Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 môn sinh học năm 2018 có đáp án

28 19 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:59

Bộ đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 7. Bộ đề thi được chọn lọc từ các trường THCS trên cả nước, nội dung đa dạng sẽ giúp các bạn làm quen với các dạng bài tập khó, cấu trúc đề thi. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ PHẬN TRUNG HỌC SỞ CHUYÊN NGHIỆP TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM HỌC KỲ MƠN SINH HỌCĐÁP ÁN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO……… TRƯỜNG THCS ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018 Môn thi : Sinh học Lớp Thời gian làm : 45 phút A MA TRẬN Nhận biết Thông hiểu TNKQ TL TNKQ TL Lớp Nhận biết lưỡng cư hình thái lưỡng cư phù hợp với đs Số câu: Số điểm: 0,5 Lớp Đặc điểm chung sát sát Số câu: Số câu Số điểm:0,5 Số điểm 1,5 Lớp Xác định cấu tao Trình bày cấu chim chim tạo ngồi cđa lớp chim thích nghi sư bay Số câu Số số câu điểm Số điểm Lớ p Nêu đặc Thú điểm cấu tạo thỏ tiết Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao TNKQ TL TNKQ TL Số câu: Số điểm: 0,5 Số câu: Số điểm: Số câu:2 Số điểm: 3, Vai trò thú đời sống người Số câu:1 Số điểm:0,5 Sự tiến So sánh hình thức sinh hóa sản hữu tính vơ tính động vật ĐV Số câu: Số điểm: 2,5 Số câu: Số điểm: Số câu: Số điểm:0,5 Số câu: Số điểm: 0,5 Động vật đời sống người Tổng Giải thích động vật ích cho nông nghiệp Số câu: Số điểm: Số câu: Số điểm: 3,5 Số câu: Số điểm: đ B ĐỀ BÀI I/ Trắc nghiệm (3 điểm) Tổng Số câu 1= 1,5đ Số câu Số điểm 1,5 Số câu Số điểm 1,5 Số câu Số điểm 10 Hãy khoanh tròn chữ A,B,C,D Trước phương án mà em cho Câu 1: Ếch đời sống : A Hoàn toàn cạn B Hoàn toàn nước C Nửa nước nửa cạn D Sống nơi khô Câu 2: Thân thằn lằn bóng lớp da khơ vảy sừng tác dụng A Dễ bơi lội nước B Di chuyển dễ dàng cạn C Chống nước thể môi trường khô D Giữ ấm thể Câu 3: Hệ tuần hồn chim bồ câu đặc điểm :) A Tim ngăn máu pha riêng biệt B Tim ngăn máu đỏ tươi ni thể C Tim ngăn máu pha nuôi thể D Tim ngăn máu đỏ thẩm nuôi thể Câu 4: Vành tai thỏ lớn dài, cử động chiều ,có chức A Định hướng chống trả kẻ thù B Định hướng tham gia tìm thức ăn C Định hướng âm vào tai giúp thỏ nghe rõ D Định hướng thể chạy Câu 5: Phương thức sinh sản sau xem tiến hóa : A Sinh sản vơ tính B Sinh sản hữu tính thụ tinh ngồi C Hữu tính, đẻ trứng thụ tinh D Hữu tính thụ tinh trong, đẻ Câu 6: Biện pháp tiêu diệt sinh vật gây hại biện pháp đấu tranh sinh học : A Dùng keo dính chuột B Dùng mèo bắt chuột C Bẫy chuột D Thuốc diệt chuột II/ Tự luận (7 điểm) Câu Đặc điểm chung sát gi ? ( 1,5 điểm) Câu Cấu tạo chim bồ câu để thích nghi với đời sống bay lượn ?(2 điểm ) Câu Thú vai trò đời sống người ? ( điểm ) Câu Giải thích số động xương sống thuộc lớp sát , lớp chim lớp thú bạn nhà nông cho ví dụ ? ( 1,5 điểm ) ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI I TRẮC NGHIỆM (Mỗi ý 0,5 điểm) Câu ý C B C D B C II PHẦN TỰ LUẬN Câu : sát động vật xương sống thích nghi với đời sống hồn tồn cạn: - Da khơ vảy sừng khơ, cổ dài màng nhĩ nằm hốc tai,chi yếu vuốt sắc 0,5điểm - phổi nhiều vách ngăn ,tim vách hụt ngăn tâm thất( trừ cá sấu ) máu nuôi thể máu pha,là động vật biến nhiệt 0,5 điểm -Có quan giao phối, thụ tinh trứng màng dai vỏ đá vơi bao bọc giàu nỗn hồng.0,5 điểm Câu 2: - Mình lơng vũ bao phủ, nhẹ , xốp 0,5 điểm - thể hình thoi , giảm sức cản gió 0,5 điểm - Chi trước biến thành cánh , quạt khơng khí để bay 0,5 điểm - Cổ dài linh hoạt , hàm khơng đầu nhẹ 0,5 điểm - Chi sau bốn ngón, ngón trước ngón sau thích nghi bay đậu 0,5 điểm Câu3 : - Thú cung cấp thực phẩm thịt , sữa , thịt heo, bò, , cừu 0,5 điểm - Cung cấp dược liệu mật gấu , nhung nai , xương hổ cốt , sừng tê giác 0,5 điểm - Cung cấp nguyên liệu thủ công mĩ nghệ da, lông cừu, da hổ, sừng 0,5điểm - Cung cấp sức kéo, phân bón ,tiêu diệt gặm nhấm giúp ích cho nơng nghiệp , trâu ,bò , mèo rừng 0,5 điểm - Thú nuôi để nghiên cứu khoa học Thỏ , chuột bạch , khỉ 0,5điểm - Thú nuôi làm cảnh, khu du lịch ,làm xiếc chó,mèo ,khỉ voi 0,5 điểm Câu Nhiều loài động vật xương sống chúng bắt sâu bọ trùng gặm nhấm phá hại trồng gây thất thu cho nhà nơng nói chúng bạn nhà nơng Ví dụ : - Lớp sát thằn lằn bắt trùng sâu bọ , rắn bắt chuột - Lớp chim chim sẻ, chim sâu, chim sáo bắt sâu bọ châu chấu, chim cú bắt chuột - Lớp thú mèo rừng , mèo nhà bắt chuột MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN SINH HỌC NĂM HỌC 2017 - 2018 I Mục tiêu: Kiến thức: Kiểm tra đánh giá kết lĩnh hội kiến thức học sinh, giúp học sinh củng cố kiến thức: - Đặc điểm quan hô hấp lưỡng cư - Đăc điểm chung lưỡng cư thích nghi với đời sống vừa nước, vừa cạn - Vai trò lớp da khơ vảy sừng thằn lằn bóng dài - Giải thích tộc độ tiêu hóa chim cao sát - Đặc điểm hệ hô hấp chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn - Đặc điểm thú nước (cá voi) - Thân nhiệt đặc điểm sinh sản số loài động vật - Sự tiến hóa giới động vật Sự suy giảm đa dạng sinh học tự nhiên nước ta, cấp độ đe dọa tuyệt chủng động vật quý hiếm, ưu điểm nhược điểm biện pháp đấu tranh sinh học năng: - Rèn kỹ nhận biết, phân tích, so sánh, tổng hợp kiến thức vận dụng kiến thức để áp dụng vào đời sống Thái độ: - Giáo dục em ý thức bảo vệ đa dạng ĐV - Giáo dục ý thức tự giác, trung thực làm II Ma trận: Chủ đề Lớp Lưỡng cư Lớp sát Nhận biết Thơng hiểu Vận dụng Vận dụng thấp TN Câu 0,5đ Câu 0,5đ TL Câu 2điểm Lớp Chim Lớp Thú Sự tiến hóa Câu ĐV 0,5đ ĐV đời Câu sống người 0,5đ 2,0đ 2,0đ 4,0đ Cộng TN TL TN Vận dụng cao TL Câu 0,5đ Câu 0,5đ TN TL Câu 1đ Câu 11 1đ Câu 0,5đ Câu 0,5đ Câu 10 2đ 1,0đ 2,0đ 3,0đ 1,5đ 1,5đ 3,0đ Tổng câu 2,5đ câu 0,5đ câu 1,5đ câu 2,0đ câu 1,0đ câu 2,5đ 12câu 10 đ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học 2017-2018 Môn: Sinh học Thời gian: 45 phút I/ TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Chọn ý trả lời câu hỏi sau ghi vào tờ giấy làm kiểm tra Câu 1: Nguyên nhân không gây suy giảm đa dạng sinh học nước ta? A Khai thác mức B Tích cực trồng rừng C Phá rừng làm nương D Sự ô nhiễm Câu 2: Đặc điểm cấu tạo quan trọng để phân biệt gặm nhấm, ăn sâu bọ ăn thịt a đời sống b tập tính c d cấu tạo chân Câu 3: Những loài động vật sau động vật biến nhiệt, đẻ trứng? A Chim, thú, sát B Thú, cá, lưỡng cư C Cá, lưỡng cư, sát D Lưỡng cư, cá, chim Câu 4: Túi khí chim bồ câu tham gia vào hoạt động quan nào? A Tuần hồn B Tiêu hóa C Hơ hấp D Bài tiết Câu 5: quan hô hấp ếch a da mang b phổi c phổi mang d phổi da Câu 6: Ốc xà cừ xếp vào cấp độ đe dọa tuyệt chủng động vật quý hiếm? A Rất nguy cấp B Nguy cấp C Ít nguy cấp D Sẽ nguy cấp Câu 7: thể đa bào, đối xứng hai bên, xương kitin phần phụ phân đốt khớp động với đặc điểm ngành động vật sau đây? A Động vật xương sống B Chân khớp C Thân mềm D Động vật nguyên sinh Câu 8: Lớp da khơ vảy sừng thằn lằn bóng tác dụng gì? A Dễ bơi lội nước B Di chuyển dễ dàng cạn C Ngăn cản thoát nước thể D Giữ ấm thể II/ TỰ LUẬN: (6 điểm) Câu 9: (2 điểm) Hãy trình bày đặc điểm chung Lưỡng cư Câu 10: (2 điểm) Thế biện pháp đấu tranh sinh học? Kể tên, nêu ưu điểm hạn chế biện pháp đấu tranh sinh học Câu 11: (1điểm) Chúng ta phải làm để bảo vệ giúp thú phát triển? Câu 12: (1 điểm) Vì chim tốc độ tiêu hóa cao sát? ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC II Mơn Sinh I/ TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Chọn ý 0,5 điểm Câu Đáp B C C C D A B án II/ TỰ LUẬN:(6 điểm) Câu Nội dung Câu - Lưỡng cư động vật xương sống cấu tạo thích (2 điểm) nghi với đời sống vừa nước vừa cạn: + Da trần ẩm ướt, di chuyển chi + Hô hấp da phổi + vòng tuần hồn, tim ngăn, tâm thất chứa máu pha + Thụ tinh ngoài, nòng nọc phát triển qua biến thái, động vật biến nhiệt Câu 10 - Đấu tranh sinh học biện pháp sử dụng sinh vật sản phẩm (2 điểm) chúng nhằm ngăn chặn giảm bớt thiệt hại sinh vật hại gây - biện pháp: + Sử dụng thiên địch tiêu diệt sinh vật gây hại + Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm cho sinh vật gây hại + Gây vô sinh diệt động vật gây hại * Ưu điểm : - Tiêu diệt lồi sinh vật hại - Tránh gây ô nhiễm môi trường * Hạn chế: - Chỉ hiệu nơi khí hậu ổn định - Thiên địch không diệt triệt để sinh vật gây hại - Sự tiêu diệt loài sinh vật hại lại tạo điều kiện cho loài sinh vật khác phát triển - Một loài thiên địch vừa ích, vừa hại Câu 11 - Đẩy mạnh việc bảo vệ môi trường sống chúng (1 điểm) - Cấm săn bắt, buôn bán trái phép động vật hoang dã - Xây dựng khu bảo tồn, khu dự trữ thiên nhiên - Tổ chức chăn ni lồi thú giá trị kinh tế Câu 12 - biến đổi ống tiêu hóa (thực quản diều, dày (1 điểm) tuyến, dày (mề) - Tôc độ tiêu hóa cao đáp ứng nhu cầu lượng lớn thích nghi với đời sống bay C Điểm 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0, 25đ 0, 25 0,25đ 0,25đ 0, 5đ 0, 5đ ĐỀ Câu 1: (1.5 điểm) Phòng GD&ĐT Hòn Đất Trường THCS Bình Giang KIỂM TRA HỌC II Năm học: 2016 – 2017 Môn: Sinh học - Khối: Thời gian 45 phút (không kể giao đề) Cho ví dụ mặt lợi ích chim người Câu 2: (2.0 điểm) a Hãy giải thích ếch thường sống nơi ẩm ướt, gần bờ nước bắt mồi đêm? b Trình bày đặc điểm cấu tạo thằn lằn thích nghi với đời sống cạn Câu 3: (2.5 điểm) a Nêu đặc điểm cấu tạo hệ tuần hồn, hơ hấp thỏ b Nêu đặc điểm chung Thú Câu 4: (1.5 điểm) a Trình bày tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính b Trình bày ý nghĩa phát sinh giới Động vật Câu 5: (2.5 điểm) a Hãy cho biết động vật q gì? cấp độ phân hạng động vật quý hiếm? b Biện pháp đấu tranh sinh học ưu điểm hạn chế gì? Đáp án đề thi học mơn Sinh học lớp Câu Nội dung * Ví dụ mặt lợi ích chim người: - Làm thực phẩm: Gà, Vịt,… Điểm - Tiêu diệt sâu bọ, lồi gặm nhấm làm hại nơng, lâm nghiệp: Mỗi ý Chim sâu, Diều hâu,… - Làm cảnh: Sáo, Vẹt,… 0.25 điểm - Lấy lông làm chăn, đệm, đồ trang sức: Vịt, Ngỗng,… - Huấn luyện săn mồi: Cốc đế, Chim ưng,… - Phục vụ du lịch, săn bắt: Vịt trời, Gà gô,… - Phát tán rừng, thụ phấn cho cây: Vẹt, Chim sâu, a Ếch sống nơi ẩm ướt, gần bờ nước bắt mồi đêm, vì: - Ếch hơ hấp da chủ yếu 0.5 điểm - Nếu da ếch khơ, thể nước, ếch chết 0.5 điểm b Cấu tạo thằn lằn thích nghi với đời sống cạn: - Thở hoàn tồn phổi 0.25 điểm - Sự trao đổi khí thực nhờ co dãn liên 0.25 điểm sườn - Tim xuất vách hụt ngăn tạm thời tâm thất thành nửa, máu 0.25 điểm ni thể máu pha - Hậu thận trực tràng khả hấp thu lại nước a Đặc điểm hệ tuần hoàn: 0.25 điểm - vòng tuần hồn với tim ngăn hồn chỉnh 0.25 điểm - Máu ni thể máu đỏ tươi 0.25 điểm * Đặc điểm hệ hơ hấp: - Phổi nhiều túi phổi nhỏ làm tăng diện tích trao đổi khí 0.25 điểm - tham gia hồnh, liên sườn vào hô hấp 0.25 điểm b Đặc điểm chung Thú: - Thai sinh nuôi sữa 0.25 điểm - lơng mao bao phủ 0.25 điểm - Bộ phân hóa loại: Răng cửa, nanh, hàm 0.25 điểm - Tim ngăn 0.25 điểm - Bộ não phát triển 0.25 điểm - Động vật nhiệt a Sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính: 0.25 điểm - Thụ tinh ngồi → Thụ tinh 0.25 điểm - Đẻ trứng → Noãn thai sinhĐẻ 0.25 điểm - Phôi phát triển biến thái → Phát triển trực tiếp khơng 0.25 điểm thai → Phát triển trực tiếp thai - Con non khơng ni dưỡng → Được nuôi dưỡng sữa 0.25 điểm mẹ, học tập thích nghi với sống b Ý nghĩa phát sinh giới Động vật: - Phản ánh mối quan hệ họ hàng loài sinh vật 0.25 điểm - Thể số lượng loài động vật a Khái niệm động vật quý hiếm: Động vật quý động 0.25 điểm 0.5 điểm vật giá trị nhiều mặt số lượng giảm sút * Các cấp độ phân hạng Động vật quý Việt Nam: - Rất nguy cấp 0.25 điểm - Nguy cấp 0.25 điểm - Ít nguy cấp 0.25 điểm - Sẽ nguy cấp 0.25 điểm b Biện pháp đấu tranh sinh học ưu điểm: - Tiêu diệt nhiều sinh vật gây hại 0.25 điểm - Tránh ô nhiễm môi trường 0.25 điểm * Nhược điểm: - Đấu tranh sinh học hiệu nơi khí hậu ổn định 0.25 điểm - Thiên địch khơng diệt triệt để sinh vật gây hại 0.25 điểm ĐỀ PHÒNG GD&ĐT CAM LỘ ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG II NĂM HỌC 2015-2016 MƠN: SINH HỌC- Lớp Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: (2,5đ) Em cho biết ếch thường sống nơi ẩm ướt, gần bờ nước bắt mồi đêm? Câu 2: (3đ) Đặc điểm cấu tạo chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn? Câu 3: (2,5đ) Trình bày đặc điểm chung lớp Thú? Nêu vai trò lớp Thú? Câu 4: (2đ) Thú mỏ vịt đặc điểm giống thú? Đặc điểm giống sát? CHỦ ĐỀ NHẬN BIẾT VẬN DỤNG CĐT CĐC THƠNG HIỂU Trình bày Lớp lưỡng vai trò Phân biệt cư lưỡng cư tự ba lưỡng cư nhiên thường gặp tiết người câu 15% = 1,5 đ 67 % = 1,0 đ câu 33 % = 0,5 đ Lớp sát Nêu đặc tiết điểm cấu tạo ngồi thằn lằn bóng dài thích nghi với đời sống hồn tồn cạn 15% = 1,5 đ câu 100 % = 1,5 đ Giải Lớp chim Phân biệt đặc Mô tả cấu thường tạo, hoạt động (Chim (chim bồ câu) thích 20% =2,0 đ lớp thú Chim nghi với bay Trình bày dạng lớp Thú tính thống thể qua (đặc điểm chung) quan sát lớp Thú bay phù hợp với câu 25 % = 0,5 đ câu 71 % = 2,5 đ - Dựa toàn kiến thức học qua ngành, lớp để nêu lên tiến hóa thể hình chạy, xương chim Chim bơi) câu 25 % = 0.5 đ Tìm hiểu tính đa tiết thú khác câu 35% =3,5 đ 29 % = 1,0 đ - Nêu mối Sự tiến quan hệ hóa ngành, lớp động vật động vật Đa dạng phát sinh giới sinh học động vật gặp điểm cấu tạo lớp Chim đại diện lớp Chim tiết thích chức bay lượn câu 50 % = 1,0 đ TRƯỜNG THCS VĨNH KHÁNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2015 – 2016 ĐỀ CHÍNH THỨC MƠN: SINH HỌC, KHỐI Thời gian: 45phút (không kể thời gian phát đề) I TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) Khoanh tròn vào đáp án câu sau: (Mỗi câu 0,25đ) Câu 1: Chuột nhảy hoang mạc đới nóng chân dài để: a Đào bới thức ăn b Tìm nguồn nước c thể cao so với mặt cát nóng nhảy xa d Tìm bạn mùa sinh sản Câu 2: Đa dạng sinh học môi trường đới lạnh hoang mạc đới nóng thấp vì: a Động vật ngủ đơng nhiều b Sinh sản c Khí hậu khắc nghiệt d Động vật di cư hết Câu 3: Sự đa dạng sinh học biểu thị bằng: a Số lượng loài b Số lượng cá thể đực c Số lượng cá thể d Số lượng cá thể đực Câu 4: Trong tiến hóa hình thức sinh sản thì……… ưu a Sinh sản mọc chồi b Sinh sản vơ tính c Sinh sản phân đơi d Sinh sản hữu tính Câu 5: Thế sinh sản vơ tính ? a Là hình thức sinh sản khơng kết hợp tinh trùng trứng b Là hình thức sinh sản phân đơi tiếp hợp c Là hình thức sinh sản mọc chồi d Cả a, b c Câu 6: Qua phát sinh giới động vật, ta thấy mức độ ………… nhóm động vật với a Quan hệ giao phối b Quan hệ họ hàng c Quan hệ môi trường sống d Quan hệ thức ăn Câu 7: Đại diện lưỡng cư thuộc lưỡng cư không chân? a Ếch đồng b Ếch giun c Cá cóc tam đảo d Cóc nhà Câu 8: Bộ lưỡng cư khơng đặc điểm nào? a Chi trước dài chi sau b Chi trước dài chi sau c Chi sau dài chi trước d Cả a, b c sai Câu 9: Đại diện thuộc nhóm chim chạy thường đặc điểm: a Cánh ngắn, yếu; chân cao, to, khỏe, ngón b Cánh ngắn, yếu; chân cao, to, khỏe, ngón c Cánh dài, khỏe; chân cao, to, khỏe, ngón d Cánh dài, khỏe; chân cao, to, khỏe, ngón Câu 10: Lồi chim thuộc nhóm chim bay? a Đà điểu Úc b Đại bàng c Đà điểu Phi d Chim cánh cụt Câu 11: Lơng tơ ý nghĩa đời sống bay lượn chim? a Làm chim đẹp b Thu hút bạn tình c Giúp chim làm mát thể d Giữ nhiệt làm chim nhẹ Câu 12: Chim cấu tạo để giảm sức cản khơng khí bay? a Thân hình thoi b Mỏ dài c Chân cao d Lơng dày Câu 13: Kanguru sơ sinh kích thước trung bình khoảng: a cm b cm c cm d cm Câu 14: Bộ thú sinh sản cách đẻ trứng? a Bộ dơi c Bộ thú huyệt b Bộ móng guốc d Bộ cá voi Câu 15: Các thú thuộc guốc chẵn đặc điểm chung gì? a ngón chân phát triển b ngón chân phát triển c ngón chân phát triển d ngón chân phát triển Câu 16: Động vật sau thuộc gặm nhấm? a Chuột chù b Chuột đồng c Chuột chũi d Mèo II TỰ LUẬN (6đ) Câu (2,5 điểm): Trình bày đặc điểm chung để nhận biết động vật thuộc lớp Thú Câu (1,0 điểm): Các lồi lưỡng cư vai trò tự nhiên đời sống người Câu (1,5 điểm): Trình bày đặc điểm cấu tạo ngồi thằn lằn bóng dài thích nghi với đời sống hồn tồn cạn Câu (1,0 điểm): Em giải thích đặc điểm xương chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn? HƯỚNG DẪN CHẤM I TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) Mỗi câu 0,25 điểm Câu Đáp án c c a d a b b c a 10 b 11 12 d a 13 14 d c 15 a 16 b II TỰ LUẬN (6đ) Câu Câu (2,5 điểm) Câu (1,0 điểm) Câu (1,5 điểm) Đáp án Điểm - Thú ngành động vật xương sống, tổ chức cao 0,5đ - tượng thai sinh nuôi sữa mẹ 0,5đ - lơng mao bao phủ thể 0,25đ - Bộ phân hóa thành cửa, nanh hàm 0,5đ - Tim ngăn 0,25đ - Bộ não phát triển thể rõ đại não tiểu não 0,25đ - Thú động vật nhiệt Vai trò lồi lưỡng cư tự nhiên đời 0,25đ Đặc điểm chung Thú: sống người: + Tiêu diệt sâu bọ phá hại mùa màng 0,25đ + Là thức ăn nhiều loài chim, thú, sát,… 0,25đ + Cung cấp thực phẩm, dược liệu 0,25đ + Là vật thí nghiệm nghiên cứu khoa học Đặc điểm cấu tạo thằn lằn bóng dài thích 0,25đ nghi với đời sống hồn tồn cạn: - Da khơ, vảy sừng bao bọc giúp ngăn cản thoát 0,25đ nước 0,25đ - cổ dài giúp phát huy giác quan nằm đầu, tạo điều kiện bắt mồi dễ dàng 0,25đ - Mắt mí cử động, nước mắt giúp bảo vệ mắt để màng mắt không bị khô 0,25đ - Màng nhĩ nằm hốc nhỏ đầu giúp bảo vệ màng nhĩ, hướng dao động âm vào màng nhĩ - Bàn chân ngón vuốt Tham gia di chuyển cạn Câu (1,0 điểm) 0,25đ 0,25đ - Thân dài, đuôi dài động lực di chuyển Các đặc điểm xương chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn: - xương mỏ ác làm chỗ bám cho vận động cánh 0,25đ - Xương chi trước biến đổi thành xương cánh 0,25đ - Xương đầu nhỏ, xốp, khơng rang, xương đai hơng thu 0,25đ nhỏ lại  Giúp thể chim nhẹ, bay nhanh khỏe 0,25đ ĐỀ PHÒNG GD & ĐT A LƯỚI TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO ĐỀ ĐỀ XUẤT ĐỀ THI HỌC II NĂM HỌC 2014 – 2015 Môn thi: SINH - LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: (1,5 điểm) Em phân biệt lưỡng cư đặc điểm đặc trưng nhất? Câu 2:(1,5 điểm) So sánh hệ tuần hoàn thằn lằn với ếch ? Câu 3: (2 điểm) Trình bày đặc điểm cấu tạo ngồi chim bồ câu thích nghi với đời sống bay? Câu 4: (1,5 điểm) Chim vai trò tự nhiên đời sống người? Câu 5: (2 điểm) Nêu đặc điểm chung lớp thú ? Câu 6: (1 điểm) Bộ thú huyệt thú túi đặc điểm chưa hoàn chỉnh so với thú khác? HẾT PHÒNG GD & ĐT A LƯỚI TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO ĐỀ ĐỀ XUẤT ĐỀ THI HỌC II NĂM HỌC 2014 – 2015 Môn thi: SINH HỌC - LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM (Gồm 02 trang) I HƯỚNG DẪN CHUNG Giám khảo vào nội dung triển khai mức độ đáp ứng yêu cầu điểm tối đa thấp - Nếu học sinh nêu thêm ý ngồi đáp án hợp lí trình bày đảm bảo tốt yêu cầu xem xét cho điểm hợp lí, miễn tổng điểm câu không vượt mức quy định - Khi cho điểm tồn bài: khơng làm tròn số (có thể cho: 0; 0,25; 0,5, 0,75;…) II HƯỚNG DẪN CỤ THỂ CÂ U Ý NỘI DUNG ĐIỂ M Lớp Lưỡng cư chia làm bộ: * Bộ lưỡng cư đi: hai chi trước hai chi sau dài tương 0.5đ đương * Bộ lưỡng cư không đuôi: hai chi sau dài hai chi trước 0.5đ * Bộ lưỡng cư không chân: thiếu chi 0.5đ Giống nhau: Tim ngăn, vòng tuần hồn, máu pha nuôi thể, 1đ động vật nhiệt Khác nhau: Thằn lằn vách hụt tâm thất , máu pha trộn ếch 0,5đ Đặc điểm cấu tạo ngồi chim bồ câu thích nghi với đời sống bay - Thân hình thoi → Giảm sức cản khơng khí bay 0.25đ - Chi trước biến thành cánh → Quạt gió, cản khơng khí hạ cánh 0.5đ - Chi sau: ngón, 1ngón sau, vuốt → Giúp chim bám chặt vào cành hạ cánh - Lơng ống: sợi lông làm thành phiến mỏng → Làm cho cánh chim giang tạo nên diện rộng - Lơng tơ: sợi lơng mảnh làm thành chùm lông xốp → Giữ nhiệt, làm thể nhẹ - Mỏ sừng bao lấy hàm không → Làm đầu chim nhẹ - Cổ dài, khớp đầu với thân → Phát huy tác dụng giác quan, bắt mồi, rỉa lơng 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ Vai trò chim tự nhiên đời sống người: * Lợi ích: 1,0đ - Ăn sâu bọ động vật gặm nhấm - Cung cấp thực phẩm - Làm đồ trang trí, chăn đệm, làm cảnh - Huấn luyện săn mồi, du lịch - Giúp phát tán rừng * Tác hại: 0,5đ Ăn hạt, quả, động vật trung gian truyền bệnh… Đặc điểm chung lớp thú: Là động vật xương sống, tổ chức cao - tượng thai sinh ni sữa 0.5đ - lơng mao bao phủ thể, phân hóa loại 0.5đ - Tim ngăn, não phát triển thể rõ bán cầu não tiểu 0.5đ não 0.5đ - Là động vật nhiệt Bộ thú huyệt: đẻ trứng, chưa núm vú 0.5đ Bộ thú túi: đẻ nhỏ, phải nuôi túi ấp bụng tú mẹ 0.5đ PHÒNG GD & ĐT A LƯỚI TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO ĐỀ ĐỀ XUẤT ĐỀ THI HỌC II NĂM HỌC 2014 – 2015 Mơn thi: SINH HỌC- LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) MA TRẬN ĐỀ Mức độ Chủ đề Chủ đề 1: Nhận biết Lớp Lưỡng cư Biết đặc điểm lưỡng cư T.số câu: T số điểm: T.số câu: T số điểm: 1,5 Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng cộng T.số câu: T số điểm: 1,5 Tỉ lệ %: Tỉ lệ %: Chủ đề 2: Tỉ lệ %: 15% 15% - Học sinh biết hệ tuần hồn sát tiến hóa so với hệ tuần hoàn ếch T.số câu: T số điểm: 1,5 Tỉ lệ %:15% Lớp sát T.số câu: T số điểm: Tỉ lệ %: Chủ đề 3: Lớp Chim T.số câu: T số điểm: Tỉ lệ %: Biết vai trò chim tự nhiên đời sống người Lớp thú T.số câu: T số điểm: 1,5 Tỉ lệ %: 15% Biết đặc điểm chung thú T.số câu : T số điểm: Tỉ lệ %: T.số câu: T số điểm: 02 Tỉ lệ %: 20% Chủ đề 4: Tổng cộng : T.số câu : T.số điểm: Tỉ lệ %: T.số câu : T số điểm: Tỉ lệ: 50% Trình bày đặc điểm cấu tạo chim bồ câu thích nghi với đời sống bay T.số câu: T số điểm: 02 Tỉ lệ %: 20% T.số câu : T số điểm:01 Tỉ lệ %: 10% * Chú thích: a) Đề thiết kế với tỷ lệ 100% tự luận b) Cấu trúc bài: gồm: câu c) Cấu trúc câu hỏi: - Số lượng câu hỏi câu Nhận biết: 50% Thông hiểu: 25% Vận dụng: 25% T.số câu: T số điểm: 3,5 Tỉ lệ %: 35% Nêu đặc điểm chứng minh thú lớp động vật tổ chức cao T.số câu: T số điểm: Tỉ lệ %: 20% T.số câu: T số điểm: 1,5 Tỉ lệ %: 15% T.số câu: T số điểm: 2,5 Tỉ lệ %: 25% T.số câu : T số điểm:3 Tỉ lệ %: 30% T.số câu : T số điểm: 10 Tỉ lệ : 100% ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2015 - 2016 MÔN: SINH HỌC - LỚP Thời gian : 45 phút (Không kể thời gian phát đề) TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI - ĐỀ BÀI I TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Câu Hãy khoanh tròn vào chữ đứng trước phương án trả lời đúng: (2,0 điểm) Ếch sinh sản: A Thụ tinh đẻ B Thụ tinh đẻ trứng C Thụ tinh đẻ trứng D Thụ tinh Ở chim bồ câu mái buồng trứng bên trái phát triển tác dụng: A Vì chim đẻ số lượng trứng C Vì khả thụ tinh cao B Giảm trọng lượng thể D Vì chim tập tính ni Cá voi xếp vào lớp Thú vì: A Hơ hấp phổi, sống nước B Hô hấp phổi, đẻ ni sữa C Hơ hấp phổi, kích thước thể lớn D Hô hấp phổi, khơng Bộ tiến hóa lớp thú: A Bộ dơi B Bộ móng guốc C Bộ linh trưởng D Bộ ăn thịt Ong mắt đỏ dùng để tiêu diệt sâu đục thân lúa sử dụng: A Thiên địch đẻ trứng sinh lên sinh vật gây hại B Gây vô sinh sinh vật gây hại C Vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm cho sinh vật gây hại D Thiên địch trực tiếp tiêu diệt sinh vật hại Để bảo vệ động vật q cần phải làm gì? A Ni để thác động vật qúy B Nhân giống động vật quý vườn quốc gia C Đưa động vật q ni gia đình D Săn tìm động vật quý Đặc điểm động vật thích nghi với mơi trường hoang mạc đới nóng là: A Màu lơng nhạt, lớp mỡ da dày, chân dài B Màu lông sẫm, lớp mỡ da dày, chân dài C Màu lơng trắng, bướu mỡ, chân ngắn D Màu lơng nhạt, bướu mỡ, chân dài Nơi đa dạng sinh học là: A Cánh đồng lúa B Biển C Đồi trống D Sa mạc Câu Em chọn cụm từ sau để điền vào chỗ trống cho thích hợp: Cóc nhà, kanguru, thú mỏ vịt, chim bồ câu: (1 điểm) động vật nhiệt cấu tạo thích nghi với đời sống bay, chi trước biến đổi thành cánh chi sau lớn khỏe, vú tuyến sữa, sơ sinh lớn hạt đậu, sống túi da bụng thú mẹ ưa sống cạn nước, da sù nhiều tuyến độc, ăn phải nọc độc chết người mỏ dẹp sống vừa nước vừa cạn, đẻ trứng, tuyến sữa chưa vú II TỰ LUẬN (7,0 điểm): Câu (3 điểm)Trình bày nhũng đặc điểm thích nghi với đời sống cạn thể cấu tạo Ếch ? Vẽ ghi thích phần cấu tạo não Ếch ? Câu (2,5 điểm): Hãy trình bày đặc điểm chung lớp Thú? Câu (1,5 điểm): Minh họa ví dụ cụ thể vai trò sát? TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI Mức độ nhận thức Nội dung kiến thức Lớp lưỡng cư (3 tiết) Số câu Số điểm Tỉ lệ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC II NĂM HỌC 2015- 2016 MÔN: SINH HỌC - LỚP Thời gian làm : 45 phút (Khơng tính thời gian phát đề) Nhận biết Thơng hiểu TN TL - Biết hình thức sinh sản ếch - Biết đặc điểm cóc nhà TN TL - Nêu thích nghi ếch với đời sống cạn 0, 14,3% 57,1% Lấy ví dụ minh họa cụ thể vai trò sát Số câu Số điểm Tỉ lệ (5 tiết) Số câu Số điểm Tỉ lệ Lớp thú (7 tiết) Số câu Cộn g 28,6% 3,5 35 % Lớp sát (3 tiết) Lớp chim Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao TN TL TN TL Vẽ thích cấu tạo não Ếch 1,5 100 % 1,5 15 % Biết đặc điểm cấu tạo ngồi chim bồ câu thích nghi đời sống bay, lượn 2 0,5 0,5 5% 100% Biết cấu tạo cá voi Bộ linh trưởng tiến hóa lớp thú Đặc điểm Kanguru Đặc điểm thú mỏ vịt Nêu đặc điểm chung lớp thú Số điểm Tỉ lệ Động vật đời sống người (6 tiết) TS câu TS điểm Tỉ lệ 28,6 % -Nhận biết biện pháp đấu tranh sinh học - Biện pháp bảo vệ động vật quý - Sự đa dạng sinh học đặc điểm động vật mơi trường hang mạc đới nóng 100 % Sc : 12 Sđ : Tỉ lệ: 30 % 2,5 71,4% Sc : Sđ : 5,5 Tỉ lệ: 55 % Sc : Sđ : 1,5 Tỉ lệ: 15% Sc : 15 Sđ : 10 Tỉ lệ : 100 % TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC II NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN: SINH HỌC - LỚP I/ TRẮC NGHIỆM: Câu 1: (2 điểm) Học sinh khoanh câu 0,25 điểm Câu Đáp án B B B C D B D D Câu 2: (1 điểm) Học sinh điền từ 0,25 điểm Chim bồ câu; Kanguru; Cóc nhà; Thú mỏ vịt II/ TỰ LUẬN: Câu Nội dung Điểm Câu - Bộ xương nâng đỡ thể nơi bám giúp cho di chuyển 0,5 đ (3đ) ếch, phát triển đùi bắp chân giúp ếch nhảy - Xuất phổi, hô hấp nhờ nâng hạ thềm miệng 0,5đ - Xuất tuần hoàn phổi tạo thành vòng tuần hồn với tim ngăn, 0,5 đ máu nuôi thể máu pha - Não trước thùy thị giác phát triển 0,5 đ - Vẽ đẹp não Ếch 0,5 đ - Chú thích 0,5đ -Thú lớp động vật xương sống tổ chức cao Mỗi ý - tượng thai sinh ni co sữa mẹ Câu (2,5đ) - lơng mao bao phủ thể, phân hóa thành cửa, nanh hàm - Tim ngăn, não phát triển thể bán cầu não tiểu não - Thú động vật nhiệt Câu Minh họa ví dụ cụ thể vai trò sát: - ích cho nơng nghiệp tiêu diệt sâu bọ hại đa số thằn lằn, đa số rắn bắt chuột (1,5đ) - giá trị thực phẩm đặc sản (ba ba…) - Dược phẩm (rượu rắn, mật trăn, nọc rắn, yếm rùa…) - Sản phẩm mĩ nghệ (vảy đồi mồi, da thuộc trăn, rắn… đạt 0,5 điểm 0.5đ 0.5đ 0.25đ 0.25đ ... HƯNG ĐẠO ĐỀ ĐỀ XUẤT ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 14 – 20 15 Môn thi: SINH HỌC- LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) MA TRẬN ĐỀ Mức độ Chủ đề Chủ đề 1: Nhận biết Lớp Lưỡng... TRÃI ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 15 - 20 16 MÔN: SINH HỌC - LỚP I/ TRẮC NGHIỆM: Câu 1: (2 điểm) Học sinh khoanh câu 0 ,25 điểm Câu Đáp án B B B C D B D D Câu 2: (1... 0,5đ Câu 0,5đ Câu 10 2 1,0đ 2, 0đ 3,0đ 1,5đ 1,5đ 3,0đ Tổng câu 2, 5đ câu 0,5đ câu 1,5đ câu 2, 0đ câu 1,0đ câu 2, 5đ 12câu 10 đ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học 20 17 -20 18 Môn: Sinh học Thời gian: 45 phút
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 môn sinh học năm 2018 có đáp án, Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 môn sinh học năm 2018 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay