Phát triển du lịch trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

26 5 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:56

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN QUANG LÂM PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỊA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số : 60.31.01.05 Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hoàn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Bảo Phản biện 1: GS.TS Trương Bá Thanh Phản biện 2: PGS.TS Hoàng Hữu Hòa Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế họp Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 11 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, du lịch ngày phát triển mạnh mẽ, trở thành nhu cầu quan trọng người Tiềm mạnh du lịch Hoà Vang thể rõ qua sức hấp dẫn núi rừng, ao hồ, sông suối, gắn với hệ sinh thái rừng mang lại vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ Hòa Vang coi vùng quê giàu sắc văn hóa, hệ thống di tích lịch sử ẩm thực truyền thống phong phú Xuất phát từ tiềm thực tế mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này, với di tích lịch sử, lễ hội văn hóa truyền thống giữ gìn đến ngày nay, với điều kiện thuận lợi vị trí địa lý, hạ tầng giao thơng, thêm vào tác giả người địa, am hiểu phần vùng đất tâm huyết đưa lý thuyết vào thực tiễn Với lý đó, tác giả chọn đề tài “Phát triển du lịch địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng” làm đề tài luận văn nghiên cứu tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát Trên sở lý luận du lịch, phân tích thực trạng phát triển du lịch địa bàn huyện Hòa Vang, đề giải pháp phát triển ngành du lịch huyện giai đoạn từ đến năm 2020 chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng du lịch - dịch vụ GDP, đến năm 2030 du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn huyện 2.2 Mục tiêu cụ thể Trên sở lý luận thực tiễn phát triển du lịch, luận văn đánh giá, phân tích thực trạng phát triển du lịch địa bàn huyện Hòa Vang Trong nêu bật kết đạt được, nguyên nhân hạn chế, yếu kém; từ đề giải pháp cụ thể nhằm phát triển du lịch địa bàn huyện từ đến năm 2020 tiếp tục chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ 55%, công nghiệp 33%, nông nghiệp 12%, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 11-12%/năm tầm nhìn 2030 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Những vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến phát triển du lịch 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu nội dung chủ yếu liên quan đến phát triển du lịch huyện Hòa Vang - Khơng gian: Trên địa bàn huyện Hòa Vang - Thời gian: Đánh giá thực trạng giai đoạn từ năm 2013 đến 2017, giải pháp đề xuất có ý nghĩa từ đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 Phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập số liệu Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: Số liệu thứ cấp bao gồm Báo cáo tổng kết năm 2017 Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng; báo cáo tổng kết năm 2017 huyện Hòa Vang; nghị quyết, định, đề án, đề cương, kế hoạch, văn liên quan UBNDthành phố Đà Nẵng Các thông tin khác thu thập từ văn quy phạm pháp luật, internet, báo chí, tạp chí chuyên ngành du lịch 4.2 Phương pháp phân tích - Phương pháp tổng hợp lý thuyết: phân tích lý thuyết thành mặt, phận, mối quan hệ theo thời gian để nhận thức, phát khai thác khía cạnh khác lý thuyết từ chọn lọc thơng tin cần thiết phục vụ cho nghiên cứu - Phương pháp thống kê mô tả: thu thập tài liệu, phân tích, tổng hợp, đối chiếu; So sánh tiêu, liệu thời điểm, thời kỳ khác - Phương pháp so sánh: dùng để so sánh đối chiếu làm rõ khác biệt hay đặc trưng riêng đối tượng nghiên cứu, từ giúp cho đối tượng quan tâm có đề định lựa chọn - Phương pháp chuyên gia: Lựa chọn chuyên gia có chuyên môn, kinh nghiệm lĩnh vực du lịch thuận lợi cho công tác điều tra lãnh đạo, phận chun mơn thuộc Sở Du lịch, huyện Hòa Vang chuyên gia khác - Phương pháp kế thừa: tổng hợp kế thừa có chọn lọc kết nghiên cứu số tác giả có cơng trình nghiên cứu liên quan đến phát triển du lịch huyện Hòa Vang Bố cục đề tài Ngồi phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận phát triển du lịch Chương 2: Thực trạng phát triển du lịch huyện Hòa Vang Chương 3: Một số giải pháp phát triển du lịch huyện Hòa Vang Tổng quan tài liệu nghiên cứu Các viết, luận văn thạc sỹ nghiên cứu phát triển du lịch địa phương khác nhau, góc độ khác với phương pháp khác Trên sở lý luận phát triển du lịch, tác giả đánh giá thực trạng du lịch địa bàn, phân tích tồn tại, hạn chế, nguyên nhân tồn đề xuất giải pháp nhằm định hướng phát triển du lịch cho địa phương, khu du lịch thời gian đến Tuy nhiên, nghiên cứu với thời hạn khác nhau, khai thác tiềm năng, lợi khác Các quy định từ Trung ương đến địa phương ban hành thời gian qua sở triển khai công tác đầu tư du lịch Nhưng đến với nhiều lý khác nhau, từ chủ quan thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, chưa nghiên cứu kỷ lĩnh vực này, không dám mạo hiểm đến khách quan chế sách chưa cụ thể, rõ ràng, từ lý thuyến đến thực tiễn khoảng cách, nhà quản lý nhũng nhiễu chưa tâm huyết, thời gian xin chủ trương, đất đai kéo dài, phức tạp làm cho nhà đầu tư chưa thật mặn mà đầu tư CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 1.1 TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 1.1.1 Một số khái niệm - Du lịch - Khách du lịch - Tài nguyên du lịch - Sản phẩm du lịch - Khái niệm phát triển du lịch 1.1.2 Đặc điểm ngành du lịch - Tính nhạy cảm - Tính thời vụ - Tính tổng hợp - Tính đa ngành, tính liên vùng 1.1.3 Ý nghĩa phát triển du lịch kinh tế - xã hội - Ngành du lịch phát triển thúc đẩy trình sản xuất kinh doanh ngành khác phát triển - Du lịch hoạt động xuất có hiệu cao kinh tế, đem lại nguồn thu ngoại tệ đáng kể - Giải công ăn việc làm cho người lao động, lao động địa phương, đóng góp vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) - Du lịch quốc tế phát triển thúc đẩy quan hệ quốc tế phát triển 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 1.2.1 Gia tăng quy mô du lịch - Gia tăng giá trị kinh doanh ngành du lịch Gia tăng quy mô du lịch biểu qua tổng giá trị kinh doanh ngành du lịch có năm sau cao năm trước - Gia tăng nguồn lực phục vụ du lịch + Gia tăng nguồn nhân lực làm du lịch: + Gia tăng nguồn lực tài chính: + Gia tăng nguồn lực sở vật chất kỹ thuật - Gia tăng đơn vị kinh doanh du lịch Gia tăng quy mô sở kinh doanh du lịch tức số lượng sở kinh doanh du lịch tăng lên qua thời gian định, năm sau cao năm trước 1.2.2 Phát triển sản phẩm, loại hình du lịch 1.2.3 Mở rộng mạng lƣới du lịch Mở rộng mạng lưới du lịch tăng thành viên mạng lưới, củng cố mạng lưới có, gia tăng chiếm lĩnh thị phần, thực chất mở rộng địa bàn hoạt động Mục tiêu cuối việc mở rộng mạng lưới du lịch nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi du lịch đem lại lợi ích kinh tế, xã hội cho doanh nghiệp, địa phương, quốc gia 1.2.4 Bảo tồn, tơn tạo tài nguyên du lịch bảo vệ môi trƣờng - Bảo tồn, tôn tạo tài nguyên du lịch - Bảo vệ môi trường: Nội dung bảo vệ môi trường du lịch quy định Luật Du lịch 2017, nhiên để quy định vào thực tiễn quan từ trung ương đến địa phương cần triển khai đồng bộ, phù hợp với thực tế địa phương 1.2.5 Gia tăng kết kinh tế - xã hội từ du lịch - Tăng hội việc làm - Tăng thu nhập cho người lao động - Nâng cao nhận thức du lịch, ý thức bảo vệ mơi trường - Mang lại lợi ích mặt tinh thần cho người dân địa phương 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH 1.3.1 Nhóm nhân tố tự nhiên - Vị trí địa lý - Địa hình - Thủy văn - Sinh vật - Khí hậu 1.3.2 Nhóm nhân tố xã hội - Tài nguyên du lịch nhân văn - Mơi trường trị, xã hội 1.3.3 Nhóm nhân tố kinh tế - Trình độ phát triển kinh tế - Cơ sở hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI HUYỆN HÒA VANG GIAI ĐOAN 2013 ĐẾN 2017 2.1 KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA HUYỆN ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên - Vị trí địa lý - Địa hình - Khí hậu thủy văn - Tài nguyên thiên nhiên 2.1.2 Đặc điểm xã hội - Dân số, mật độ dân số - Lao động - Truyền thống văn hóa xã hội - Dân trí - Tài nguyên du lịch nhân văn 2.1.3 Đặc điểm kinh tế - Tăng trưởng kinh tế - Cơ cấu kinh tế - Kết cấu hạ tầng 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH HUYỆN HÒA VANG GIAI ĐOẠN 2013 -2017 2.2.1 Thực trạng quy mô du lịch Lượt khách doanh thu du lịch huyện Hòa Vang giai đoạn 2013-2017 10 du lịch Bà Nà Hills, Khu du lịch Suối Hoa, Khu du lịch Ngầm Đơi, Khu du lịch Hòa Phú Thành, Khu du lịch Suối khống Phước Nhơn, Cơng viên Suối khống nóng Núi Thần Tài… b Du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng Đây loại hình đưa du khách đến thăm làng quê huyện Hòa Vang làng cổ Phong Nam, làng sinh thái Cẩm Nê, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống người Cơ tu 02 thôn Tà Lang Giàn Bí c Sản phẩm phục vụ du lịch - Hiện nay, sản phẩm du lịch phục vụ cho mục đích vui chơi giải trí tập trung khu du lịch như: trược thác Hoà Phú Thành; tắm khống nóng, tắm bùn Suối khống Phước Nhơn, Suối khống Núi Thần Tài; câu cá giải trí, cởi ngựa số trò chơi dân gian khác Suối Hoa Riêng khu du lịch Bà Nà Hills vươn lên tầm giới trở thành điểm tham quan vui chơi giải trí tiếng nước - Huyện Hòa Vang tiếng với nhiều làng nghề thủ công truyền thống, số sản phẩm có thương hiệu từ bao đời tiếp tục phát triển, hoạt động như: Bánh tráng Túy Loan, bánh khô mè Quang Châu, Mỳ Quảng, rượu cần Phú Túc, Bánh tráng mỳ Túy Loan, Bánh khô mè Quang Châu, Rượu cần Phú Túc 2.2.3 Thực trạng mạng lƣới du lịch Hòa Vang vùng đất thiên nhiên ban tặng nhiều tiềm du lịch lớn tự nhiên lẫn nhân văn, với sở hạ tầng phục vụ du lịch ngày phát triển tạo nên mạnh đặc trưng huyện Trong năm gần đây, Đảng quyền từ thành phố đến huyện có quan tâm đầu tư phát triển ngành du lịch trở 11 thành ngành kinh tế mũi nhọn - Một số điểm du lịch tiềm năng, khai thác tự phát: + Hồ Hòa Trung + Khe lớn + Hồ Hóc Khế (có tên gọi Hói Khế) + Hồ Trước Đông + Vùng đồng bào dân tộc Cơtu Hòa Bắc + Làng cổ Phong Nam - Các tuyến tiềm + Tuyến thủy nội địa cảng sông Hàn - Cẩm Lệ - sông Yên - Túy Loan - Thái Lai + Tuyến du lịch kết hợp thuỷ nội địa sinh thái nhà vườn: sông Hàn - Cẩm Lệ - sông Yên - Đập Para An Trạch - Khu sản xuất rau Hoà Khương - Bia Văn La Châu + Tuyến du lịch đường viếng mộ ơng Nguyễn Bá Thanh tham quan đình Bồ Bản - chùa Hưng Quang - Nhà thờ Tin lành Phú Hòa - đình Túy Loan - thơn Thái Lai - dừng chân ăn mỳ Túy Loan 2.2.4 Thực trạng công tác bảo tồn, tôn tạo tài nguyên du lịch bảo vệ môi trƣờng a Bảo tồn, tôn tạo tài nguyên du lịch Hiện địa bàn huyện Hòa Vang có 27 di tích xếp hạng, có 06 di tích cấp Quốc gia 21 di tích cấp Thành phố, ngồi nhiều di tích chưa xếp hạng mà chủ yếu nhân dân tự đóng góp để trùng tu, tôn tạo nhằm bảo vệ giá trị lịch sử Các di tích phân bố 09 xã địa bàn huyện (02 xã khơng có di tích Hòa Ninh Hòa Bắc) b Cơng tác bảo vệ môi trường - Song song công tác bảo tồn, tôn tạo tài nguyên du lịch, công tác 12 bảo vệ môi trường không phần quan trọng nhà quản lý, quyền địa phương mà trực tiếp Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang, sau Hiệp hội, đồn thể, cơng ty lữ hành, doanh nghiệp kinh doanh du lịch, người dân địa phương du khách tham quan du lịch - Thực trạng công tác bảo vệ môi trường điểm, khu du lịch địa bàn huyện nhiều bất cập Để đầu tư mở rộng quy mô phát triển du lịch chủ đầu tư phải phá rừng, phá núi, điều chỉnh dòng chảy sơng suối… cấp giấy phép rõ ràng tác động đến môi trường tự nhiên tránh khỏi Một số đơn vị kinh doanh trọng lợi nhuận môi trường, người dân chưa tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường cách hiệu - Hầu hết khu du lịch ký hợp đồng với Xí nghiệp Mơi trường Hòa Vang, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng để thu gom, vận chuyển xử lý rác thải Tổng lượng rác thải sinh hoạt địa bàn huyện thu gom 65 tấn/ngày, tỷ lệ thu gom khoảng 85-90% Rác khu du lịch phân thành 02 loại rác sinh hoạt với đơn giá dịch vụ 265.000 đồng/m3 rác nguy hại 01 triệu đồng/tháng với khối lượng đến 100kg/tháng, 100kg thu thêm 10.000 đồng/kg Những nơi khai thác du lịch tự phát Hồ Hòa Trung, Suối Lớn, đầu nguồn Sơng Cu Đê… mơi trường khơng thu gom, nguy ngày ô nhiễm 2.2.5 Thực trạng kết kinh tế - xã hội thu đƣợc từ du lịch - Tăng doanh thu Tổng doanh thu du lịch huyện Hòa Vang giai đoạn 2013-2017 ĐVT: tỷ đồng 13 Tốc độ Chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm Năm tăng BQ 2013 2014 2015 2016 2017 20132017 (%) Tổng doanh thu 1.946 2.468 3.204 4.021 4.876 25,8 du lịch (Nguồn: Phòng Quản lý Cơ sở lưu trú - Sở Du lịch TP Đà Nẵng) Doanh thu du lịch doanh thu trực tiếp chưa bao gồm doanh thu giám tiếp thu từ du lịch quà lưu niệm, dịch vụ ăn uống, lưu trú người dân… qua bảng số liệu cho thấy rõ kết doanh thu du lịch tăng mạnh qua năm, năm 2017 doanh thu đạt 4.876 tỷ đồng gấp 2,5 lần so với 2013, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2013-2017 đạt 25,8% cao tốc độ tăng lượt khách 20,8%, điều cho thấy công tác đầu tư trọng, chất lượng sản phẩm du lịch nâng lên, đem lại hiệu rõ rệt - Tăng hội việc làm, người địa có tay nghề cao Lao động có việc làm huyện Hòa Vang từ năm 2013-2017 Năm 2013 2014 2015 2016 2017 Lao động có việc 70.108 71.620 73.126 73.352 74.466 1,5 1,4 1,5 1,4 1,5 làm (người) Tỷ lệ thiếu việc làm (%) (Nguồn: Niên giám thống kê huyện Hòa Vang) - Góp phần tăng thu nhập cho người lao động địa bàn Thu nhập bình quân đầu người huyện Hòa Vang giai đoạn 2013 2017 14 ĐVT: triệu đồng Năm Thu nhập BQ đầu người 2013 2014 2015 2016 2017 20,86 24,68 27,25 31,10 35,5 (Nguồn: Niên giám thống kê huyện Hòa Vang) - Ngồi lợi ích hữu hình, du lịch phát triển mang lại lợi ích mặt tinh thần cho cộng đồng dân cư - Nâng cao nhận thức du lịch, ý thức bảo vệ môi trương 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH HUYỆN HỊA VANG 2.3.1 Thành cơng - Trong năm qua hoạt động phát triển ngành du lịch có chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào phát triển, chuyển dịch cấu kinh tế - xã hội huyện - Quy mô du lịch mở rộng, sở vật chất phục vụ du lịch không ngừng đầu tư nâng cấp - Công tác quy hoạch, đầu tư cho du lịch quan tâm - Giải công ăn việc làm cho người làm động, đặc biệt lao động địa phương Trình độ lao động ngành du lịch dần nâng cao, tạo điều kiện thu hút lao động giáo dục đào tạo ngành du lịch Nâng tầm tư du lịch cho nhà đầu tư, người dân Góp phần bảo vệ, tơn tạo tài nguyên du lịch 2.3.2 Những mặt hạn chế - Chưa xây dựng quy hoạ ển du lị ế ợ - Công tác quản lý nhà nước du lịch chưa theo kịp tốc độ xu hướng phát triển chung 15 - Lực lượng lao động ngành du lịch ít, mang tính thời vụ - Các chương trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng chưa theo kịp với nhu cầu phát triển kinh tế du lịch tình hình - Ngành du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, đặc biệt tiềm du lịch sinh thái thiên nhiên ban tặng mãnh đất - Công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch huyện Hòa Vang nước ngồi hạn chế, trơng cậy vào thành phố doanh nghiệp - Doanh nghiệp gặp khó khăn vấn đề tiếp cận nguồn vốn, đất đai để đầu tư phát triển du lịch 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế - Nhận thức số cấp uỷ, quyền, ban ngành, đồn thể phận cán bộ, đảng viên, nhân dân du lịch chưa thật đầy đủ - Các sách khuyến khích phát triển du lịch thu hút đầu tư chưa thực hấp dẫn - Cho đến tài nguyên du lịch tự nhiên nhân văn chưa đánh giá, phân loại xếp hạng quản lý khai thác cách bền vững, hiệu - ạn chế số lượng, chất lượng - Nguồn vốn đầu tư cho du lịch tăng hạn chế - Nhà đầu tư e ngại sách thủ tục hành nhiêu khê, kéo dài - Công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch Hòa Vang chưa trọng mức 16 KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH HUYỆN HÒA VANG 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Bối cảnh phát triển du lịch quốc tế - Khi Việt Nam hội nhập ngày sâu tồn diện, tồn cầu hóa xu khách quan, lôi nước, vừa thúc đẩy hợp tác, vừa tăng sức ép cạnh tranh tính phụ thuộc lẫn nhau, vừa thách thức vừa hội cho ngành du lịch - Quan hệ ngoại giao quốc tế Việt Nam mở hội thu hút đầu tư vốn công nghệ đầu tư du lịch Các kinh tế lớn, tổ chức quốc tế tích cực hỗ trợ Việt Nam trình chuyển đổi kinh tế sang chế thị trường, dòng đầu tư cho phát triển du lịch ngày tăng 3.1.2 Bối cảnh phát triển du lịch huyện Hòa Vang - Hòa Vang cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 25km phía Tây, diện tích tự nhiên lớn 734,89 km2, địa hình đa dạng, tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên du lịch phong phú, với nhiều di tích lịch sử, làng nghề truyền thống, sản phẩm đặc trưng điều kiện thuận lợi phát triển du lịch - Hạ tầng giao thông phát triển tương đối thuận lợi - Ưu tiên đầu tư phát triển du lịch sinh thái kết hợp văn hóa lịch sử - Nguồn nhân lực làm việc lĩnh vực du lịch huyện cải thiện mạnh mẽ năm gần đây, nhiên tập trung số khu du lịch cao cấp, nên từ công tác tuyển dụng đến đào tạo, đào tạo lại cần quan tâm mức 17 - Cơ chế, sách thành phố quan tâm xây dựng chế thuận lợi đẩy mạnh phát triển kinh tế cho huyện 3.1.3 Quan điểm, mục tiêu, định hƣớng phát triển du lịch huyện Hòa Vang a Quan điểm - Khai thác nguồn tài nguyên du lịch - Phát triển du lịch theo hướng tạo sản phẩm chất lượng cao, đặc trưng vùng miền hướng đến khách nước mà trọng thu hút khách quốc tế; đầu tư du lịch phát triển theo hướng bền vững trở thành ngành kinh tế mũi nhọn huyện b Mục tiêu - Mục tiêu tổng quát + Kêu gọi thành phần kinh tế đầu tư khai thác có hiệu tiềm năng, mạnh du lịch huyện + Nâng cao chất lượng đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ + Nâng cao chất lượng nguồn lao động - Mục tiêu cụ thể + Tiếp tục chuyển dịch cấu kinh tế huyện Hòa Vang theo hướng thương mại - dịch vụ 55%, công nghiệp 33%, nông nghiệp 12%, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 11-12%/năm + Thống kê, đánh giá, khoanh vùng điểm có lợi tự nhiên điểm, địa phương có tiềm du lịch + Cung cấp sở liệu tiềm năng, sở khoa học, bảo đảm yêu cầu sử dụng đất dịch vụ phụ trợ cho việc đầu tư vào tour, điểm, khu du lịch địa bàn huyện + Xây dựng hệ thống quan điểm, mục tiêu định hướng, tiêu phát triển cho lĩnh vực du lịch đến năm 2020, tầm 18 nhìn 2030 phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng mơi trường + Đề giải pháp cụ thể để phát triển du lịch làm sở để lập quy hoạch chi tiết dự án đầu tư phát triển du lịch + Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu cơng nghiệp hóa - đại hóa; tăng nguồn thu ngân sách huyện, đến năm 2020 hàng năm giải việc làm từ 1.500 đến 2.000 lao động c Định hướng phát triển du lịch huyện Hòa Vang đến năm 2030 - Nghị Đại hội Đảng huyện Hòa Vang lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhấn mạnh yếu tố phát triển kinh tế lĩnh vực du lịch, trọng phát triển du lịch sinh thái, làng quê, di tích - Đến năm 2030, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn huyện - Phải có quy hoạch đất đai cẩn thận với tầm nhìn xa gắn với tồn cục, tổng thể Đà Nẵng; tiếp tục chức huyện thành phố du lịch đại 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH HUYỆN HÒA VANG 3.2.1 Giải pháp gia tăng quy mô du lịch - Triển khai hướng dẫn thi hành Luật Du lịch (sửa đổi) năm 2017 đến cán bộ, người lao động, doanh nghiệp du lịch; xây dựng sách ưu đãi, đột phá phát triển du lịch huyện - Kêu gọi nhà đầu tư chiến lượt - Quy hoạch đầu tư phát triển du lịch, ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng đến khu điểm du lịch - Ban hành sách phù hợp thuế sử dụng đất, tiền thuê đất dự án du lịch 19 - Đẩy mạnh cơng tác xã hội hóa du lịch, phát triển du lịch cộng đồng - Huy động vốn cho đầu tư phát triển du lịch - Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng đường bộ, tuyến đường đến điểm, khu du lịch địa bàn huyện 3.2.2 Giải pháp phát triển sản phẩm, loại hình du lịch - Định hướng phát triển sản phẩm du lịch Hòa Vang cần tạo khác biệt so với điểm đến khác, thoát khỏi xu hướng du lịch đại chúng thập kỷ cuối kỷ 20 - Với xu hướng khách du lịch “ít thời gian, nhiều tiền” - Cần nắm bắt hội để phát triển du lịch xanh xu hướng du lịch ngày phát triển rộng rãi toàn cầu - Phát triển sản phẩm du lịch có tiềm du lịch dịch vụ, du lịch cộng đồng Cơtu Hòa Bắc, du lịch mạo hiểm khám phá rừng, suối, du lịch chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, du lịch nhà vườn, du lịch golf, du lịch vui chơi giải trí, tổ chức kiện, trình diễn nghệ thuật, đặc biệt nghiên cứu hình thành vườn bách thảo Tổ chức thi sáng tạo sản phẩm du lịch, ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch mạnh, đặc thù huyện 3.2.3 Giải pháp mở rộng mạng lƣới du lịch - Cơ cấu lại ngành du lịch, đảm bảo tính chuyên nghiệp, đại phát triển bền vững theo quy luật kinh tế thị trường hội nhập quốc tế - Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch - Huyện Hòa Vang cần chủ động triển khai làm tốt công tác quy hoạch phát triển du lịch, tránh chồng chéo - Tạo liên kết tốt quyền địa phương công ty du lịch 20 - Tiếp tục khảo sát, đánh giá khu, điểm du lịch, kêu gọi đầu tư - Thí điểm giao tư nhân quản lý vận hành số điểm, khu du lịch mục tiêu nâng cao hiệu khai thác, kinh doanh du lịch 3.2.4 Giải pháp bảo tồn, tôn tạo tài nguyên du lịch bảo vệ môi trƣờng - Giải pháp bảo tồn, tôn tạo tài nguyên du lịch + Khuyến khích tham gia cộng đồng địa phương + Tập trung thống kê, nghiên cứu, rà soát tất di tích địa bàn, từ phân loại, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư + Mở rộng mối quan hệ quốc tế lĩnh vực bảo vệ, khai thác di sản để tranh thủ trợ giúp vật chất tinh thần + Thực có hiệu cơng tác tun truyền, giáo dục + Áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực bảo tồn, tôn tạo di tích + Tăng cường đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên du lịch thuyết minh viên + Quy hoạch phát triển du lịch cần có tham gia chuyên gia đầu ngành + Nghiên cứu cải tiến nâng cao hiệu hoạt động máy quản lý di sản văn hoá - Giải pháp bảo vệ môi trường Nâng cao ý thức người dân, khách du lịch bảo vệ môi trường, tăng cường áp dụng chế tài hành vi phá hoại mơi trường, khơng có ý thức bảo vệ mơi trường Xã hội hóa thu gom rác thải kêu gọi, vận động doanh nghiệp địa bàn huyện thực đầu tư phương tiện, trang thiết bị thu gom vận chuyển rác thải, đến bãi rác tập trung thành phố để xử lý theo quy trình 21 3.2.5 Giải pháp gia tăng kết kinh tế - xã hội thu đƣợc từ du lịch - Tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác tài nguyên du lịch cách bền vững theo quy hoạch - Khuyến khích doanh nghiệp địa bàn đầu tư chương trình đào tạo nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng phát triển du lịch - Mở lớp đào tạo nghiệp vụ du lịch, ngoại ngữ, đào tạo hướng dẫn viên du lịch cho người dân địa phương - Khuyến khích, kêu gọi người dân tham gia bảo vệ tài nguyên du lịch, bảo vệ môi trường - Ưu tiên vốn đầu tư hạ tầng du lịch, cơng trình phúc xã hội lợi cho địa phương, tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi, cải thiện sống người dân, xây dựng trường học, trạm y tế, đường giao thông, điện, nước, công viên, khu vui chơi, thể thao, cơng trình cơng cộng… 3.2.6 Nhóm giải pháp khác - Tăng cường lực quản lý nhà nước du lịch + Kịp thời thực công tác quy hoạch nhân ngành du lịch để thuận lợi công tác quản lý, điều hành + Tăng cường cải cách hành theo chế cửa có giám sát quan, đơn vị, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp + Thường xuyên định kỳ phổ biến, hướng dẫn pháp luật du lịch cho doanh nghiệp, sở kinh doanh dịch vụ du lịch + Công tác kiểm tra giám sát nhằm phát hiện, xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh du lịch + Có quy định cụ thể việc bình ổn giá, đặc biệt đợt cao điểm dịch vụ ăn uống, lưu trú, vận chuyển + Tăng cường công tác tra, kiểm tra, xử lý nghiêm 22 sở du lịch hoạt động trái quy định - Đổi nhận thức, tư phát triển du lịch: Phổ biến, quán triệt, tuyên truyền chủ trương, sách, pháp luật du lịch; xây dựng triển khai chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng, đổi tư phát triển du lịch; Lồng ghép kiến thức du lịch vào số học, ngoại khóa - Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch Nguồn nhân lực nguồn lực quan trọng phát triển du lịch Vì vậy, cần tăng cường đào tạo để xây dựng đội ngũ lao động chất lượng cao có phẩm chất đạo đức, trình độ kỹ nghiệp vụ giỏi, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển ngành du lịch huyện giai đoạn từ đến năm 2020 kế hoạch đến năm 2030 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ, Bộ ngành có liên quan - Trên sở Nghị số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 Bộ Chính trị phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tiếp tục triển khai đạo giải pháp cụ thể tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp cộng đồng phát triển du lịch, cải cách mạnh thủ tục hành cách thiết thực, hiệu quả, xây dựng mơi trường cạnh tranh lành mạnh - Cơ chế sách hỗ trợ phát triển ngành du lịch, hỗ trợ hãng hàng không mở tuyến bay mới, xây dựng sách kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch, phân bổ vốn trùng tu, bảo tôn, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa địa phương, có sách đất đai, thuế, phí phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương - Miễn giảm thuế hoạt động du lịch thu nhập nông dân, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp người dân kinh doanh ngành du lịch 23 3.3.2 Đối với Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Đà Nẵng - Đề nghị UBND thành phố ban hành chế, sách đặc thù cho huyện Hòa Vang phát triển kinh tế - xã hội, tăng mức phân cấp cho huyện định đầu tư cơng trình từ vốn ngân sách 10 tỷ đồng thay cho mức tỷ đồng - Chỉ đạo Sở Du lịch phối hợp huyện Hòa Vang xây dựng triển khai đề án cấu lại ngành du lịch huyện Hồn thành Đề án xây dụng chế sách ưu đãi đột phá thí điểm áp dụng cho Cụm du lịch trọng điểm miền Trung (Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam) - Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp cộng đồng phát triển du lịch giao đất, giao rừng công khai, công bằng, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, xử lý nghiêm cán nhũng nhiễu, đạo đức - Ưu tiên kinh phí đầu tư hạ tầng cho du lịch, sách đất, thuế, phí, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường - Đề nghị UBND thành phố đạo ngành chuyên môn phối hợp với huyện bảo tồn từ đến hai làng cổ để lưu giữ truyền thống phục vụ phát triển du lịch (Thái Lai, Phong Nam địa điểm khác có tiềm năng) KẾT LUẬN CHƢƠNG KẾT LUẬN Phát triển du lịch có vai trò quan trọng phát triển kinh tế - xã hội huyện năm qua Trong thời gian đến, với định hướng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch khu vực miền Trung Tây Ngun, đòi hỏi phải có hướng phát triển bền vững cho ngành du lịch huyện Đề tài “Phát triển du lịch 24 địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng” giải vấn đề sau: - Hệ thống hóa sở lý luận phát triển du lịch, xác định nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch địa bàn huyện Hòa Vang - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển du lịch tại huyện Hòa Vang giai đoạn 2013-2017 tất mặt Đồng thời đánh giá chung thực trạng phát triển du lịch huyện, đó, tập trung đánh giá mặt làm được, tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân hạn chế vấn đề đặt để phát triển du lịch địa bàn huyện - Trên sở thực trạng, bối cảnh phát triển du lịch huyện, quan điểm, mục tiêu định hướng phát triển du lịch huyện Hòa Vang ngành kinh tế mũi nhọn huyện, đưa giải pháp kiến nghị nhằm phát triển du lịch từ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Đề tài giúp lãnh đạo huyện Hòa Vang nhìn nhận thực trạng phát triển du lịch địa bàn, từ đánh giá điểm tồn tại, đưa giải pháp đột phá phát triển ngành du lịch Hòa Vang theo định hướng đề ra./ ... LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 1.1 TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 1.1.1 Một số khái niệm - Du lịch - Khách du lịch - Tài nguyên du lịch - Sản phẩm du lịch - Khái niệm phát triển du lịch. .. Nẵng trở thành trung tâm du lịch khu vực miền Trung Tây Nguyên, đòi hỏi phải có hướng phát triển bền vững cho ngành du lịch huyện Đề tài Phát triển du lịch 24 địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố. .. đặt để phát triển du lịch địa bàn huyện - Trên sở thực trạng, bối cảnh phát triển du lịch huyện, quan điểm, mục tiêu định hướng phát triển du lịch huyện Hòa Vang ngành kinh tế mũi nhọn huyện,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển du lịch trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Phát triển du lịch trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay