Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn toán năm 2018 có đáp án chi tiết

57 19 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:25

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 được xây dựng nhằm kiểm tra kiến thức môn Toán dành cho các học sinh lớp 6. Các dạng bài tập trong đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 đều là các dạng bài tập trọng tâm bám sát vào kiến thức sách giáo khoa toán 6. Mỗi đề thi có đáp án và thang bảng điểm kèm theo giúp các em học sinh có thể chấm điểm bài làm của mình chính xác nhất. Bên cạnh đó, các em học sinh có thể thực hành luyện tập giải đề thi này để làm quen với các dạng bài tập cơ bản thường được lựa chọn ra trong đề thi, giúp các em củng cố kiến thức môn học và rèn luyện cho mình khả năng tư duy, giải bài tập toán nhanh và chính xác nhất BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ PHẬN TRUNG HỌC SỞ CHUYÊN NGHIỆP TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM HỌC KỲ MƠN TỐN CĨ ĐÁP ÁN MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017 MƠN: TỐN PHỊNG GD&ĐT CÁT TIÊN TRƯỜNG THCS ĐỨC PHỔ Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Cấp độ Chủ đề Phân số, phân số nhau, tính chất phân số, rút gọn phân số, quy đồng mẫu nhiều phân số Số câu Số điểm Tỉ lệ NHẬN BIẾT Biết viết số đối, số nghịch đảo số cho trước (5) 1,0 10% Vận dụng phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số để tìm x Vận dụng tính chất phép nhân phân số, hỗn số để tính giá trị biểu thức (3a;3b;4a;4b) 3,5 35%% Các phép tính phân số, hỗn số, số thập phân, phần trăm Số câu Số điểm Tỉ lệ Tính giá trị phân số số cho trước; tính tỉ số phần trăm; (7;8) 1,0 10% Số câu Số điểm Tỉ lệ Góc, số đo góc, tia phân giác góc Đường tròn, tam giác Số câu Số điểm Tỉ lệ Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ Nhận biết tia nằm hai tia, biết vẽ góc biết số đo (9a) 0,5 5% 1,5 15% DUYỆT CỦA BGH PHĨ HIỆU TRƯỞNG (ký, đóng dấu) TỔNG Vận dụng quy tắc so sánh hai phân số mẫu, khác mẫu để xếp dãy số (1;2) 1,0 10% Ba toán phân số, biểu đồ phần trăm VẬN DỤNG THẤP CAO THÔNG HIỂU 2,0 20% 3,5 35% Tìm số biết giá trị phân số số Vận dụng linh hoạt tốn phân số đề tìm số (6) 1,0 10% (10) 1,0 10% 3,0 30% 1 10% 1,5 15% 14 10 100% Hiểu khái niệm tia phân giác góc Từ tia tia phân giác góc Biết tính số đo góc dựa vào mối quan hệ góc tổng hai góc (9c) 0,5 5% 1,5 15% (9b) 0,5 5% 60% DUYỆT CỦA TTCM (Ký, ghi rõ họ tên) Đức Phổ, ngày 05 tháng năm 2017 Giáo viên đề (Ký, ghi rõ họ tên) Phan Hồng Kiều Phương PHỊNG GD&ĐT CÁT TIÊN TRƯỜNG THCS ĐỨC PHỔ ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 MƠN: TỐN (Đề 01 trang) Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Điểm số Bằng chữ Lời phê thầy giáo ĐỀ BÀI: 11 3 Bài (0,5 điểm): Viết số nghịch đảo số sau: ;11 Bài (0,5 điểm): Viết số đối số sau: 5, 64; Bài (1,5 điểm): Tìm x, biết: a) x -  3 b) x +  Bài (2,0 điểm): Tính giá trị biểu thức (tính nhanh thể)  2 A  2 3   4 B 12 12   13 13 Bài (1,0 điểm): Sắp xếp số sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn 3 2 ; ;0; ; 2 7 2 Bài (1,0 điểm): Tính số học sinh trường X, biết số học sinh lớp 6A 25 em chiếm 20% tổng số học sinh trường Bài (0,5 điểm): Tính 20 Câu (0,5 điểm): Tính tỉ số phần trăm Bài (1, điểm): Trong nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox Vẽ hai tia Oy Ot   1200 ; xOt   600 cho xOy a) Trong tia Ox, Oy, Ot tia nằm hai tia lại? Vì sao? b) Tính góc tOy? c) Tia Ot phải tia phân giác góc xOy hay khơng? Vì sao? Câu 10 (1,0 điểm): Một cửa hàng bán vải ngày Ngày thứ bán vải 5m; ngày thứ hai bán 20% số vải lại 10m; ngày thứ ba tiếp tục bán 25% số vải lại 9m; ngày thứ tư bán số vải lại, cuối 13m Hỏi lúc đầu vải dài mét? DUYỆT CỦA BGH PHĨ HIỆU TRƯỞNG (ký, đóng dấu) DUYỆT CỦA TTCM (Ký, ghi rõ họ tên) Đức Phổ, ngày 05 tháng năm 2017 Giáo viên đề (Ký, ghi rõ họ tên) Phan Hồng Kiều Phương PHỊNG GD&ĐT CÁT TIÊN TRƯỜNG THCS ĐỨC PHỔ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017 MƠN: TỐN ĐỀ BÀI ĐÁP ÁN Bài (0,5 điểm): Viết số - Số đối -5,64 5,64 11 11 11 - Số đối đối số sau: 5, 64; 7 3 5 Bài (0,5 điểm): Viết số - Số nghịch đảo nghịch đảo số sau: 3 ;11 - Số nghịch đảo 11 11 Bài (1,5 điểm): Tìm x, a) x -  biết: 2 3 a) x -  x=  2 2 1 b) x +  x= 2 1 b) x +  x =  2 x  x  3 x 1 Bài (2,0 điểm): Tính giá trị  2 A  2 3  biểu thức (Tính nhanh  4 thể)  2 A  2 3   4 12 12 B   13 13 Bài (1,0 điểm): Sắp xếp số sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn 3 2 ; ;0; ; 2 7 2 2   3    4  2 12 12 B   13 13 12        13 13  12   5 20  4 ĐIỂM 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 Sắp xếp số nhỏ 3 2 < DBC = ABC –ABD = 550 – 300 = 250 c) (1 đ) Xét hai trường hợp: - Trường hợp 1: Tia Bx BD nằm hai phía nửa mặt phẳng bờ AB Tính ABx = 900 – ABD = 900 -300 = 600 0,5 điểm - Trường hợp 2: Tia Bx BD nằm nửa mặt phẳng bờ AB 0,5 điểm Tính ABx = 900 + ABD = 900 + 300 = 1200 99 100      99  100 3 3 3 3 99 100 3A= 1-      98  99 3 3 3 1 1 100  4A = A+3A = 1-     98  99  100 3 3 3 1 1  4A< 1-     98  99 (1) 3 3 1 1 1 1 Đặt B= 1-    98  99  3B= 2+    97  98 3 3 3 3 3 4B = B+3B = 3- 99 <  B < (2) 3 Tõ (1) vµ (2)  4A < B <  A < 16 Bài (0,5 điểm) Đặt A= (0,25 ®iĨm ) (0,25 ®iĨm ) Trang 45 ... lớn 3 2 ; ;0; ; 2 7 2 2   3    4  2 12 12 B   13 13 12        13 13  12   5 20  4 ĐIỂM 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,5 0,5 0,5 0 ,25 0 ,25 Sắp... 5  0 ,25 x   x   6 x  11 x  1 0 ,25 Vậy x =11 x =-1 1,5 điểm 0 ,25 Số học sinh có học lực trung bình Câu (1,5đ) Câu (2, 5đ) 36  học sinh 0,5 50  16 học sinh 100 0 ,25 Số học có học lực... sinh 100 0 ,25 Số học có học lực giỏi 36  16   12 học sinh 0 ,25 Vậy số học sinh có học lực giỏi, khá, trung bình lớp 6A là: 12; 16; 0 ,25 Số học sinh có học lực 8: * Vẽ hình 0,5 điểm Vẽ hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn toán năm 2018 có đáp án chi tiết, Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn toán năm 2018 có đáp án chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay