LOMONOXOP đề MINH họa TUYỂN SINH vào lớp 6

6 13 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:30

ĐỀ MINH HỌA TUYỂN SINH VÀO LỚP NĂM HỌC 2018 – 2019 TỔ HỢP KHOA HỌC VÀ TOÁN HỌC Thời gian: 60 phút Họ tên học sinh: …………… Lớp: ……… PHẦN KHOA HỌC I Học sinh lựa chọn khoanh tròn vào đáp án đáp án A, B, C D Câu (3 điểm) Dựa vào quan thể để phân biệt bé trai bé gái? A Cơ quan sinh dục B Cơ quan tuần hoàn C Cơ quan hơ hấp D Cơ quan tiêu hóa Câu (3 điểm) Hoạt động sau người không gây tai nạn điện? A Dùng tay ướt cầm phích điện cắm vào ổ điện B Mắc thêm cầu chì vào mạch điện C Phơi quần áo dây điện D Bắt chim đường dây cao Câu (3 điểm) Bệnh viêm gan A khác bệnh sốt xuất huyết là: A bệnh vi rút gây B bệnh truyền nhiễm C bệnh lây qua đường tiêu hóa D bệnh chưa có thuốc đặc trị II Học sinh điền kết vào ô trống câu hỏi Câu (5 điểm) Dùng cụm khung để điền vào chỗ ….… câu sau cho phù hợp ống khói, nhiễm mơi trường, khí bơ níc, chât thải hất Tấtthải chất đốt cháy sinh ……………………… nhiều loại khí chất độc khác làm ……………………………… Vì vậy, nhà máy cần có …………………………… để dẫn chúng lên cao, có biện pháp để làm sạch, khử độc ……………………………… Câu (5 điểm) Dựa vào hình thức thụ phấn, viết theo tên gọi thực vật vào cột cho phù hợp Trang 1/6 (1) (2) (3) Hoa thụ phấn nhờ gió (4) Hoa thụ phấn nhờ côn trùng Cây ……………………………………… Cây ……………………………………… ………………………………………… …………………………………………… Câu (8 điểm) Em nêu việc nên làm để phòng tránh bị xâm hại? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Trang 2/6 PHẦN TOÁN HỌC I Học sinh lựa chọn khoanh tròn vào đáp án đáp án A, B, C D 14 �  Câu (3 điểm) Thực phép tính kết là: A B D 0,2; ; ; kết Câu (3 điểm) Sắp xếp số sau theo thứ tự tăng dần: C là: ;3 ; A 0,2; ; ; C Câu (3 điểm) Độ dài 3,4m bằng: ;3 ; B ; 0,2; D A 34cm C 304dm 0,2; B 34mm ; 0,2 ;3 D 34dm Câu (3 điểm) Một hình chữ nhật có chu vi 24cm, chiều rộng chiều dài Diện tích hình chữ nhật là: A 15cm2 B 18m2 C 27cm2 D 35cm2 Câu (3 điểm) Một thùng hình hộp chữ nhật có chiều cao 50cm, đáy hình vng có cạnh 30 cm Nếu đổ đầy nước, thùng đựng lít? A 60 lít B 45 lít C 30 lít D 15 lít Câu (3 điểm) Chọn hình vẽ phù hợp cho vào trống hình vẽ đây: Trang 3/6 Câu (3 điểm) Trong đợt đóng góp giấy vụn làm kế hoạch nhỏ, khối lượng giấy vụn lớp thống kê biểu đồ đây: Khối lượng trung bình lớp ủng hộ là: A 11kg B 12kg C 9kg Câu (3 điểm) Tìm số tự nhiên y, biết: 509 – × y = 401 D 10kg A y = 10 B y = 11 C y = 12 D y = 13 Câu (3 điểm) Một sản phẩm có giá 300 nghìn đồng Trong dịp kỉ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống đất nước 30/4, sản phẩm giảm giá 20% Hết đợt khuyến mại, phải tăng giá sản phẩm % để sản phẩm có ban đầu? A 20% B 23% C 25% II Học sinh điền kết vào phần trống câu hỏi D 30% Câu 10 (5 điểm) Tính quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng biết quãng đường dài 40 km Đáp án: Trang 4/6 Câu 11 (5 điểm) Lúc sáng, ô tô khởi hành từ địa điểm A đến địa điểm B cách A 185km với vận tốc 50km/h Sau 30 phút, xe máy xuất phát từ địa điểm B đến địa điểm A đường với vận tốc 30km/h Hỏi hai xe gặp lúc giờ? Đáp án: 1m Câu 12 (5 điểm) Bác Tuấn thuê thợ 2m 2m sơn tường có kích thước hình vẽ bên Biết đơn giá sơn 40000 đồng cho 1m2 Bác Tuấn phải trả tiền? 5m Đáp án: Câu 13 (5 điểm) Thay chữ a, b, c hình vẽ bên số để quy luật? 12 28 24 11 43 17 a 36 18 b 32 53 c 36 Đáp án: ; ; ; ; Câu 14 (5 điểm) Cho dãy phân số: 11 Tìm số hạng thứ thứ dãy Đáp án: 27 33 39 45 + Câu 15 (5 điểm) Tính: 20 30 42 56 Đáp án: III Học sinh trình bày lời giải vào phần trống câu hỏi sau Trang 5/6 Câu 16 (8 điểm) Trong hình vẽ bên, biết D trung điểm cạnh BC, độ dài đoạn AE độ dài đoạn CE, diện tích tam giác ABC 36m2 Tính diện tích tam giác CDE Câu 17 (8 điểm) Một giá sách có hai ngăn, ngăn thứ có 28 sách, ngăn thứ hai có 38 sách Sau lấy số sách ngăn số sách lại ngăn thứ số sách ngăn thứ hai Hỏi người ta lấy sách ngăn? Trang 6/6 ... lít? A 60 lít B 45 lít C 30 lít D 15 lít Câu (3 điểm) Chọn hình vẽ phù hợp cho vào trống hình vẽ đây: Trang 3 /6 Câu (3 điểm) Trong đợt đóng góp giấy vụn làm kế hoạch nhỏ, khối lượng giấy vụn lớp. .. 11 43 17 a 36 18 b 32 53 c 36 Đáp án: ; ; ; ; Câu 14 (5 điểm) Cho dãy phân số: 11 Tìm số hạng thứ thứ dãy Đáp án: 27 33 39 45 + Câu 15 (5 điểm) Tính: 20 30 42 56 Đáp án: III Học sinh trình bày... trình bày lời giải vào phần trống câu hỏi sau Trang 5 /6 Câu 16 (8 điểm) Trong hình vẽ bên, biết D trung điểm cạnh BC, độ dài đoạn AE độ dài đoạn CE, diện tích tam giác ABC 36m2 Tính diện tích
- Xem thêm -

Xem thêm: LOMONOXOP đề MINH họa TUYỂN SINH vào lớp 6, LOMONOXOP đề MINH họa TUYỂN SINH vào lớp 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay