Sử dụng nguồn NLCLC khu vực công thành phố Đà Nẵng

26 13 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:52

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN TRẦN NHẬT QUANG SỬ DỤNG NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO KHU VỰC CƠNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.01.05 Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Quang Bình Phản biện 1: …………………………………………………… Phản biện 2: …………………………………………………… Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế phát triển họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học ĐàNẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học ĐàNẵng MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Năm 1997, thời điểm chia tách tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, lực lượng cán có lực, kinh nghiệm giàu tâm huyết tình nguyện gánh vát, xây dựng tỉnh Quảng Nam anh em non trẻ, thành phố Đà Nẵng phải đối mặt với hụt hẫng công tác cán bộ, đặc biệt cán có trình độ chun mơn, đáp ứng u cầu công tác Lãnh đạo thành phố kịp thời đề nhiều chủ trương đạo triển khai đồng bộ, liệt giải pháp nhằm giải thiếu hụt cán triển khai công tác thu hút chuyên gia, cán có kinh nghiệm, đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu cán trước mắt, đồng thời để chuẩn bị cho nhân lực có chất lượng phục vụ chiến lược lâu dài, thành phố tuyển chọn nhiều cán trẻ sinh viên, học sinh có kết học tập cao đào tạo, bồi dưỡng trường danh tiếng nước nước Sau 15 năm, thành phố thu hút 1.208 cán cử đào tạo 645 lượt với 450 đối tượng[6] Có thể khẳng định cơng tác phát triển nguồn NLCLC góp phần trẻ hóa làm chuyển biến chất đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bổ sung nhiều cán có trình độ, dám nghĩ, dám làm có khả đảm đương dần trọng trách quan trọng nghiệp phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đây nguồn lực quý, đáp ứng nhu cầu nhân lực thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế thành phố Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, việc khai thác, sử dụng đội ngũ NLCLC nhiều vấn đề đặt như: nhiều đối tượng bố trí cơng tác chưa phù hợp với sở trường, chuyên môn; kỹ tiền cơng vụ hạn chế; tâm lý tự cao, tự mãn, thiếu khiêm tốn từ kết học tập; tượng đòi hỏi, chờ vị trí lại chưa cố gắng, nỗ lực cơng việc, thiếu hòa đồng với tổ chức diễn phổ biến, chiều ngược lại, lực lượng cán chỗ nhiều đơn vị có tượng đố kỵ, lập, khơng tạo điều kiện, thiếu phối hợp công việc cán bố trí về; có xu hướng gia tăng tình trạng NLCLC vi phạm hợp đồng làm việc cầm chừng chờ đến hết thời gian cam kết chuyển khỏi quan nhà nước để tìm kiếm hội mới…Những tồn đòi hỏi thành phố phải sớm có giải pháp nhằm khai thác có hiệu nhân lực mà thành phố dày công thu hút, đào tạo Với lý trên, tác giả mạnh dạn chọn đề tài Sử dụng nguồn NLCLC khu vực công thành phố Đà Nẵng làm nội dung nghiên cứu luận văn thạc sỹ Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận sử dụng nguồn NLCLC khu vực cơng để hình thành khung nội dung phương pháp nghiên cứu - Đánh giá thực trạng sử dụng NNL chất lượng cao thành phố Đà Nẵng thời gian qua - Kiến nghị giải pháp đề sử dụng NNL chất lượng cao năm tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Vấn đề sử dụng NLCLC khu vực công thành phố Đà Nẵng 3.2 Phạm vi nghiên cứu Trong khuôn khổ đề tài, nguồn NLCLC khu vực công tập trung nghiên cứu góc độ trí lực, yếu tố thể lực, kinh nghiệm, văn hóa… nằm giới hạn luận văn 1/ Đối tượng thuộc diện thu hút nguồn nhân lực thành phố giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2015 2/ Đối tượng thành phố cử đào tạo sở uy tín ngồi nước tiền ngân sách Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu Khảo sát đối tượng đào tạo NLCLC: 56 đơn vị sử dụng lao động, 176 học viên cử đào tạo sở giáo dục uy tín ngồi nước tiền ngân sách Khảo sát đối tượng thu hút nguồn NLCLC: quan sử dụng lao động 70 514 đối tượng thu hút - Phương pháp phân tích số liệu Q trình phân tích liệu tập trung sâu vào vấn đề: 1/ Năng lực NLCLC; 2/ Kỳ vọng NLCLC quan, tổ chức; 3/ Văn hóa cơng sở, mơi trường làm việc quan hành thành phố; 4/ Chính sách, đãi ngộ áp dụng Từ nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm phát huy kết đạt được, khắc phục, hạn chế vấn đề tồn nhận diện từ q trình phân tích, xử lý liệu Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn - Làm rõ vấn đề lý luận sử dụng nhân lực nói chung NLCLC nói riêng - Luận giải cách khoa học NLCLC động lực cho trình CNH - HĐH, rút ngắn tiếp cận nhanh kinh tế trí thức - Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng NLCLC thành phố Đà Nẵng, làm rõ yếu tố tích cực vấn đề tồn tại, từ đề xuất phương hướng, giải pháp khả thi nhằm khắc phục hạn chế, phát huy kết tích cực nhằm biến NLCLC khu vực công thành phố Đà Nẵng thành nguồn lực quan trọng, có tác dụng “đòn bẩy”, đóng góp vào thành chung tiến trình phát triển kinh tế, xã hội thành phố Kết cấu dự kiến luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tham khảo, luận văn gồm chương Chương Cơ sở lư luận sử dụng nguồn nhân lực Chương Thực trạng sử dụng NLCLC khu vực công thành phố Đà Nẵng Chương Các giải pháp sử dụng NLCLC khu vực công năm đến CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỬ DỤNG NHÂN LỰC CHẤT LƢỢNG CAO 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ SỬ DỤNG NHÂN LỰC CHẤT LƢỢNG CAO 1.1.1 Khái niệm NLCLC Có cách hiểu NLCLC thiên trình độ đào tạo cao (từ đại học trở lên), tức đồng chất lượng cao với trình độ cao; có cách hiểu NLCLC nhân lực sử dụng thực tế mang lại suất hiệu cao Cả lý luận, kinh nghiệm quốc tế thực tiễn cho thấy nói NLCLC phải bao hàm mối quan hệ hữu tiêu chí chất lượng trình độ nhân lực Như NLCLC phận nguồn nhân lực nói chung, phận đặc biệt, bao gồm người có trình độ học làm việc lĩnh vực khác đời sống xã hội, có đóng góp thiết thực hiệu cho phát triển bền vững Với cách hiểu vậy, đưa tiêu chí để đánh giá NLCLC, là: - Khả thích ứng nhanh với mơi trường lao động với tiến khoa học công nghệ - Có ý chí vượt khó, bền bỉ cơng việc - Có đạo đức nghề nghiệp - Có kỹ làm việc nhóm, có sáng kiến đột phá - Có lực thực tế tạo nên kết cao vượt trội cơng việc, có đóng góp thực hữu ích cho xã hội 1.1.2 Vai trò NLCLC Trong xu tồn cầu hố, hội nhập quốc tế, kinh tế chủ yếu dựa tri thức nguồn nhân lực, đặc biệt NLCLC ngày thể vai trò định Thứ nhất, NLCLC nguồn lực định q trình tăng trưởng phát triển KT-XH Thứ hai, nguồn NLCLC yếu tố định thành công nghiệp CNH-HĐH nước ta Thứ ba, NLCLC yếu tố định đẩy mạnh phát triển ứng dụng KH-CN, cấu lại kinh tế Thứ tư, NLCLC điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 1.1.2 Khái niệm sử dụng NLCLC Sử dụng NLCLC hiểu hoạt động sử dụng nhân chất lượng cao tổ chức cho khoa học, khai thác có hiệu lực, phát huy khả sáng tạo cá nhân Để đạt điều cần cách thức bố trí, giao việc hay phân công nhân sự, xếp việc vào người cách khoa học, phù hợp 1.2 NỘI DUNG SỬ DỤNG NLCLC 1.2.1 Hoạch định, xây dựng chi tiêu ngành nghề Trước đây, công tác quản lý kinh tế nước ta thực theo chế kế hoạch hóa tập trung, có nghĩa việc sản xuất sản phẩm gì, số lượng nơi tiêu thụ hàng hóa lập kế hoạch, dự trù chi tiết Công tác hoạch định tiêu nguồn nhân lực, ngành nghề đào tạo, thu hút NLCLC khu vực công thành phố Đà Nẵng thực có nét tương đồng Bởi nhân lực khu vực hành chính, cơng vụ có đặc thù định so với khu vực tư số lý do: 1/ Tổ chức, máy quan hành có tính ổn định định; 2/ Có tính kế thừa, kết hợp hệ trẻ cán kinh nghiệm; 3/ Việc quản lý, định hướng phát triển kinh tế - xã hội thường dựa nghị quyết, chương trình, kế hoạch dài hạn Với yếu tố chi phối nên thành phố “bao cấp” việc đào tạo, thu hút NLCLC “bao tiêu” người tốt nghiệp, thu hút Đây khâu quy trình phát triển sử dụng NLCLC khu vực công 1.2.2 Hoạt động bố trí, đánh giá phù hợp - Bố trí, phân cơng cơng tác q trình đặt NLCLC quan, đơn vị hành thành phố + Hoạt động bố trí cơng tác hợp lý, có chủ định động viên đóng góp nhân mức cao + Bố trí cơng tác không hợp lý không phát huy, khai thác lực, sở trường nhân viên, chí có tác động tiêu cực đến quan, đơn vị tiếp nhận nhân bố trí - Đánh giá phù hợp hoạt động xem xét tương quan chuyên ngành đào tạo lĩnh vực phân công công tác, công việc chuyên môn giao cho NLCLC xử lý Sự phù hợp chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố như: + Chuyên ngành đào tạo so với nhu cầu công vụ + Điều kiện làm việc 1.2.3 Tạo môi trƣờng làm việc thuận lợi Môi trường làm việc cán bộ, công chức bao gồm: sở vật chất, tinh thần, mối quan hệ lãnh đạo nhân viên nhân viên với nhân viên… quan, đơn vị Môi trường làm việc lý tưởng thu hút giữ nhân tài tạo động lực nâng cao hiệu hoạt động tổ chức Mơi trường làm việc tác động đến tổ chức theo hướng thuận lợi thể theo hướng khơng thuận lợi 1.2.4 Chính sách, đãi ngộ Chính sách CBCCVC điều kiện sử dụng lao động quy định Luật Cán công chức, Luật Viên chức, Luật Lao động quan nhà nước với người lao động Đãi ngộ thừa nhận, tưởng thưởng quan sử dụng, quản lý nhân nỗ lực nhân viên Mục đích thực sách, đãi ngộ nhân là: - Bù đắp, ghi nhận, tưởng thưởng cho nỗ lực q khứ - Duy trì cơng nội quan, đơn vị - Duy trì sức cạnh tranh - Kết nối thành tích nhân với mục tiêu quan 1.2.5 Cơng tác theo dõi, đánh giá tình hình sử dụng NLCLC Để khắc phục kịp thời vấn đề phát sinh sau giai đoạn bố trí, phân cơng công tác, công tác theo dõi, đánh giá sử dụng NLCLC phải thực chủ động, kịp thời thường xuyên để sớm có góp ý, điều chỉnh phù hợp 1.2.6 Cơng tác bố trí, xếp lại NLCLC Hoạt động xếp, bố trí lại thay đổi, điều chỉnh lại vị trí 10 CHƢƠNG THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NHÂN LỰC CHẤT LƢỢNG CAO CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NLCLC KHU VỰC CÔNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1.1 Sự phát triển kinh tế - xã hội 2.1.2 Các nhân tố tác động đến NNLCLC khu vực công thành phố Thứ nhất, kinh tế, xã hội liên tục phát triển Thứ hai, quan tâm cấp lãnh đạo thành phố Thứ ba, sách, đãi ngộ vượt trội, thỏa đáng Thứ tư, công tác CCHC quan tâm, cải thiện 2.1.3 Kết phát triển NNLCLC khu vực cơng a Về số lƣợng Đối tƣợng/ trình độ Thu hút Đào tạo chất lượng cao Thành phố (bao gồm Đề án) Tổng số b Về chất lƣợng Tiến sĩ 24 21 Thạc sỹ, bác sĩ nội trú 289 251 Đại học 961 346 1.274 618 48 1.948 14.020 16.016 93 2.488 15.327 17.908 Tổng Các học viên hồn thành chương trình đào tạo sở đào tạo có uy tín nước nước với kết học tập 60% đạt loại Giỏi Xuất sắc, 35,5% Khá (số lại hồn thành chương trình nghiên cứu khơng có xếp loại) 11 Kết khảo sát 56 đơn vị sử dụng lao động cho thấy, có 100% đơn vị thống Đề án 922 giúp nâng cao chất lượng NNL quan gần 98% đơn vị thống Đề án 922 giúp nâng cao chất lượng NNL thành phố 2.2 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NLCLC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.2.1 Hoạch định, xây dựng chi tiêu ngành nghề Quy trình xây dựng tiêu phát triển NLCLC thành phố có tham gia nhiều bên liên quan Qua theo dõi ghi nhận nhiều trường hợp đơn vị thiếu chủ động quy hoạch, xây dựng dự báo nhu cầu NLCLC đơn vị Hiện tình trạng công tác đào tạo, thu hút NLCLC chưa sát với nhu cầu NNL, không phù hợp với cấu phát triển KT-XH thành phố, thiên số ngành kỹ thuật, nghiên cứu khoa học chuyên sâu khơng hướng trọng tâm vào quản lý hành nhà nước 2.3.2 Thực trạng bố trí, phân cơng cơng tác a, Cơ sở để phân công đối tượng thuộc Đề án công tác đơn vị - Nguyện vọng công tác học viên, đối tượng thu hút - Ngành nghề đào tạo, nhu cầu công vụ - Định hướng phát triển KT-XH thành phố Cách làm chưa thực hiệu việc trang bị cho học viên thông tin cơng việc đơn vị có chun mơn phù hợp 48% đối tượng khảo sát cho nội dung quan trọng chung chung, khó tìm kiếm Sự phù hợp chuyên ngành đào tạo lĩnh vực cơng tác chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố khác như: 12 - Ngành đào tạo chưa thật phù hợp với nhu cầu công vụ - Việc lựa chọn ngành học học viên tham gia Đề án chưa thật định hướng cụ thể - Điều kiện làm việc điều kiện địa phương - Phân cơng, bố trí nhận nhiệm sở ban đầu chuyên ngành nhiệm sở lại không giao làm việc phù hợp Điều đòi hỏi phụ thuộc vào khả thích nghi học viên (theo khẳng định gần 30% học viên Đề án 32% đơn vị sử dụng lao động) b, Về nội dung, đặc thù công việc mơi trường hành chính, cơng vụ CBCCVC khơng thể nỗ lực làm việc hay đưa sáng kiến họ làm việc nhàm chán, khơng có tính thử thách Việc học viên tham gia Đề án tốt nghiệp mang suy nghĩ “sẽ xếp việc làm vòng năm” tạo tâm lý thụ động Vì vậy, bên cạnh việc đặt mục tiêu phấn đấu, quy định khen thưởng, chế tài khơng hồn thành tốt nhiệm vụ Làm việc khối nhà nước có đường phấn đấu thăng tiến để làm lãnh đạo, chưa có định hướng chương trình để phân luồng số đối tượng giỏi chun mơn Ngồi ngun nhân làm ảnh hưởng đến cống hiến NLCLC số nguyên nhân chủ quan xuất phát từ thân số cá nhân Đó là:  Thái độ tự cao học viên Đề án, chí có số cá nhân có biểu mãn từ thành tích học tập  Nhiều cá nhân thiếu động lực làm việc, ý chí phấn đấu mơi trường cơng tác, chế độ lương, thưởng, 13  Chưa quan tâm, nhận thức ưu điểm, lợi làm việc môi trường nhà nước, lĩnh vực công quyền c, Khả gắn bó, làm việc lâu dài với thành phố Khảo sát 176 học viên Đề án, 1/3 số học viên không mong muốn chưa xác định việc có tiếp tục gắn bó với thành phố Số học viên Ðề án công tác chiếm chưa đến 3% số luợng CBCCVC có trình độ từ đại học trở lên toàn thành phố Cho nên, 1/3 3% khơng phải số q lớn Tuy nhiên, 85% (41/48) số tiến sĩ thành phố đối tượng NLCLC thuộc Ðề án Có 175 học viên, đối tượng thu hút thuộc Đề án vi phạm hợp đồng xin khỏi Đề án chấp nhận bồi hồn kinh phí Con số có xu hướng tăng nhanh thời gian gần Thực trạng thực đáng lo ngại, đòi hỏi sớm có giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế vấn đề sử dụng NLCLC 2.3.3 Thực trạng môi trƣờng làm việc a, Vấn đề tác phong hành chính, cơng vụ Thực tế môi trường làm việc hành nói chung thành phố Đà Nẵng không ngoại lệ phần lớn phụ thuộc vào tác phong, cách thức quản lý người đứng đầu đề cao yếu tố kinh nghiệm Mặc dù thành phố ban hành số chủ trương nhằm cải thiện môi trường công vụ, sau thời gian triển khai có chuyển biến theo hướng tích cực nhiều nơi thực hình thức, đối phó, chưa vào thực chất b, Vấn đề hướng dẫn, kèm cặp ban đầu dành cho NLCLC Một số đơn vị có quan tâm tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ để NLCLC làm quen với công việc có phân cơng nhiệm vụ phù hợp để người áp dụng kiến thức học vào 14 thực tiễn Tuy nhiên từ kết khảo sát, riêng đối tượng học viên thuộc Đề án ghi nhận điểm hạn chế lớn khả thích nghi với cơng việc, khả phối hợp chủ động công tác c, Vấn đề mối quan hệ công tác, phối hợp NLCLC với đồng nghiệp Nhiều đối tượng thuộc Đề án giao xử lý cơng việc độc lập có đóng góp tích cực giao làm việc nhóm dường gặp trở ngại định phối hợp đồng nghiệp công tác lâu năm, vấn đề quan tâm, ghi nhận cách khách quan lãnh đạo cấp đối tượng thuộc Đề án Một số cá nhân phản ánh họ có đề xuất, sáng kiến lãnh đạo đơn vị chưa tiếp thu nhiều lãnh đạo chưa ghi nhận mức đóng góp học viên làm họ nhiệt huyết Có đến gần 50% đồng nghiệp, quan đơn vị ghi nhận đóng góp nhân lực CLC nhiệm vụ chung quan mức trung bình (thỉnh thoảng, ít, ít) Sở dĩ có đánh giá khơng cao đóng góp đối tượng thuộc Đề án cách thức quản lý nhân hành nước ta lâu đề cao yếu tố kinh nghiệm, chưa quen khó chấp nhận trường hợp hay có tính phản biện, chí số lãnh đạo ngại tiếp cận với vấn đề, quan điểm Trong NLCLC hầu hết trẻ, nhiều người chưa tiếp cận môi trường công vụ ngày phân công nhiệm sở Trước điều gì, việc khơng hài lòng, họ thường phê phán cách so sánh, đối chiếu cách phiến diện, khơng đầy đủ với vật, tượng có tính chất nước ngồi tốt Thái độ ấy, cộng với mong muốn áp dụng học mà người nước chưa biết để thay thứ hữu thời gian nhanh dễ khiến họ bị coi lai căng, cấp tiến Hệ lôgic họ bị cô 15 lập, bị bỏ rơi dẫn đến khó nhận phối hợp, chia sẻ đồng nghiệp trình thực thi nhiệm vụ 2.3.4 Các sách, đãi ngộ áp dụng Chính sách, đãi ngộ ln thành phố quan tâm áp dụng linh hoạt tùy theo điều kiện cụ thể ln có xu hướng nâng mức đãi ngộ giai đoạn, mức vượt trội so với địa phương khác Tuy nhiên số điểm chưa phù hợp: + Mới tập trung vào yếu tố vật chất hỗ trợ kinh phí ban đầu, chưa quan tâm nhiều đến yếu tố phi vật chất … + Không có ràng buộc trách nhiệm rõ ràng đối tượng thụ hưởng sách nội dung yêu cầu chất lượng công việc, sáng kiến, đề án, đề tài + Chưa nghiên cứu, phân tích sách, đãi ngộ đối thủ cạnh tranh tiềm tàng (khu vực tư) 2.3.5 Việc theo dõi, đánh giá tình hình sử dụng NLCLC Cơng tác theo dõi, đánh giá tình hình sử dụng NLCLC phải thực chủ động thường xuyên để giải vấn đề phát sinh sau giai đoạn bố trí cơng tác Tuy nhiên thời gian qua, việc theo dõi, giám sát sử dụng NNLCLC bỏ ngỏ Qua khảo sát đối tượng thu thút có đến 37,2% người hỏi cho việc quản lý, kết nối thông tin NLCLC với quan quản lý Đề án chưa phù hợp, họ gặp khó khăn trình bày ý kiến, thắc mắc với thành phố 2.3.6 Vấn đề bố trí, xếp lại NLCLC Mục tiêu hoạt động bố trí, phân công lại NLCLC nhằm đảm bảo việc phân bổ nhân lực đơn vị số lượng, đảm bảo chất lượng Trong cơng tác theo dõi, đánh giá tình hình sử dụng NLCLC thời gian qua lại chưa quan tâm thích 16 đáng Vì việc bố trí, xếp lại NLCLC quan, đơn vị thành phố từ trước đến hoàn toàn chưa đề cập 2.4 NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ CẦN PHẢI GIẢI QUYẾT ĐỂ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NLCLC KHU VỰC CÔNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN ĐẾN Qua phân tích, kết luận Đề án mang lại đóng góp nhiều kết tích cực Tuy nhiên, cho thấy nhiều vấn đề cần phải giải để sử dụng hiệu nguồn NLCLC khu vực công thành phố Đối với cá nhân NLCLC: 1/ Khắc phục tâm lý chủ quan, ỷ lại, trơng chờ vị trí, so sánh, phê phán sách, chế mơi trường làm việc, xã hội nước ta với nước phương Tây; 2/ Vấn đề chậm thích nghi với mơi trường hành hay chưa phù hợp chun mơn đào tạo công việc Đối với thành phố, cần ban hành sách nhằm hạn chế bất cập thời gian vừa qua khắc phục vấn đề xuất việc sử dụng NLCLC như: 1/ Phát triển học viên Đề án thành lãnh đạo, chuyên gia cần phải quan tâm, đầu tư nhiều nữa; 2/ Cải tiến phương pháp quản lý giao việc; 3/ Chính sách, chế độ đãi tạo tác động trái chiều đến thái độ đồng nghiệp, chưa khuyến khích, động viên, tạo động lực làm việc, đồng thời phải công bằng, có tính ràng buộc; 4/ Chính sách giữ chân NLCLC Ngoài ra, để tạo thuận lợi việc khai thác, sử dụng hiệu NLCLC, đòi hỏi thành phố phải sớm nghiên cứu, ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí vị trí việc làm, phương pháp đánh giá công chức 17 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG NHÂN LỰC CHẤT LƢỢNG CAO TRONG NHỮNG NĂM ĐẾN 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.2 QUAN ĐIỂM CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ NNLCLC KHU VỰC CƠNG NLCLC khu vực cơng thành phố Đà Nẵng xác định cá nhân thuộc: 1/ đối tượng thuộc diện thu hút nguồn nhân lực thành phố giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2015; 2/ đối tượng thành phố cử đào tạo sở uy tín nước tiền ngân sách theo Đề án phát triển nguồn NLCLC thành phố từ năm 1998 đến 3.2 PHƢƠNG HƢỚNG, QUAN ĐIỂM SỬ DỤNG NLCLC TRONG THỜI GIAN ĐẾN Thứ nhất, NLCLC người đă đào tạo bản, đă qua tuyển lựa, sàng lọc có phẩm chất định Bởi cần có giải pháp sử dụng, phát triển riêng cho phận nhân lực Thứ hai, NLCLC phải đóng vai trò quan trọng thúc đẩy nhanh q trình cải cách công vụ, nhân tố định đến hiệu hoạt động máy hành Thứ ba, Tạo điều kiện để NLCLC phát huy lực, sở trường Định hướng lộ trình phát triển NLCLC thông qua việc tạo nguồn cán lãnh đạo, quản lý chuyên gia 18 Thứ tư, NLCLC hình mẫu lực, tính chun nghiệp đạo đức cơng vụ; tác động tích cực mơi trường, văn hóa cơng sở Thứ năm, NLCLC kênh kết nối quan trọng để thành phố mở cửa, hội nhập nhanh với khu vực giới 3.4 CÁC GIẢI PHÁP ĐƢỢC ĐỀ XUẤT 3.4.1 Phân cơng, bố trí cơng tác (1) Xây dựng sở liệu thông tin NNLCLC nhu cầu công vụ Tổng hợp công khai thông tin vị trí việc làm, nhu cầu nhân lực theo ngành, lĩnh vực tất đơn vị danh sách, trình độ, chuyên ngành đào tạo, kinh ngiệm công tác, sở trường, sở đoản NLCLC Điều giúp tạo công khai, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng ứng viên chọn nhiệm sở quan, đơn vị chọn cán bộ; tác động, đòi hỏi đơn vị có chức năng, nhiệm vụ gần phải quan tâm cải thiện mơi trường làm việc, có sách sử dụng nhân lực phù hợp để lôi ứng viên có chất lượng đăng ký đơn vị (2) Hỗ trợ NLCLC tiếp cận nhanh với mơi trường hành chính, cơng vụ - Quan tâm đào tạo kỹ năng, kiến thức tiền công vụ - Đề cao khả tự thích nghi với cơng việc bố trí, phân cơng làm việc khơng với ngành nghề đào tạo mà lĩnh vực, ngành gần với ngành đào tạo (3) Vấn đề tiếp nhận lao động giáo dục, đào tạo NLCLC thơng qua hình thức điều động, luân chuyển cán 19 - Không cho phép đơn vị tự tuyển dụng nhân lực lĩnh vực mà Đề án NNLCLC có khả thu hút, đào tạo - Việc điều động, luân chuyển công tác NLCLC cần dựa nhu cầu nhân lực lực cá nhân, đồng thời nên thực thường xuyên có theo dõi, đánh giá tính phù hợp - Nghiên cứu áp dụng biện pháp khuyến khích, tạo điều kiện CBCCVC tự bỏ chi phí để tham gia chương trình đào tạo 3.4.2 Cải thiện mơi trƣờng làm việc (1) Giảm thiểu hạn chế phận CBCCVC NLCLC - Làm tốt công tác tư tuởng NLCLC nhận nhiệm vụ, quan tâm, sâu sát, góp ý thẳng thắn mang tính xây dựng để họ tự khắc phục Làm cho NLCLC nhận thức đặc thù cơng việc mơi trường hành công vụ quản lý nhà nước lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành, trực tiếp làm công tác chuyên môn, kỹ thuật túy giáo dục, đào - Ðơn vị sử dụng lao động cần thể tin tuởng, khích lệ để tạo động lực cho NLCLC tự tin thích nghi phát huy điểm mạnh (2) Phát huy điểm mạnh CBCCVC NLCLC để cải thiện môi truờng làm việc công sở Ghi nhận tạo điều kiện để NLCLC phát huy điểm mạnh động, kỹ năng, phong cách làm việc đại, sáng tạo, tinh thần phản biện, ham muốn đề xuất mới, ngoại ngữ tập thể quan, đơn vị 20 (3) Tăng cường biện pháp giáo dục CBCC tinh thần trách nhiệm, ý thức tận tâm, tận tụy với công việc Xây dựng tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp Tôn vinh nghề nghiệp, danh dự người CBCC Ban hành thực nghiêm qui chế công vụ gắn với thực qui chế dân chủ quan hành nhà nước, thực cơng khai hoạt động cơng vụ (4) Đa dạng hố nội dung cơng việc, tăng tính liên kết, tính phối hợp chia sẻ để tổng hợp sức mạnh đội ngũ trí thức CBCC - Nghiên cứu giao việc kết hợp thử thách, tin tưởng cho đảm nhiệm việc quản lý dự án tổ chức cho họ làm việc theo nhóm - Có hình thức tun dương thái độ tơn trọng quyền sở hữu trí tuệ kết nghiên cứu NLCLC đưa vào ứng dụng (5) Cải thiện kỹ quản trị NNL cho cán lãnh đạo, quản lý 3.4.3 Chính sách, đãi ngộ (1) Nghiên cứu phân định bồi dưỡng, định hướng CBCCVC phát triển theo chức vụ chức nghiệp Sớm phân luồng CBCCVC theo nhiều hướng phát triển thành lãnh đạo thành chuyên gia - Cán định hướng phát triển theo chức vụ bố trí làm thư ký cho cán lãnh đạo, quản lý bổ nhiệm vào chức vụ cấp phó, trưởng phòng ban địa phương 21 - Ðối với cán phát triển thành chuyên gia, tạo điều kiện để họ tham gia vào chương trình, dự án lớn ngành, tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế tiếp tục đào tạo chuyên sâu Cử cán lãnh đạo có uy tín, lực, kinh nghiệm cơng tác làm cố vấn để hướng dẫn, giúp đỡ, dìu dắt theo dõi đối tượng Thực đánh giá tháng/lần để nắm bắt trình phát triển cá nhân, giúp họ phát huy mạnh, khắc phục thiếu sót (2) Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật “bánh sandwich”[4] - Đãi ngộ thành phố dành cho đối tượng thu hút lâu có số hạn chế định người nhận chế độ đãi ngộ hưởng lợi chưa có đóng góp hay khơng phải chịu ràng buộc chất lượng công việc, cống hiến Cách làm tạo hứng khởi ban đầu, lâu dài khơng có tác dụng kích thích, động viên nỗ lực nhân lực thu hút - Bất hy vọng u thích, ưu tiên đối phương dành cho “không ngừng tăng lên” “không ngừng giảm đi” Lấy ví dụ, nhiều người bán hàng nắm tâm lý khách hàng, cân hàng họ ln lấy phần nhỏ để lên cân từ từ “thêm vào thêm vào” cho đủ số lượng khách hàng cần, họ không lấy phần lớn sau lại “bớt bớt ra”, hai cách đạt đến số lượng khách hàng cần hành động “thêm vào” khiến khách hàng cảm thấy hài lòng nhiều Tương tự vậy, thành phố xem NLCLC khách hàng, tiếp nhận họ cho nhận số chế độ định, 22 mức đãi ngộ lại cụ thể hóa mức độ cống hiến thơng qua sách với nội dung cụ thể nhận họ đáp ứng nội dung Ví (3) Giải pháp thu hút, giữ chân NLCLC - Cải thiện thu nhập cho NLCLC + Thực sách, đãi ngộ linh hoạt, không cào bằng, phải dựa mức độ cống hiến, hiệu cơng việc + Ngồi thu nhập từ lương, cần có chế tạo điều kiện để NLCLC tăng thêm thu nhập thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, chủ trì nghiên cứu đề tài, đề xuất ý tưởng, giải pháp cho thành phố Tơn trọng quyền sở hữu trí tuệ việc ghi nhận, có hình thức khen thưởng thích đáng, biểu dương thành tích nghiên cứu, ý tưởng đề xuất áp dụng vào thực tiễn có hiệu - Các biện pháp kích thích phi tiền tệ + Xây dựng quy trình đánh giá CBCCVC dựa hiệu cơng việc Cơng tác đề bạc, bổ nhiệm cần minh bạch, công bằng, sớm áp dụng rộng rãi hình thức bổ nhiệm cán thơng qua hình thức thi tuyển + Tuyên truyền đến NLCLC lợi làm việc mơi trường hành công so với khu vực tư địa vị, mối quan hệ cơng tác, tính ổn định lâu dài, hiệu cơng việc có tác động đến xã hội (tính cống hiến) 3.4.4 Cơng tác theo dõi, đánh giá tình hình phân cơng, bố trí sử dụng NLCLC (1) Xây dựng quy trình giám sát, kiểm tra đánh giá tính phù hợp việc phân cơng, bố trí NLCLC (2) Theo dõi, đánh giá tình hình sử dụng NLCLC 23 KẾT LUẬN Trong t nh đẩy mạnh nghiệp CNH, HĐH, theo xu hướng tất yếu thành phố Đà Nẵng phải gắn liền phát triển kinh tế tri thức với t nh hội nhập quốc tế khu vực Nền kinh tế tri thức với yêu cầu cao tiềm lực trí tuệ khoa học công nghệ đặt thử thách lớn phát triển sử dụng NNL, NLCLC chiếm vị trí hàng đầu Qua kết phân tích trên, kết luận Đề án Phát triển nguồn NLCLC mang lại đóng góp nhiều kết tích cực phát triển nhân lực khu vực công thành phố, góp phần lớn vào phát triển KT-XH thành phố gần 20 năm qua Tuy nhiên, từ kết phân tích cho thấy nhiều vấn đề cần phải giải để sử dụng hiệu nguồn NLCLC khu vực công thành phố năm đến Đối với cá nhân NNLCLC, cần phải có biện pháp khắc phục số vấn đề phát sinh ràng buộc chế độ đãi ngộ hạn chế động lực nhận học bổng theo Đề án; yếu tố chậm thích nghi với mơi trường hành số học viên hay chưa phù hợp chuyên môn đào tạo công việc khiến NLCLC chưa thể phát huy hết lực làm ảnh hưởng đến việc thực thi nhiệm vụ họ ... sở lư luận sử dụng nguồn nhân lực Chương Thực trạng sử dụng NLCLC khu vực công thành phố Đà Nẵng Chương Các giải pháp sử dụng NLCLC khu vực công năm đến CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỬ DỤNG NHÂN LỰC... 3.2 QUAN ĐIỂM CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ NNLCLC KHU VỰC CƠNG NLCLC khu vực cơng thành phố Đà Nẵng xác định cá nhân thuộc: 1/ đối tượng thuộc diện thu hút nguồn nhân lực thành phố giai đoạn từ năm... hỏi thành phố phải sớm có giải pháp nhằm khai thác có hiệu nhân lực mà thành phố dày công thu hút, đào tạo Với lý trên, tác giả mạnh dạn chọn đề tài Sử dụng nguồn NLCLC khu vực công thành phố Đà
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng nguồn NLCLC khu vực công thành phố Đà Nẵng, Sử dụng nguồn NLCLC khu vực công thành phố Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay