Ôn tập phần điện môn Công nghệ

19 11 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:51

a.Trình bày cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy biến áp 1 pha? Tại sao hai cuộn dây của máy biến áp không được nối với nhau về mặt điện mà có điện áp ra ở cuộn thứ cấp? Cấu tạo của máy biến áp 1 pha gồm 2 bộ phận chính:+ Lõi thép: gồm các lá thép kỹ thuật điện hình E, I, bên ngoài có phủ lớp sơn cách điện ghép lại với nhau thành khối trụ. Có tác dụng dẫn từ+ Dây quấn sử dụng dây quấn điện từ (Sử dụng dây nhôn hoặc dây đồng bên ngoài có phủ lớp sơn cách điện)Có hai cuộn dây Cuộn dây nối với nguồn điện gọi là cuộn sơ cấp có N1 vòng dây Cuộn dây nối với tải gọi là cuộn thứ cấp có N2 vòng dây ÔN TẬP ĐIỆN Giáo viên: Phan Duy Kiên CÂU HỎI  a.Trình bày cấu tạo nguyên lý làm việc máy biến áp pha? Tại hai cuộn dây máy biến áp không nối với mặt điện mà có điện áp cuộn thứ cấp?   - Cấu tạo máy biến áp pha gồm phận chính:     + Dây quấn sử dụng dây quấn điện từ (Sử dụng dây nhôn dây đồng bên ngồi có phủ lớp sơn cách điện)  + Lõi thép: gồm thép kỹ thuật điện hình E, I, bên ngồi có phủ lớp sơn cách điện ghép lại với thành khối trụ Có tác dụng dẫn từ Có hai cuộn dây - Cuộn dây nối với nguồn điện gọi cuộn sơ cấp có N1 vòng dây - Cuộn dây nối với tải gọi cuộn thứ cấp có N2 vòng dây CÂU HỎI ĐÁP ÁN   - Nguyên lý làm việc      Tỉ số điện áp Khi đưa điện áp U1 vào cuộn dây sơ cấp, dây quấn sơ cấp có dòng điện Nhờ cảm ứng điện từ dây quấn sơ cấp dây quấn thứ cấp, điện áp lấy cuộn thứ cấp U2 (trong k gọi hệ số biến áp) + Máy biến áp có U1U2 gọi máy biến áp giảm áp - Nhờ cảm ứng điện từ dây quấn sơ cấp dây quấn thứ cấp CÂU HỎI  b Một máy biến áp có số vòng dây N1= 4400 vòng, điện áp đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp U1= 220V  + Để điện áp đầu U2= 12V ta phải quấn số vòng dây N2 cuộn thứ cấp nào? Tính hệ số biến áp?  + Khi biết dòng điện đầu I2=10A, dòng điện đặt vào cuộn sơ cấp I1 bao nhiêu? ĐÁP ÁN CÂU HỎI a.Ngày 20 tháng năm 2016 điện tiêu thụ hộ gia đình theo số cơng tơ 10269kWh, đến ngày 20 tháng 10 năm 2016 số cơng tơ 10434kWh theo đơn giá bậc thang sau: Hỏi tổng số tiền hộ gia đình phải trả tháng (Chưa kể thuế suất GTGT 10%) STT kWh theo bậc thang Đơn giá (đồng) 50 1400 50 1500 100 1700 ĐÁP ÁN STT kWh theo bậc thang Số kWh sử dụng tháng Đơn giá (đồng) Số tiền phải trả 50 50 1400 70.000 50 50 1500 75.00 100 65 1700 110.500 165   255.500 Tổng CÂU HỎI  b.Vẽ sơ đồ nguyên lý sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm cơng tắc đơn điều khiển hai bóng đèn sợi đốt, ổ cắm đơn, cầu chì theo sơ đồ tối ưu nhất? CÂU HỎI Trong thực hành học sinh muốn quạt điện loại 170V - 130W hoạt động bình thường điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V, nên mắc nối tiếp với quạt biến trở Ban đầu học sinh để biến trở có giá trị 80 đo thấy cường độ dòng điện hiệu dụng mạch 0,7A công suất quạt điện đạt 80% Muốn quạt hoạt động bình thường phải điều chỉnh biến trở (Tăng hay giảm )? ĐÁP ÁN CÂU HỎI  1.Nguyên nhân tượng bóng đèn tiết kiệm điện (Compact) tắt cơng tắc điện thấy có tượng lóe sáng? Cách khắc phục tượng đó? CÂU HỎI  2.Vẽ sơ đồ nguyên lý sơ đồ lắp đặt mạch điện ống huỳnh quang gồm thiết bị sau: 01 cầu chì, 01 cơng tắc, 01 ổ cắm, 01 tắc te, 01 chấn lưu, 01 đèn? CÂU HỎI  Vì khơng thể dùng dòng điện chiều khơng đổi để chạy máy biến áp? – Dòng điện chiều dòng điện khơng đổi tạo từ trường khơng đổi - Số đường sức từ trường xuyên qua cuộn dây thứ cấp khơng đổi Khơng có từ thơng biến thiên Trong cuộn thứ cấp khơng có dòng điện cảm ứng CÂU HỎI  Có hai máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) cuộn sơ cấp có số vòng dây cuộn thứ cấp có số vòng dây khác Khi đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U khơng đổi vào hai đầu cuộn sơ cấp máy thứ tỉ số điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở cuộn sơ cấp máy 1,5 Khi đặt điện áp xoay chiều nói vào hai đầu cuộn sơ cấp máy thứ hai tỉ số Khi thay đổi số vòng dây cuộn thứ cấp máy 50 vòng dây lặp lại thí nghiệm tỉ số điện áp nói hai máy Số vòng dây cuộn sơ cấp máy bao nhiêu? ĐÁP ÁN CÂU HỎI  Một công tắc vỏ ghi 250V – 3A Hỏi cơng     tắc khơng thể dùng để điều khiển loại bóng đèn sợi đốt có số liệu đây? A 220V - 100W; B 220V - 1000W; C 220V - 500W; D 220V - 700W CÂU HỎI  Một máy biến áp có cơng suất 7kW sử dụng điện áp 220V Máy biến áp lấy điện từ ổ cắm Hỏi ổ cắm có số liệu sau sử dụng cho máy biến áp ?     A 250V – 20A; B 250V – 35A; C 220V – 35A; C 250V – 40A CÂU HỎI   Hãy giải thích số liệu kỹ thuật có ghi vỏ động sau: DK -42-4.48 kW có ghi: Δ/Y-220/380V – 10,5/6,1A; 1420 vòng/phút, η%=0,84; cosφ =0,9; 50Hz ... (Compact) tắt công tắc điện thấy có tượng lóe sáng? Cách khắc phục tượng đó? CÂU HỎI  2.Vẽ sơ đồ nguyên lý sơ đồ lắp đặt mạch điện ống huỳnh quang gồm thiết bị sau: 01 cầu chì, 01 công tắc, 01... Nguyên lý làm việc      Tỉ số điện áp Khi đưa điện áp U1 vào cuộn dây sơ cấp, dây quấn sơ cấp có dòng điện Nhờ cảm ứng điện từ dây quấn sơ cấp dây quấn thứ cấp, điện áp lấy cuộn thứ cấp U2 (trong... dòng điện đầu I2=10A, dòng điện đặt vào cuộn sơ cấp I1 bao nhiêu? ĐÁP ÁN CÂU HỎI a.Ngày 20 tháng năm 2016 điện tiêu thụ hộ gia đình theo số cơng tơ 10269kWh, đến ngày 20 tháng 10 năm 2016 số công
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập phần điện môn Công nghệ, Ôn tập phần điện môn Công nghệ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay