Nghiên cứu các yếu tố chọn trường đại học của học sinh lớp 12 tại thành phố Đà Nẵng

26 5 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:45

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  PHAN THỊ CÔNG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA HỌC SINH LỚP 12 TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học:TS Võ Quang Trí Phản biện 1: PGS.TS Lê Văn Huy Phản biện 2: TS Hồ Huy Tựu Luận văn bảo vệ trước hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 01 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin – học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, vấn đề chọn trường đại học không riêng người học hay phụ huynh mà mối quan tâm lớn sở đào giáo dục đại học có ảnh hưởng đến tồn tại, phát triển trường Trong năm gần đây, sau kết thúc mùa tuyển sinh, lãnh đạo trường ĐH, CĐ thường bày tỏ lo lắng khơng đủ nguồn tuyển sinh so với u cầu đề Các trường gặp khó khăn cơng tác hoạt động giảng dạy đứng trước nguy đóng cửa Theo số liệu thống kê Bộ Giáo dục Đào tạo (Bộ GD&ĐT) (theo http://www.gso.gov.vn), tính đến năm 2015 nước có 445 trường ĐH CĐ có 357 trường cơng lập 88 trường ngồi cơng lập Qua năm, số lượng trường ĐH ngày gia tăng, đặc biệt trường cơng nhiều gấp - lần trường ngồi cơng lập Đồng thời, Bộ GD&ĐT cho phép số trường tự tuyển sinh theo phương thức tuyển sinh riêng (xét theo học bạ), nên mức độ cạnh tranh tuyển sinh trường trở nên mạnh mẽ, vấn đề đặt trường đại học phải nổ lực nhiều công tác nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo, sở vật chất, hội việc làm…để thu hút thí sinh lựa chọn trường Bên cạnh đó, theo thống kê gần năm có khoảng 41% học sinh tốt nghiệp THPT đăng ký vào ĐH, CĐ, vào cao đẳng nghề, trung cấp khoảng 23%, học nghề trung tâm đào tạo nghề khoảng 13%, làm khoảng 10% Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đăng ký xét tuyển đại học năm 2017, tỷ lệ học sinh không đăng ký xét tuyển ĐH 26% Thực tế cho thấy, học sinh có bước chuyển biến tích cực việc lựa chọn ngành nghề hướng phù hợp em tương lai, thử thách cho trường ĐH, CĐ cần có sách tuyển sinh phù hợp Xây dựng chiến lược nhằm thu hút người học đòi hỏi phải thoả mãn mong muốn họ, đồng thời trường cần hiểu rõ vị so với đối thủ cạnh tranh Theo quan điểm đại ngành Marketing hành vi người tiêu dùng dựa quy luật tìm ẩn nhận thức Do đó, để có nhìn chung mang tính kiên định yếu tố chọn trường người học mà đối tượng học sinh lớp 12 cần phải biết quy luật dẫn dắt đến định chọn trường diễn tâm trí họ (Chaudhuri, 2006) Nhiều nghiên cứu trước kết luận, học sinh chịu tác động nhiều yếu tố định chọn trường, đặc điểm cố định trường danh tiếng, chất lượng đào tạo, sở vật chất; khả trúng tuyển cá nhân; học phí phù hợp hay ảnh hưởng từ người thân, nhiên nghiên cứu chưa xác định học sinh sử dụng yếu tố lựa chọn trường đại học yếu tố quan trọng tâm trí họ định chọn trường Vì để giải đáp câu hỏi đưa đề xuất cho đơn vị liên quan góp phần nâng cao kết cơng tác tuyển sinh trường ĐH, CĐ, đề tài "Nghiên cứu yếu tố chọn trường đại học học sinh lớp 12 thành phố Đà Nẵng” tác giả chọn để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Xác định yếu tố học sinh lớp 12 thành phố Đà Nẵng sử dụng chọn trường đại học - Đánh giá mức độ quan trọng yếu tố học sinh lớp 12 thành phố Đà Nẵng chọn trường đại học - Qua đó, đề xuất số kiến nghị đơn vị liên quan để góp phần nâng cao kết công tác tuyển sinh trường ĐH, CĐ Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: học sinh lớp 12 trường trung học TP Đà Nẵng Nghiên cứu tiến hành khảo sát đánh giá mức độ ưu tiên yếu tố lựa chọn trường đại học học sinh lớp 12 địa bàn TP Đà Nẵng - Phạm vi: Khảo sát đánh giá mức độ ưu tiên yếu tố lựa chọn trường đại học học sinh lớp 12 15 trường THPT TP Đà Nẵng Nghiên cứu khảo sát học sinh khối THPT hệ quy, khơng khảo sát hệ bổ túc văn hố, thí sinh tự Phƣơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu định lượng sử dụng phương pháp phân tích kết hợp (Conjoint Analysis) 4.1 Nghiên cứu định tính Tác giả thực vấn chuyên sâu 20 đáp viên học sinh lớp 12 trường THPT Đà Nẵng để xác định yếu tố xuất nghiên cứu, từ thực nghiên cứu định lượng yếu tố chọn trường đại học học sinh lớp 12 TP Đà Nẵng 4.2 Nghiên cứu định lƣợng Quá trình nghiên cứu định lượng thực theo bước sau: - Bước 1: Nhận biết yếu tố học sinh chọn trường đại học 3hong qua phiếu điều tra 20 đáp viên học sinh lớp 12 TP.Đà Nẵng (kết từ nghiên cứu định tính) - Bước 2: Phân biệt chọn mức độ quan trọng yếu tố - Bước 3: Tạo trường hợp nghiên cứu (trường đại học) cách kết hợp với thuộc tính trên, tiến hành khảo sát 30 đáp viên - Bước 4: Thu thập phản hồi lựa chọn trường đại học 3hong qua khảo sát 205 học sinh lớp 12 trường THPT TP.Đà Nẵng 4.3 Quy trình phân tích liệu Dữ liệu nghiên cứu phân tích dựa bước: - Bước 1: Thống kê mô tả yếu tố mà học sinh định chọn trường đại học (mẫu N=20) - Bước 2: Kết nối trường đại học với tiêu chí mà học sinh định chọn trường để xác định tiêu chí gán cho trường cụ thể (mẫu N=30) - Bước 3: Phân tích kết hợp lựa chọn trường đại học với tiêu chí (mẫu N=205) nhằm đánh giá yếu tố quan trọng việc chọn trường học sinh yếu tố quan trọng tâm trí học sinh chọn trường Đồng thời, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích kiểm định T – test kiểm định phương sai (Oneway Anova) để xác định khác biệt nhóm việc đánh giá tầm quan trọng yếu tố đến định chọn trường Bố cục đề tài Luận văn gồm phần: - Phần giới thiệu: tính cấp thiết đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Phần nội dung: chia thành chương + Chương 1: Cơ sở lý luận + Chương 2: Mơ hình nghiên cứu giả thiết nghiên cứu + Chương 3: Phương pháp nghiên cứu + Chương 4: Kết nghiên cứu + Chương 5: Kết luận, giải pháp kiến nghị Tổng quan tài liệu nghiên cứu Tài liệu nghiên cứu luận văn tham khảo từ sách, viết, số nghiên cứu tư liệu, cụ thể: - Các khái niệm lý thuyết tham khảo từ sách hành vi người tiêu dùng tác giả Nguyễn Xuân Lãn, TS Phạm Thị Lan Hương, TS Đường Thị Liên Hà (2010) - Các nghiên cứu chọn trường đại học: + Nghiên cứu nước ngồi: mơ hình nghiên cứu tác giả David W Chapman (1981), Jackson (1982), Litten (1982), Cosser Toit (2002), Dana D.Clayton (2013), Bromley H Kniveton (2004), Michael Borchert (2002), Marvin J Burns (2006) + Nghiên cứu nước: nghiên cứu Trần Văn Quí, Cao Hào Thi (2009), Trương Thị Vân Anh (2016), Nguyễn Phương Toàn (2011), Nguyễn Minh Hà (2011) - Các nghiên cứu đánh giá xếp hạng trường đại học: bảng xếp hạng đại học Tạp chí US News and World Report, bảng xếp hạng đại học theo Times Higher Education Supplement (THES), bảng xếp hạng đại học Đại học Giao thông Thượng Hải (TQ), bảng xếp hạng đại học Việt Nam CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI NGƢỜI TIÊU DÙNG 1.1.1Khái niệm hành vi ngƣời tiêu dùng Hành vi người tiêu dùng phản ánh tổng thể định người tiêu dùng việc thu nhận, tiêu dùng, loại bỏ hàng hóa, bao gồm sản phẩm, dịch vụ, hoạt động ý tưởng, đơn vị định (con người) theo thời gian 1.1.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hành vi ngƣời tiêu dùng Khi định mua, sử dụng hay loại bỏ sản phẩm, người tiêu dùng chịu ảnh hưởng bốn thành phần: (1) Các nhân tố tâm lý cốt lõi (tiến trình bên trong), (2) Tiến trình định, (3) Các nhân tố bên ngồi (văn hóa người tiêu dùng) (4) Kết hành vi người tiêu dùng Bốn thành phần có mối liên hệ mật thiết với 1.1.3 Các nhân tố tâm lý cốt lõi (MAO) Trước người tiêu dùng định, họ phải có số nguồn kiến thức hay thông tin làm sở cho định họ Nguồn nhân tố tâm lý cốt lõi, bao gồm động cơ, khả hội; nhận thức ghi nhớ thông tin; tạo lập thay đổi thái độ 1.1.4 Nhận thức Nhận thức tiến trình qua người chuyển tải ấn tượng cảm giác thành quan điểm chặt chẽ thống giới xung quanh Nhận thức bao gồm hai hoạt động chính: cảm giác (tiếp xúc, ý) hiểu Hai hoạt động diễn theo thứ tự đan xen, củng cố lẫn 1.2 LÝ THUYẾT VỀ LỰA CHỌN 1.2.1 Thuyết lựa chọn lý (Rational Choice Theory) (Homans, 1961) 1.2.2 Lý thuyết hành động hợp lý 1.2.3 Lý thuyết tiến trình đánh giá định 1.2.4 Tiến trình đánh giá lựa chọn trƣờng đại học a Một số khái niệm: Học sinh lớp 12, hướng nghiệp, tư vấn hướng nghiệp, lựa chọn ngành nghề đào tạo, giáo dục giáo dục đại họ, chọn trường đại học b Tiến trình đánh giá định lựa chọn trường 1.3 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU ĐI TRƢỚC 1.3.1 Mơ hình chọn trƣờng đại học HS a Mơ hình Jackson (1982) Mơ hình hướng HS, theo việc lựa chọn trường HS bao gồm giai đoạn: tùy chọn, loại trừ đánh giá Giai đoạn tùy chọn nhấn mạnh tác động xã hội ảnh hưởng đến việc chọn trường đại học, giai đoạn loại trừ đánh giá nhấn mạnh đến chi phí học đại học đặc điểm trường đại học b Mô hình Litten (1982) Litten cho định chọn trường trình diễn liên tục gồm bước: (1) có khát vọng trường đại học, (2) tìm kiếm, (3) thu thập thơng tin, (4) gửi đơn xin nhập học (5) ghi danh vào học Năm bước rút ngắn thành giai đoạn: (1) định tham gia vào trình giáo dục sau trung học; (2) tìm hiểu trường đại học; (3) phát triển tập hợp trường đại học để xem xét trình nộp đơn đăng ký học Mơ hình nhận diện tập hợp tác động đến trình chọn lựa trường đại học như: hoàn cảnh kinh tế gia đình, mơi trường xã hội, đặc tính cá nhân, đặc điểm trường đại học, đặc điểm trường THPT,…Theo Litten, thuộc tính trường trung học sách yếu tố quan trọng suốt q trình tìm kiếm 1.3.2 Mơ hình yếu tố ảnh hƣởng đến định chọn trƣờng đại học HS a Các nghiên cứu giới  Mô hình David W Chapman (1981) Mơ hình nghiên cứu David W Chapman cho việc chọn trường đại học HS THPT ảnh hưởng thành phần: thành phần nhóm yếu tố đặc thù cá nhân bao gồm yếu tố như: tình trạng kinh tế xã hội, lực, kết học tập THPT, mức độ giáo dục mong đợi thành phần yếu tố bên ngồi nhóm thành loại nói chung: người thân, đặc điểm cố định trường đại học; nỗ lực giao tiếp trường đại học với học sinh tiềm  Mơ hình Cosser Toit (2002) Cosser Toit vận dụng mơ hình Chapman (1981) với thay đổi để nghiên cứu số quốc gia phát triển (Nam Phi Ấn Độ) để nghiên cứu ảnh hưởng đến việc chọn trường đại học HS lớp 12 Kết nghiên cứu hai tác giả có 10 yếu tố chia thành nhóm yếu tố định đến lựa chọn trường đại học HS trường THPT Một nhóm yếu tố thể “đặc tính nhà trường” nhóm lại thể “những ảnh hưởng khác” (người thân, gia đình, bạn bè, thầy, giáo,…), 10 yếu tố bao gồm: danh tiếng trường, danh tiếng khoa, có ký túc xá tốt, có tiện ích sinh hoạt thể thao, khả có học bổng, cho phép học qua thư tín, vị trí thuận tiện, học phí thấp, có mối qn hệ với người thân bạn bè gợi ý  Mô hình nghiên cứu Dana D.Clayton (2013) Dana D.Clayton (2013) tiến hành nghiên cứu “Các yếu tố tác động đến định chọn trường đại học học sinh trung học phổ thơng năm cuối cấp có thành tích học tập cao” với nhóm yếu tố: - Mức độ ảnh hưởng người khác xem xét định chọn trường Đại Học - Những thành tố thuộc danh tiếng trường Đại Học D.Clayton nghiên cứu mẫu 114 học sinh tốt nghiệp có thành tích học tập cao ba trường trung học phổ thông tư thục trường vùng Tây Nam bang Indiana Nghiên cứu 67% học sinh tham gia muốn theo học trường đại học công lập 33% chọn trường đại học tư thục Theo kết nghiên cứu, hai nhóm học sinh xem yếu tố chất lượng chương trình đào tạo quan trọng  Các nghiên cứu liên quan khác Nghiên cứu Bromley H Kniveton (2004), Michael Borchert (2002), Marvin J Burns (2006) b Nghiên cứu Việt Nam  Mơ hình Trần Văn Q, Cao Hào Thi (2009) Kết phân tích 227 bảng trả lời học sinh lớp 12 năm học 2008- 2009 trường THPT Quảng Ngãi phản ánh cho thấy yếu tố bao gồm yếu tố hội việc làm tương lai; yếu tố đặc điểm cố định trường đại học; yếu tố thân cá nhân học sinh; yếu tố cá nhân có ảnh hưởng đến định học sinh yếu tố thơng tin có sẵn việc lựa chọn trường đại học  Mơ hình Trương Thị Vân Anh (2016) Kết nghiên cứu mơ hình cho thấy có nhóm yếu tố định đến việc chọn trường học viên là: Đặc điểm 10 TĨM TẮT CHƢƠNG Chương trình bày số khái niệm, sở lý thuyết có liên quan đến chủ đề nghiên cứu, số nghiên cứu trước chọn trường HS tác giả nước: Chapman (1981), Jackson (1982), Litten (1982), Cosser Toit (2002), Dana D.Clayton (2013), M.J.Burns cộng sự, Cabera La Nasa, Trần Văn Quí Cao Hào Thi (2009), Trương Thị Vân Anh (2016), Nguyễn Minh Hà (2011), Nguyễn Phương Toàn (2011) Đồng thời kèm với khảo sát chuyên sâu triển khai trường THPT tở Đà Nẵng, tác giả đề xuất mơ hình nghiên cứu “Các yếu tố lựa chọn trường đại học học sinh lớp 12 TP Đà Nẵng” chương CHƢƠNG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU 2.1 MƠ HÌNH ĐỀ XUẤT TRONG NGHIÊN CỨU 2.1.1 Mơ hình sơ đề xuất 2.1.2 Nghiên cứu ban đầu Danh tiếng trường đại học Cơ hội việc làm Chi phí học tập Khả trúng tuyển Truyền thông tư vấn H1 H2 H3 Quyết định chọn trường đại học H4 H5 Hình 2.2 Mơ hình lý thuyết đề tài Nguồn: Nghiên cứu tổng hợp tác giả, 2018 2.2 GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU 2.2.1 Yếu tố “Danh tiếng trƣờng đại học” 11 Giả thiết H1: Học sinh lớp 12 lựa chọn trường đại học dựa vào yếu tố danh tiếng 2.2.2 Yếu tố “Cơ hội việc làm” Giả thiết H2: Học sinh lớp 12 lựa chọn trường đại học dựa vào yếu tố hội việc làm 2.2.3 Yếu tố “Chi phí học tập” Giả thiết H3: Học sinh lớp 12 lựa chọn trường đại học dựa vào chi phí học tập trường đại học 2.2.4 Yếu tố “Khả trúng tuyển” Giả thiết H4: Học sinh lớp 12 lựa chọn trường đại học dựa vào khả trúng tuyển vào trường đại học 2.2.5 Yếu tố “Truyền thơng tƣ vấn” Giả thiết H5: Học sinh lớp 12 lựa chọn trường đại học dựa vào yếu tố truyền thông tư vấn TÓM TẮT CHƢƠNG Trong chương này, tác giả đưa mơ hình nghiên cứu đề xuất sở kế thừa có chọn lọc nghiên cứu trước trình bày chi tiết giả thiết đưa vào nghiên cứu Mơ hình nghiên cứu đề xuất với yếu tố lựa chọn trường đại học gồm: danh tiếng trường đại học, hội việc làm, chi phí học tập, khả trúng tuyển, truyền thơng tư vấn Giả thiết đưa 05 yếu tố lựa chọn trường đại học học sinh CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu tiến hành thơng qua hai giai đoạn, là: (1) Nghiên cứu định tính nhằm xây dựng bảng câu hỏi vấn cho nghiên cứu định lượng; 12 (2) Nghiên cứu định lượng nhằm thu thập, phân tích liệu khảo sát, xác định mức độ tác động yếu tố, đánh giá kiểm định giả thiết 3.1.1 Nghiên cứu định tính Mục tiêu giai đoạn nhằm xác định yếu tố học sinh đánh giá định chọn trường đại học, điều chỉnh bổ sung biến quan sát để đo lường khái niệm dùng nghiên cứu Phần dựa mơ hình lý thuyết nghiên cứu trước qua việc vấn chuyên sâu em học sinh lớp 12 05 trường THPT TP Đà Nẵng: Lê Quý Đôn, Phan Châu Trinh, Trần Phú, Nguyễn Hiền, Ngũ Hành Sơn Thông qua nghiên cứu cho thấy định chọn trường đại học em học sinh dựa yếu tố như: danh tiếng trường đại học, hội việc làm, chi phí học tập, khả trúng tuyển, truyền thông tư vấn 3.1.2 Nghiên cứu định lƣợng Quá trình nghiên cứu định lượng thực theo bước sau: - Bước 1: Nhận biết yếu tố học sinh chọn trường đại học thơng qua nghiên cứu định tính - Bước 2: Phân biệt chọn mức độ quan trọng tiêu chí cho yếu tố Tác giả tiến hành hiệu chỉnh xây dựng hệ thống tiêu chí độc lập cho yếu tố mơ hình nghiên cứu, - Bước 3: Tạo trường hợp nghiên cứu (trường đại học) cách kết hợp với thuộc tính trên, tiến hành khảo sát 30 đáp viên Từ nghiên cứu định tính, tác giả xác định danh sách 12 trường đại học em học sinh lựa chọn nhiều định xét tuyển đại học, đồng thời trường đại học cân 13 đối điều chỉnh theo tiêu chí có đa dạng ngành nghề đào tạo gồm trường đại học cơng lập ngồi cơng lập Dưới danh sách trường lựa chọn để tiến hành khảo sát Từ bảng thống kê mức độ ảnh hưởng yếu tố trên, tác giả đưa danh sách tiêu chí trường ĐH thí sinh đánh giá chọn trường Thơng qua danh sách tiêu chí chọn trường, tác giả sử dụng phương pháp loại trừ để lựa chọn trường có tiêu chí riêng biệt đưa vào khảo sát lần Theo 08 trường lựa chọn để làm khảo sát gồm: ĐH Kinh tế Đà Nẵng, ĐH Bách khoa Đà Nẵng, ĐH Đông Á, ĐH Duy Tân, ĐH Kiến trúc, ĐH Huế, ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Tôn đức thắng - Bước 4: Thu thập phản hồi lựa chọn trường đại học thông qua khảo sát 205 học sinh lớp 12 trường THPT TP.Đà Nẵng Các đáp viên trả lời đánh giá theo hình thức xếp hạng trường đại học đăng ký xét tuyển theo nguyện vọng từ đến (trong đó: nguyện vọng ưu tiên nhất, nguyện vọng 8: ưu tiên nhất; liệu mã hố SPSS theo điểm 1: ưu tiên nhất, điểm 8: ưu tiên nhất) 3.2 QUY TRÌNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU Sau hồn tất việc thu thập liệu, tiến hành xem xét lại phiếu khảo sát nhằm loại phiếu không đạt Kế đó, tiến hành mã hố, nhập liệu làm liệu phần mềm SPSS Sau tiến hành phân tích liệu qua bước sau: - Bƣớc 1: Thống kê mô tả đặc điểm học sinh định chọn trường đại học - Bƣớc 2: Phân tích kết hợp (Conjoint Analysis) lựa chọn trường đại học với tiêu chí nhằm đánh giá yếu tố quan trọng việc chọn trường học sinh yếu tố quan trọng tâm trí học sinh chọn trường 14 TÓM TẮT CHƢƠNG Trong chương này, tác giả đưa phương pháp nghiên cứu định tính định lượng Phương pháp định tính thực việc thảo luận nhóm gồm 20 em học sinh học lớp 12, tỷ lệ (nam/nữ) Nội dung thảo luận yếu tố lựa chọn trường đại học học sinh, kết thảo luận dùng để điều chỉnh cho nghiên cứu định lượng Phương pháp nghiên cứu định lượng với kích cỡ mẫu lần 30 đáp viên nhằm xác định tiêu chí lựa chọn cụ thể cho trường đại học gồm: danh tiếng trường đại học (2 tiêu chí), hội việc làm (2 tiêu chí), chi phí học tập (tiêu chí), khả trúng tuyển (tiêu chí), truyền thông tiếp thị tư vấn tuyển sinh (tiêu chí) khảo sát lần với kích cỡ 205 đáp viên nhằm thoả mãn nhu cầu phân tích kết hợp, đối tượng khảo sát học sinh lớp 12 THPT chuẩn bị dự thi tốt nghiệp THPT QG xét tuyển đại học năm học 2017 – 2018 Ngồi ra, đặc điểm mẫu nghiên cứu lại sử dụng nhằm hỗ trợ cho việc thống kê mơ tả thuộc tính liên quan đến đối tượng khảo sát đưa phương pháp phân tích liệu nhằm tìm kết nghiên cứu CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA MẪU NGHIÊN CỨU Mẫu khảo sát thực 15 trường THPT công lập (theo bảng 3.2) với cỡ mẫu n=205 Các phiếu thu thập đảm bảo 100% hợp lệ sử dụng đầy đủ phân tích liệu 4.1.1 Phân bố mẫu theo giới tính Trong số 205 mẫu khảo sát hợp lệ, 100% học sinh THPT công lập bao gồm 95 nam (46.3%) 110 nữ (53.7%) Theo đó, với mẫu 15 khảo sát cho thấy tỷ lệ học sinh nam nữ chệnh lệch không đáng kể (bảng 4.2 biểu đồ 4.1) 4.1.2 Phân bố mẫu theo dự tính sau tốt nghiệp Xét dự định sau tốt nghiệp THPT có 119 em xét tuyển ĐH, CĐ (58%), học nghề TCCN có 24 em (11.7%), thi lại khơng đậu có 21 em (10.2%), du học có 34 em (16.6%) dự định khác có em (3.4%) Với mẫu khảo sát cho thấy dự định sau tốt nghiệp THPT em học sinh lớp 12 TP.Đà Nẵng chủ yếu xét tuyển vào trường ĐH, CĐ 4.1.3 Phân bố mẫu theo mức độ chắn chọn trƣờng đại học thời gian tìm hiểu trƣờng Về thời gian học sinh bắt đầu tìm hiểu trường đại học xét tuyển lớp 10 36 em chiếm tỷ lệ 17.6%, 58 em tìm hiểu trường đại học lớp 11 chiếm tỷ lệ 28.3%, 50 em tìm hiểu trường đại học học kỳ I lớp 12 chiếm tỷ lệ 24.4%, 45 em tìm hiểu trường đại học học kỳ II lớp 12 chiếm tỷ lệ 22.0%, 16 em khơng nhớ thời gian tìm hiểu trường vào thời gian khác chiếm tỷ lệ 7.8% (bảng 3.5 biểu đồ 3.3) Về mức độ chắn chọn trường đăng ký xét tuyển, cụ thể 24 học sinh (11.7%) chắn, 65 học sinh (31.7%) chắn chọn trường, 58 học sinh (28,.3%) phân vân, 38 học sinh (18.5%) khơng chắn việc chọn trường 20 học sinh (9.8%) không chắn việc chọn trường dự thi (có thể có dự định khác du học chọn học trường TCCN…) (bảng 3.5) 4.1.4 Phân bố mẫu theo ngành/nghề chọn học sinh Xét mặt ngành/ nghề chọn xét tuyển đại học học sinh, khảo sát cho thấy xu hướng đa số học sinh chọn khối ngành kinh tế (33.2%), khối ngành lại Khoa học tự nhiên (18.5%), Kỹ thuật (14.1%), Sư phạm (11.2%), Sức khoẻ (8.8%), Xã 16 hội nhân văn (8.3%) khối ngành khác 5.9% Tương ứng với ngành nghề chọn trường đào tạo thuộc khối kinh tế chọn nhiều trường đào tạo ngành nghề khác 4.2 PHÂN TÍCH KẾT HỢP 4.2.1 Kiểm định giả thiết lựa chọn trƣờng đại học Ta có mơ hình ước lượng trình bày sau: U= bo+ b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5+ b6x6 + b7x7 + b8x8 + b9x9 + b10x10 Kết xử lý trình bày bảng 4.5 Bảng 4.5 Kết phân tích kết hợp Yếu tố Mức độ Danh tiếng Trung bình -0.152 Nổi tiếng -0.304 Hệ số lợi ích (ij) Cơ hội việc Trung bình 0.125 làm 0.250 Cao Chi phí học Trung bình tập Khả Cao Thấp trúng tuyển Cao 1.374 0.648 1.297 0.773 tư vấn -0.773 (Constant) trọng yếu tố 14.302 13.039 25.539 2.747 Truyền thơng Ít Nhiều Mức độ quan 21.131 25.990 1.193 Từ kết phân tích trên, tác giả kết luận số vấn đề sau:  Kiểm định giả thiết lựa chọn trƣờng đại học - Ta thấy hệ số lợi ích yếu tố danh tiếng trường đại học mức độ trung bình tiếng khác (-0.152-(-0.304)) #0), từ kết luận danh tiếng trường đại học yếu tố mà học sinh dựa 17 vào chọn trường đại học Vì ta chấp nhận giả thiết H1: học sinh lớp 12 TP Đà Nẵng lựa chọn trường đại học dựa vào danh tiếng trường đại học - Hệ số lợi ích yếu tố hội việc làm tương lai mức độ trung bình cao khác (0.250-0.125 #0), với kết thấy hội việc làm tương lai yếu tố mà học sinh quan tâm chọn trường, từ ta chấp nhận giả thiết H2: học sinh lớp 12 TP Đà Nẵng lựa chọn trường đại học dựa vào hội việc làm tương lai trường đại học - Hệ số lợi ích yếu tố chi phí học tập mức độ trung bình cao khác (2.747-1.374 #0), từ kết luận chi phí học tập yếu tố mà học sinh quan tâm chọn trường đại học Vì ta chấp nhận giả thiết H3: học sinh lớp 12 TP Đà Nẵng lựa chọn trường đại học dựa vào chi phí học tập trường - Với hệ số lợi ích yếu tố khả trúng tuyển vào trường đại học mức độ thấp cao khác (1.297-0.648 #0), điều cho thấy khả trúng tuyển yếu tố mà học sinh quan tâm chọn trường, ta chấp nhận giả thiết H4: học sinh lớp 12 TP Đà Nẵng lựa chọn trường đại học dựa vào khả trúng tuyển cá nhân vào trường đại học - Hệ số lợi ích yếu tố truyền thơng tư vấn mức độ trung bình cao khác (0.773- (-0.773) #0), từ cho kết việc truyền thông tư vấn yếu tố cần thiết định chọn trường học sinh, ta chấp nhận giả thiết H5: học sinh lớp 12 TP Đà Nẵng lựa chọn trường đại học dựa vào truyền thông tư vấn trường đại học  Mức độ tác động yếu tố đến định chọn trƣờng học sinh - Hệ số lợi ích yếu tố danh tiếng trường đại học theo mức độ trung bình (-0.152) tiếng (-0.304) cho biết danh tiếng trường 18 đại học tiếng học sinh có xu hướng lựa chọn trường thấp, hay trường có danh tiếng trung bình việc lựa chọn trường học sinh có xu hướng tương tự - Hệ số lợi ích yếu tố hội việc làm theo mức độ trung bình (0.125) cao (0.250) cho biết hội việc làm trường đại học cao xu hướng lựa chọn trường cao, kết hoàn toàn với lập luận ban đầu nghiên cứu có trước, điều có nghĩa học sinh mong muốn lựa chọn trường đại học có hội việc làm tốt tương lai, trường đại học truyền thông thể tốt điều gia tăng hội đăng ký dự tuyển thí sinh - Hệ số lợi ích yếu tố chi phí học tập theo mức độ trung bình (1.374) cao (2.747) cho biết trường đại học có chi phí học tập cao học sinh có xu hướng lựa chọn trường cao trường có mức học phí trung bình xu hướng lựa chọn trường tỷ lệ thuận theo hệ số lợi ích, điều trái ngược với nhận định ban đầu tác giả, nghiên cứu có trước kết luận chi phí học tập phù hợp học sinh lựa chọn trường nhiều - Hệ số lợi ích yếu tố khả trúng tuyển theo mức độ thấp (0.68) cao (1.297) cho biết trường đại học có khả trúng tuyển cao học sinh có xu hướng lựa chọn trường đại học đó, khả trúng tuyển mức độ trung bình, học sinh lựa chọn trường đại học mức độ tác động - Hệ số lợi ích yếu tố truyền thơng tư vấn theo mức độ (0.773) nhiều (-0.773) cho biết trường đại học có yếu tố truyền thơng tư vấn nhiều học sinh có xu hướng lựa chọn trường ngược lại trường đại học có truyền thơng tư vấn học sinh lại có xu hướng lựa chọn trường đại học nhiều Kết phân tích trái ngược với lý luận ban đầu tác giả, điều giải thích mẫu nghiên cứu bạn học sinh trường THPT 19 cơng lập, bạn có đầy đủ thông tin để nhận diện thông tin truyền thơng đúng, tốt, q trình định chọn trường học sinh không dựa nhiều vào yếu tố truyền thông tư vấn để định 4.2.2 Kiểm định mức độ quan trọng yếu tố lựa chọn trƣờng đại học Theo kết phân tích kết hợp, hệ số quan trọng mức độ có giá trị cao chứng tỏ học sinh quan tâm nhiều đến yếu tố Như vậy, theo bảng 4.5 yếu tố truyền thông tư vấn yếu tố quan trọng định lựa chọn trường đại học học sinh, sau đến chi phí học tập, khả trúng tuyển, danh tiếng trường đại học hội việc làm Ngoài ra, mức độ yếu tố, hệ số lợi ích mức độ cao học sinh quan tâm thích nhiều Từ đó, dựa bảng 4.5 nhận định rằng, học sinh quan tâm mong muốn lựa chọn trường đại học có danh tiếng trung bình, hội việc làm cao, chi phí học tập cao, khả trúng tuyển cao truyền thơng tư vấn Tổng mức độ quan trọng yếu tố: I = {Max ((ij) - Min ((ij)}= I danh tiếng + I hội việc làm + I chi phí học tập + I khả trúng tuyển + I truyền thông tư vấn = [-0.152 – (-0.304)] + [0.250 - 0.125] + [2.747 – 1.374] + [1.297 – 0.648] + [0.773-(-0.773)] = 0.152 + 0.125 + 1.373 + 0.649+1.546 = 3.845 Với mức độ quan trọng yếu tố danh tiếng trường đại học 14.302 Điều có nghĩa, thay đổi yếu tố danh tiếng trường đại học tác động đến 14.302% hội học sinh lựa chọn trường đại học Mức độ quan trọng yếu tố hội việc làm 13.039 Điều giải thích, thay đổi yếu tố hội việc làm trường đại học 20 ảnh hưởng đến 13.039% định lựa chọn trường đại học học sinh Mức độ quan trọng yếu tố chi phí học tập 25.539 Kết cho thấy thay đổi yếu tố chi phí học tập trường đại học tác động đến 25.539% định chọn trường học sinh Mức độ quan trọng yếu tố khả trúng tuyển 21.131 Kết giải thích thay đổi yếu tố khả trúng tuyển vào trường đại học ảnh hưởng đến 21.131% định lựa chọn trường đại học học sinh Mức độ quan trọng yếu tố truyền thông tư vấn 25.990% Điều có nghĩa, thay đổi yếu tố truyền thông tư vấn trường đại học ảnh hưởng đến 25.990% định chọn trường thí sinh 4.2.3 Đánh giá độ tin cậy hiệu phân tích Theo số liệu thống kê Pearson’s R Kendall’s tau cho thấy có tương quan điểm quan sát ước tính tổng thể lựa chọn r=0.828 Sig = 0.006 0,05 kiểm định Levene cho thấy phương sai nhóm giới tính đồng nhất, giá trị thống kê t tham chiếu theo dòng Equal variances assumed Vì p=0.000
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố chọn trường đại học của học sinh lớp 12 tại thành phố Đà Nẵng, Nghiên cứu các yếu tố chọn trường đại học của học sinh lớp 12 tại thành phố Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay