Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk

24 16 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:04

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN VŨ SƠN XÂY DỰNG VĂN HĨA DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Đà Nẵng - Năm 2018 Công trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: GS TS Nguyễn Trường Sơn Phản biện 1: PGS TS Nguyễn Phúc Nguyên Phản biện 2: TS Ngô Quang Huân Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, với xu cổ phần hóa phát triển kinh tế tư nhân nước ta, môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày khốc liệt trước đối thủ nước, bối cảnh Việt Nam thực công mở cửa, đổi mới, tham gia tích cực hội nhập sâu rộng vào tổ chức kinh tế - thương mại khu vực, giới vai trò văn hóa doanh nghiệp ngày xem trọng đánh giá cao nhằm xây dựng văn hóa doanh nghiệp có sắc riêng phù hợp với thông lệ quốc tế, truyền thống dân tộc tuân thủ pháp luật, nhà quản lý ngày nhận thức tầm quan trọng văn hóa doanh nghiệp, yếu tố quan trọng giúp người lao động, khách hàng, đối tác trung thành với doanh nghiệp, tạo nên diện mạo, hình ảnh tốt đẹp doanh nghiệp công chúng, tảng cho phát triển có tính bền vững Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện giá trị văn hóa doanh nghiệp có, xây dựng số giá trị văn hóa Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk mang sắc riêng để góp phần vào phát triển tích cực bền vững Công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu, đánh giá thực trạng văn hóa doanh nghiệp Cơng ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk Nghiên cứu đề xuất giải pháp lộ trình để hồn thiện giá trị văn hóa doanh nghiệp có, xây dựng giá trị văn hóa Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk 2 3.2 Phạm vi nghiên cứu Mọi biểu văn hóa doanh nghiệp Cơng ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp quan sát, khảo sát, điều tra, vấn - Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn gồm có chương: Chương 1- Cơ sở lý luận văn hóa doanh nghiệp Chương - Thực trạng văn hóa doanh nghiệp Cơng ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk Chương – Đề xuất số giải pháp hoàn thiện giá trị văn hóa doanh nghiệp có, xây dựng số giá trị văn hóa Cơng ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk 3 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 1.1 VĂN HĨA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm văn hóa doanh nghiệp Trong phạm vi mục đích nghiên cứu đề tài này, theo tác giả khái niệm văn hóa doanh nghiệp phù hợp nhất: “Văn hóa doanh nghiệp hệ thống giá trị bao gồm: truyền thống, tập quán, lối ứng xử, nghi lễ, biểu tượng chuẩn mực hình thành trình xây dựng phát triển doanh nghiệp, tạo nên sắc riêng có tác động sâu sắc đến tâm lý, tư tưởng, niềm tin hành vi tất thành viên doanh nghiệp” 1.1.2 Các cấp độ thể văn hóa doanh nghiệp a Lớp thứ - giá trị thực thể hữu hình Đi từ vào, yếu tố đập vào mắt cấu trúc, giá trị hữu hình doanh nghiệp gồm: Kiến trúc; Hệ thống định dạng thương hiệu; Sự kiện (events); Truyền thông, thông tin liên lạc; Intranets (Mạng nội bộ, Bảng tin, Báo chí nội bộ); Khen thưởng; Ấn phẩm; Những nghi thức, nghi lễ, phong tục tập quán doanh nghiệp; Các truyền thống giai thoại doanh nghiệp Điểm quan trọng lớp văn hoá dễ dàng nhận thấy lại khó giải mã giá trị đích thực b Lớp thứ hai - giá trị chuẩn mực Hệ thống chuẩn mực: Bao gồm hệ thống quy tắc, tiêu chuẩn, quy định thể văn hay ngầm hiểu cá nhân, quy định doanh nghiệp thể cụ thể nội quy, quy định số nguyên tắc cụ thể mà thành viên tổ chức phải tuân thủ 4 Chuẩn mực thể giao tiếp hay cụ thể mối quan hệ: quan hệ lãnh đạo với nhân viên, quan hệ nhân viên với khách hàng, quan hệ nhân viên doanh nghiệp c Lớp thứ ba - giá trị tảng Là lớp sâu văn hoá doanh nghiệp giá trị tảng Khi giá trị thừa nhận phổ biến đến mức gần khơng có thay đổi, chúng trở thành giá trị tảng Hệ thống giá trị cốt lõi tổ chức: Hệ thống giá trị riêng biệt doanh nghiệp bao gồm giá trị riêng biệt mà doanh nghiệp có, yếu tố tổ chức việc tạo dựng niềm tin Mục tiêu phấn đấu doanh nghiệp: Mục tiêu doanh nghiệp thời gian định, theo mục tiêu chung mà doanh nghiệp hướng đến từ đầu Chiến lược dài hạn doanh nghiệp: Chiến lược lâu dài mà doanh nghiệp hướng đến nhằm đạt mục tiêu mà doanh nghiệp đề Giữa lớp văn hoá có mối quan hệ tương tác chặt chẽ với Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp muốn xác lập giá trị văn hoá tảng cho doanh nghiệp trước hết phải làm cho thành viên chấp nhận phổ biến Đến lượt giá trị tảng định việc lựa chọn giá trị văn hố lớp bên ngồi giá trị phù hợp với giá trị văn hố tảng lựa chọn phổ biến 1.1.3 Mơ hình tảng băng văn hóa doanh nghiệp - Phần tảng băng – Phần hữu hình: giá trị văn hóa nhìn thấy bề mặt, bao gồm trình cấu trúc hữu cách trí, biểu tượng, hiệu, lễ hội v.v 5 - Phần chìm tảng băng – Phần vơ hình: giá trị khó nhận biết, cảm nhận mắt thường mà đòi hỏi phải có q trình tìm hiểu, nghiên cứu chúng thể thơng qua dấu hiệu, biểu Là giá trị sâu nhận thức hình thành thành viên tổ chức, gồm: giá trị chấp nhận, chia sẻ, tuyên bố (các chiến lược, mục tiêu, triết lý doanh nghiệp, quan niệm chung (niềm tin, nhận thức, suy nghĩ tình cảm) 1.1.4 Mơ hình văn hóa doanh nghiệp Trong khn khổ mục tiêu nghiên cứu đề tài, tác giả nhận thấy số mơ hình văn hóa doanh nghiệp có tính thực tế thích hợp để Cơng ty áp dụng mơ hình nghiên cứu Cameron Quinn Khơng có việc đánh giá văn hóa doanh nghiệp tốt hay cao hơn, thấp văn hóa doanh nghiệp khác nhiên có kiểu văn hóa doanh nghiệp phù hợp với tình hình ngữ cảnh cụ thể kiểu doanh văn hóa doanh nghiệp khác: Văn hóa hợp tác Văn hóa sáng tạo Văn hóa kiểm sốt Văn hóa cạnh tranh 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp - Người đứng đầu/chủ doanh nghiệp: Là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp Người đứng đầu doanh nghiệp không người định cấu tổ chức công nghệ áp dụng doanh nghiệp mà người sáng tạo biểu tượng, ý thức hệ, hệ thống giá trị áp dụng doanh nghiệp, sáng tạo niềm tin, giai thoại, nghi lễ, nguyên tắc, mục tiêu, chiến lược… doanh nghiệp 6 Ngoài nhân tố người đầu/ chủ doanh nghiệp nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp, có nhân tố ảnh hưởng sau: - Lịch sử, truyền thống doanh nghiệp - Ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp - Hình thức sở hữu doanh nghiệp - Mối quan hệ thành viên doanh nghiệp - Văn hóa vùng miền - Những giá trị văn hóa học hỏi 1.1.6 Cơ sở xây dựng văn hoá doanh nghiệp - Văn hố doanh nghiệp trước hết phải lợi ích đối tượng liên quan - Khi xây dựng văn hóa doanh nghiệp cần phải có biện pháp cụ thể - Văn hoá doanh nghiệp xây dựng tảng chung văn hoá dân tộc 1.1.7 Nguyên tắc xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Phải có thời gian - Lãnh đạo phải người thay đổi - Phải thống thành viên doanh nghiệp - Văn hóa doanh nghiệp phải hướng người - Văn hóa doanh nghiệp phải phù hợp với mơi trường bên lẫn bên doanh nghiệp 7 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VĂN HĨA DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK 2.1.1 Thông tin chung - Tên Cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK - Trụ sở chính: Số 9A, đường Hùng Vương, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk - Lĩnh vực hoạt động:  Sản xuất chữa bệnh cho người, sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng, thuốc có nguồn gốc từ dược liệu  Mua bán thuốc, dược phẩm, vắc xin – sinh phẩm, hóa chất loại sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng  Mua bán thiết bị quang học, thiết bị y tế, nha khoa, thiết bị bệnh viện  Dịch vụ sửa chữa, bảo hành máy móc, thiết bị y tế chuyên dụng  Trồng dược liệu, chế biến dược liệu  Xuất khẩu, nhập thuốc, dược liệu thiết bị y tế 2.1.2 Khái quát trình hình thành phát triển Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk (gọi tắt BAMEPHARM) thành lập ngày 14/04/1976 theo định số 28/QĐ-TC Ủy ban nhân dân (UBND) cách mạng tỉnh Đắk Lắk với tên gọi Công ty Dược phẩm Đắk Lắk 8 Thực chủ trương Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần, Cơng ty có tên Cơng ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk theo Quyết định số 3849/QĐUB ngày 03/12/2003 UBND tỉnh Đắk Lắk Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk Công ty cổ phần Tổng số cổ đông 308, tổng số cán công nhân viên lao động Công ty 198 người 2.1.3 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Từ ngày thành lập đến Cơng ty có bước phát triển lớn mạnh Dù với sở vật chất, tiền vốn ban đầu khiêm tốn, Công ty bước xây dựng, củng cố sở vật chất, nhà làm việc, chi nhánh, kho bãi, cửa hàng, phân xưởng sản xuất Hiện sở làm việc cửa hàng tương đối khang trang, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh đơn vị Công ty xây dựng nhà kho đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP) năm 2008 có kế hoạch lập dự án xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” (GMP) thời gian tới 2.2 THỰC TRẠNG VĂN HĨA DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK 2.2.1 Thực trạng văn hóa doanh nghiệp nhìn từ yếu tố cấu trúc hữu hình Cơng ty (lớp thứ 1) a Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk Từ năm 2016, Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk tái cấu tổ chức quản lý theo hướng gọn nhẹ, linh hoạt, cải cách thủ tục hành rườm rà gây gián đoạn hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh tiến hành tương đối thuận lợi 9 b Kiến trúc (trụ sở, văn phòng, quầy bán thuốc, trang thiết bị ) Xuất phát điểm Công ty từ chi nhánh nên sở vật chất nhiều hạn chế Mặc dầu Công ty có trụ sở chính, xây dựng hệ thống kho tiêu chuẩn GSP (Good Storage Practice) nhìn chung yếu tố kiến trúc Cơng ty nhiều bất cập, chưa đồng bộ, chưa tiêu chuẩn chi nhánh tuyến huyện c Nhận dạng thương hiệu Tên Công ty gắn với tên địa điểm hoạt động kinh doanh – tỉnh Đắk Lắk, điều chứng tỏ Công ty đại diện cho tất đơn vị hoạt động kinh doanh dược phẩm địa bàn Đắk Lắk Trước lợi lớn giúp Công ty hoạt động kinh doanh hiệu Luật Đấu thầu chưa ban hành Công ty xây dựng logo biểu trưng cho thương hiệu Tuy nhiên, logo chưa có điểm nhấn đặc biệt, hình ảnh, màu sắc logo mờ nhạt Trang phục: Hầu hết nhân viên cho đồng phục không đẹp, chất liệu chưa đảm bảo nên nhân viên thực thời gian đầu Đồng phục nhân viên chưa phát huy giá trị việc xây dựng hình ảnh Cơng ty d Nghi lễ Các kiện: Trong thời gian qua, Công ty thể rõ tri ân, tinh thần hợp tác tôn trọng khách hàng thể qua hội nghị khách hàng thường niên Nhưng hội nghị tổ chức theo khuôn khổ, thiếu sáng tạo khơng thể đổi hấp dẫn khách hàng 10 Cơng ty hạn chế việc tham gia quảng bá hình ảnh thơng qua kiện lớn tỉnh như: sức khoẻ cộng đồng, thời xã hội… e Hệ thống thơng tin Có thể nói, khả ứng dụng cơng nghệ thơng tin thành tựu khoa học Cơng ty khiên tốn Mặc dù có website Cơng ty thơng tin website nghèo nàn, chưa kịp thời cập nhật hoạt động doanh nghiệp, chưa xứng đáng công cụ quảng bá tích cực cho hình ảnh Cơng ty f Ấn phẩm, báo chí Cơng ty sử dụng ấn phẩm thiệp chúc mừng, lịch tết để gửi tặng khách hàng hiệu chưa mong đợi đối tượng tặng chủ yếu khách hàng quen thuộc, chưa có tác dụng quảng bá rộng rãi hình ảnh Cơng ty Cơng ty sử dụng tạp chí ngành dược để giới thiệu Cơng ty, nhiên với phương tiện chi phí cao đối tượng tham khảo tạp chí lại hạn chế Chính thế, Hiệu sử dụng ấn phẩm báo chí Cơng ty chưa thật phù hợp nên thiếu tính khả thi 2.2.2 Thực trạng văn hóa doanh nghiệp qua hệ thống chuẩn mực giá trị chia sẻ (lớp thứ 2) Trong suốt trình hoạt động kinh doanh Cơng ty chưa trọng đến việc xây dựng phát triển giá trị Bằng chứng cho thấy, thời gian qua tình hình thực nề nếp, tác phong giao tiếp làm việc nhân viên Công ty chưa theo khuôn khổ, nề nếp định 11 Hệ thống chuẩn mực thành văn: ban hành theo tính thời sự, hình thức, nội dung cụ thể, chưa sâu vào nội dung vấn đề cần quản lý Chuẩn mực khơng thành văn: có chuẩn mực riêng gây ảnh hưởng lớn đến quy chế Cơng ty Đó thiết lập nhóm nhân viên có quan điểm, sở thích không tuân thủ theo quy định Công ty Trong thời gian đến, Công ty cần sớm ban hành hệ thống quy chế, quy định để thiết lập lại quy chế nội Công ty 2.2.3 Đánh giá giá trị tảng ( giá trị ngầm định) - lớp Mục tiêu cốt lõi, giá trị cốt lõi, Công ty chưa xác định cụ thể, rõ ràng truyền bá rộng rãi nhân viên Chính thế, nhân viên mơ hồ việc xác định mục tiêu cá nhân, họ họ làm phải cống hiến việc Và đa số cán công nhân viên sứ mệnh Công ty cơng tác Yếu tố người: Các cấp lãnh đạo Công ty nhận định giá trị lớn Cơng ty chưa có số cụ thể nhu cầu nhân lực Công ty Cơng ty chưa có sách cụ thể đề cao vai trò người tổ chức chưa dành ưu tiên cho việc thu hút phát triển nguồn nhân lực Cơng ty chưa có kế hoạch hay tiêu đặt công tác tuyển dụng, đào tạo khai thác nguồn nhân lực chất lượng cao 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG VĂN HĨA DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK 2.3.1 Những giá trị văn hóa có, cần tiếp tục phát triển, hoàn thiện 12 a Các yếu tố cấu trúc hữu hình Cơng ty (lớp thứ 1) Cơ cấu tổ chức: Công ty tái cấu tổ chức quản lý theo hướng gọn nhẹ, linh hoạt, cải cách thủ tục hành rườm rà gây gián đoạn hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh tiến hành tương đối thuận lợi Kiến trúc ( trụ sở, văn phòng, quầy bán thuốc, trang thiết bị ): Cơng ty có trụ sở chính, xây dựng hệ thống kho tiêu chuẩn GSP (Good Storage Practice) Cơ sở vật chất hệ thống trụ sở, nhà xưởng, kho bãi, quầy thuốc … đầu tư để hình thành mạng lưới rộng khắp địa bàn tỉnh Đắk Lắk Đắk Nông tuyến tỉnh, huyện, xã Nhận dạng thương hiệu: Tên Công ty gắn với tên địa điểm hoạt động kinh doanh – tỉnh Đắk Lắk, lợi lớn, phần thể vị Công ty tiên phong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm địa bàn tỉnh, có truyển thống lâu đời Cơng ty xây dựng logo biểu trưng cho thương hiệu mình, chưa thực ấn tượng cơng chúng, khách hàng Trang phục: có quy định, thiết kế đồng phục nhân viên văn phòng, nhân viên bán hàng… tạo nét riêng cho nhân viên Công ty làm việc với đối tác, khách hàng Nghi lễ: Cơng ty có tổ chức kiện thể tri ân, tinh thần hợp tác tôn trọng khách hàng, đối tác 13 Hệ thống thơng tin: Đã có Website Cơng ty để thông tin hoạt động doanh nghiệp, triển khai mạng LAN để kết nối, chia sẻ liệu tồn Cơng ty Ấn phẩm, báo chí: Cơng ty sử dụng ấn phẩm thiệp chúc mừng, lịch tết để gửi tặng khách hàng, sử dụng tạp chí ngành dược để giới thiệu Cơng ty b Hệ thống chuẩn mực giá trị chia sẻ (lớp thứ 2) Đã ban hành “Nội quy Công ty” “Những hành vi khuyến khích khơng khuyến khích” 2.3.2 Những giá trị văn hóa cần xây dựng thời gian tới a Hệ thống chuẩn mực giá trị chia sẻ (lớp thứ 2): Chuẩn mực mối quan hệ lãnh đạo Công ty với nhân viên Công ty Công ty cần có sách rõ ràng để dung hòa quyền nghĩa vụ chức danh Công ty việc đẩy mạnh phân quyền, tăng tính chủ động cho phòng ban Cơng ty, chi nhánh tuyến huyện Chuẩn mực mối quan hệ nhân viên Công ty Mối quan hệ nhân viên Công ty chưa đánh giá cao đồn kết giải cơng việc khó khăn sống, chưa thể tinh thần hợp tác, tôn trọng, giúp đỡ lẫn thông qua lời nói, hành động cụ thể 14 Chuẩn mực mối quan hệ nhân viên với khách hàng Nhân viên thường xuyên tiếp xúc với khách hàng đa phần có trình độ cao đẳng, trung học chun nghiệp nên khả giao tiếp kỹ bán hàng nhiều hạn chế Sự nhiệt tình nhân viên khách hàng, đối tác chưa tốt b Giá trị tảng ( giá trị ngầm định) - lớp 3: Hầu hết lãnh đạo nhân viên Công ty chưa nhận thức rõ ràng, thấu đáo giá trị văn hóa lớp giá trị tảng, dừng lại cách chung chung nêu thuận lợi khó khăn Cơng ty Nhiệm vụ đặt cần phải xây dựng giá trị văn hóa để phục vụ hiệu cho hoạt động kinh doanh tảng cho phát triển bền vững Công ty: - Các giá trị cốt lõi - Tầm nhìn, sứ mệnh - Triết lý kinh doanh - Xác định tầm quan trọng yếu tố người 15 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP HIỆN CÓ, XÂY DỰNG MỘT SỐ GIÁ TRỊ VĂN HĨA MỚI TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HỒN THIỆN CÁC GIÁ TRỊ VĂN HĨA DOANH NGHIỆP HIỆN CÓ, XÂY DỰNG MỘT SỐ GIÁ TRỊ VĂN HÓA MỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK 3.1.1 Phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh doanh nghiệp thời gian tới Doanh nghiệp đặt tầm nhìn, sứ mệnh cần điều chỉnh văn hóa để thực thành cơng tầm nhìn, sứ mệnh đó? 3.1.2 Thích ứng với thay đổi mơi trường kinh doanh Doanh nghiệp buộc phải thay đổi để thích ứng với mơi trường bên ngồi: kinh tế, trị, xã hội, pháp luật, công nghệ…, cần xuất tư tưởng thể chế tiến phù hợp với yêu cầu đổi 3.1.3 Xây dựng phong cách văn hóa lấy khách hàng làm trọng tâm Doanh nghiệp cần phải biết lắng nghe hiểu nhu cầu khách hàng để từ phục vụ khách hàng tốt hơn; xây dựng phong cách văn hóa doanh nghiệp hướng đến khách hàng sở tôn trọng khách hàng, coi khách hàng bạn đồng hành trình phát triển doanh nghiệp 3.1.4 Lãnh đạo phải người tiên phong, dẫn dắt xây dựng văn hóa doanh nghiệp 16 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp khơng phát biểu hay hiệu trưng bày Công việc đặc biệt cần tới cam kết, gương mẫu đầu cấp lãnh đạo doanh nghiệp 3.2 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP HIỆN CÓ, XÂY DỰNG CÁC GIÁ TRỊ VĂN HĨA MỚI TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK 3.2.1 Cải thiện giá trị hữu hình + Kiến trúc Hồn thiện điều kiện sở vật chất Công ty số chi nhánh, quầy thuốc Công ty, tạo hệ thống chi nhánh tỉnh tuyến huyện đầy đủ phòng làm việc, kho lưu trữ thuốc quầy giao dịch với khách hàng Các phận, phòng chức cần bố trí lại, tạo thuận tiện trình tác nghiệp nhân viên, phòng ban chun mơn phòng lãnh đạo cần bố trí gần nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp xúc thường xuyên ban lãnh đạo nhân viên Cải thiện đồng kiến trúc, màu sắc, bảng hiệu cửa hàng bán lẻ: Trụ sở Công ty chi nhánh nên thống màu sơn chủ đạo chung tạo ấn tượng dễ nhận diện khách hàng + Cải thiện yếu tố biểu tượng (logo) đồng phục Tạo logo mới: phát động thực hiệu phong trào nhân viên tham gia thiết kế logo cho Công ty Logo yếu tố quan trọng tạo nên dấu ấn riêng doanh nghiệp, mẫu thiết kế logo đẹp, chuyên nghiệp, ấn tượng, dễ nhớ giúp quảng bá doanh nghiệp cách hiệu 17 Chú trọng đến đồng phục có tính đặc thù ngành, đồng phục tạo sắc thái riêng Công ty, tránh nhầm lẫn với doanh nghiệp, quan khác Thực theo quy định tiêu chuẩn ISO chất lượng, quy định đồng phục tác phong làm việc, ban hành quy định việc kiểm tra thực mặc đồng phục cách nghiêm túc, có chế tài xử phạt để tránh việc ăn mặc tùy tiện, ngẫu hứng làm việc, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Cơng ty + Kiểm sốt hệ thống thơng tin: Áp dụng phương tiện đại, ứng dụng, khai thác thành tựu khoa học công nghệ thông tin để truyền tải quản lý‎ thông tin + Nghi lễ liên kết: Tổ chức hội nghị khách hàng thực có ý nghĩa, đạt mục tiêu: bày tỏ lòng cảm ơn, tri ân đến khách hàng, đối tác; giữ chân khách hàng họ nuốn chấm dứt hợp tác kinh doanh; thu hút, thuyết phục khách hàng tiềm đến với doanh nghiệp, truyền thông, quảng bá sản phẩm, thương hiệu; Xây dựng hệ thống chuẩn mực + Hệ thống chuẩn mực thành văn: Nhấn mạnh khía cạnh “Đạo đức kinh doanh” Cơng ty cần nghiêm chỉnh chấp hành quy định bắt buộc hệ thống pháp luật Nhà nước Hoạt động kinh doanh phải nghiêm túc tuân thủ thực tốt trách nhiệm, nghĩa vụ + Hệ thống chuẩn mực khơng thành văn: Khuyến khích phát kiến, tư tưởng tích cực đồng thời loại bỏ chuẩn mực tự phát có tính tiêu cực trong: - Văn hóa ứng xử cấp với cấp 18 - Văn hóa ứng xử cấp với cấp - Văn hóa ứng xử đồng nghiệp - Văn hóa giao tiếp với khách hàng - Văn hóa giao tiếp với nhà cung cấp, đối tác - Văn hóa giao tiếp với quan quyền - Văn hóa giao tiếp với báo chí, truyền thông 3.2.3 Xây dựng giá trị tảng a Tuyên bố tầm nhìn sứ mệnh: Tầm nhìn (Vision): Để xác định tầm nhìn doanh nghiệp, người lãnh đạo doanh nghiệp cần phải trả lời câu hỏi ví năm nữa, 10 năm nữa… doanh nghiệp muốn/ dẫn dắt tổ chức tới đâu? Tới bến bờ nào? Sứ mệnh (Mission): Là lý để doanh nghiệp tồn Các doanh nghiệp thường thể sứ mệnh “tuyên bố sứ mệnh” súc tích, ngắn gọn, giải thích tổ chức tồn để làm làm để tồn b Hình dung tương lai: Mục tiêu cần có thời hạn rõ ràng (thường 10 - 30 năm sau) để đơn vị xác định họ đạt người nói chung có khuynh hướng cố gắng chạy đua đến đích c Xây dựng triết lý kinh doanh: Việc xây dựng triết lý kinh doanh Công ty vấn đề cấp bách, thể thái độ doanh nghiệp với người sở hữu, nhà quản trị, người lao động, khách hàng đối tượng khác, doanh nghiệp có nghĩa vụ thực cách triệt để triết lý kinh doanh có vai trò kim chi nam định hướng suy nghĩ, phát ngôn hành động doanh nghiệp, phận, cá nhân doanh nghiệp 19 d Phát triển yếu tố người: - Ổn định trì nguồn nhân lực có - Phát triển nguồn nhân lực - Chính sách thu hút nguồn nhân lực e Xác lập giá trị văn hóa cốt lõi Cơng ty: - Đạo đức kinh doanh - Tính chuyên nghiệp - Tính đồn kết - Lòng trung thành - Hiệu kinh doanh 3.2.4 Xác định vai trò lãnh đạo Cơng ty việc dẫn dắt thay đổi giá trị văn hóa đơn vị Thứ nhất, lãnh đạo Cơng ty cần nhận thức cần thiết phải thay đổi giá trị văn hóa Cơng ty để phù hợp với yêu cầu thay đổi môi trường Lãnh đạo Công ty cần đưa tuyên bố rõ ràng sứ mệnh, mục tiêu chiến lược, hình dung tương lai xác định, tạo ấn tượng quan điểm, giá trị mà Công ty hướng tới Thứ hai, lãnh đạo Công ty cần có cam kết, gương mẫu đầu việc thay đổi giá trị văn hóa Đi làm giờ, tác phong, đồng phục quy định, giao tiếp chuẩn mực Thứ ba, nhà lãnh đạo cần tạo chế hữu hình, mục tiêu dài hạn theo họ tất người lãnh đạo tương lai phải phụ thuộc vào Thứ 4: Lãnh đạo phải ban hành quy chế để thực giá trị văn hóa Công ty, thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực văn hóa doanh nghiệp thơng qua kiểm tra trưởng phận 20 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Ngày nay, để đánh giá doanh nghiệp, vấn đề như: tiềm lực tài chính, trình độ cơng nghệ, hệ thống thơng tin trình độ quản lý… người ta quan tâm đến giá trị cốt lõi nó, văn hóa doanh nghiệp Một doanh nghiệp xây dựng thành cơng văn hóa doanh nghiệp riêng cho tức sở hữu tài sản đặc trưng, điều làm nên khác biệt với đối thủ nhầm tạo lợi cạnh tranh giúp cho doanh nghiệp trường tồn Khi văn hóa doanh nghiệp tài sản, nguồn lực cần khả sử dụng để tạo giá trị cho doanh nghiệp, thành viên doanh nghiệp Xu hướng phát triển chung kinh tế tồn cầu tồn cầu hố cạnh tranh trở thành thách thức động lực thúc đẩy phát triển doanh nghiệp kinh tế Thực tế tạo hội tiếp cận thị trường giới rộng lớn buộc doanh nghiệp, cho dù nước phát triển hay phát triển, phải đối mặt với môi trường kinh doanh nhiều rủi ro cạnh tranh ngày gay gắt Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp muốn phát triển bền vững đòi hỏi phải xây dựng mạnh riêng cho mạnh văn hóa doanh nghiệp phù hợp, tiến Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk cá thể kinh tế Việt Nam Chính Cơng ty gặp phải hạn chế cần có giải pháp cụ thể để thay đổi Đề tài luận văn "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Cơng ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Đắk Lắk" tiến hành nghiên cứu Tác giả hy vọng, với đề tài có đóng góp tích cực việc hồn thiện 21 giá trị văn hóa doanh nghiệp có, xây dựng giá trị văn hóa Cơng ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk Căn vào vấn đề cốt lõi nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp tác giả luận văn triển khai vận dụng nghiên cứu xây dựng giải pháp cho văn hóa doanh nghiệp Cơng ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk Trong trình nghiên cứu hoàn thành đề tài, tác giả nắm bắt thơng tin thực tế xác thực Cơng ty cần có giải pháp để cải tiến thay đổi thời gian đến Song song với việc tiến hành điều tra khảo sát từ nhân viên lãnh đạo Công ty, tác giả cung cấp nhiều tư liệu có tính truyền thống Cơng ty để có nhìn xun xuốt qua thời kỳ Công ty, yếu tố quan trọng văn hóa doanh nghiệp, tác giả kết hợp với phương pháp phân tích khoa học để đánh giá văn hóa có Cơng ty đồng thời đề xuất giải pháp hồn chỉnh giá trị văn hóa doanh nghiệp có, xây dựng giá trị thời gian đến Trọng tâm đề tài xác lập tập giá trị văn hóa doanh nghiệp cốt lõi, hồn thiện giá trị văn hóa doanh nghiệp văn hóa có, xây dựng giá trị văn hóa cần có Cơng ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk Để hoàn thiện giá trị văn hóa doanh nghiệp có, xây dựng giá trị văn hóa doanh nghiệp khơng đơn nỗ lực nhà quản trị, nhà quản trị đóng vai trò quan trọng, có tính định mà đòi hỏi phải có nỗ lực tất thành viên doanh nghiệp cộng với khởi xướng, cổ vũ, động viên lãnh đạo Với cách hiểu, nhận thức đắn đầy đủ văn hóa doanh nghiệp giúp Công ty bước xây dựng thành công văn hố cho 22 Văn hóa giá trị văn hóa yếu tố tương đối mơ hồ, trừu tượng, khó xác định đánh giá Đánh giá văn hóa giác độ giá trị vấn đề tương đối khó khăn nên thiếu sót khơng thể đảm bảo tính xác hồn tồn Tuy nhiên, tính chất vấn đề nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp nên vấn đề phạm vi nghiên cứu khơng có ảnh hưởng lớn kết kinh doanh Cơng ty Từ thay đổi văn hóa doanh nghiệp sau hoàn thiện giá trị văn hố có, xây dựng giá trị văn hóa Cơng ty cổ phẩn Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk, Cơng ty tiếp tục định hình xây dựng mơ hình văn hóa doanh nghiệp Công ty phù hợp với điều kiện, hồn cảnh mình, thích ứng với mơi trường kinh doanh ... DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK 2.1.1 Thông tin chung - Tên Cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ... doanh nghiệp có, x y dựng giá trị văn hóa Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk 2 3.2 Phạm vi nghiên cứu Mọi biểu văn hóa doanh nghiệp Cơng ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk Phương pháp... TRẠNG VĂN HĨA DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK 2.2.1 Thực trạng văn hóa doanh nghiệp nhìn từ y u tố cấu trúc hữu hình Cơng ty (lớp thứ 1) a Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk, Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay