Kế hoach hoạt động ngoại khóa

5 18 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:59

Kế hoạch hoạt động ngoại khóa nhằm giúp các thầy cô giáo tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. và giúp các em có những giờ ngoại khóa sôi nổi và bổ ích SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT LÊ XOAY Số: /KH- TCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Vĩnh Tường, ngày tháng năm 2018 KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động Ngoại khóa - Năm học 2017-2018 - Căn cơng văn Sở giáo dục Đào tạo Vĩnh Phúc hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học 2017-2018 - Căn kế hoạch thực nhiệm vụ năm học 2017-2018 trường THPT Lê Xoay - Căn kế hoạch năm học 2017-2018 Tổ Vật lý – KTCN – Thể dục trường THPT Lê Xoay Tổ Vật lý – KTCN – Thể dục xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa tổ sau: I MỤC ĐÍCH, U CẦU Hoạt động ngoại khóa hoạt động giáo dục tổ chức học mơn văn hóa lớp, tiếp nối, bổ sung, hỗ trợ hoạt động dạy học lớp, gắn lí thuyết với thực tiễn, tạo nên thống nhận thức hành động, góp phần hình thành tình cảm, niềm tin đắn học sinh Hoạt động ngoại khóa hoạt động nằm ngồi chương trình học khóa sân chơi học sinh Giúp học sinh rèn luyện kỹ năng, phát huy tính sáng tạo, tích cực học tập tinh thần đoàn kết học đường, qua góp phần xây dựng “ trường học thân thiện học sinh tích cực” Qua buổi ngoại khóa nhằm giúp em học sinh tìm hiểu kiến thức Vật lý, Công nghệ Thể dục Tạo say mê, hứng thú cho học sinh môn Vật lý, Công nghệ Thể dục tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh Từ em tích cực tu dưỡng, rèn luyện ngày mai lập nghiệp, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh II THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC Ban đạo TT Họ tên Chức vụ Phân công Thầy Lê Văn Thức Hiệu trưởng Trưởng ban Thầy Nguyễn Trần Quang P Hiệu trưởng Phó ban Cơ Vũ Thị Thái P Hiệu Trưởng Phó ban Cô Đồng Thị Hạnh P Hiệu Trưởng Thành viên Cô Nguyễn Thị Minh Hương P Hiệu Trưởng Thành viên Ban tổ chức TT Họ tên Chức vụ Phân công Cô Phạm Thị Thu Hường Tổ trưởng Trưởng ban Thầy Phan Duy Kiên Tổ phó Phó ban Thầy Nguyễn Tuân Tổ phó Phó ban Thầy Bủi Hồng Quân GV Thành viên Thầy Nguyễn Thành Đạt GV Thành viên Cô Vũ Thị Thái Thành viên Cô Trần Thị Hạnh Thành viên Cô Lê Thị Thúy Hậu Thành viên Cô Mẫu Trang Dung Thành viên 10 Cô Phan Thị Bền Thành viên 11 Thầy Lê Văn Hân Thành viên 12 Cô Nguyễn Thị Lành Thành viên 13 Cô Nguyễn Thị Quỳnh Thành viên 14 Cô Nguyễn Thị Bảng Thành viên 15 Thầy Nguyễn Văn Hà Thành viên 16 Thầy Hoàng Trọng Hùng Thành viên III NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG 1.Nội dung Gồm phần: - Phần 1: KHAI MẠC: Văn nghệ, ổn định tổ chức, Lời Khai mạc, giới thiệu chương trình - Phần 2: NỘI DUNG: gồm phần thi + Văn nghệ + Hái hoa dân chủ Hình thức tổ chức: + Văn nghệ: Hát HS, Hát GV tổ CM, Múa võ + Hái hoa dân chủ: Gọi HS lê bốc thăm câu hỏi trả lời (Câu hỏi môn: Vật lý, Công nghệ, Thể dục) IV THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG Thời gian, địa điểm: - Tiết 1,2 thứ ngày ………………… - Địa điểm: Sân trường THPT Lê Xoay Dự trù kinh phí hoạt động Căn vào kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa cụ thể tổ chuyên môn sau: - Tiền làm Maket: 400.000đ - Pin phục vụ buổi lễ: 50.000đ - Giấy làm câu hỏi: 30.000đ - Quà (Phần thưởng cho HS trả lời): 400.000đ V TỔ CHỨC THỰC HIỆN - Căn nội dung kế hoạch, thành viên tổ chuyên môn chủ động công việc theo chủ đề phân công - Căn vào nội dung, chủ đề thành viên tổ chuyên môn linh động lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp phong phú - Trong tất hoạt động phận, thành viên tổ cần phối hợp chặt chẽ lớp trực tuần; Cần ổn định nề nếp trật tự để buổi ngoại khóa đạt kết tốt Trên kế hoạch tổ chức hoạt động Ngoại khóa năm học 2017 – 2018 Tổ Lý – KTCN - TD Đề nghị thành viên tổ chuyên môn triển khai thực nghiêm túc Trong q trình thực khó khăn cần trao đổi với Ban tổ chức để hướng dẫn thực Nơi nhận: TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN - Các thành viên tổ CM: th/hiện; - BGH nhà trường - GVCN: ph/hợp th/hiện; - Lưu VP Tổ CM PHÂN CƠNG CƠNG VIỆC CỤ THỂ NHƯ SAU Trang chí khánh tiết: Đ/c Đạt, đ/c Kiên Di chuyển hái hoa dân chủ: đ/c Hà, đ/c Hân Dẫn chương trình: đ/c Hùng, đ/c Bền Văn nghệ HS 02 tiết mục: đ/c Quân; đ/c Đạt Văn nghệ Giáo viên 02 tiết mục: đ/c Quân, Hùng, Hà, Tuấn Câu hỏi hái hoa dân chủ: a Môn Vật lý đ/c Hậu câu hỏi – đ/ c Hường kiểm tra (15 câu) b Môn Thể dục đ/c Hà câu hỏi – đ/c Tuân kiểm tra (7 câu) c Môn Công nghệ đ/c Kiên câu hỏi – đ/c Bền kiểm tra (5 câu) Biên tập chương trình (lên khung chương trình cụ thể) - đ/ Hường, đ/c Tuân, đ/c Kiên, đ/c Quân, đ/c Hùng, đ/c Đạt - Dự kiến khung chương trình o Phát biểu buổi khai mạc chương trình ngoại khóa o Hát HS o MC lên dẫn chương trình hái hoa dân chủ o Hát HS o MC lên dẫn chương trình hái hoa dân chủ o Hát giáo viên o MC lên dẫn chương trình hái hoa dân chủ o Cả tổ lên mắt, chào hỏi cám ơn Mua sắm đ/c Hạnh, đ/c Hậu mua quà, mua giấy vận dụng cần thiết Đặt Maket, đ/c Quân 10.Lời dẫn khai mạc cho chương trình ngoại khóa: đ/c Hường 11 Viết câu hỏi trang chí hái hoa dân chủ: đ/c Dung, đ/c Hân ... hoạt động Căn vào kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa cụ thể tổ chuyên môn sau: - Tiền làm Maket: 400.000đ - Pin phục vụ buổi lễ: 50.000đ - Giấy làm câu hỏi: 30.000đ - Quà (Phần thưởng cho... tổ lên mắt, chào hỏi cám ơn Mua sắm đ/c Hạnh, đ/c Hậu mua quà, mua giấy vận dụng cần thiết Đặt Maket, đ/c Quân 10.Lời dẫn khai mạc cho chương trình ngoại khóa: đ/c Hường 11 Viết câu hỏi trang chí
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoach hoạt động ngoại khóa, Kế hoach hoạt động ngoại khóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay