NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG “MẢNG TƯỜNG XANH” TRONG HỘ GIA ĐÌNH VÀ KHU CHUNG CƯ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHẰM GÓP PHẦN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG

57 27 1
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:44

Đề cập đến việc ứng dụng Mảng tường xanh tại đô thị nhằm góp phần cải thiện chất lượng không khí xung quanh. Tình hình chung về ô nhiễm không khí tại TP.HCM. Việc ứng dụng Mảng tường xanh ở các nước trên thế giới, hiện trạng ứng dụng tại Việt Nam. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài : NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG “MẢNG TƯỜNG XANH” TRONG HỘ GIA ĐÌNH KHU CHUNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHẰM GĨP PHẦN CẢI THIỆN MƠI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : Sinh viên thực : Lớp : DH14ES MSSV : Chuyên ngành : Khoa học môi trường TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu nghiên cứu đề tài trung thực, số cơng trình nghiên cứu công khai tác giả khác tham khảo ghi đầy đủ LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đề tài tốt nghiệp tơi xin cảm ơn đến : - Quý thầy cô giảng dạy lớp Khoa học mơi trường niên khóa 2014 – 2018 trường Đại học Nơng Lâm TP.HCM tận tình truyền đạt kiến thức cho - Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc kính trọng đến thầy giáo, người tận tình trực tiếp hướng dẫn tạo nhiều điều kiện thuận lợi suốt trình thực hoàn thành đề tài - Cuối xin cảm ơn bạn học Khoa Môi trường Tài Nguyên, niên khóa 2014 – 2018 trường Đại học Nơng Lâm TP.HCM có nhiều ý kiến đóng góp giúp đỡ tơi q trình học tập thực đề tài LỜI GIỚI THIỆU Bài nghiên cứu kết thực tế tìm hiểu tơi việc ứng dụng “Mảng tường xanh” vào khu dân chung Thành phố Hồ Chí Minh Nó cho bạn nhìn khái quát rõ khái niệm “Mảng tường xanh” – giải pháp xanh cho vùng thị Nó khơng mang giá trị mĩ quan mà giúp cải thiện mơi trường sống Trong tình hình cơng trình xanh thị hay công cộng xử lý lượng lớn khí hoạt động cơng nghiệp lẫn sinh hoạt người gây ra, “Mảng tường xanh” lựa chọn thích hợp để hỗ trợ việc làm giảm phần lượng khí này, đồng thời tạo phần lượng tương đương cho mơi trường Nó chiếm diện tích bề mặt mang lại nhiều lợi ích khơng riêng mặt mơi trường Khơng làm giảm lượng mà làm giảm nồng độ chất gây nhiễm khác , CO, , , ,… Bài nghiên cứu làm rõ đóng góp“Mảng tường xanh” đem lại cho mơi trường TP.HCM Sau xem xong hy vọng có cách nhìn khái niệm “ Mảng tường xanh” MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN LỜI GIỚI THIỆU MỤC LỤC CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU .12 1.1 Đặt vấn đề 12 1.2 Mục tiêu ý nghĩa đề tài 13 1.2.1 Mục tiêu 13 1.2.2 Ý nghĩa 13 1.3 Giới hạn phạm vi nghiên cứu 13 CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 14 2.1 Mảng tường xanh .14 2.1.1.Khái niệm – Lịch sử hình thành 14 2.1.2 Thiết kế 16 2.1.3 Lắp đặt – chế hoạt động 16 2.1.4 Các loại thường dùng 19 2.2 Tình hình ứng dụng “Mảng tường xanh” hộ gia đình khu chung TP.HCM 20 2.2.1 Những loại chậu thường dùng “Mảng tường xanh” 20 2.2.2 “Mảng tường xanh” hộ gia đình khu chung quận TP.HCM 21 2.3 Đối tượng khu vực nghiên cứu 22 2.3.1 Đối tượng 22 2.3.2 Khu vực nghiên cứu 23 2.3.2.1 Sơ lược lịch sử hình thành, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội .23 a Lịch sử hình thành 23 b Điều kiện tự nhiên 23 c Điều kiện kinh tế - xã hội .24 2.3.2.2 Mức độ ô nhiễm không khí lượng địa bàn Tp Hồ Chí Minh 25 a Khái niệm “ơ nhiễm khơng khí” 25 b MonoCacbonxit – CO 26 c Nitrogen dioxide - 27 d Ozon - 28 e Lưu huỳnh dioxit - 29 f 29 g Cacbon dioxit – 30 h Hiện trạng chất lượng khơng khí TP.HCM 31 CHƯƠNG III : NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 3.1 Nội dung nghiên cứu 38 3.2 Phương pháp nghiên cứu 38 3.2.1 Lượng bị cô lập cây/năm lượng tạo tương ứng từ “Mảng tường xanh” 38 3.2.1.1 Các số liệu cần dùng .38 3.2.1.2 Vật liệu sử dụng .38 3.2.1.3 Cách tiến hành 38 3.2.2 % nồng độ chất ô nhiễm cải thiện từ diện tích phủ thực vật “Mảng tường xanh” 40 3.2.2.1 Các số liệu cần dùng .40 3.2.2.2 Vật liệu sử dụng .40 3.2.2.3 Cách tiến hành 40 CHƯƠNG IV : KẾT QUẢ THẢO LUẬN 42 4.1 Lượng bị cô lập cây/năm lượng tạo tương ứng từ “Mảng tường xanh” 42 4.2 % nồng độ chất ô nhiễm CO, , , cải thiện từ diện tích phủ thực vật “Mảng tường xanh” 49 4.3 Mơ hình ứng dụng 50 CHƯƠNG V : KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 53 5.1 Kết luận 53 5.2 Kiến nghị 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT, BẢNG BIỂU HÌNH MINH HỌA A CÁC CHỮ VIẾT TẮT TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TP : Thành phố AQI (Air Quality Index) : số đại diện cho nồng độ nhóm chất gây ô nhiễm gồm CO, , , bụi UBND : Ủy ban nhân dân KH&CN : Khoa học công nghệ THPT : Trung học phổ thông CO : MonoCacbonxit : Nitrogen dioxide : Ozon : Lưu huỳnh dioxit : Cacbon dioxit B DANH MỤC ĐỒ THỊ Biểu đồ 2.1: Biểu thị phần trăm“Mảng tường xanh” có quận/huyện TP.HCM (%) (Nguồn : Minigardenvietnam.com) Biểu đồ 2.2 :Biểu đồ thể % số liệu quan trắc CO đạt (%) - Nguồn : Báo cáo Sở Tài Nguyên Môi Trường TP.HCM năm 2015,2016 Biểu đồ 2.3 :Biểu đồ thể % số liệu quan trắc đạt (%) - Nguồn : Báo cáo Sở Tài Nguyên Môi Trường TP.HCM năm 2015,2016 Biểu đồ 2.4 :Biểu đồ thể % số liệu quan trắc đạt (%)- Nguồn : Báo cáo Sở Tài Nguyên Môi Trường TP.HCM năm 2015,2016 Biểu đồ 2.5 :Biểu đồ thể % số liệu quan trắc đạt (%)- Nguồn : Báo cáo Sở Tài Nguyên Môi Trường TP.HCM năm 2015,2016 Biểu đồ 4.1 : Biểu đồ so sánh tương đồng số liệu đo khối lượng khô thực tế so với ấn mở rộng Đại học Nebraska C DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 : Tác hại CO Bảng 2.2: Miêu tả tác hại thực vật - (Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, 1997) Bảng 2.3: Tiêu chuẩn đánh giá mức độ tác hại ozon - (Nguồn : Đặng Kim Chi, 2001) Bảng 2.4 : Tác hại số nguyên tố hóa học thể người Bảng 2.5 : Nồng độ chất ô nhiễm quan trắc TP.HCM năm 2015 2016 (Nguồn : Báo cáo Sở Tài Nguyên Môi Trường TP.HCM) Bảng 2.6 : Thang đo số chất lượng khơng khí AQI TP HCM Bảng 3.1 : Ước tính phần trăm cải thiện chất lượng khơng khí lớp phủ 10 (Nguồn : Nowak DJ, 2006) Bảng 4.1 : Khối lượng tươi dương xỉ, biến hoa sơng hằng, tróc bạc, cọ, lan ý, phú q, ngọc ngân, dừa cạn, si, tổ phụng Bảng 4.2 : Khối lượng khô dương xỉ, biến hoa sông hằng, tróc bạc, cọ, lan ý, phú quý, ngọc ngân, dừa cạn, si, tổ phụng theo ấn mở rộng Đại học Nebraska Bảng 4.3 : Khối lượng khô dương xỉ, biến hoa sơng hằng, tróc bạc, cọ, lan ý, phú quý, ngọc ngân, dừa cạn, si, tổ phụng sau ngày Bảng 4.4 : Khối lượng khô dương xỉ, biến hoa sơng hằng, tróc bạc, cọ, lan ý, phú quý, ngọc ngân, dừa cạn, si, tổ phụng sau 15 ngày Bảng 4.5 : Khối lượng khô dương xỉ, biến hoa sơng hằng, tróc bạc, cọ, lan ý, phú quý, ngọc ngân, dừa cạn, si, tổ phụng sau 20 ngày 30 ngày Bảng 4.6 : Trọng lượng carbon dương xỉ, biến hoa sơng hằng, tróc bạc, cọ, lan ý, phú quý, ngọc ngân, dừa cạn, si, tổ phụng Bảng 4.7 : Trọng lượng dương xỉ, biến hoa sơng hằng, tróc bạc, cọ, lan ý, phú quý, ngọc ngân, dừa cạn, si, tổ phụng Bảng 4.8 : Tuổi dương xỉ, biến hoa sông hằng, tróc bạc, cọ, lan ý, phú quý, ngọc ngân, dừa cạn, si, tổ phụng lúc trồng “Mảng tường xanh” CHƯƠNG IV : KẾT QUẢ THẢO LUẬN 4.1 Lượng bị cô lập cây/năm lượng tạo tương ứng từ “Mảng tường xanh” Sau tiến hành cân khối lượng 10 loại : dương xỉ, biến hoa sơng hằng, tróc bạc, cọ, lan ý, phú quý, ngọc ngân, dừa cạn, si, tổ phụng ta có bảng khối lượng tươi chúng Bảng 4.1 : Khối lượng tươi dương xỉ, biến hoa sơng hằng, tróc bạc, cọ, lan ý, phú q, ngọc ngân, dừa cạn, si, tổ phụng Tên thực vật Khối lượng tươi (g) Dương xỉ 80 Biến hoa sông 50 Tróc bạc 100 Cọ 95 Lan ý 79 Phú quý 70 Ngọc ngân 64 Dừa cạn 50 Si 75 Tổ phụng 48 Có khối lượng tươi ta tính khối lượng khô dương xỉ, biến hoa sông hằng, tróc bạc, cọ, lan ý, phú quý, ngọc ngân, dừa cạn, si, tổ phụng  Dựa ấn mở rộng Đại học ta có bảng khối lượng khơ dương xỉ, biến hoa sơng hằng, tróc bạc, cọ, lan ý, phú quý, ngọc ngân, dừa cạn, si, tổ phụng sau Bảng 4.2 : Khối lượng khơ dương xỉ, biến hoa sơng hằng, tróc bạc, cọ, lan ý, phú quý, ngọc ngân, dừa cạn, si, tổ phụng theo ấn mở rộng Đại học Nebraska 42 Tên thực vật Khối lượng khô (g) Dương xỉ 58 Biến hoa sơng 36,25 Tróc bạc 72,5 Cọ 68,875 Lan ý 57,275 Phú quý 50,75 Ngọc ngân 46,4 Dừa cạn 36,25 Si 54,375 Tổ phụng 34,8  Tiến hành phơi khô đến khối lượng dương xỉ, biến hoa sơng hằng, tróc bạc, cọ, lan ý, phú quý, ngọc ngân, dừa cạn, si, tổ phụng không đổi Bảng 4.3 : Khối lượng khô dương xỉ, biến hoa sơng hằng, tróc bạc, cọ, lan ý, phú quý, ngọc ngân, dừa cạn, si, tổ phụng sau ngày Tên thực vật Khối lượng khô (g) Dương xỉ 70,5 Biến hoa sơng 38,6 Tróc bạc 80,2 Cọ 80 Lan ý 70,4 Phú quý 67,5 Ngọc ngân 52,3 Dừa cạn 40,1 Si 63,5 Tổ phụng 38,7 Bảng 4.4 : Khối lượng khô dương xỉ, biến hoa sông hằng, tróc bạc, cọ, lan ý, phú quý, ngọc ngân, dừa cạn, si, tổ phụng sau 15 ngày Tên thực vật Khối lượng khô (g) Dương xỉ 65,4 43 Biến hoa sơng 37,8 Tróc bạc 75,5 Cọ 65 Lan ý 68,6 Phú quý 53 Ngọc ngân 42,9 Dừa cạn 36,2 Si 55,7 Tổ phụng 35,6 Bảng 4.5 : Khối lượng khơ dương xỉ, biến hoa sơng hằng, tróc bạc, cọ, lan ý, phú quý, ngọc ngân, dừa cạn, si, tổ phụng sau 20 ngày 30 ngày Khối lượng khô Khối lượng khô sau 20 ngày (g) sau 30 ngày (g) Dương xỉ 60,5 60 Biến hoa sông 37 37 Tróc bạc 73,1 72 Cọ 63 62,5 Lan ý 57,6 57,4 Phú quý 52 51 Ngọc ngân 40,8 40 Dừa cạn 35,5 35,5 Si 54,8 54,4 Tổ phụng 34,9 34,5 Tên thực vật Biểu đồ 4.1 : Biểu đồ so sánh tương đồng số liệu đo khối lượng khô thực tế so với ấn mở rộng Đại học Nebraska 44 80 Khối lượng khơ (gram) 70 60 50 Khối lượng khơ tính theo Nebraska Khối lượng khô cách phơi khô 40 30 20 10 Ta thấy số liệu khối lượng khơ cách tính khơng có sai lệch nhiều đây, lấy khối lượng khô theo cách phơi khô để tính trọng lượng carbon dương xỉ, biến hoa sơng hằng, tróc bạc, cọ, lan ý, phú quý, ngọc ngân, dừa cạn, si, tổ phụng Bảng 4.6 : Trọng lượng carbon dương xỉ, biến hoa sơng hằng, tróc bạc, cọ, lan ý, phú quý, ngọc ngân, dừa cạn, si, tổ phụng Tên thực vật Trọng lượng carbon (g) Dương xỉ 30 Biến hoa sơng 18,5 Tróc bạc 36 Cọ 31,25 Lan ý 28,7 Phú quý 25,5 Ngọc ngân 20 Dừa cạn 17,75 Si 27,2 Tổ phụng 17,25 Có trọng lượng carbon dương xỉ, biến hoa sông hằng, tróc bạc, cọ, lan ý, phú quý, ngọc ngân, dừa cạn, si, tổ phụng ta nhân với 3,6663 ta có trọng lượng bảng 4.7 45 Bảng 4.7 : Trọng lượng dương xỉ, biến hoa sông hằng, tróc bạc, cọ, lan ý, phú quý, ngọc ngân, dừa cạn, si, tổ phụng Tên thực vật Trọng lượng (g) Dương xỉ 109,989 Biến hoa sơng 67,82655 Tróc bạc 131,9868 Cọ 114,5719 Lan ý 105,2228 Phú quý 93,49065 Ngọc ngân 73,326 Dừa cạn 65,07683 Si 99,72336 Tổ phụng 63,24368 Sau quan sát theo dõi dương xỉ, biến hoa sơng hằng, tróc bạc, cọ, lan ý, phú quý, ngọc ngân, dừa cạn, si, tổ phụng từ lúc giâm cành đến xuất vườn để trồng lên “Mảnh xanh” ta có tuổi chúng bảng 4.8 Bảng 4.8 : Tuổi dương xỉ, biến hoa sơng hằng, tróc bạc, cọ, lan ý, phú q, ngọc ngân, dừa cạn, si, tổ phụng lúc trồng “Mảng tường xanh” Tên thực vật Tuổi (ngày) Dương xỉ 69 Biến hoa sơng 50 46 Tróc bạc 42 Cọ 55 Lan ý 58 Phú quý 71 Ngọc ngân 72 Dừa cạn 40 Si 35 Tổ phụng 75 Sau có số tuổi dương xỉ, biến hoa sơng hằng, tróc bạc, cọ, lan ý, phú quý, ngọc ngân, dừa cạn, si, tổ phụng lúc trồng “Mảng tường xanh” ta tính trọng lượng bị lập năm Ta có kết bảng 4.9 Bảng 4.9 :Trọng lượng bị cô lập năm dương xỉ, biến hoa sơng hằng, tróc bạc, cọ, lan ý, phú quý, ngọc ngân, dừa cạn, si, tổ phụng lúc trồng “Mảng tường xanh” Trọng lượng bị cô lập Tên thực vật Tuổi (năm) năm Dương xỉ 0,189041 (gram/năm) 581,8262 Biến hoa sông 0,136986 495,1349 47 Tróc bạc 0,115068 1147,033 Cọ 0,150685 760,3404 Lan ý 0,158904 662,1784 Phú quý 0,194521 480,6198 Ngọc ngân 0,19726 371,7226 Dừa cạn 0,109589 593,8263 Si 0,09589 1039,977 Tổ phụng 0,205479 307,7866 Có bảng giá trị trọng lượng bị cô lập năm dương xỉ, biến hoa sơng hằng, tróc bạc, cọ, lan ý, phú quý, ngọc ngân, dừa cạn, si, tổ phụng dựa theo phương trình quang hợp ta có bảng giá trị lượng năm tạo tương ứng so với lượng bị cô lập năm Bảng 4.10 : Trọng lượng tạo dương xỉ, biến hoa sơng hằng, tróc bạc, cọ, lan ý, phú quý, ngọc ngân, dừa cạn, si, tổ phụng lúc trồng “Mảng tường xanh” Lượng tạo tương ứng từ lượng bị Tên thực vật Dương xỉ cô lập năm (g) 423,1463 Biến hoa sơng 360,0981 Tróc bạc 834,2058 Cọ 552,9748 Lan ý 481,5843 Phú quý 349,5417 Ngọc ngân 270,3437 48 Dừa cạn 431,8737 Si 756,3469 Tổ phụng 223,8448 4.2 % nồng độ chất ô nhiễm CO, , , cải thiện từ diện tích phủ thực vật “Mảng tường xanh” Sau đo dài, rộng, cao loại module sử dụng TP.HCM ta có số liệu bảng 4.11 Bảng 4.11 : Bảng số liệu dài, rộng, cao số lượng trồng module Minigarden Việt Nam Số lượng Module Dài (cm) Rộng (cm) Cao (cm) trồng Minigarden 64,6 20 19 module Việt Nam 18,1 17,5 69,3 Tiếp theo sau ta trồng dương xỉ, biến hoa sơng hằng, tróc bạc, cọ, lan ý, phú quý, ngọc ngân, dừa cạn, si, tổ phụng lên vườn tường xem xét % thực phủ diện tích vườn bảng 4.12 phía Bảng 4.12 : % Thực phủ trồng lên vườn tường diện tích vườn tường tháng Thời gian % thực phủ Mới trồng tháng tháng tháng 70% 90% 99,8% 103,5% Tùy theo loài mà phát triển khác sau từ đến tháng trồng diện tích che phủ diện tích vườn tường có 49 phát triển vượt xa diện tích vườn tường, đa số phát triển số loại dây leo loại thực vật có cành rũ Nên để tính diện tích thực phủ vườn tường ta tính dựa vào diện tích thực vườn tường, từ theo số liệu điều tra David J.Nowak, Daniel E.Crane, Jack C.Stevens việc loại bỏ ô nhiễm bụi Hoa ta tính lượng khí CO, , , giảm dựa vào bảng 3.3 4.3 Mơ hình ứng dụng Sau hai nghiên cứu thấy loại thực vật trồng vườn tường mang lại nhiều lợi ích việc cải thiện mơi trường từ việc loại bỏ tạo lại lượng lớn khí tương ứng, ngồi giúp làm giảm số môi trường , CO, , , Dưới đây, làm ví dụ mơ hình để thấy tiết kiệm diện tích khơng gian mà “Mảng tường xanh” đem lại việc ứng dụng diện rộng TP.HCM để làm giảm số môi trường không khí Ta thiết lập “Mảng tường xanh” Minigarden có diện tích 2,6mx2m hình 4.1 (Khi đặt “Mảng tường xanh” nhà lưu ý đặt chỗ thống có cửa sổ thơng gió tránh đặt phòng ngủ hay khơng gian kín) 50 Hình 4.1 : Mơ hình “Mảng tường xanh” Minigarden diện tích 2,6mx2m phòng ăn Theo hình 4,1 tao thấy với diện tích 2,6mx2m ta tiêu tốn tổng cộng: - 40 module - Thực vật : 40 trầu bà, 40 tróc bạc, 32 cọ, phú quý - Diện tích thực phủ : - Diện tích chiếm dụng khơng gian : Với lượng thực vật lượng bị lập Bảng 4.13 : Trọng lượng bị lập mơ hình vườn tường hình 4.1 Tên thực vật Số lượng (cây) Si 40 51 Trọng lượng bị cô lập (kg) 30,3 Tróc bạc 40 33,4 Cọ 32 17,7 Phú quý 2,8 Tổng : 84,2 Vậy với số hộ gia đình TP.HCM 2.029.202 với 23,46% chưa có nhà (Nguồn : Bộ xây dựng TP.HCM,2017) với 1.553.151 hộ dân có nhà cần 10% số hộ dân áp dụng “Mảng tường xanh” mơ hình lượng cắt giảm năm lên tới 13.078 khí làm giảm số môi trường bảng 3.3 52 CHƯƠNG V : KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Sau tháng nghiên cứu việc ứng dụng “Mảng tường xanh” TP.HCM đạt kết sau : - Việc làm giảm khí thải nhà kính “Mảng tường xanh” đem lại lượng lớn khí tối ưu trước tình hình lượng phát thải khí, tiềm lực kinh tế người dân, ngân sách quỹ đất đai TP - Nó hỗ trợ phần làm giảm số chất lượng mơi trường khơng khí CO, đặc biệt nồng độ mà máy quan trắc chưa có kể từ năm 2009 sau bị hư Với nhu cầu công nghiệp hóa, dịch vụ, thương mại ngày cao TP lượng phát thải chất gây nhiễm khơng khí ngày tăng TP.HCM TP đứng đầu nước lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính - , có số chất lượng khơng khí biến động nhanh (Theo : aqicn.org), có mức trung bình mà vài ngày sau lại rớt xuống Đặc biệt, nhu cầu đất TP tăng cao quỹ đất lại không đủ Các cơng trình xanh bị hạn chế tiêu tốn nhiều diện tích đất ngân sách quốc gia Thì “Mảng tường xanh” lại khắc phục gần hết vấn đề mà TP.HCM mắc phải Nó tiết kiệm diện tích gấp 10 lần (như mơ hình mục 4.3), góp phần cải thiện khơng khí đặc biệt dựa vào kinh tế hộ dân 5.2 Kiến nghị Với nhu cầu mức sống TP.HCM khả quan áp dụng mơ hình TP.HCM có thu nhập bình qn đầu người năm 20169 5428 USD tiến đến năm 2020 9800 USD (Theo : Phó chủ tịch UBND Trần Vĩnh Tuyến) việc áp dụng mơ hình TP.HCM khả thi so với TP khác Tuy nhiên, với giá thành tương đối cao khơng nhắm đến vấn đề mơi trường khơng mà nhắm đến khía cạnh khác liên quan trực tiếp đến lợi ích cá nhân : tiết kiệm 53 lượng, giảm nhiệt độ, mỹ quan, cung cấp lương thực,… kèm theo để thu hút thêm nhiều người áp dụng Tạo nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển công cụ cải thiện môi trường khơng khí, nghiên cứu sâu lợi ích khác môi trường“Mảng tường xanh” mang lại cho môi trường 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] QCVN 05:2013/BTNM – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh [2] Scott DeWald, Scott Josiah, and Becky Erdkamp, March 2005, “Heating With Wood: Producing, Harvesting and Processing Firewood”, University of Nebraska – Lincoln Extension, Institute of Agriculture and Natural Resources http://www.ianrpubs.unl.edu/epublic/live/g1554/build/g1554.pdf [3] Richard A Birdsey, August 1992, “Carbon Storage and Accumulation in United States Forest Ecosystems, General Technical Report W0- 59”, United States Department of Agriculture Forest Service, Northeastern Forest Experiment Station, Radnor, PA http://www.ilea.org/birdsey/fcarbon_index.html#toc [4] http://www.ncsec.org/cadre2/team18_2/students/helpCalcCO2.htm [5] Nowak DJ, et al, 2006, Air pollution removal by trees and shrubs in the United States Urban Forest Urban Green 4(3–4):115−123 Hồ Sỹ Anh Tuấn, 2011, ỨNG DỤNG GIS THUẬT TOÁN NỘI SUY DỰ BÁO MỨC ĐỘƠ NHIỄM KHƠNG KHÍ TP HCM TRONG TƯƠNG LAI, Đại học Nông Lâm TP.HCM Báo cáo chất lượng môi trường TP.HCM năm 2015, 2016 Sở Tài Nguyên Môi Trường TP.HCM http://aqicn.org/city/vietnam/ho-chi-minh-city/us-consulate/ thuvienphapluat.vn 55 56 ... hình ứng dụng “Mảng tường xanh” hộ gia đình khu chung cư TP.HCM 20 2.2.1 Những loại chậu thường dùng “Mảng tường xanh” 20 2.2.2 “Mảng tường xanh” hộ gia đình khu chung cư quận... GIỚI THIỆU Bài nghiên cứu kết thực tế tìm hiểu tơi việc ứng dụng “Mảng tường xanh” vào khu dân cư chung cư Thành phố Hồ Chí Minh Nó cho bạn nhìn khái quát rõ khái niệm “Mảng tường xanh” – giải... việc ứng dụng “Mảng tường xanh” nhà khu chung cư địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn xây để làm giảm nồng độ chất gây ô nhiễm CO, , , Và giảm khối lượng cung cấp lượng tương ứng cho môi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG “MẢNG TƯỜNG XANH” TRONG HỘ GIA ĐÌNH VÀ KHU CHUNG CƯ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHẰM GÓP PHẦN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG, NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG “MẢNG TƯỜNG XANH” TRONG HỘ GIA ĐÌNH VÀ KHU CHUNG CƯ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHẰM GÓP PHẦN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, a. Khái niệm “ô nhiễm không khí”, CHƯƠNG III : NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG IV : KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, 3 Mô hình ứng dụng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay