cung 2.2 Các chế độ làm việc: 2.2.1 hế độ AUTO: 2.2.2 hế độ nạp OOST AUTO: Hình Sơ đồ hối chế độ nạp OOST Tủ nạp iểm tra xem có ắc quy hay hơng Nếu hơng có ắc quy, tủ nạp tăng áp lên tới Uf AUTO) U OOST) thực ổn áp giá trị Nếu iểm tra thấy có ắc quy, tủ nạp chuyển sang iểm tra tăng dòng lên tới I đồng thời iểm tra điện áp Uf hức Srch_I ) Trong q trình tăng dòng điện áp vượt qua Uf cho dù dòng chưa vượt qua I ) trình nạp OOST ết thúc chuyển sang ổn áp Uf Nếu ắc quy đói dòng nạp đạt tới giá trị I , lúc điện áp nạp dừng giá trị tương ứng Do ắc quy no dần nên dòng nạp giảm dần, điện áp tăng dần đạt tới Uf Lúc q trình nạp OOST ết thúc chuyển sang ổn áp Uf chế độ AUTO U chế độ OOST Trước ắc quy q đói, hi dòng nạp điện áp chưa đạt tới Uf, trình nạp OOST ết thúc dở dang chu ỳ hức Autoreset cho phép tủ hởi động lại trình từ ước Quá trình nạp OOST ết thúc sau số chu ỳ tùy theo mức độ đói ắc quy 2.2.3 hế độ phụ nạp ổn áp Hình Sơ đồ Tủ nạp FLOAT): hối chế độ nạp FLOAT iểm tra có ắc quy hay hơng Nếu hơng có ắc quy, tủ nạp tăng áp lên tới U Uf sau chuyển qua chế độ ổn áp Nếu iểm tra thấy có ắc quy, tủ nạp iểm tra tăng dòng lên tới Ix đồng thời iểm tra điện áp Um chức Srch_Ix) hoảng 2A) Tiếp theo trình diễn giống chế độ AUTO nhiên với dòng Ix thay cho Ib 2.2.4 hế độ phóng/nạp luân phiên zic zac: Tủ có chức cắt nguồn áp ằng cách hóa Thyristor) để iểm tra điện áp ản thân ắc quy Nếu điện áp ắc quy nằm Um U cầu chỉnh lưu ị hóa Nếu điện áp xuống tới Um tủ nạp sử dụng chức Srch_Ix để iểm sốt dòng Ix Uf giống chế độ FLOAT Nếu điện áp đạt tới Uf quay ước Q trình phóng nạp tiếp diễn Hình Sơ đồ 2.3 hối chế độ phóng nạp luân phiên Zic zac) Các trạng thái cảnh báo: Hệ thống đèn LED lắp mặt trước tủ cung cấp thông tin tình trạng tủ cho người v n hành iết tủ v n hành tốt hay có lỗi chế độ v n hành ác đèn LED ố tr thành hai cột cột có đèn ột độ v n hành, cột ên phải cho iết cảnh áo tủ nạp ên trái cho iết chế Hình ố tr đèn LED - HEALTH Nhấp nháy cho iết tủ hoạt động - AUTO Sáng hi chế độ AUTO - BOOST Sáng hi chế độ nạp hình thành - V.MAX Sáng hi điện áp tủ 220/110/48VDC) cao - V.MIN Sáng hi điện áp tủ 220/110/48VDC) thấp so so ình thường với với qui qui - TEST Sáng hi tủ chế độ TEST - FLOAT Sáng hi chế độ phụ nạp, Zic-Zac định định ằng máy t nh) - NO BATT Sáng hi hơng có ắc qui - CURRENT Sáng hi dòng nạp > Ix nhấp nháy - EARTH Sáng hi cực ắc qui chạm đất hi Ix>I 252/132/58VD cho 198/99/43VD cho - A-B-C Sáng hi pha thu n chiều - A-C-B Sáng hi pha ngược chiều CHƢƠ G III ĐẤU ỐI VÀ QUY TRÌ H THAO T C 3.1 Đấu nối card ard PU, Logic, AD LEDs Hình 6.1 Sơ đồ ết nối với hình ết nối card PU, Logic AD ard đước ráp nối với thành tầng Dưới card card Logic card ADC PU, gữa ó cáp phẳng hác nhau: - cáp phẳng 5x2 nguồn ni nối card nói - cáp phẳng 8x2 nối card nói - cáp phẳng 5x2 nối cổng OM PU với D 9S - cáp phẳng 8x2 nối card logic card LED ác loại cáp phẳng đóng theo hình đây: Hình 6.2 3.2 Đấu nối ách đóng loại cáp phẳng iến áp lực 3.2.1 iến áp lực AL cột thép: Việc đấu nối thứ tự pha iến áp lực lưới vơ quan trọng, ảnh hưởng đến việc v n hành ch nh xác tủ nạp Mục nà đƣợc áp dụng với Tủ nạp pha Hình - iến áp pha AL có cột thép, cột cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp - cuộn sơ cấp đấu theo hình tia cuộn thứ cấp đấu theo hình tam giác - AL đánh dấu pha sơ cấp A, pha A, pha pha lưới và thực tế điểm nối với - Ta đánh dấu cột thép cột I, II III tương đương với pha A, Đánh dấu điểm A, Hình điểm vào cầu Thyristor) ách xác định đầu vào cùa Thyristor - A điểm nối chung cuộn thứ cấp Is IIIs - điểm nối chung cuộn thứ cấp Is IIs - điểm nối chung cuộn thứ cấp IIs IIIs 3.3 Đấu nối đầu vào: 3.3.1.Đấu nối đầu vào pha: - Hệ thống xoay chiều pha từ ên đấu nối với Máy iến áp lực AL) thông qua cầu đấu trung gian, ý hiệu X1 ầu đấu chịu dòng điện đến 150A lớn tùy theo yêu cầu thu t tủ) đánh dấu A, B, C, N hoặc1,2,3,4 việc đấu nối thực công trường hách hàng thực Việc đấu nối cần tuân thủ thứ tự pha sau: + + + + Pha A Pha Pha Trung từ lưới: Đấu vào chân A từ lưới: Đấu vào chân từ lưới: Đấu vào chân t nh N từ lưới: Đấu vào chân N X1 X1 X1 X1 3.3.2 Đấu nối đầu vào pha: Đối với tu pha, thực đấu nối đơn giản sau: + Pha A từ lưới: Đấu vào chân A X1 3.4 Đấu nối đầu với Acqu : Tủ nạp LOTN Series quy định vị tr sau: - đấu với dàn Acquy hệ thống chiều D Đối với dàn Acquy: dương cực âm cực đấu vào cầu đấu đánh dấu B+và B – Đối với hệ thống phân phối chiều: dương cực âm cực đấu vào cầu đấu đánh dấu D+ D- 3.5 Kết nối máy t nh: Việc cài đặt thông số chế độ v n hành thao tác từ máy t nh ên cạnh đấy, chức cho phép người dung iểm tra cài đặt thông số từ xa thông qua ết nối với hệ thống mạng Sơ đồ ết nối: Hình Kết nối máy t nh - Yêu cầu: P - Nối cổng - - Laptop có cổng OM P với OM om qua US OM tủ nạp hạy chương trình HyperTerminal Trên hình có dòng văn nạp v dụ LEDs= ) 9600-8-N-1, Flow Control: none) ản sau hi đóng điện vào ộ điều ấm “X” để Menu ch nh Menu ch nh có dạng sau: MAIN MENU: - Configuration (Xem cấu hình) Setting Exploring Definitions Định nghĩa số thông số) Quit Thoát ADC Adjusting Hiệu chỉnh AD ) Đặt cấu hình) hảo sát hay gọi TEST) ấm số tương ứng chọn: hỏi Menu chế độ điều hiển tủ nạp) hiển tủ Chức 1: Configuration ho phép xem trạng thái DSW thơng số cài đặt Màn hình thơng số cài đặt ác DSW vị tr card Chức 2: Setting ho phép cài đặt lại cấu hình theo yêu cầu Dùng ph m “>” “” “
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn lắp đặt và vận hành tủ nạp, Hướng dẫn lắp đặt và vận hành tủ nạp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay