Ứng dụng khai phá dữ liệu trong việc dự đoán kết quả tốt nghiệp trường cao đẳng du lịch vũng tàu

125 11 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 23:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ THUỲ OANH ỨNG DỤNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU TRONG VIỆC DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH VŨNG TÀU LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Công nghệ thơng tin Mã số ngành: 60480201 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ THUỲ OANH ỨNG DỤNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU TRONG VIỆC DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH VŨNG TÀU LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Công nghệ thông tin Mã số ngành: 60480201 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.VŨ THANH HIỀN TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS Vũ Thanh Hiền Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 17 tháng năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: Họ tên TT Chức danh Hội đồng PGS.TS Quách Thành Thơ Chủ tịch PGS.TS Võ Đình Bày Phản biện TS Nguyễn Duy Hàm Phản biện TS Nguyễn Thị Thúy Loan Ủy viên TS Lê Thị Ngọc Thơ Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 17 tháng năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Thị Thuỳ Oanh Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 09-07-1988 Nơi sinh: Vũng Tàu Chuyên ngành: Công nghệ thông tin MSHV: 1541860020 I- Tên đề tài: Ứng dụng khai thác liệu vào việc dự đoán kết tốt nghiệp trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu II- Nhiệm vụ nội dung:  Tìm hiểu, phân tích trạng chất lượng học tập sinh viên để đề giải pháp hợp lý việc xây dựng triển khai hệ thống  Nghiên cứu lý thuyết KTDL, lựa chọn phương pháp KTDL thích hợp  Nghiên cứu thuật tốn định, từ phân tích, đánh giá, triển khai áp dụng thuật toán C4.5, CART SVM dự báo kết III- Ngày giao nhiệm vụ: 9/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 6/1018 V- Cán hướng dẫn: TS.Vũ Thanh Hiền CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Nguyễn Thị Thùy Oanh LỜI CẢM ƠN Đầu tiên tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới thầy TS Vũ Thanh Hiền người hướng dẫn khoa học giúp định hướng, hỗ trợ mặt thời gian qua cung cấp tài liệu khoa học giúp tơi hồn thành luận văn Tôi xin gởi lời cảm ơn đến Thầy, Cô lớp Cao học trường Công Nghệ Hutech TP HCM giảng dạy cung cấp kiến thức q báu cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu trường Do thời gian có hạn chưa có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu nên luận văn tránh khỏi hạn chế thiếu sót Tơi kính mong nhận góp ý, bổ sung ý kiến quý Thầy, Cô bạn học viên Tôi xin chân thành cảm ơn Nguyễn Thị Thùy Oanh TÓM TẮT Ngày công nghệ thông tin phát triển không ngừng đổi mới, lượng liệu thu thập ngày nhiều đòi hỏi phải rút trích thơng tin tiềm ẩn nhằm đưa định đắn cơng việc Do ứng dụng lĩnh vực khai thác liệu phát triển giúp người sử dụng thu tri thức hữu ích từ sở liệu kho liệu khổng lồ, có nhiều cơng trình nghiên cứu lĩnh vực đời sống như: tài chính, ngân hàng, marketing,bảo hiểm, giáo dục, y tế an ninh…v.v Trong việc ứng dụng khai thác liệu vào nhiều lĩnh vực khác nhau, khai phá liệu lĩnh vực giáo dục dần trở thành cơng cụ hữu ích có tính khoa học cao, giúp nhà nhà quản lý giáo dục có tri thức quý giá phục vụ cho cơng tác quản lý sinh viên sử dụng kết hữu ích từ trình chắt lọc liệu khai phá liệu, từ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường kết học tập sinh viên Từ nhu cầu thực tế, luận văn “ Ứng dụng khai thác liệu vào việc dự đoán kết học tập sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu” ứng dụng thuật toán việc đưa định hỗ trợ dự đoán kết học tập sinh viên, hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động giáo dục đào tạo nhà trường ABSTRACT Today, information technology is constantly evolving and constantly innovating, and the amount of data collected increasingly requires us to extract the hidden information to make the right decisions in the workplace Thus the application of the field of data mining has helped users gain useful knowledge from the database or the huge data warehouse There are many research projects in areas such as finance, banking, marketing, insurance, education, health and security, etc In the application of data mining in many different areas of life, data mining in the education sector is gradually becoming a useful and scientific tool for educators There is valuable knowledge for management and students can also use the results of data mining in the data mining to improve the quality of training School and student learning outcomes From the practical needs, the dissertation "Application of data mining to predict the learning outcomes of students at Vung Tau Tourism College" has applied algorithms in making decision according to improve the quality of education and training activities of the school MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 11 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 11 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 12 1.2.1 Mục tiêu tổng quát: 12 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 12 1.3 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU 13 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 13 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 13 1.3.3 Phương pháp nghiên cứu 13 1.4 Ý NGHĨA KHOA HỌC THỰC TIỄN 14 1.4.1 Về mặt khoa học 14 1.4.2 Về mặt thực tiễn 14 1.5 BỐ CỤC LUẬN VĂN 14 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 15 2.1 TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT KHAI THÁC DỮ LIỆU 15 2.1.1 Khái niệm khám phá tri thức khai thác liệu 15 2.1.2 Các ứng dụng khai phá liệu 16 2.1.3 Các bước trình phát tri thức 17 2.2 NHỮNG THÁCH THỨC TRONG KỸ THUẬT KTDL 19 2.2.1 Các vấn đề sở liệu 20 2.2.2 Một số vấn đề khác 22 2.3 CÁC KỸ THUẬT KHAI THÁC DỮ LIỆU 23 2.4 CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN PHÂN LỚP VÀ DỰ ĐOÁN 25 2.4.1 Chuẩn bị liệu cho việc phân lớp 25 2.4.2 So sánh mơ hình phân lớp 41 2.4.3 Các phương pháp đánh giá độ xác 42 2.5 KỸ THUẬT KTDL SỬ DỤNG CÂY QUYẾT ĐỊNH 43 2.5.1 Cây định 43 2.5.2 Các thuật toán khai phá liệu định 45 2.5.3 Cắt tỉa định 61 2.5.4 Đánh giá kết luận thuật toán xây dựng định 63 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG 66 3.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC TRƯỜNGDU LỊCH VŨNG TÀU 66 3.1.1 Giới thiệu chung 66 3.1.2 Chương trình khung ngành học 67 3.1.3 Cách tính điểm, xếp hạng, tốt nghiệp hạ bậc 67 3.1.4 Quy trình quản lý điểm 67 3.2 THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG 68 3.2.1 Giới thiệu toán 68 3.2.2 Mơ hình cấu trúc hệ thống 69 3.2.3 Mô tả đầu vào/ đầu 70 3.2.4 Phương pháp xây dựng 70 3.2.5 Thu thập liệu- Tiền xử lý liệu 70 3.2.6 Cấu trúc lưu trữ 71 3.2.7 Xây dựng hệ thống dự đoán 82 3.3 Thực nghiệm đánh giá kết 82 3.3.1 Dữ liệu thực nghiệm 82 3.3.2 Công cụ thực 82 3.3.3 Kiến trúc thực tế hệ thống 83 3.3.4 Sơ đồ giao tác lớp hệ thống 84 3.3.5 Kết lần chạy thực nghiệm 84 MH08 MH09 MH10 MH11 MĐ12 MĐ13 MĐ14 MĐ15 II.2 MĐ16 MĐ17 MH18 MH19 MH20 MH21 MH22 MH23 MĐ24 MH25 MĐ26 MĐ27 MĐ28 MĐ29 MĐ30 MĐ31 MĐ32 MĐ33 MĐ34 MĐ35 MĐ36 Tổng quan du lịch khách sạn Tâm lý giao tiếp du lịch Văn hóa ẩm thực Marketing du lịch Nghiệp vụ toán Nghiệp vụ lưu trú Nghiệp vụ nhà hàng Nghiệp vụ lễ tân Các môn học, mô đun chuyên môn Tiếng Anh chuyên ngành Tiếng Anh chuyên ngành Tổng quan nghiệp vụ hướng dẫn Tiến trình lịch sử Việt Nam Văn hóa Việt Nam Địa lý du lịch Hệ thống di tích danh thắng Việt Nam Lịch sử văn minh giới Tổ chức kiện Các dân tộc Việt Nam Kỹ hoạt náo Sơ cấp cứu Kỹ hỗ trợ (quay phim, chụp hình) Nghiệp vụ lữ hành Thuyết minh du lịch Hướng dẫn điểm du lịch Tuyến điểm du lịch Tour Miền Đông Nam Tour Nha Trang - Đà Lạt Tuyến điểm du lịch Tour Đồng sông Mê 30 20 30 20 2 2 2 30 30 30 30 30 30 20 15 20 13 20 20 13 15 8 2 2 2 77 1,725 574 1,054 97 105 150 35 55 60 85 10 10 45 32 10 4 75 75 60 45 45 36 25 25 20 60 41 15 3 2 45 45 45 45 30 27 22 27 15 18 15 20 15 27 10 30 10 18 4 2 75 60 75 30 30 60 60 60 30 26 25 15 5 30 40 30 45 13 23 51 26 51 5 4 3 3 2 5 2 4 MĐ37 MĐ38 MĐ39  Kông Tour Tây Nguyên - Miền Trung Quản lý chất lượng dịch vụ Thực tập nghiệp vụ sở Tổng cộng 120 30 315 121 2,550 107 20 315 1,449 950 151 Chương trình đào tạo Quản trị lễ tân Thời gian học tập (giờ) Trong Mã MH/MĐ Tên môn học/mô đun I MH01 MH02 MH03 Các mơn học chung Chính trị Pháp luật Giáo dục thể chất Giáo dục Quốc phòng An ninh Tin học đại cương Tiếng Anh Các môn học, mô đun chuyên môn Môn học, mô đun sở Tiếng Anh nâng cao Tổng quan du lịch khách sạn Tâm lý giao tiếp du lịch Marketing du lịch Kỹ bán hàng chăm MH04 MH05 MH06 II II.1 MH07 MH08 MH09 MH10 MH11 Số tín Thực hành/ thực Tổng Thi/ Lý tập/ số Kiểm thuyết tra tập/ thảo luận 22 2 450 90 30 60 178 60 21 243 24 52 29 4 75 36 36 3 75 120 17 40 54 70 10 91 2,100 611 1,366 123 14 255 135 128 50 110 76 17 30 20 30 20 2 30 30 15 23 13 2 2 II.2 MĐ12 MĐ13 MĐ14 MĐ15 MĐ16 MĐ17 MĐ18 MĐ19 MĐ20 MĐ21 MĐ22 MH23 MĐ24 MĐ25 MĐ26 MĐ27 MĐ28 MĐ29 MĐ30 MĐ31 II.3 sóc khách hàng Môn học, mô đun chuyên môn Tiếng Anh chuyên ngành Sơ cấp cứu An toàn an ninh khách sạn Đăng ký giữ chỗ Trang điểm cá nhân Đón tiếp đăng ký khách lưu trú Phục vụ khách lưu trú Trả buồng toán Báo cáo lễ tân Quản trị nhân lễ tân Nghiệp vụ lễ tân nâng cao Tổ chức kinh doanh khách sạn Tin học ứng dụng nhà hàng, khách sạn Tổ chức giám sát phận lễ tân Lễ tân ngoại giao Tiếng Anh chuyên ngành Nghiệp vụ lưu trú Tổ chức kiện Nghiệp vụ lễ tân nâng cao Thực tập nghiệp vụ sở Môn học, mô đun tự chọn Tổng cộng 77 1,845 483 1,256 106 5 105 30 30 120 30 35 18 10 20 60 10 18 90 23 10 2 10 105 30 67 2 135 90 45 45 105 40 25 15 20 40 85 60 27 23 55 10 10 30 15 13 60 15 41 60 20 35 2 75 150 45 45 150 390 30 55 15 20 55 40 85 27 22 85 390 10 3 10 789 1,609 152 113 2,550  Chương trình đào tạo Kế tốn doanh nghiệp Thời gian học tập (giờ) Trong Mã MH/MĐ Tên mơn học/mơ đun Số tín Thực hành/ thực Tổng Thi/ Lý tập/ số Kiểm thuyết tra tập/ thảo luận Các môn học chung 22 450 178 243 29 MH01 Chính trị 90 60 24 MH02 Pháp luật 30 21 MH03 Giáo dục thể chất 60 52 MH04 Giáo dục Quốc phòng An ninh 75 36 36 MH05 Tin học đại cương 75 17 54 MH06 Tiếng Anh 120 40 70 10 Các môn học, mô đun chuyên môn 88 2,100 547 1,441 112 Môn học, mô đun sở 21 390 204 160 26 MH07 Tiếng Anh nâng cao 135 50 76 MH08 Luật kinh tế 30 22 MH09 Kinh tế vi mô 45 30 12 MH10 Kinh tế vĩ mô 30 19 MH11 Lý thuyết tài tiền tệ 60 40 16 MH12 Nguyên lý kế tốn 90 43 41 Mơn học, mơ đun chuyên môn 67 1,710 343 1,281 86 MĐ13 Tiếng Anh chuyên ngành 90 35 49 MH14 Thuế 60 24 34 MH15 Tài doanh nghiệp 60 20 36 I II II.1 II.2 MH16 Tài doanh nghiệp 75 28 41 MĐ17 Tin học kế toán 1 30 22 MĐ18 Kế toán toán 105 31 65 MĐ19 Kế toán hàng tồn kho TSCĐ 105 35 59 11 MĐ20 Kế toán tiền lương 45 32 MĐ21 Kế tốn chi phí sản xuất giá thành Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh 75 23 47 75 23 46 MH23 Kế toán quản trị 60 25 31 MH24 Kế tốn hành nghiệp 75 30 40 MH25 Kiểm soát nội 45 23 14 MĐ26 Tin học kế toán 2 45 30 MH27 60 21 35 MĐ28 Kế toán dịch vụ Thực tập nghề nghiệp 135 135 MĐ29 Thực tập nghề nghiệp 120 120 MĐ30 Thực tập tốt nghiệp 10 450 MĐ22 II.3 445 725 1,684 Môn học, mô đun tự chọn Tổng cộng 110 2,550 141 HỆ TRUNG CẤP  Chương trình đào tạo Trung cấp Kỹ thuật chế biến ăn THỜI GIAN HỌC TẬP Trong MS MH/MĐ Lý thuyết Thực hành/ thực tập/ tập/ thảo luận Thi, kiểm tra 285 116 148 21 30 22 15 11 Số tín Tổng số Các mơn học chung 15 MH01 Chính trị MH02 Pháp luật I MƠN HỌC MH03 Giáo dục thể chất 30 24 MH04 Giáo dục Quốc phòng An ninh 120 47 65 MH05 Tin học 30 13 15 MH06 Tiếng Anh 60 20 35 54 1,290 261 943 86 60 40 16 II.1 Các môn học, mô đun chuyên môn Môn học, mô đun sở MH07 Tổng quan du lịch khách sạn 30 20 MH08 Tâm lý giao tiếp du lịch 30 20 II.2 Môn học, mô đun chuyên môn 50 1,230 221 927 82 MĐ09 150 50 90 10 30 15 13 MĐ11 Tiếng Anh chuyên ngành Tổ chức lao động kỹ thuật nhà bếp Thương phẩm hàng thực phẩm 45 30 12 MĐ12 Vệ sinh an toàn thực phẩm 30 15 13 MĐ13 Phương pháp xây dựng thực đơn 45 30 12 MĐ14 Sinh lý dinh dưỡng 30 18 10 MĐ15 Nghiệp vụ nhà hàng 45 15 27 MĐ16 30 18 10 45 30 12 MĐ18 LT Kỹ thuật chế biến thực phẩm Kiến thức chế biến ăn Thực hành chế biến ăn Á 10 285 266 19 MĐ19 Thực hành chế biến ăn Âu 255 238 17 MĐ20 Thực tập nghiệp vụ sở 240 224 16 69 1,575 377 1,091 107 II MĐ10 MĐ17 TỔNG CỘNG  Chương trình đào tạo Trung cấp Ngoại ngữ du lịch Thời gian học tập (giờ) Trong Lý thuyết Thực hành/ thực tập/ tập/ thảo luận Thi/ Kiểm tra 285 116 148 21 30 22 Pháp luật 15 11 Giáo dục thể chất Giáo dục Quốc phòng An ninh Tin học 30 24 120 47 65 30 13 15 60 20 35 55 1,290 424 790 76 MĐ07 Tiếng Anh Các môn học, mô đun chuyên môn Kỹ Nghe 90 34 50 MĐ08 Kỹ Nói 90 34 50 MĐ09 Kỹ Đọc 105 38 60 MĐ10 Kỹ Viết 105 38 60 MĐ11 Kỹ Nghe 90 34 50 MĐ12 Kỹ Nói 90 34 50 MĐ13 Kỹ Đọc 105 38 60 MĐ14 Kỹ Viết 105 38 60 MĐ15 Kỹ Nghe 90 34 50 Số tín Tổng số Các mơn học chung 15 MH01 Chính trị MH02 MH03 Mã MH/MĐ I MH04 MH05 MH06 II Tên mơn học/mơ đun MĐ16 Kỹ Nói 90 34 50 MĐ17 Kỹ Đọc 90 34 50 MĐ18 Kỹ Viết 90 34 50 MĐ19 Thực tập nghiệp vụ sở 150 II.3 Môn học, mô đun tự chọn 70 1,575 TỔNG CỘNG 150 540 938 97  Chương trình đào tạo Trung cấp Lễ tân Thời gian học tập (giờ) Trong Mã MH/MĐ Tên mơn học/mơ đun Số tín Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/ tập/ thảo luận Thi/ Kiểm tra Các môn học chung 15 285 116 148 21 MH01 Chính trị 30 22 MH02 Pháp luật Giáo dục thể chất 24 MH04 Giáo dục Quốc phòng An ninh 47 65 MH05 Tin học 13 15 MH06 Tiếng Anh 15 30 120 30 60 11 MH03 1 20 35 Các môn học, mô đun chuyên môn 54 1,290 328 890 72 Môn học, mô đun sở 12 225 105 105 15 MH07 Tiếng Anh nâng cao 76 Tổng quan du lịch khách sạn MH09 Tâm lý giao tiếp du lịch MH10 Marketing du lịch 135 30 30 30 50 MH08 2 20 20 15 8 13 2 Môn học, mô đun chuyên môn 42 1,065 223 785 57 Tiếng Anh chuyên ngành 105 35 60 10 I II II.1 II.2 MĐ11 MĐ12 Sơ cấp cứu MĐ13 An toàn an ninh khách sạn Đăng ký giữ chỗ Đón tiếp đăng ký khách lưu trú Phục vụ khách lưu trú Nghiệp vụ lưu trú Trả buồng toán Báo cáo lễ tân Tin học ứng dụng nhà hàng, khách sạn Thực tập nghiệp vụ sở MĐ14 MĐ15 MĐ16 MĐ17 MĐ18 MĐ19 MĐ20 MĐ21 II.3 Môn học, mô đun tự chọn Tổng cộng 5 30 30 120 105 135 45 90 45 18 10 10 20 30 40 15 25 15 18 90 67 85 27 60 27 10 10 3 60 15 41 300 69 1,575 300 444 1,038 93 PHỤ LỤC 02 – QUY CHẾ (Tóm tắt) Đào tạo trung cấp cao đẳng hệ quy (Ban hành kèm theo Quyết định Số: 09/2017/TT-BLĐTBXH) QUI ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ ĐUN VÀ XÉT TỐT NGHIỆP Tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ - Kiểm tra thường xuyên giáo viên giảng dạy môn học, mô-đun thực thời điểm trình học theo mơn học, mơ-đun thơng qua việc kiểm tra vấn đáp học, kiểm tra viết với thời gian làm 30 phút, kiểm tra số nội dung thực hành, thực tập, chấm điểm tập hình thức kiểm tra, đánh giá khác; - Kiểm tra định kỳ quy định chương trình mơn học, mơ-đun; kiểm tra định kỳ hình thức kiểm tra viết từ 45 đến 60 phút, chấm điểm tập lớn, tiểu luận, làm thực hành, thực tập hình thức kiểm tra, đánh giá khác; - Số kiểm tra cho môn học, mô-đun phụ thuôc vào số môn học bảo đảm môn học, mơ- đun có điểm kiểm tra thường xuyên, điểm kiểm tra định kỳ Tổ chức thi kết thúc môn học, mô-đun - Mỗi học kỳ, nhà trường tổ chức 02 kỳ thi kết thúc môn học, mô đun kỳ thi phụ; kỳ thi phụ tổ chức cho người học chưa dự thi kết thúc mơn học, mơ-đun có mơn học, mơ-đun có điểm chưa đạt u cầu kỳ thi chính; - Trước ngày thi 10 ngày môn/giáo viên nộp 02 đề cho phận khảo thí Đối với đề tự luận, phận khảo thí chọn đề đề thi thức, đề thi trắc nghiệm sử dụng 02 đề đề thi thức - Lịch thi kỳ thi phải thơng báo trước kỳ thi 02 tuần, lịch thi kỳ thi phụ phải thơng báo trước kỳ thi 01 tuần - Thời gian dành cho ôn thi môn học, mô-đun tỷ lệ thuận với số mơn học, mơ-đun bảo đảm 1/2 ngày ôn thi cho môn học/mô đun Giáo viên hướng dẫn ôn thi, đề cương ôn thi phải công bố cho người học bắt đầu tổ chức ôn thi; - Danh sách người học đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi có nêu rõ lý phải cơng bố cơng khai trước ngày thi mơn học, mơ-đun 05 ngày làm việc - Đối với hình thức thi viết, phòng thi phải bố trí hai giáo viên coi thi khơng bố trí q 50 người học dự thi - Sau kết thúc buổi thi với học phần lý thuyết, thi thí sinh giao phận khảo thí đánh số phách, rọc phách giao lại cho môn/giáo viên chấm điểm Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận chấm thi, môn/giáo viên nộp kết thi phòng Đào tạo - Đối với mơ đun, môn giáo viên tổ chức thi, coi thi chấm thi theo đặc thù nghề Điều kiện số lần dự thi kết thúc môn học, mô-đun 3.1 Điều kiện dự thi kết thúc môn học, mô-đun - Người học dự thi kết thúc môn học, mô-đun bảo đảm điều kiện sau: + Tham dự 70% thời gian học lý thuyết đầy đủ học tích hợp, học thực hành, thực tập yêu cầu môn học, mơ-đun quy định chương trình mơn học, mơ-đun; + Điểm trung bình chung điểm kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10 3.2 Số lần dự thi kết thúc môn học, mô-đun - Người học dự thi kết thúc môn học, mô-đun lần thứ nhất, điểm môn học, mô-đun chưa đạt yêu cầu dự thi thêm lần kỳ thi khác nhà trường tổ chức; - Người học vắng mặt lần thi mà khơng có lý đáng tính số lần dự thi phải nhận điểm cho lần thi đó, trường hợp có lý đáng khơng tính số lần dự thi hiệu trưởng bố trí dự thi kỳ thi khác Cách tính điểm mơn học, mơ-đun, điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học điểm trung bình chung tích lũy 4.1 Điểm môn học, mô-đun - Điểm môn học, mơ-đun bao gồm điểm trung bình điểm kiểm tra có trọng số 0,4 điểm thi kết thúc mơn học, mơ-đun có trọng số 0,6 Điểm tổng kết mơn học/ mơ đun (ĐTKMH) tính theo cơng thức sau: ĐTKMH = 0,4 x TBKT + 0,6 x Điểm thi - Trong đó: điểm trung bình điểm kiểm tra ( TBKT ) trung bình cộng điểm kiểm tra thường xuyên, điểm kiểm tra định kỳ theo hệ số loại điểm Điểm kiểm tra thường xuyên tính hệ số 1, điểm kiểm tra định kỳ tính hệ số 2; - Điểm môn học, mô-đun đạt yêu cầu có điểm theo thang điểm 10 đạt từ 5,0 trở lên 4.2 Điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học điểm trung bình chung tích lũy - Cơng thức tính điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học điểm trung bình chung tích lũy: Trong đó: + A: điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học điểm trung bình chung tích lũy; + i: số thứ tự môn học, mô-đun; + ai: điểm môn học, mô-đun thứ i; + ni: số tín mơn học, mơ-đun thứ i; + n: tổng số môn học, mô-đun học kỳ/năm học/khóa học số mơn học, mơ-đun tích lũy - Điểm trung bình chung tích lũy điểm trung bình mơn học, mơ-đun mà người học tích lũy được, tính từ đầu khóa học thời điểm xem xét vào lúc kết thúc học kỳ; - Điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học, điểm trung bình chung tích lũy bao gồm điểm môn học, mô-đun bảo lưu, không bao gồm điểm môn học, mô-đun miễn trừ môn học điều kiện; - Trường hợp người học tạm hoãn học mơn học, mơ-đun chưa tính khối lượng học tập mơn học, mơ-đun thời gian tạm hỗn 4.3 Điểm trung bình chung học kỳ, năm học, điểm trung bình chung tích lũy để xét học bổng, khen thưởng sau học kỳ, năm học khóa học tính theo kết điểm thi kết thúc môn học, mô-đun lần thứ nhất; để xét điều chỉnh tiến độ học, buộc thơi học tính theo kết lần thi kết thúc môn học, mô-đun có điểm cao 4.4 Mơn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng an ninh môn học điều kiện; kết đánh giá môn học khơng tính vào điểm trung bình chung học kỳ, năm học, điểm trung bình chung tích lũy, xếp loại tốt nghiệp điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp ghi vào bảng điểm cấp kèm theo tốt nghiệp Điều kiện dự thi số lần dự thi tốt nghiệp 5.1 Điều kiện dự thi tốt nghiệp Người học dự thi tốt nghiệp bảo đảm điều kiện sau đây: - Điểm tổng kết môn học, mô-đun chương trình đạt u cầu trở lên; - Khơng thời gian: bị kỷ luật từ mức đình học tập có thời hạn trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự; - Người học khơng đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp, quỹ thời gian để hồn thành mơn học, mơ-đun chương trình theo quy định hiệu trưởng xem xét, cho phép người học hồn thành mơn học, mơ-đun chưa đạt yêu cầu tổ chức xét điều kiện dự thi tốt nghiệp; - Người học không đủ điều kiện dự thi bị kỷ luật mức đình học tập có thời hạn, hết thời gian bị kỷ luật bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có kết luận quan có thẩm quyền không thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật mức bị buộc thơi học hiệu trưởng tổ chức xét điều kiện dự thi tốt nghiệp; - Trường hợp người học có hành vi vi phạm kỷ luật vi phạm pháp luật chưa mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hiệu trưởng phải tổ chức xét kỷ luật trước xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho người học Số lần dự thi tốt nghiệp - Người học dự thi có mơn thi tốt nghiệp có điểm đạt từ 5,0 điểm trở lên khơng dự thi lại mơn thi tốt nghiệp đó, 5,0 điểm dự thi lại mơn thi khơng q 03 lần thời gian tối đa hồn thành chương trình theo quy định; - Thi lại lần thứ cho người học có môn thi chưa đạt yêu cầu thời gian tối thiểu 30 ngày làm việc kể từ ngày trường công bố kết thi tốt nghiệp; thời gian thi lại lần thứ lần thứ hiệu trưởng quy định; - Người học có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định, có mơn thi tốt nghiệp có điểm 5,0 hiệu trưởng xem xét ưu tiên số lần dự thi lại môn thi tốt nghiệp quỹ thời gian tối đa hồn thành chương trình theo quy định; - Người học vắng mặt mơn thi khơng có lý đáng phải nhận điểm tính số lần dự thi đó, trường hợp có lý đáng hiệu trưởng bố trí dự thi mơn thi kỳ thi tốt nghiệp khác chưa tính số lần dự thi, đồng thời phải bảo đảm quỹ thời gian tối đa cho phép để hoàn thành chương trình ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ THUỲ OANH ỨNG DỤNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU TRONG VIỆC DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH VŨNG TÀU LUẬN VĂN THẠC... sinh: Vũng Tàu Chuyên ngành: Công nghệ thông tin MSHV: 1541860020 I- Tên đề tài: Ứng dụng khai thác liệu vào việc dự đoán kết tốt nghiệp trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu II- Nhiệm vụ nội dung:... dụng khai thác liệu vào việc dự đoán kết học tập sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu ứng dụng thuật toán việc đưa định hỗ trợ dự đoán kết học tập sinh viên, hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng khai phá dữ liệu trong việc dự đoán kết quả tốt nghiệp trường cao đẳng du lịch vũng tàu , Ứng dụng khai phá dữ liệu trong việc dự đoán kết quả tốt nghiệp trường cao đẳng du lịch vũng tàu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay