Tối ưu hóa công suất phát của hệ thống pin quang điện sử dụng giải thuật inc cải tiến

121 9 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 23:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - NGUYỄN THANH HIẾU TỐI ƯU HĨA CƠNG SUẤT PHÁT CỦA HỆ THỐNG PIN QUANG ĐIỆN SỬ DỤNG GIẢI THUẬT INC CẢI TIẾN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số ngành: 60520202 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - NGUYỄN THANH HIẾU TỐI ƯU HĨA CƠNG SUẤT PHÁT CỦA HỆ THỐNG PIN QUANG ĐIỆN SỬ DỤNG GIẢI THUẬT INC CẢI TIẾN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số ngành: 60520202 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS HUỲNH CHÂU DUY TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS TS Huỳnh Châu Duy (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ Tp HCM ngày … tháng … năm … Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP.HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp HCM, ngày tháng năm 20 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Thanh Hiếu Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: Nơi sinh: Chuyên ngành: Kỹ thuật điện MSHV: I- Tên đề tài: Tối ưu hóa cơng suất phát hệ thống pin quang điện sử dụng giải thuật InC cải tiến II- Nhiệm vụ nội dung: - Nghiên cứu đặc tính pin quang điện - Nghiên cứu xây dựng hệ thống pin quang điện - Nghiên cứu đề xuất giải thuật tối ưu hóa cơng suất phát hệ thống pin quang điện - Mô hệ thống pin quang điện - Mô giải thuật đề xuất tối ưu hóa cơng suất phát hệ thống pin quang điện III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: PGS TS HUỲNH CHÂU DUY CÁN BỘ HUỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) LỜI CAM ÐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa đuợc cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn đuợc cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn đuợc rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Nguyễn Thanh Hiếu LỜI CÁM ƠN Đầu tiên, Em xin chân thành cám ơn Trường Đại học Công nghệ TP HCM, Viện đào tạo sau đại học, Viện Kỹ thuật HUTECH hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho em hồn thành khóa học đề tài luận văn Đặc biệt em xin chân thành cám ơn Thầy, PGS TS Huỳnh Châu Duy tận tình giúp đỡ, đóng góp ý kiến quý báo hướng dẫn em thực hoàn thiện luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn tập thể lớp 16SMĐ12, đồng nghiệp gia đình tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tơi q trình thực luận văn Nguyễn Thanh Hiếu Tóm tắt Một ứng dụng từ nguồn lượng mặt trời sản xuất lượng điện thông qua hệ thống pin quang điện (Photovoltaic, PV) Trong đó, hệ thống pin quang điện hoạt động độc lập phục vụ hộ gia đình, phục vụ chiếu sáng đường phố cục bộ; hệ thống pin quang điện kết nối với lưới điện quốc gia Tuy nhiên, hệ thống pin quang điện tồn vài nhược điểm lớn sau: - Hiệu suất chuyển đổi lượng mặt trời thành lượng điện tương đối thấp (9 ÷ 17%); - Năng lượng điện tạo hệ thống pin quang điện thay đổi liên tục điều kiện thời tiết khác Chính lý trên, đề tài “Tối ưu hóa cơng suất phát hệ thống pin quang điện sử dụng giải thuật InC cải tiến” lựa chọn thực luận văn Luận văn bao gồm nội dung sau: + Chương 1: Giới thiệu chung + Chương 2: Tổng quan tình hình nghiên cứu khai thác nguồn lượng mặt trời + Chương 3: Hệ thống pin quang điện + Chương 4: Tối ưu hóa cơng suất phát hệ thống pin quang điện + Chương 5: Mơ tối ưu hóa cơng suất phát hệ thống pin quang điện + Chương 6: Kết luận hướng phát triển tương lai Abstract One of the main applications of the solar energy source is to generate electricity through photovoltaic (PV) systems In particular, this PV system can be operated independently in households, served street lighting systems, or the PV system may be connected to the grid However, there are several major shortcomings in these PV systems : - The conversion efficiency of solar energy into electrical energy is relatively low (9 ÷ 17%); - The electrical energy generated by the PV system is constantly changing under different weather conditions For the above reasons, the topic of "Power optimization of a solar PV system using an improved InC algorithm" is selected and implemented in this thesis The thesis includes the following contents: + Chapter 1: Introduction + Chapter 2: Literature review of using solar energy source + Chapter 3: Solar PV system + Chapter 4: Power optimization of a solar PV system + Chapter 5: Simulation results + Chapter 6: Conclusions and future works i MỤC LỤC Mục lục i Danh sách hình vẽ iv Danh sách bảng ix Chương - Giới thiệu chung .1 1.1 Giới thiệu 1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu .2 1.5 Mục tiêu nội dung nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.7.1 Tình hình nghiên cứu nước 1.7.2 Tình hình nghiên cứu nước 1.8 Bố cục luận văn .6 Chương - Tổng quan tình hình nghiên cứu khai thác nguồn lượng mặt trời .8 2.1 Mặt trời .8 2.2 Quỹ đạo trái đất quanh mặt trời 10 2.3 Góc cao độ mặt trời vào buổi trưa 11 2.4 Bức xạ mặt trời 13 2.5 Ứng dụng lượng mặt trời 17 2.5.1 Pin quang điện 18 2.5.2 Nhà máy nhiệt điện sử dụng lượng mặt trời 19 2.5.3 Động Stirling chạy lượng mặt trời 20 2.5.4 Thiết bị đun nước nóng lượng mặt trời 20 2.5.5 Thiết bị làm lạnh điều hồ khơng khí sử dụng lượng mặt ii trời 21 2.6 Tình hình khai thác lượng mặt trời Việt Nam 23 Chương - Hệ thống pin quang điện 28 3.1 Giới thiệu 28 3.2 Sơ đồ thay đơn giản pin quang điện 31 3.3 Sơ đồ thay pin quang điện có xét đến tổn hao 32 3.4 Module pin quang điện 33 3.5 Mảng pin quang điện 34 3.5.1 Nối nối tiếp nhiều module pin quang điện 34 3.5.2 Nối song song nhiều module pin quang điện 35 3.5.3 Nối hỗn hợp nhiều module pin quang điện 35 3.6 Các ảnh hưởng đến pin quang điện 36 3.6.1 Ảnh hưởng cường độ chiếu sáng 36 3.6.2 Ảnh hưởng nhiệt độ 37 3.6.3 Ảnh hưởng tượng bóng râm 37 3.7 Các hệ thống pin quang điện 41 3.7.1 Hệ thống pin quang điện độc lập 42 3.7.2 Hệ thống pin quang điện nối lưới 42 3.7.3 Hệ thống pin quang điện kết hợp 43 3.8 Các đặc điểm hệ thống pin quang điện nối lưới 44 3.9 Cấu hình DC/DC – DC/AC 45 3.9.1 Bộ biến đổi DC/DC 45 3.9.2 Bộ biến đổi DC/AC 49 3.10 PLL pha 50 3.10.1 Phase detector 51 3.10.2 VCO 51 3.10.3 Bộ nghịch lưu khóa 58 Chương - Tối ưu hóa cơng suất phát hệ thống pin quang điện 62 4.1 Giới thiệu 62 90 Từ kết mơ Hình 5.9, 5.11 5.13 cho thấy khả vận hành tối ưu hệ thống pin quang điện tương ứng với điều kiện xạ khác Công suất thu hệ thống pin quang điện luôn bám cơng suất cực đại mà đạt từ hệ thống điều kiện vận hành khác 5.5 Mô với điều kiện xạ không đổi nhiệt độ thay đổi Trong điều kiện xạ không đổi nhiệt độ thay đổi Bảng 5.3, hệ thống pin quang điện cần phải trì chế độ vận hành tối ưu sở công suất thu từ hệ thống cực đại, có nghĩa ln bám điểm cơng suất cực đại Điểm công suất cực đại tương ứng với điều kiện thể Bảng 5.3 Hình 5.15 biểu diễn họ điểm công suất cực đại tương ứng với điều kiện xạ không đổi nhiệt độ thay đổi Trong điều kiện này, điểm công suất cực đại giảm tương ứng với nhiệt độ tăng Dựa sở lý thuyết trình bày, điều kiện xạ không đổi nhiệt độ thay đổi, cường độ dòng điện hệ thống pin quang điện gần không đổi, điện áp hệ thống pin quang điện giảm nhiệt độ tăng Điều có nghĩa điểm cơng suất cực đại hệ thống pin quang điện giảm nhiệt độ tăng Bảng 5.3 Điểm công suất cực đại tương ứng điều kiện nhiệt độ khác STT Điều kiện xạ, Điều kiện nhiệt độ, Điểm công suất cực đại, G (kW/m2) T (0C) PMPP (W) 0,8 15 823 0,8 30 772 0,8 35 754 91 900 × × × PMPP = 823 W PMPP = 772 W PMPP = 754 W Cong suat cua he PV, Ppv(W) 800 700 600 Nhiệt độ, T = 150C 500 Nhiệt độ, T = 300C 400 Nhiệt độ, T = 350C 300 200 100 0 20 40 60 80 100 120 140 Dien ap cua he PV, Vpv(V) 160 180 Hình 5.15 Đặc tuyến V-P tương ứng với điều kiện xạ không đổi, G = 0,8 kW/m2 nhiệt độ môi trường thay đổi, T = 150C; 300C 350C 5.5.1 Điều kiện xạ, G = 0,8 kW/m2 nhiệt độ, T = 150C Các mô tiếp tục thực tương ứng với điều kiện xạ không đổi nhiệt độ thay đổi Trong mô này, cường độ xạ, G = 0,8 kW/m2 nhiệt độ, T = 150C Trong điều kiện này, điểm công suất cực đại PMPP = 823 W, Hình 5.16 92 900 PMPP = 823 W × Cong suat cua he PV, Ppv(W) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 20 40 60 80 100 120 140 Dien ap cua he PV, Vpv(V) 160 180 200 Hình 5.16 Đặc tuyến V-P hệ thống pin quang điện tương ứng với điều kiện xạ, G = 0,8 kW/m2 nhiệt độ, T = 150C 900 Cong suat cua he PV, Ppv(W) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 0.5 0.6 0.7 Thoi gian, t(s) 0.8 0.9 Hình 5.17 Công suất hệ thống pin quang điện tương ứng với điều kiện xạ, G = 0,8 kW/m2 nhiệt độ, T = 150C 93 400 Dien ap cua he PV, Vpv(V) 300 200 100 -100 -200 -300 -400 0.4 0.41 0.42 0.43 0.44 0.45 0.46 Thoi gian, t(s) 0.47 0.48 0.49 0.5 Hình 5.18 Điện áp hệ thống pin quang điện tương ứng với điều kiện xạ, G = 0,8 kW/m2 nhiệt độ, T = 150C Hình 5.17 cho thấy khả bám điểm cơng suất cực đại thuật tốn InC hệ thống pin quang điện tốt Hệ thống pin quang điện luôn vận hành tối ưu tương ứng điểm công suất cực đại, PMPP = 823W, Bảng 5.3 Hình 5.18 cho thấy khả nối lưới trì ổn định hệ thống pin quang điện 94 5.5.2 Điều kiện xạ, G = 0,8 kW/m2 nhiệt độ, T = 300C Các mô tiếp tục thực tương ứng với điều kiện xạ không đổi nhiệt độ thay đổi Trong mô này, cường độ xạ, G = 0,8 kW/m2 nhiệt độ, T = 300C Trong điều kiện này, điểm công suất cực đại PMPP = 772 W, Hình 5.19 800 × PMPP = 772 W 700 Cong suat PV, ppv (W) 600 500 400 300 200 100 0 20 40 60 80 100 120 Dien ap PV, vpv (V) 140 160 180 Hình 5.19 Đặc tuyến V-P hệ thống pin quang điện tương ứng với điều kiện xạ, G = 0,8 kW/m2 nhiệt độ, T = 300C Hình 5.20 cho thấy khả bám điểm công suất cực đại thuật toán InC hệ thống pin quang điện tốt Hệ thống pin quang điện luôn vận hành tối ưu tương ứng điểm công suất cực đại, PMPP = 772W, Bảng 5.3 Hình 5.21 cho thấy khả nối lưới trì ổn định hệ thống pin quang điện 95 800 Cong suat cua he PV, Ppv(W) 700 600 500 400 300 200 100 0 0.5 0.6 0.7 Thoi gian, t(s) 0.8 0.9 Hình 5.20 Cơng suất hệ thống pin quang điện tương ứng với điều kiện xạ, G = 0,8 kW/m2 nhiệt độ, T = 300C 400 Dien ap cua he PV, Vpv(V) 300 200 100 -100 -200 -300 -400 0.4 0.41 0.42 0.43 0.44 0.45 0.46 Thoi gian, t(s) 0.47 0.48 0.49 0.5 Hình 5.21 Điện áp hệ thống pin quang điện tương ứng với điều kiện xạ, G = 0,8 kW/m2 nhiệt độ, T = 300C 96 5.5.3 Điều kiện xạ, G = 0,8 kW/m2 nhiệt độ, T = 350C Các mô tiếp tục thực tương ứng với điều kiện xạ không đổi nhiệt độ thay đổi Trong mô này, cường độ xạ, G = 0,8 kW/m2 nhiệt độ, T = 350C Trong điều kiện này, điểm công suất cực đại PMPP = 754 W, Hình 5.22 800 PMPP = 754 W 700 × Cong suat PV, ppv (W) 600 500 400 300 200 100 0 20 40 60 80 100 120 Dien ap PV, vpv (V) 140 160 180 Hình 5.22 Đặc tuyến V-P hệ thống pin quang điện tương ứng với điều kiện xạ, G = 0,8 kW/m2 nhiệt độ, T = 350C Hình 5.23 cho thấy khả bám điểm cơng suất cực đại thuật tốn InC hệ thống pin quang điện tốt Hệ thống pin quang điện luôn vận hành tối ưu tương ứng điểm công suất cực đại, PMPP = 754 W, Bảng 5.3 Hình 5.24 cho thấy khả nối lưới trì ổn định hệ thống pin quang điện 97 800 Cong suat cua he PV, Ppv(W) 700 600 500 400 300 200 100 0 0.5 0.6 0.7 Thoi gian, t(s) 0.8 0.9 Hình 5.23 Cơng suất hệ thống pin quang điện tương ứng với điều kiện xạ, G = 0,8 kW/m2 nhiệt độ, T = 350C 400 Dien ap cua he PV, Vpv(V) 300 200 100 -100 -200 -300 -400 0.4 0.41 0.42 0.43 0.44 0.45 0.46 Thoi gian, t(s) 0.47 0.48 0.49 0.5 Hình 5.24 Điện áp hệ thống pin quang điện tương ứng với điều kiện xạ, G = 0,8 kW/m2 nhiệt độ, T = 350C 98 Từ kết mô Hình 5.17, 5.20 5.23 cho thấy khả vận hành tối ưu hệ thống pin quang điện tương ứng với điều kiện xạ khác Công suất thu hệ thống pin quang điện ln ln bám cơng suất cực đại mà đạt từ hệ thống điều kiện vận hành khác 5.6 Mô với điều kiện xạ nhiệt độ thay đổi Trong điều kiện xạ thay đổi nhiệt độ thay đổi Bảng 5.4, hệ thống pin quang điện cần phải trì chế độ vận hành tối ưu sở công suất thu từ hệ thống ln cực đại, có nghĩa ln bám điểm công suất cực đại Điểm công suất cực đại tương ứng với điều kiện thể Bảng 5.4 Bảng 5.4 Điểm công suất cực đại tương ứng với điều kiện xạ nhiệt độ khác STT Điều kiện xạ, Điều kiện nhiệt độ, Điểm công suất cực đại, G (kW/m2) T (0C) PMPP (W) 1 25 1000 0,8 30 772 0,8 35 754 0,6 25 581 Cường độ xạ thay đổi Hình 5.25 mà thay đổi từ 0,6 - kW/m2 Theo lý thuyết nghiên cứu, hệ pin quang điện phát công suất theo điều kiện xạ, xạ lớn cơng suất phát từ hệ pin quang điện lớn Rõ ràng rằng, kết mô phù hợp với lý thuyết nghiên cứu Ngồi ra, nhận thấy rằng, xạ yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến công suất phát hệ pin quang điện Yếu tố quan trọng điều kiện nhiệt độ 99 1.2 Cuong buc xa, G(kW/m2) 1.1 G = kW/m2 0.9 G = 0,8 kW/m2 0.8 0.7 G = 0,6 kW/m2 0.6 0.5 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 Thoi gian, t(s) 1.4 1.6 1.8 Hình 5.25 Cường độ xạ thay đổi, G = 0,6 - (kW/m2) 40 38 36 T = 350C Nhiet do, T(0C) 34 32 T = 300C 30 28 26 T = 250C T = 250C 24 22 20 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 Thoi gian, t(s) 1.4 1.6 Hình 5.26 Nhiệt độ thay đổi, T = 25 - 35 (0C) 1.8 100 Nhiệt độ thay đổi Hình 5.26 mà thay đổi từ 25 - 350C Theo lý thuyết nghiên cứu, điều kiện xạ, nhiệt độ lớn cơng suất phát hệ pin quang điện nhỏ Điều giải thích nhiệt độ tăng điện áp hệ pin quang điện giảm cường độ dòng điện hệ pin quang điện gần không đổi Khi ấy, công suất hệ pin quang điện giảm Một lần nữa, rõ ràng rằng, kết mô phù hợp với lý thuyết nghiên cứu 1050 G = kW/m2 T = 25 0C PMPP = 1000 W 1000 Cong suat cua he PV, Ppv(W) 950 900 G = 0,8 kW/m2 T = 30 0C PMPP = 772 W 850 800 G = 0,8 kW/m2 T = 35 0C PMPP = 754 W 750 700 G = 0,6 kW/m2 T = 25 0C PMPP = 581 W 650 600 550 0.4 0.6 0.8 1.2 Thoi gian, t(s) 1.4 1.6 1.8 Hình 5.27 Cơng suất hệ thống pin quang điện tương ứng với điều kiện xạ nhiệt độ thay đổi Hình 5.27 cho thấy thuật tốn bám điểm cơng suất cực đại, InC ln hỗ trợ cho hệ thống pin quang điện vận hành tối ưu điều kiện xạ nhiệt độ thay đổi Điều có nghĩa thuật tốn bám điểm cơng suất cực đại, InC đề xuất luận văn thể ý nghĩa khoa học thực tiễn toán vận hành tối ưu hệ thống pin quang điện 101 Bên cạnh đó, Hình 5.28 thể tính ổn định hệ thống pin quang điện vận hành tối ưu nối lưới 400 Dien ap cua he PV, Vpv(V) 300 200 100 -100 -200 -300 -400 0.4 0.41 0.42 0.43 0.44 0.45 0.46 Thoi gian, t(s) 0.47 0.48 0.49 0.5 Hình 5.28 Điện áp hệ thống pin quang điện tương ứng với điều kiện xạ nhiệt độ thay đổi 102 Chương Kết luận hướng phát triển tương lai 6.1 Kết luận Luận văn hoàn thành: - Khảo sát tình hình khai thác sử dụng lượng mặt trời Việt Nam - Nghiên cứu đặc tuyến làm việc pin quang điện bao gồm đặc tuyến V-I đặc tuyến V-P - Mô pin quang điện điều kiện thay đổi xạ nhiệt độ - Nghiên cứu xây dựng hệ thống pin quang điện - Mô nguyên lý làm việc hệ thống pin quang điện - Nghiên cứu vận hành tối ưu hệ thống pin quang điện thuật tốn bám điểm cơng suất cực đại đề xuất mà cải tiến từ thuật toán InC - Nghiên cứu nối lưới hệ thống pin quang điện - Mô vận hành tối ưu hệ thống pin quang điện nối lưới thuật toán bám điểm công suất cực đại InC cải tiến Các kết mơ đạt cho thấy tính khả thi thuật toán InC cải tiến đề xuất toán vận hành tối ưu hệ thống pin quang điện nối lưới 6.2 Hướng phát triển tương lai - Đề xuất thuật toán khác để nâng cao hiệu điều khiển bám điểm công suất cực đại hệ thống pin quang điện nối lưới - Khảo sát hệ thống pin quang điện điều kiện làm việc khác xạ thay đổi nhanh, tượng bóng râm, - Kiểm tra đề xuất kết đạt thông qua kết thực nghiệm 103 Tài liệu tham khảo [1] Trang thông tin điện tử - Dự án lượng tái tạo www.renewableenergy.org.vn [2] Đặng Đình Thống, Cơ sở lượng tái tạo, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, 2006 [3] J Jiang, T Huang, Y Hsiao, and C Chen, “Maximum power tracking for photovoltaic for power systems”, Tamkang Journal of Science and Engineering, Vol 8, No 2, 2005 [4] D Sera, T Kerekes, R Teodorescu and F Blaabjerg, “Improved MPPT algorithms for rapidly changing environmental conditions”, IEEE Conference, 2008 [5] M A Younis, T Khatib, M Najeeb and A M Ariffin, “An improved maximum power point tracking controller for PV systems using Artificial neural network”, Malaysian Journal, 2012 [6] B Das, A Jamatia, A Chakraborti, P R Kasari and M Bhowmik, “New perturb and observe MPPT algorithm and its validation using data from PV module”, International Journal of Advances in Engineering and Technology, IJAET, Vol.4, Iss 1, pp 579-591, 2012 [7] G Deb and A B Roy, “Use of solar tracking system for extracting solar energy”, International Journal of Computer and Electrical Engineering, Vol 4, No 1, pp 42-46, 2012 [8] T Tudorache, C D Oancea, L Kreindler, “Performance evaluation of solar tracking PV panel”, U P B Sci Bull, Vol 74, Iss 1, pp 3-10, 2012 [9] J Rizk and Y Chaiko, “Solar tracking system: more efficient use of solar panels”, World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol 41, pp 313-315, 2008 [10] N Barsoum, P Vasant, “Simplified solar tracking prototype”, Global Journal on Technology & Optimization, Vol 1, pp 38-45, 2010 104 [11] Phạm Văn Để, Điều khiển tối ưu hệ thống pin quang điện, Luận văn Thạc Sĩ, Trường Đại học phạm Kỹ thuật Tp HCM, 2014 [12] Trầm Minh Tuấn, Nghiên cứu thiết kế hệ thống điện mặt trời thích nghi tối ưu, Luận văn Thạc Sĩ, Trường Đại học phạm Kỹ thuật Tp HCM, 2013 [13] Nguyễn Mạnh Tường, Điều khiển bám điểm công suất cực đại hệ pin quang điện mặt trời có xét đến hiệu ứng bóng râm, Luận văn Thạc Sĩ, Trường Đại học Bách Khoa Tp HCM, 2014 [14] G M Master, Renewable and efficient electric power systems, A John Wiley & Sons, Inc., Publication, 2004 [15] D P Hohm and M E Ropp, “Comparative study of maximum power point tracking algorithms”, IEEE Conference, 2008 ... dựng hệ thống pin quang điện - Nghiên cứu đề xuất giải thuật tối ưu hóa cơng suất phát hệ thống pin quang điện - Mô hệ thống pin quang điện - Mô giải thuật đề xuất tối ưu hóa cơng suất phát hệ thống. .. Chương 3: Hệ thống pin quang điện + Chương 4: Tối ưu hóa cơng suất phát hệ thống pin quang điện + Chương 5: Mơ tối ưu hóa cơng suất phát hệ thống pin quang điện + Chương 6: Kết luận hướng phát triển... Chương 3: Hệ thống pin quang điện + Chương 4: Tối ưu hóa cơng suất phát hệ thống pin quang điện + Chương 5: Mơ tối ưu hóa công suất hệ thống pin quang điện + Chương 6: Kết luận hướng phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Tối ưu hóa công suất phát của hệ thống pin quang điện sử dụng giải thuật inc cải tiến , Tối ưu hóa công suất phát của hệ thống pin quang điện sử dụng giải thuật inc cải tiến

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay