Mẫu báo cáo chuyên đềchủ đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:50

Mẫu báo cáo chuyên đề chủ đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh cấp THCS và THPT: gồm có các hoạt động như:1. Hoạt động khởi động2. Hoạt động hình thành kiến thức mới3. Hoạt động luyện tập4. Hoạt động vận dụng5. Hoạt động tìm tòi, mở rộng MẪU BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ Tác giả: …………………………………… Tổ chuyên môn: ………………………… Trường: …………………………………… Chủ đề: …………………………………… Học sinh: ………………………………… Dự kiến số tiết dạy: ……………………… CHỦ ĐỀ/CHUYÊN ĐỀ…………… I Mục tiêu học 1.Chuẩn kiến thức, kĩ thái độ a Kiến thức b Kỹ c Thái độ Các lực cần hình thành phát triển Phương pháp dạy học chủ yếu chuyên đề/chủ đề II Nội dung Chủ đề học gồm có: Trên sở phân tích chủ đề học, dự kiến nội dung chủ đề chia sau: III Bảng mô tả cấp độ nhận thức Nội dung Nhận biết Cấp độ nhận thức Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao IV Tiến trình dạy học Chuẩn bị giáo viên học sinh a Chuẩn bị giáo viên b Chuẩn bị học sinh c Phương tiện sử dụng ThS Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc Tiến trình dạy học chuyên đề HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG Mục đích Nội dung Kỹ thuật tổ chức hoạt động a Chuyển giao nhiệm vụ b Thực nhiệm vụ c Báo cáo, trình bày kết d Sản phẩm, kết HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Mục đích Nội dung Kỹ thuật tổ chức hoạt động a Chuyển giao nhiệm vụ b Thực nhiệm vụ c Báo cáo, trình bày kết d Sản phẩm, kết HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP Mục đích Nội dung Kỹ thuật tổ chức hoạt động a Chuyển giao nhiệm vụ b Thực nhiệm vụ c Báo cáo, trình bày kết d Sản phẩm, kết HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG, TÌM TỊI VÀ MỞ RỘNG ThS Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc Mục đích Nội dung Kỹ thuật tổ chức hoạt động a Chuyển giao nhiệm vụ b Thực nhiệm vụ c Báo cáo, trình bày kết d Sản phẩm, kết Lưu ý: - Mỗi tiết dạy thể hoạt động - Dựa chương trình hành để thiết kế (việc tích hợp bài, nội dung thành chủ đề/chuyên đề số tiết phải đảm bảo số tiết theo chương trình hành) Ví dụ: Bài: Hình chiếu trục đo + Tiết thực hành Dự kiến chia số tiết sau: Tiết 1:- Khái niệm thông số hình chiếu trục đo -Hình chiếu trục đo vng góc cách vẽ hình chiếu trục đo vng góc Tiết 2: - Hình chiếu trục đo vng góc cách vẽ hình chiếu trục đo vng góc (Tiếp tục phần ơn luyện cách vẽ hình chiếu trục đo) - Hình chiếu trục đo xiên góc cân cách vẽ hình chiếu trục đo xiên góc cân Ví dụ: HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG - Cho HS xem đoạn video liên quan đến chủ đề/chuyên đề - Cho học sinh chơi trò chơi liên quan đến chủ đề/chuyên đề - Cho HS chơi game show liên quan đến chủ đề/chuyên đề - Kể câu chuyện ngắn liên quan đến chủ đề/chuyên đề - GV dẫn dắt, đặt vấn đề học -… => Tạo tâm học tập ThS Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc ... đến chủ đề /chuyên đề - Cho học sinh chơi trò chơi liên quan đến chủ đề /chuyên đề - Cho HS chơi game show liên quan đến chủ đề /chuyên đề - Kể câu chuyện ngắn liên quan đến chủ đề /chuyên đề - GV... dạy thể hoạt động - Dựa chương trình hành để thiết kế (việc tích hợp bài, nội dung thành chủ đề /chuyên đề số tiết phải đảm bảo số tiết theo chương trình hành) Ví dụ: Bài: Hình chiếu trục đo + Tiết...2 Tiến trình dạy học chuyên đề HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG Mục đích Nội dung Kỹ thuật tổ chức hoạt động a Chuyển giao nhiệm vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu báo cáo chuyên đềchủ đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Mẫu báo cáo chuyên đềchủ đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay