TỆP VÀ LÀM VIỆC VỚI TỆP

13 14 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 23:03

Đối tượng: Học sinh lớp 11Thời điểm: học kỳ 1 lớp 11Thời gian thực hiện: 3 tuần (hai tiết học lý thuyết và 1 tiết thực hành) Phương pháp dạy học: Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực2. Nội dung của các môn học được tích hợp trong chủ đề.Chủ đề “làm việc với têp” được biên soạn dựa trên kiến thức chính của Môn Tin học lớp 11, có sự khai thác một số nội dung trong môn học, GIÁO ÁN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC I Giới thiệu chung Tên hồ sơ dạy học TỆP VÀ LÀM VIỆC VỚI TỆP - Đối tượng: Học sinh lớp 11 Thời điểm: học kỳ lớp 11 -Thời gian thực hiện: tuần (hai tiết học lý thuyết và tiết thực hành) - Phương pháp dạy học: Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực Nội dung của các môn học được tích hợp chủ đề Chủ đề “làm việc với têp” được biên soạn dựa kiến thức chính của Môn Tin học lớp 11, có sự khai thác một số nội dung môn học, Cụ thể sau: - Môn Tin học 11: Trong chương trình mơn Tin học 11, Chương 5: Tệp và thao tác với tệp được biên soạn khá ngắn gọn, khái quát Nội dung chính của chương là thao tác với tệp và các kiến thức có liên quan Tuy là nội dung khó, và có tính đa dạng, quá trình dạy học cần khai thác kiến thức có tính liên quan, bổ trợ cho các môn học khác nhằm bổ xung kiến thức cho bài học, giúp học sinh hiểu sâu về cách thao tác với tệp pascal - Môn Toán học: Sử dụng kiến thức của môn Toán để tính toán đưa lời giải cho các bài tập tin học ví dụ như: Giải các bài toán đớ, các bài giải phương trình, các điều kiện toán học để từ đó chuyển đổi từ ngôn ngữ toán học sang ngôn ngữ tin học - Môn Tiếng Anh: Các câu lệnh, các khai báo, tên, chương trình, … đều sử dụng ngôn ngữ Tiếng anh đó cần hiểu ý nghĩa của câu, từ tiếng anh để có thể đưa cách làm tổng quát và ngắn gọn đầy đủ các trường hợp của bài tập yêu cầu - Môn Vật lý: Nhằm giải quyết bài toán Vật lý, công thức vật lý bài tập ví dụ bài 16 sách giáo khoa đưa Như vậy, có thể tích hợp các nội dung kiến thức nói để xây dựng một chủ đề dạy học tích hợp liên môn và tổ chức dạy học cho học sinh Sau học xong chủ đề này học sinh có kiến thức tổng hợp Từ đó học sinh vừa có đủ kiến thức để hiểu sâu thêm về nội dung bài học vừa có điều kiện ôn lại kiến thức khác học và có liên quan đến bài Ý nghĩa của chủ đề Tôi nghiên cứu chủ đề tích hợp liên môn Toán học, Vật lý, tiếng Anh vào môn Tin học, tổ chức thực hiện dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn Tôi thấy: Chủ đề tích hợp được lựa chọn dựa các nguyên tắc sau: + Đảm bảo đạt được mục tiêu của bài học + Bảo đảm tính phức hợp đa kiến thức + Bảo đảm tích hợp nội dung, phương pháp + Bảo đảm gắn với thực tiễn và thiết thực với học sinh + Phù hợp với lực, điều kiện và thời gian bối cảnh chung của nhà trường hiện + Bài học tích hợp liên môn đảm bảo để tổ chức cho học sinh học theo dự án nhằm giúp học sinh khai thác vận dung nội dung tích hợp và phát triển một số kỹ năng, lực chung Quy trình xây dựng chủ đề gồm các bước sau: a) Phân tích nợi dung chương trình của các mơn tìm nợi dung chung có liên quan, bổ sung, hỗ trợ cho lại được trình bày riêng biệt bộ môn b) Lựa chọn nội dung các môn học có thể tích hợp một số chủ đề gắn với thực tiễn đời sống của học sinh c) Dựa theo các nguyên tắc đề để lựa chọn chủ đề phù hợp Sau xây dựng được một số chủ đề tích hợp liên môn, tổ chức thực hiện dạy học các chủ đề theo phương pháp dạy học tích hợp liên môn tại Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc, với mục đích là tìm hiểu khả dạy học các chủ đề tích hợp liên môn theo chủ trương của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc Vì là vấn đề mới và khó, nằm ngoài chương trình nên giáo viên thử nghiệm với mợt chủ đề một lớp học sinh theo nhu cầu, lực của giáo viên Chúng thống các vấn đề về mục tiêu bài học, mục đích thực nghiệm, sơ lược về tích hợp liên môn, phương pháp học và phương pháp dạy theo chủ đề tích hợp, thống về phương pháp đánh giá kết thực nghiệm II NỘI DUNG CHỦ ĐÊ A Mục tiêu dạy học 2 a/Kiến thức: - Củng cố lại kiến thức học về tệp biết các bước làm việc với tệp: gán tên cho biến tệp, mở tệp, đọc/ghi tệp, đóng tệp; biết một số hàm và thủ tục chuẩn làm việc với tệp bài 14, 15 của chương V thông qua ví dụ - Biết kiến thức Toán về cách tính khoảng cách tính độ dài điểm mặt phẳng biết toạ độ của điểm - Biết kiến thức Vật lí về các tính điện trở tương đương của các đoạn mạch - Biết kiến thức Tiếng Anh để hiểu nghĩa một số tên dành riêng, tên chuẩn ngơn ngữ lập trình Pascal - Ngoài cấn biết thêm kiến thức các môn học khác để vận dụng giải một số bài tập b/Kỹ năng: - Nhận biết được các cách hoạt động của tệp - Biết sử dụng các thủ tục và hàm liên quan để giải quyết bài toán - Nắm được chức của các thủ tục và hàm để thao tác với tệp - Học sinh cần có lực vận dụng kiến thức liên môn Toán, Vật lí, Tiếng Anh để giải quyết các vấn đề bài học đặt - Rèn luyện khả tư lôgíc cho học sinh - Phát triển tính sáng tạo, tư lôgíc Tin học của học sinh việc học lập trình c/Thái đợ: Thích thú học tìm hiểu và ham học hỏi các môn học tự nhiên, ham muốn học ngôn ngữ lập trình để có khả giải các bài toán máy tính điện tử d/Các lực cần hướng tới - Năng lực sử dụng ngôn ngữ tin học - Năng lực hợp tác, làm việc nhóm, - Năng lực tạo sản phẩm và trình bày sản phẩm - Năng lực tự nghiên cứu các vấn đề liên quan - Năng lực sử dụng công nghệ B Nội dung THAO TÁC VỚI TỆP I/ Kiểu dữ liệu tệp Vai trò của kiểu tệp Tất các liệu thuộc các kiểu liệu xét đều được lưu trữ bộ nhớ và đó liệu bị tắt máy Với một số bài toán có liệu lớn, có yêu cầu lưu trữ để xử lý nhiều lần, cần có kiểu liệu tệp Kiểu liệu tệp có đặc điểm sau: 3 - Kiểu liệu tệp được lưu trữ lâu dài bộ nhớ ngoài và không bị tắt điện - Lượng liệu lưu trữ tệp có thể lớn và phụ thuộc vào dung lượng đĩa Phân loại tệp và thao tác với tệp Xét theo cách tổ chức dữ liệu, có thể phân tệp thành hai loại: - Tệp văn bản: là tệp mà liệu được ghi dưới dạng các ký tự theo mã ASCII Trong tệp văn bản, dãy ký tự kết thúc ký tự xuống dòng hay ký tự kết thúc tệp tạo thành một dòng Các liệu dạng văn sách, tài liệu, bài học, giáo án, các chương trình nguồn viết ngôn ngữ bậc cao, … thường được lưu trữ dưới dạng tệp văn - Tệp có cấu trúc: là tệp mà các thành phần của nó, được tổ chức theo một cấu trúc định Tệp nhị phân là một trường hợp riêng của tệp có cấu trúc Dữ liệu ảnh, âm thanh, … thường được lưu trữ dưới dạng tệp có cấu trúc Xét theo cách thức truy cập, có thể phân tệp thành hai loại: - Tệp truy cập tuần tự: Cho phép truy cập đến một liệu nào đó tệp cách bắt đầu từ đầu tệp và qua lần lượt tất các liệu trước nó - Tệp truy cập trực tiếp: Cho phép tham chiếu đến liệu cần truy cập cách xác định trực tiếp vị trí của liệu đó II/ Thao tác với tệp 1.Khai báo Khai báo biến tệp văn có dạng Var : text; 2.Thao tác với tệp a/ Gắn tên tệp - Mỗi tệp đều có một tên tệp để tham chiếu - Tên tệp là biến xâu xâu - Để thao tác với tệp,ta phải gắn tên tệp với đại diện của nó là biến tệp thủ tục Assign (,); b/ Mở tệp - Tệp có thể dùng để chứa kết liệu vào, trước mở tệp, biến tệp phải được gắn tên tệp thủ tục assign - Câu lệnh dùng thủ tục mở tệp để ghi liệu có dạng: Rewrite(); 4 Thủ tục mở tệp để đọc liệu từ tệp c/ Đọc/ghi tệp văn - Việc đọc tệp văn giống nhập từ bàn phím - Việc ghi liệu tệp văn giớng ghi màn hình Dữ liệu tệp văn được chia thành các dòng - Câu lệnh thủ tục đọc có dạng Read(,); readln(,); - Câu lệnh thủ tục ghi có dạng write(,); writeln(,); d/ Đóng tệp - Việc đóng tệp là đặc biệt quan trọng sau ghi liệu, đó hệ thống mới thực sự hoàn tất việc ghi liệu tệp - Câu lệnh thủ tục đóng tệp có dạng: Close(); III Ví dụ làm việc với tệp Ví dụ 1: Chương trình tính khoảng cách - program Khoang_cach; var d:real; f:text; x,y:integer; Begin assign(f,'TRAI.INP'); reset(f); while eof(f) begin read(f,x,y); d:=sqrt(x*x+y*y); writeln('Khoang cach: ',d:10:2); end; close(f); end Ví dụ 2: Chương trình tính tổng điện trở program Dientro; var r1,r2,r3:real; a:array[1 5] of real; i:byte; f1,f2:text; Begin assign(f1,'RESIST.DAT'); reset(f1); 5 assign(f2,'RESIST.EQU'); rewrite(f2); while not eof(f1) begin readln(f1,r1,r2,r3); a[1]:=r1*r2*r3/(r1*r2+r1*r3+r2*r3); a[2]:=r1*r2/(r1+r2)+r3; a[3]:=r1*r3/(r1+r3)+r2; a[4]:=r2*r3/(r2+r3)+r1; a[5]:=r1+r2+r3; for i:=1 to write(f2,a[i]:9:3,' '); writeln(f2); end; close(f1); close(f2); end Thiết bị dạy học, học liệu - Giáo án: Soạn bộ phần mềm MicroSoft Word - Bài giảng: Soạn bộ phần mềm MicroSoft PowerPoint - Sách giáo khoa, Sách giáo viên theo chương trình chuẩn - Máy chiếu, máy tính xách tay, bảng - Tìm hiểu kiến thức Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học và tiếng Anh liên quan đến bài dạy,… Hoạt đợng dạy học tiến trình dạy học a/Tiến trình học * Hoạt đợng 1: Kiểm tra bài cũ và giới thiệu bài mới - Mục tiêu: + Ôn lại kiến thức học bài 14, 15 + Vận dụng để giải quyết một vấn đề cụ thể thực tế - Các bước tiến hành: Hoạt đợng thầy Hoạt đợng trò Nợi dung Nhắc lại kiến thức cũ - Gọi HS nhắc lại các hàm - HS liên hệ kiến thức cũ và - Ghi lại hàm và thủ tục liên quan đến tệp môn Tiếng Anh trả lời câu và thủ tục mà HS1 - Gọi HS vẽ lại sơ đồ thao hỏi nêu tác với tệp Var :text; Assign(,); Rewrite(); - Gọi HS khác nhận xét và bổ sung cho đầy đủ - Nhận xét và bổ sung thêm - Nhận xét chung về ý kiến các hàm, thủ tục còn còn 6 - Bổ sung thiếu sót của HS1 - Đánh số thứ tự các hàm thủ tục của HS trình bày thiếu ghi bảng Giới thiệu bài - HS Lắng nghe lời giảng - Nêu lên vai trò của tệp của GV việc xử lý và lưu trữ thông tin, áp dụng vào thực - HS hướng theo sự dẫn dắt tế ( Sơ lược VD1) của GV để vào VD * Hoạt đợng : Tìm hiểu VD1 và VD2 - Mục tiêu : Giúp HS hiểu được nợi dung chương trình, biết đầu vào, đầu của chương trình - Nợi dung: VD1 SGK, tính khoảng cách trại Hiệu trưởng và trại của GVCN - Các bước tiến hành: Hoạt động thầy Tìm hiểu VD - Gọi HS đọc VD1 - Nhấn mạnh điểm quan trọng cần lưu ý VD1 - Gợi ý cách giải quyết bài toán, để giải được bài bài toán này ta cần phải nắm được công thức tính khoảng cách điểm - Nhắc lại công thức tính khoảng cách điểm mặt phẳng toạ độ - ? Trong VD này ta cần tổ chức và lưu trữ liệu tệp dạng nào ? - ? Các thao tác liên quan đến tệp được sử dụng VD này gồm ? Hoạt đợng trò - Theo dõi VD1 - Lắng nghe hướng dẫn của GV - Ghi lại công thức - HS liên hệ kiến thức Toán tính khoảng cách về tính khoảng cách giữa điểm A và B điểm mặt phẳng lên bảng để HS nắm biết trước toạ độ điểm rõ d = ( x A − xB ) + ( y A − y B ) Vậy công thức tính - HS trả lời : Cần tổ chức khoảng cách từ gốc và lưu trữ tệp dạng văn toạ độ O đến điểm có toạ độ (x,y) sau: - HS trả lời : Khai báo biến tệp Nội dung d = x2 + y2 - ? Các hàm và thủ tục nào sử dụng VD này ? - ? Hàm Eof() có chức ? - ? Có thể thay thế lệnh While lệnh For to được không ? - Kết luận lại vấn đề nêu - Thực hiện chạy chương trình cho HS quan sát và thấy được kết Gắn tên tệp Mở tệp để đọc liệu Hiện kết màn hình Đóng tệp - HS trả lời : Các hàm sử dụng là: Var Assign Reset While Eof Read Writeln Close - HS trả lời: Trả về kết là True nếu trỏ ći tệp - Khơng, khơng biết trước số lượng phần tử của tệp - Lắng nghe giải thích của thầy - Theo dõi quá trình thực hiện chương trình của GV Tìm hiểu VD2 - Gọi HS đọc VD2 - Nhắc lại công thức tính địên trở tương đương của - Theo dõi VD2 SGK điện trở mắc song song - HS lắng nghe lời giảng 8 Var : text; Assign(, ); Reset(); While…do Eof(); Read(,); Writeln(); Close(); - Chiếu nội dung chương trình lên bảng và thực hiện program Khoang_cach; var d:real; f:text; x,y:integer; Begin assign(f,'TRAI.INP '); reset(f); while eof(f) begin read(f,x,y); d:=sqrt(x*x+y*y); writeln('Khoang cach: ',d:10:2); - Gọi HS trình bày cách tính điện trở tương đương của các điện trở được mắc hình đến - Nhận xét và sửa sai - Gọi HS chuyển các biểu thức tính điện trở tương đương sang dạng biểu diễn của Pascal ? - Cho HS đọc qua nội dung CT của VD2 - ? Mảng a dùng để làm gì? - ? Dòng lệnh For to có ý nghĩa gì? của GV - HS liên hệ kiến thức Vật lí về tính điện trở tương đương của các đoạn mạch end; close(f); end - Ghi lại công thức - HS lên bảng ghi cách tính tính điện trở tương điện trở tương đương các đương của điện trở mạch điện mắc song song - Ghi lại kết điện trở tương đương - HS lên bảng chuyển các HS trình bày biểu thức tính điện trở + Sơ đồ tương đương sang dạng R1 R2 R3 R= biểu diễn Pascal R1 R2 + R1 R3 + R2 R3 + Sơ đồ -? Tại phải dùng hàm - HS nhìn lên bảng để theo RR R = + R3 Close? dõi, sau đó đưa nhận xét R1 + R3 + Sơ đồ - Tổng kết lại CT của VD2 RR R = + R2 - Yêu cầu HS về tìm hiểu lại R1 + R3 VD2 qua sự hướng dẫn - Theo dõi nội dung CT của + Sơ đồ lớp VD2 SGK RR R = + R1 R2 + R3 - HS trả lời: Dùng để lưu kết điện trở tương + Sơ đồ đương của điện trở được R = R1 + R2 + R3 mắc theo cách hình - Bổ sung thêm cho - Thực hiện chạy chương vẽ hoàn chỉnh trình cho HS quan sát và - Vì CT dùng biến tệp - Chiếu nợi dung thấy được kết f1và f2 nên ta phải dùng chương trình lên hàm Close để đóng tệp bảng và thực hiện đó - Theo dõi quá trình thực hiện chương trình của GV 9 program Dientro; var r1,r2,r3:real; a:array[1 5] of real; i:byte; f1,f2:text; Begin assign(f1,'RESIST.DA T'); reset(f1); assign(f2,'RESIST.EQ U'); rewrite(f2); while not eof(f1) begin readln(f1,r1,r2,r3); a[1]:=r1*r2*r3/ (r1*r2+r1*r3+r2*r3); a[2]:=r1*r2/ (r1+r2)+r3; a[3]:=r1*r3/ (r1+r3)+r2; a[4]:=r2*r3/ (r2+r3)+r1; a[5]:=r1+r2+r3; for i:=1 to write(f2,a[i]:9:3,' '); writeln(f2); end; close(f1); close(f2); end * Hoạt động 3: Củng cố kiến thức học chương V - Những nội dung học + Các thao tác xử lý tệp:  Gán tên tệp  Mở tệp  Đọc, ghi liệu vào tệp  Đóng tệp * Hoạt động 4: Dặn dò và bài tập về nhà - Cần nắm vững cách làm việc với tệp Bài tập đề ghị Bài tập 1: Nhập vào xâu kí tự tệp in.txt, đếm xem có kí tự và ghi lại kết vào tệp out.txt Bài giải: 10 10 Var f: TEXT; x:Char; d:Integer; Begin d:=0; Assign(f,'IN.TXT'); Reset(f); While not eof(f) Read(f,x); d:=d+1; Close(f); Assign(f,'OUT.TXT'); Rewrite(f) ; Write(f,'So kt tep int.txt la ',d); Close(f); End Bài tập 2: Nhập số m, n từ bàn phím, sau đó sinh ngẫu nhiên m ×n sớ ngun ngẫu nhiên có giá trị từ 15 đến 300 để ghi vào file BANG.TXT Sau đó thực hiện các yêu cầu sau: a) In m×n sớ sinh dạng ma trận m dòng, n cột b) In các số chính phương Yêu cầu: không dùng mảng chiều để lưu trữ dữ liệu HƯỚNG DẪN Do yêu cầu không được dùng mảng chiều để lưu trữ liệu nên ta đọc file đến đâu, xử lí đến - Để sinh các số ngẫu nhiên từ a đến b, ta dùng biểu thức a + random(b-a+1) - Để kiểm tra số k có phải là số chính phương không, ta lấy bậc của k, làm tròn bình phương Nếu kết k k là số chính phương Tức là kiểm tra sqr(round(sqrt(k))) = k Bài tập 3: Nhập một mảng chiều m dòng, n cột từ file BANGSO.TXT Cấu trúc file sau: dòng đầu là số m và n, cách dấu cách, m dòng sau, dòng n số nguyên a)Hãy in số là số ngun tớ của mảng b)Tìm vị trí phần tử lớn mảng c)Sắp xếp dòng của mảng tăng dần và in mảng dạng ma trận HƯỚNG DẪN 11 11 Ta khai báo một mảng chiều và nhập liệu từ file vào mảng Quá trình nhập từ file văn giống nhập từ bàn phím, không cần thực hiện kiểm tra liệu Để xếp mảng theo yêu cầu, ta thực hiện xếp dòng của mảng cách viết một thủ tục xếp (kiểu đổi chỗ cho đơn giản) coi dòng của mảng mảng chiều b/ Tài liệu hỗ trợ - Các trang web và phần mềm máy tính phù hợp với lực của học sinh và cung cập đầy đủ thông tin liên quan đến việc thực hiện chủ đề - Các loại tài liệu cần thiết liên quan đến chủ đề, tài liệu về lập trình pascal Kiểm tra đánh giá kết học tập * Nội dung: Về kiến thức: Đánh giá cấp độ: a Nhận biết b Thông hiểu c Vận dụng (cấp độ thấp, cấp độ cao) Về kĩ năng: Đánh giá: - Rèn luyện giải bài toán cách lập phương trình - Kĩ vận dụng kiến thức liên môn để giải bài toán cách lập phương trình Về thái độ: Đánh giá thái độ học sinh: - Ý thức, tinh thần tham gia học tập - Tình cảm của học sinh đối với môn học và các môn học khác có liên quan * Cách thức kiểm tra, đánh giá kết học tập, sản phẩm của học sinh - GV đánh giá kết quả, sản phẩm của học sinh Bảng tổng hợp kết của học sinh lớp 11A2 (33 Học sinh) Đáp án A Đáp án B Đáp án C Đáp án D Câu Số Số Số Số % % % % hỏi lượng lượng lượng lượng 20 25 05 25% 05 25% 05 05 25% câu % 12 12 - HS tự đánh giá kết quả, sản phẩm lẫn (các nhóm, tổ) - Phiếu trắc nghiệm về đánh giá kết quả, sản phẩm của HS (Phụ lục) * Nhận xét: Sau áp dụng bài dạy tích hợp liên môn, thấy chất lượng qua kiểm tra được nâng lên đáng kể Đặc biệt là đới với học sinh trung bình có tiến bộ rõ rệt Và một vấn đề hết sức quan trọng đó là kích thích các em cố gắng học các môn học tự nhiên Các sản phẩm học sinh - Hệ thống các bước thao tác với tệp (vẽ lại sơ đồ thao tác với tệp vào giấy A4, hs lớp) -> Vẽ sơ đồ tư - Trả lời các câu hỏi của giáo viên vào giấy A4 (theo nhóm, tổ) (Phụ lục) - Phiếu trả lời trắc nghiệm bài tập của học sinh (cả lớp)(Phụ lục) - Hình ảnh về quá trình dạy học: 13 13 ... thức học về tệp biết các bước làm việc với tệp: gán tên cho biến tệp, mở tệp, đọc/ghi tệp, đóng tệp; biết một số hàm và thủ tục chuẩn làm việc với tệp bài 14, 15... tác với tệp, ta phải gắn tên tệp với đại diện của nó là biến tệp thủ tục Assign ( , ); b/ Mở tệp - Tệp có thể dùng để chứa kết liệu vào, trước mở tệp, ... thao tác xử lý tệp:  Gán tên tệp  Mở tệp  Đọc, ghi liệu vào tệp  Đóng tệp * Hoạt động 4: Dặn dò và bài tập về nhà - Cần nắm vững cách làm việc với tệp Bài tập đề
- Xem thêm -

Xem thêm: TỆP VÀ LÀM VIỆC VỚI TỆP, TỆP VÀ LÀM VIỆC VỚI TỆP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay