Chủ đề: Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn môn ngữ văn 11

3 14 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:07

1. Kiến thức - Có những hiểu biết về phỏng vấn và trả lời phỏng vấn, một hoạt động không thể thiếu trong XH văn minh. - Nắm được một số kĩ năng PV và trả lời PV, nhất là việc đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi. 2. Kỹ năng - Rèn luyện kĩ năng hệ thống hoá kiến thức đã học. - Bước đầu nắm được cách thức phỏng vấn và trả lời phỏng vấn. 3. Tư tưởng- tình cảm - Thấy được sự cần thiết, tầm quan trọng của phỏng vấn và trả lời phỏng vấn. - Thấy được sự cần thiết phải có thái độ khiêm tốn, biết lắng nghe, chia sẻ trong giao tiếp với mọi người. 4. Giáo dục môi trường - Liên hệ tới những đề tài có liên quan đến môi trường. 5. Giáo dục kỹ năng sống - Rèn luyện kỹ năng trong giao tiếp, có tư duy sáng tạo trong việc tìm kiếm và xử lý thông tin để tạo lập được bản tin phù hợp với mục đích giao tiếp. - Kĩ năng ra quyết định và quản l‎ thời gian, đảm nhiệm trách nhiệm khi phỏng vấn và trả lời phỏng vấn. Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 60 Làm văn: PHỎNG VẤN VÀ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN A Mục tiêu học Kiến thức - Có hiểu biết vấn trả lời vấn, hoạt động thiếu XH văn minh - Nắm số kĩ PV trả lời PV, việc đặt câu hỏi trả lời câu hỏi Kỹ - Rèn luyện kĩ hệ thống hoá kiến thức học - Bước đầu nắm cách thức vấn trả lời vấn Tư tưởng- tình cảm - Thấy cần thiết, tầm quan trọng vấn trả lời vấn - Thấy cần thiết phải có thái độ khiêm tốn, biết lắng nghe, chia sẻ giao tiếp với người Giáo dục môi trường - Liên hệ tới đề tài có liên quan đến mơi trường Giáo dục kỹ sống - Rèn luyện kỹ giao tiếp, có tư sáng tạo việc tìm kiếm xử lý thơng tin để tạo lập tin phù hợp với mục đích giao tiếp - Kĩ định quản l thời gian, đảm nhiệm trách nhiệm vấn trả lời vấn B Chuẩn bị GV & HS GV: SGK, SGV, thiết kế học, tài liệu tham khảo HS: Vở ghi, SGK, tài liệu, soạn theo hệ thống câu hỏi SGK theo hướng dẫn thầy/cô C Cách thức tiến hành - Sử dụng linh hoạt nhóm phương pháp dạy học thuyết giảng, thảo luận, vấn đáp, phân tích, nêu vấn đề, D Tiến trình dạy học Ổn định lớp Kiểm tra cũ, đặt vấn đề vào HĐ1: Kiểm tra cũ a Câu hỏi - Yêu cầu HS lên bảng trình bày tin viết nhà theo yêu cầu tiết học trước b Đáp án - HS: Trình bày nội dung tin HĐ2: Đặt vấn đề vào - Cuộc sống người đại, tiến nhu cầu tăng lên nhiêu, đặc biệt nhu cầu giao tiếp Thông qua giao tiếp người thể nắm bắt tâm tư tình cảm, quan đỉêm người vấn đề xã hội có ý nghĩa định…đó ý nghĩa vấn Vậy làm vấn trả lời vấn cần có thái độ nào? Để nắm điều tìm hiểu học hơm nay: Phỏng vấn trả lời vấn Dạy nội dung HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC  Hoạt động 1: Mục đích, tầm quan trọng hoạt động vấn trả lời vấn - Thao tác 1: GV yêu cầu HS đọc, tìm hiểu mục I SGK, trang trả lời + GV: Kể tên số hoạt động PV trả lời PV biết? Cho biết mục đích PV trả lời PV biết? PV trả lời PV có vai trò XH? + HS: Đọc trả lời, + GV: Nhận xét chốt lại kiến thức * Giáo dục môi trường Liên hệ tới đề tài có liên quan đến mơi trường Em có suy nghĩ trước tình trạng chặt phá rừng địa bàn xã Tân Lang  Hoạt động 2: Những yêu cầu hoạt động PV - Thao tác 1: GV yêu cầu HS đọc, tìm hiểu mục II SGK, trang trả lời + GV: Những yêu cầu người PV? yếu tố thiếu hoạt động vấn là: - Người PV - Người trả lời PV - Mục đích PV - Nội dung PV - Phương tiện vấn  Hoạt động 3: Yêu cầu người trả lời PV - Thao tác 1: GV yêu cầu HS đọc, tìm hiểu mục III SGK, trang trả lời + GV: Người trả lời PV cần có phẩm chất nào? I Mục đích, tầm quan trọng hoạt động vấn trả lời vấn Các hoạt động PV trả lời PV thường gặp: - Một khách, quan chức, doanh nhân trả lời báo chí - Một PV đăng báo - Khi người ta tìm việc làm Mục đích - Để biết quan điểm người - Để thấy tầm quan trọng, ý nghĩa XH vấn đề PV - Để tạo lập quan hệ XH - Để chọn người phù hợp với cơng việc Vai trò - Biểu XH văn minh, dân chủ, tôn trọng ý kiến khác môt vấn đề II Những yêu cầu hoạt động PV Công việc chuẩn bị a Xác định: chủ đề, mục đích, đối tượng, phương tiện pv b Hệ thống câu hỏi PV phải: ngắn gọn, rõ ràng, phù hợp với mục đích đối tượng PV; làm rõ chủ đề, xếp, liên kết hợp lí Thực PV a Ngồi hệ thống câu hỏi chuẩn bị, cần có câu hỏi đưa đẩy, điều chỉnh để PV khơng bị máy móc, hết nhanh vừa khơng lan man b Người PV phải có thái độ thân tình, đồng cảm, lắng nghe chia sẻ thông tin với người trả lời Biên tập sau PV a Người PV không tự ý thay đổi nội dung câu trả lời Phải cảm ơn người trả lời b Có thể ghi lại số cử chỉ, điệu người trả lời để người đọc hiểu rõ tình câu nói III Yêu cầu người trả lời PV Người trả lời PV cần có phẩm chất: - Thẳng thắn, trung thực; dám chịu trách nhiệm lời nói - Trả lời trúng chủ đề, ngắn gọn, sâu sắc, hấp dẫn Người trả lời PV dùng ví + HS: Theo dõi, suy nghĩ trả lời + GV: Chốt lại von, so sánh lạ cách đặt câu hỏi ngược lại gây ấn tượng, bất ngờ * Ghi nhớ (SGK) Củng cố, luyện tập a Củng cố - Nắm mục đích, vai trò hoạt động Phỏng vấn - Những yêu cầu người Phỏng vấn trả lởi Phỏng vấn - Phỏng vấn trả lời vấn hỏi-đáp có mục đích, nhằm thu thập cung cấp thông tin chủ đề quan tâm - Người vấn cần chuẩn bị kĩ trước vấn, cần lựa chọn cách thức có hiệu để khai thác phản ánh thông tin tiến hành trình bày vấn - Người vấn cần cung cấp thông tin cách trung thực b Luyện tập Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi SGK - Tổ chức vấn HS với chủ đề cho chủ đề khác mà em hứng thú: trang phục tuổi học đường; tình bạn, tình yêu tuổi học đường; lựa chọn nghề nghiệp tương lai Hướng dẫn học chuẩn bị Bài cũ: - Mục đích, tầm quan trọng vấn - Những yêu cầu người vấn - Những yêu cầu người trả lời vấn Bài mới: - Chuẩn bị bài: Vĩnh biệt Cửu trùng đài - Nguyễn Huy Tưởng + Tìm hiểu Nguyễn Huy Tưởng + Vở kịch “Vũ Như Tô” đoạn trích Vĩnh Biệt Cửu Trùng Đài E Rút kinh nghiệm sau tiết dạy ... đọc, tìm hiểu mục I SGK, trang trả lời + GV: Kể tên số hoạt động PV trả lời PV biết? Cho biết mục đích PV trả lời PV biết? PV trả lời PV có vai trò XH? + HS: Đọc trả lời, + GV: Nhận xét chốt lại... động PV - Thao tác 1: GV yêu cầu HS đọc, tìm hiểu mục II SGK, trang trả lời + GV: Những yêu cầu người PV? yếu tố thiếu hoạt động vấn là: - Người PV - Người trả lời PV - Mục đích PV - Nội dung PV. .. mục đích, đối tượng, phương tiện pv b Hệ thống câu hỏi PV phải: ngắn gọn, rõ ràng, phù hợp với mục đích đối tượng PV; làm rõ chủ đề, xếp, liên kết hợp lí Thực PV a Ngồi hệ thống câu hỏi chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: Chủ đề: Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn môn ngữ văn 11, Chủ đề: Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn môn ngữ văn 11

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay