Ôn tập vẽ kỹ thuật môn Công nghệ

27 8 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:54

Tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ Tiêu chuẩn về khổ giấy Tiêu chuẩn về tỉ lệ Tiêu chuẩn về nét vẽ Tiêu chuẩn về chữ viếtTiêu chuẩn ghi kích thướcVẽ hình họcHình chiếu vuông gócMặt cắt và Hình cắtHình chiếu trục đo ÔN TẬP VẼ KỸ THUẬT Giáo viên: Phan Duy Kiên NỘI DUNG ÔN TẬP      Tiêu chuẩn trình bày vẽ Vẽ hình học Hình chiếu vng góc Mặt cắt Hình cắt Hình chiếu trục đo TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY BẢN VẼ      Tiêu chuẩn khổ giấy Tiêu chuẩn tỉ lệ Tiêu chuẩn nét vẽ Tiêu chuẩn chữ viết Tiêu chuẩn ghi kích thước VẼ HÌNH HỌC  Chia đường tròn VẼ HÌNH HỌC  Vẽ nối tiếp hai đường thẳng VẼ HÌNH HỌC  Vẽ nối tiếp đường thẳng đường tròn HÌNH CHIẾU VNG GĨC HÌNH CHIẾU VNG GĨC HÌNH CHIẾU VNG GĨC HÌNH CHIẾU VNG GĨC HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO  Vẽ hình chiếu cạnh, hình chiếu trục đo vng góc vật thể?  Vẽ hình chiếu trục đo xiên góc cân ? HÌNH CẮT VÀ MẶT CẮT HÌNH CẮT VÀ MẶT CẮT  Vẽ ba hình chiếu vật thể?  Vẽ hình cắt mặt cắt vật thể? HÌNH CẮT VÀ MẶT CẮT  Vẽ hình chiếu cạnh, hình chiếu trục đo vng góc vật thể?  Vẽ hình cắt mặt cắt vật thể? BÀI TOÁN ĐA ĐÁP ÁN BÀI TOÁN ĐA ĐÁP ÁN BÀI TOÁN ĐA ĐÁP ÁN BỔ SUNG  Vẽ ba hình chiếu vật thể?  Vẽ hình cắt mặt cắt vật thể? BỔ SUNG  Vẽ ba hình chiếu vật thể?  Vẽ hình cắt mặt cắt vật thể? BỔ SUNG  Vẽ hình chiếu cạnh, hình chiếu trục đo vng góc vật thể?  Vẽ hình chiếu trục đo xiên góc cân ? BỔ SUNG  Vẽ hình chiếu cạnh, hình chiếu trục đo vng góc vật thể?  Vẽ hình chiếu trục đo xiên góc cân ? BỔ SUNG  Hãy tìm hình cắt vật thể hình sau? BỔ SUNG  Hãy tìm hình cắt vật thể hình sau? BỔ SUNG  Hãy tìm hình cắt vật thể hình sau? BỔ SUNG  Hãy tìm hình cắt vật thể hình sau? ... Tiêu chuẩn tỉ lệ Tiêu chuẩn nét vẽ Tiêu chuẩn chữ viết Tiêu chuẩn ghi kích thước VẼ HÌNH HỌC  Chia đường tròn VẼ HÌNH HỌC  Vẽ nối tiếp hai đường thẳng VẼ HÌNH HỌC  Vẽ nối tiếp đường thẳng đường...NỘI DUNG ÔN TẬP      Tiêu chuẩn trình bày vẽ Vẽ hình học Hình chiếu vng góc Mặt cắt Hình cắt Hình chiếu trục đo TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY BẢN VẼ      Tiêu chuẩn khổ giấy... vng góc vật thể?  Vẽ hình chiếu trục đo xiên góc cân ? HÌNH CẮT VÀ MẶT CẮT HÌNH CẮT VÀ MẶT CẮT  Vẽ ba hình chiếu vật thể?  Vẽ hình cắt mặt cắt vật thể? HÌNH CẮT VÀ MẶT CẮT  Vẽ hình chiếu cạnh,
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập vẽ kỹ thuật môn Công nghệ, Ôn tập vẽ kỹ thuật môn Công nghệ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay