Atlas kỹ thuật điện tử phổ thông

25 13 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:21

Ngày nay khoa học công nghệ phát triển rất nhanh, xu hướng các gia đình, cơ quan, … sử dụng thiết bị điện tử rất nhiều, đặc biệt là các thiết bị điện tử thông minh. Để học sinh hiểu, tiếp cận và sử dụng các thiết bị thông minh một cách khoa học và đảm bảo an toàn thì học sinh cần có những kiến thức cơ bản vễ kỹ thuật điện tử (Công nghệ).Trong khi đó môn Công nghệ ở trường phổ thông rất quan trọng như: Giúp học sinh hiểu biết về nhiều lĩnh vực như: vẽ kỹ thuật, gia công cơ khí, kỹ thuật điện tử, … Giúp cho học sinh tìm hiểu về lĩnh vực ngành, nghề mà các em quan tâm Giúp cho học sinh có được kiến thức cơ bản để sử dụng thiết bị điện tử. ATLAT KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PHỔ THÔNG -TRƯỜNG THPT LÊ XOAY LỜI GIỚI THIỆU Atlat kỹ thuật điện tử phổ thơng tài liệu tham khảo hữu ích giáo viên giảng dạy môn Công nghệ phổ thông học sinh phổ thông Cùng với Sách giáo khoa, Atlat kỹ thuật điện tử phổ thông nguồn cung cấp kiến thức, thông tin hệ thống kiến thức kỹ thuật điện tử giúp giáo viên đổi phương pháp dạy học, hỗ trợ học sinh tự học tự nghiên cứu Atlat kỹ thuật điện tử phổ thông đời nhằm cung cấp liệu bản, hữu ích thiết thực phục vụ giảng dạy học tập đạt hiệu cao Atlat kỹ thuật điện tử hệ thống hồn chỉnh hình ảnh, thơng tin có liên quan đến việc dạy học kỹ thuật điện tử Sách xếp theo thứ tự từ linh kiện điện tử đến linh kiện điện tử tích cực Hi vọng sách giúp ích cho thầy giáo bạn học sinh q trình tiếp cận môn Công nghệ - phần Kỹ thuật điện, Cuốn Atlat kỹ thuật điện tử phổ thông chưa thật hồn thiện Rất mong nhận ý kiến đóng góp để atlat kỹ thuật điện tử phổ thơng ngày góp phần nâng cao chất lượng dạy học Công nghệ nhà trường phổ thông Các tác giả ATLAT KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PHỔ THÔNG -TRƯỜNG THPT LÊ XOAY MỤC LỤC Lời nói đầu……………………………………………………………………………………………… …Trang hiệu chung ……………………………………………… ………………… …………………………Trang Linh kiện điện trở ………………………………………………………………… ………………………Trang Kí hiệu điện trở …………………………………………….……………………………………… ……Trang Cách đọc trị số điện trở dựa vào vạch màu - loại ………………………………………………… .…Trang Cách đọc trị số điện trở dựa vào vạch màu - loại 2…………….…………………………………… .…Trang Cách đọc trị số điện trở dựa vào vạch màu - loại ………………………………… .…………………Trang Cách đọc trị số điện trở dựa vào vạch màu – loại ………………………………………………… …Trang Điện trở loại thông số……………………………………………………………… …… .…Trang 10 Tụ điện… ………………………………… …………………………………………………… …Trang 11 Một số hình ảnh tụ điện……………………….……………………………………………………… Trang 12 Cuộn cảm ………………………………………………………………………… …… .…Trang 13 Điốt Trang 14 Cấu tạo - Kí hiệu điốt quang Trang 15 Hình ảnh Điốt quang Trang 16 Trazito Trang 17 Cấu tạo kí hiệu Trazito Trang 18 Một số loại Trazito Trang 19 Điac –Triac –Tiristor Trang 20 Một số loại Điac- Triac- Tiristor Trang 21 IC (Vi mạch điện tử) Trang 22 Mạch đóng mở thiết bị gia đình Remote Tivi Trang 24 Mạch điều khiển tín hiệu đèn giao thơng Trang 25 ATLAT KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PHỔ THÔNG -TRƯỜNG THPT LÊ XOAY HIỆU CHUNG R Điện trở Hz Tần số Vr Chiết áp L Cuộn cảm Tr Triac Đ Điốt C Tụ điện Đi Điac P Công suất V Vôn  Cực dương F Fara mV mili Vôn  Cực âm U Điện áp A Ampe T Tranzito H Henry mA mili Ampe Ti Tirixto  Ôm IC Vi mạch ATLAT KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PHỔ THÔNG -TRƯỜNG THPT LÊ XOAY LINH KIỆN ĐIỆN TRỞ ATLAT KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PHỔ THÔNG -TRƯỜNG THPT LÊ XOAY HIỆU ĐIỆN TRỞ ATLAT KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PHỔ THÔNG -TRƯỜNG THPT LÊ XOAY CÁCH ĐỌC TRỊ SỐ ĐIỆN TRỞ DỰA VÀO VẠCH MÀU – LOẠI ATLAT KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PHỔ THÔNG -TRƯỜNG THPT LÊ XOAY CÁCH ĐỌC TRỊ SỐ ĐIỆN TRỞ DỰA VÀO VẠCH MÀU – LOẠI ATLAT KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PHỔ THÔNG -TRƯỜNG THPT LÊ XOAY CÁCH ĐỌC TRỊ SỐ ĐIỆN TRỞ DỰA VÀO VẠCH MÀU – LOẠI ATLAT KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PHỔ THÔNG -TRƯỜNG THPT LÊ XOAY CÁCH ĐỌC TRỊ SỐ ĐIỆN TRỞ DỰA VÀO VẠCH MÀU – LOẠI ATLAT KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PHỔ THÔNG -TRƯỜNG THPT LÊ XOAY ĐIỆN TRỞ VÀ CÁC LOẠI THƠNG SỐ -Các loại Vạch màu có thân điện trở -Vạch màu sai số có điện trở - Mu sc ca in tr Một số loại điện trở than Sai số Số mũ Vạch màu Hình 1.1 Các vạch màu điện trở Vạch màu Một số loại điện trở kim loại Điện trở công suất 10 ATLAT KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PHỔ THÔNG -TRƯỜNG THPT LÊ XOAY TỤ ĐIỆN 11 ATLAT KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PHỔ THƠNG -TRƯỜNG THPT LÊ XOAY MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ TỤ ĐIỆN Tô mica Tô gèm Tô polystyrene Mét số loại tụ polyester Tụ polyester bọc kim Tụ điện phân cực Nhôm Tụ điện phân cực Tan tan Tụ xoay 12 ATLAT KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PHỔ THÔNG -TRƯỜNG THPT LÊ XOAY CUỘN CẢM 13 ATLAT KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PHỔ THÔNG -TRƯỜNG THPT LÊ XOAY ĐIỐT – HIỆU VÀ HÌNH ẢNH MỘT SỐ LOẠI ĐIỐT 14 ATLAT KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PHỔ THÔNG -TRƯỜNG THPT LÊ XOAY CẤU TẠO – HIỆU ĐIỐT QUANG (LED QUANG) HÌNH ẢNH VỀ ĐIỐT QUANG VÀ CẤU TẠO CỦA ĐIỐT QUANG 15 ATLAT KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PHỔ THÔNG -TRƯỜNG THPT LÊ XOAY HÌNH ẢNH VỀ ĐIỐT QUANG VÀ CẤU TẠO CỦA ĐIỐT QUANG 16 ATLAT KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PHỔ THÔNG -TRƯỜNG THPT LÊ XOAY TRAZITO 17 ATLAT KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PHỔ THÔNG -TRƯỜNG THPT LÊ XOAY CẤU TẠO VÀ HIỆU TRANZITO 18 ATLAT KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PHỔ THÔNG -TRƯỜNG THPT LÊ XOAY MỘT SỐ LOẠI TRANZITO 19 ATLAT KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PHỔ THÔNG -TRƯỜNG THPT LÊ XOAY ĐIAC – TRIAC – TIRISTOR 20 ATLAT KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PHỔ THÔNG -TRƯỜNG THPT LÊ XOAY MỘT SỐ LOẠI ĐIAC – TRIAC – TIRISTOR 21 ATLAT KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PHỔ THÔNG -TRƯỜNG THPT LÊ XOAY IC (VI MẠCH ĐIỆN TỬ) MỘT SỐ LOẠI IC ỔN ÁP Ghi chú: - Out: điện áp đầu - IN : Điện áp đầu vào - Gnd: chân nối đất (nối cực âm nguồn chiều) 22 ATLAT KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PHỔ THÔNG -TRƯỜNG THPT LÊ XOAY IC Ổn áp +5V IC Ổn áp +15V IC Ổn áp -5V 23 ATLAT KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PHỔ THÔNG -TRƯỜNG THPT LÊ XOAY 24 ATLAT KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PHỔ THÔNG -TRƯỜNG THPT LÊ XOAY MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU ĐÈN GIAO THƠNG 25 ... 1.1 Các vạch màu điện trở Vạch màu Một số loại điện trở kim loại Điện trë c«ng suÊt 10 ATLAT KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PHỔ THÔNG -TRƯỜNG THPT LÊ XOAY TỤ ĐIỆN 11 ATLAT KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PHỔ THÔNG -TRƯỜNG THPT... ATLAT KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PHỔ THƠNG -TRƯỜNG THPT LÊ XOAY HÌNH ẢNH VỀ ĐIỐT QUANG VÀ CẤU TẠO CỦA ĐIỐT QUANG 16 ATLAT KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PHỔ THÔNG -TRƯỜNG THPT LÊ XOAY TRAZITO 17 ATLAT KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PHỔ... HIỆU ĐIỆN TRỞ ATLAT KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PHỔ THÔNG -TRƯỜNG THPT LÊ XOAY CÁCH ĐỌC TRỊ SỐ ĐIỆN TRỞ DỰA VÀO VẠCH MÀU – LOẠI ATLAT KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PHỔ THÔNG -TRƯỜNG THPT LÊ XOAY CÁCH ĐỌC TRỊ SỐ ĐIỆN
- Xem thêm -

Xem thêm: Atlas kỹ thuật điện tử phổ thông, Atlas kỹ thuật điện tử phổ thông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay