Hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi dân cư tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Quảng Trị

27 4 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:06

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN QUANG SÁNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 1: TS Hồng Dương Việt Anh Phản biện 2: TS Trần Ngọc Sơn Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài – Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 11 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng ngành kinh tế quan trọng trình hội nhập kinh tế giới nước ta Bằng hoạt động mình, Ngân hàng huy động nhiều nguồn vốn nước để tăng nguồn vốn cho phát triển kinh tế Trong điều kiện nước ta nay, hệ thống Ngân hàng thương mại giữ vai trò quan trọng việc làm trung gian tiết kiệm đầu tư, tác nhân thừa vốn thiếu vốn Vốn yếu tố doanh nghiệp hoạt động kinh tế thị trường Với Ngân hàng, vai trò nguồn vốn trở nên quan trọng tính đặc biệt Ngân hàng kinh doanh quyền sử dụng tiền tệ Vốn huy động chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn hoạt động Ngân hàng, nguồn vốn chủ yếu hoạt động kinh doanh Vì lí mà quản lý phát triển quy mơ nguồn vốn đặc biệt vốn huy động vấn đề quan tâm hàng đầu nhà quản lý Ngân hàng Theo đánh giá chuyên gia, số vàng tồn trữ dân khoảng 800 tấn, bên cạnh có hàng tỷ USD người dân nắm giữ, số khẳng định tiềm to lớn nguồn lực vốn huy động dân cư Nguồn lực vốn dân lớn, nhiên để huy động nguồn vốn để phục vụ cho nghiệp phát triển kinh tế khó Một mặt thói quen giữ tiền nhà để chi tiêu cần thiết người dân chưa hoàn toàn đặt niềm tin vào hệ thống tài quốc gia Vì việc huy động vốn dân cư trở nên quan trọng tránh lãng phí lượng vốn lớn có chi phí rẻ cho phát triển đất nước Trong năm qua, nguồn vốn huy động từ tiền gửi dân cư Ngân hàng TMCP Quân đội –Chi nhánh Quảng Trị liên tục tăng trưởng, từ 458 tỷ lên 539 tỷ (từ năm 2015 đến năm 2017) so với định hướng phát triển kết đạt khiêm tốn làm ảnh hưởng đến công tác mua bán vốn với hội sở phát triển lâu dài chi nhánh Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, tơi lựa chọn đề tài “Hồn thiện hoạt động huy động tiền gửi dân cư Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Quảng Trị” làm đề tài luận văn thạc sĩ chun ngành Tài - Ngân hàng Như vậy, đề tài nghiên cứu có cần thiết thực tiễn học thuật Mục tiêu nghiên cứu Luận văn tập trung vào mục tiêu sau đây: Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động huy động tiền gửi dân cư, tiêu chí đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động tiền gửi dân cư NHTM Trên sở đó, tiến hành mơ tả phân tích, đánh giá tình hình thực tế hoạt động nhằm đề xuất khuyến nghị giúp hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi dân cư Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Quảng Trị Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài: Thực tiễn huy động tiền gửi dân cư Ngân hàng TMCP Quân đội– chi nhánh Quảng Trị Các đối tượng nghiên cứu cụ thể: + Phòng Quan hệ Khách hàng cá nhân, phận kế toán nội + Cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến cơng tác huy động tiền gửi dân cư: Ngân hàng nhà nước Quảng Trị, + Khách hàng dân cư gửi tiền Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Quảng Trị - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung nghiên cứu + Về không gian Phương pháp nghiên cứu: Trong trình nghiên cứu, luận văn vận dụng kết hợp số phương pháp nghiên cứu như: - Phương pháp hệ thống hóa - Phương pháp thu thập số liệu thông tin - Phương pháp so sánh, đối chiếu - Phương pháp phân tích - Phương pháp tổng hợp Bố cục luận văn Chương 1: Cơ sở lý luận huy động vốn huy động tiền gửi dân cư Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động huy động tiền gửi dân cư Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Quảng Trị Chương 3: Khuyến nghị nhằmhoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi dân cư Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Quảng Trị Tổng quan tình hình nghiên cứu Trong trình nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi dân cư Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Quảng Trị”, tác giả thu thập, tìm hiểu tham khảo số báo khoa học, luận văn thạc sỹ cơng bố có nội dung tương tự làm tảng cho trình hồn thành luận văn Tuy có nhiều điểm kế thừa từ nghiên cứu kể quan tổng quan tình hình nghiên cứu, nhận thấy khoảng trống nghiên cứu: - Về nội dung: Đối với ngân hàng thực trạng huy động tiền gửi dân cư khác đặc điểm thực tiễn phát sinh đơn vị khác lực tài lẫn nhân lực, nghiên cứu thực giai đoạn kinh tế khác - Về khơng gian: Tính đến thời điểm tại, chưa có báo khoa học, luận văn thạc sỹ hay đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu MB – Quảng Trị - Về thời gian: Các liệu nghiên cứu liên quan đến luận văn mà tác giả thực chưa cập nhật liệu đến thời điểm Trên sở kế thừa đề tài nghiên cứu trước huy động TGDC, đề tài hệ thống hóa lý luận nội dung công tác huy động TGDC Luận văn theo hướng nghiên cứu hoạt động huy động TGDC, biện pháp huy động TGDC mà NHTM sử dụng Bên cạnh đó, luận văn đưa yêu cầu triển khai có hiệu huy động TGDC NHTM Luận văn từ việc phân tích chung thực trạng hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Quảng Trị, qua đánh giá thực trạng huy động TGDC giai đoạn 2015 - 2017, rút ưu điểm, hạn chế nguyên nhân tồn sở đưa khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi dân cư Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Quảng Trị thời gian tới CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CƯ CỦANGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm, chức năng,các hoạt động vai trò Ngân hàngthương mại a Khái niệm chung Ngân hàng thương mại Tại Việt Nam, theo Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng năm 2010 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: “NHTM loại hình ngân hàng thực tất hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác theo quy định Luật nhằm mục tiêu lợi nhuận” b Chức ngân hàng thương mại - Chức tín dụng - Chức trung gian toán - Chức tạo tiền c Hoạt động ngân hàng thương mại - Huy động vốn - Dịch vụ toán ngân quỹ - Góp vốn, mua cổ phần, tham gia thị trường tiền tệ, kinh doanh ngoại hối, kinh doanh vàng, kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bảo hiểm, nghiệp vụ ủy thác đại lý, dịch vụ tư vấn dịch vụ khác liên quan đến hoạt động ngân hàng d Vai trò NHTM - Một là, nơi cung cấp vốn cho kinh tế - Hai là, cầu nối doanh nghiệp thị trường - Ba là, công cụ để nhà nước điều tiết vĩ mô kinh tế - Bốn là, cầu nối tài quốc gia tài quốc tế 1.1.2 Khái niệm hoạt động huy động vốn NHTM Huy động vốn NHTM q trình ngân hàng sử dụng cơng cụ, phương thức biện pháp hợp pháp để động viên nguồn tài xã hội với trách nhiệm hồn trả theo thỏa thuận, làm nguồn vốn đáp ứng nhu cầu tín dụng, đầu tư kinh tế Hoạt động huy động vốn NHTM bao gồm: Nhận tiền gửi khoản vay phi tiền gửi 1.1.3 Vai trò hoạt động huy động vốn NHTM 1.2 HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm, hình thức rủi ro huy động tiền gửi dân cư NHTM a Khái niệm huy động tiền gửi dân cư NHTM “Huy động TGDC trình NHTM động viên nguồn tài từ cá nhân dân cư nhiều phương pháp, cách thức khác với trách nhiệm hoàn trả đầy đủ hạn” Huy động tiền gửi dân cư chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn huy động nguồn vốn có giá tương đối rẻ NHTM, họ thường tìm cách để trì thu hút nguồn vốn huy động từ dân cư b Đặc điểm tiền gửi dân cư Quy mô khoản tiền gửi thường nhỏ số lượng khách hàng lớn Tiền gửi dân cư nguồn ổn định thường xuyên Nhạy cảm với biến động lãi suất, tỷ giá, thu nhập, chu kỳ chi tiêu đặc biệt tiền gửi ngắn hạn Vốn huy động từ dân cư nguồn vốn có thời hạn tương đối dài, tiền đề để NHTM cho vay trung dài hạn Tiền gửi dân cư có kỳ hạn dài lãi suất cao Đa dạng, phong phú với nhiều kỳ hạn gửi khác VNĐ ngoại tệ c Các hình thức huy động tiền gửi dân cư NHTM + Tiết kiệm không kỳ hạn + Tiết kiệm có kỳ hạn Tiền gửi khác: + Nguồn ủy thác + Nguồn ký quỹ d Rủi ro hoạt động huy động tiền gửi dân cư NHTM - Rủi ro lãi suất: - Rủi ro khoản: - Rủi ro tác nghiệp: 1.2.2 Mục tiêu, phương hướng huy động tiền gửi dân cư NHTM a Mục tiêu huy động tiền gửi dân cư NHTM b Phương hướng huy động tiền gửi dân cư NHTM 1.2.3 Các tiêu chí phản ánh kết huy động tiền gửi dân cư NHTM a Quy mô nguồn vốn huy động tiền gửi dân cư Quy mô nguồn vốn huy động tiền gửi dân cư đánh giá qua tiêu: Số dư huy động tiền gửi dân cư bình quân kỳ đánh giá số dư cuối kỳ thời điểm đánh giá; số lượng khách hàng gửi tiền ngân hàng; tốc độ tăng trưởng (hàng quý, năm kỳ đánh giá) b Cơ cấu nguồn vốn huy động tiền gửi dân cư Cơ cấu nguồn vốn huy động tiền gửi dân cư đánh giá qua tiêu tỷ trọng nguồn vốn huy động nhóm nguồn vốn huy động so với tổng nguồn vốn huy động tiền gửi dân cư dựa phân loại nguồn huy động theo tiêu thức định Trong phân tích cấu vốn huy động tiền gửi dân cư, loại cấu sau thường sử dụng: cấu vốn huy động theo kỳ hạn; cấu vốn huy động theo loại tiền; cấu vốn huy động theo hình thức tiền gửi c Chi phí huy động tiền gửi dân cư Là việc kiểm sốt chi phí bỏ để huy động lượng vốn từ dân cư đạt quy mơ, cấu đề Chi phí huy động vốn khoản chi phí cấu thành chi phí lãi phải trả cho khoản tiền gửi khách hàng chi phí phi lãi phát sinh q trình huy động vốn như: Chi phí lương cơng nhân viên, chi phí quảng cáo marketing, chi phí máy móc địa điểm, sở hạ tầng… d Chất lượng dịch vụ hoạt động huy động tiền gửi dân cư Đối với chất lượng dịch vụ huy động tiền gửi dân cư, khả đáp ứng dịch vụ hoạt động huy động tiền gửi dân cư mong đợi KH gửi tiền, hay nói cách khác khoảng cách kỳ vọng KH gửi tiền với cảm nhận họ kết mà họ nhận sau giao dịch gửi tiền với NH e Kiểm soát rủi ro huy động tiền gửi dân cư Thông thường, nguồn vốn huy động với chi phí thấp rủi ro cao ngược lại Các loại rủi ro hoạt động 11 Lợi nhuận ngân hàng tăng trưởng qua năm với tốc độ ổn định Về mặt tuyệt đối, năm 2016 lợi nhuận sau thuế ngân hàng đạt 11,6 tỷ đồng, tăng 1,4 tỷ đồng so với năm 2015 Bước sang năm 2017 số đạt 13,4 tỷ đồng, tăng 1,8 tỷ đồng so với năm 2016, tương đương tăng với tỷ lệ 13,73% 15,52% qua năm 2016, 2017 Mặc dù năm 2017, ngân hàng tăng dự phòng rủi ro lên mức cao 3,77 tỷ đồng, tăng 121,76% so với năm 2016 điều khơng làm ảnh hưởng đến việc tăng trưởng lượng tuyệt đối tương đối lợi nhuận qua năm cho thấy tình hình kinh doanh ổn định ngân hàng b Kết hoạt động huy động vốn MBQuảng Trị giai đoạn 2015-2017 Tính đến ngày 31/12/2017, tổng nguồn vốn huy động 703 tỷ đồng Trong đó: nguồn vốn VNĐ 675 tỷ đồng (chiếm 96,02%), nguồn vốn USD 28 tỷ đồng (chiếm 3,98%) Cơ cấu nguồn vốn tiếp tục giữ ổn định: nguồn vốn huy động từ tiền gửi dân cư 539 tỷ đồng (chiếm 76,67%), tiền gửi từ khách hàng tổ chức 164 tỷ đồng (chiếm 23,33%) Với nguồn vốn lớn, cấu vốn ổn định tạo chủ động kinh doanh Chi nhánh, đồng thời đóng góp khơng nhỏ vào nguồn vốn điều hòa chung hệ thống MBBank 12 2.2 THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI  CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2015-2017 2.2.1 Đặc điểm môi trường kinh doanh có ảnh hưởng đến việc huy động TG dân cư Ngân hàng TMCP Quân đội  chi nhánh Quảng Trị 2.2.2 Các biện pháp chi nhánh thực huy động tiền gửi dân cư a Vận dụng linh hoạt Chính sách huy động tiền gửi dân cư Hội sở MBBank Chính sách thu hút khách hàng Chính sách sản phẩm đa dạng Chính sách lãi suất b Phát triển mạng lưới điểm giao dịch c Hồn thiện chế khuyến khích đào tạo cán d Từng bước xem xét hoàn thiện Quy trình nghiệp vụ huy động tiền gửi dân cư e Biện pháp cổ động truyền thông f Quản trị rủi ro tác nghiệp huy động tiền gửi dân cư 2.2.3 Kết huy động tiền gửi dân cư thời gian qua a Quy mô nguồn vốn huy động tiền gửi dân cư:  Số dư huy động vốn cuối kỳ số dư bình quân Số dư huy động tiền gửi dân cư cuối kỳ Chi nhánh có tăng trưởng qua năm, khơng xảy trường hợp số dư huy động năm giảm so với năm trước Tuy số dư huy động tiền gửi dân cư cuối kỳ năm 2016 tăng 24 tỷ đồng (đạt 5,24%) so với kỳ năm 13 trước đến thời điểm năm 2017, tốc độ tăng trưởng ấn tượng đạt 11,83%  Về số lượng khách hàng Năm 2016, Chi nhánh có gần 15 nghìn khách hàng, tăng 2.642 khách hàng so với năm 2015 tương đương với mức tăng 21,5% Tuy tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng năm 2017 có giảm nhẹ, đạt mức 19,9% xét giá trị tuyệt đối, số lượng khách hàng tăng thêm năm nhiều năm trước, năm 2017 số lượng khách hàng tăng thêm 2978 b Thị phần huy động tiền gửi dân cư Năm 2015, huy động tiền gửi dân cư MB - Quảng Trị đạt 458 tỷ đồng chiếm 3,8% thị phần, đến năm 2016 đạt 482 tỷ đồng chiếm 3,3% thị phần Sang đến năm 2017, thị phần giảm 3,2% vốn huy động năm 539 tỷ đồng c Cơ cấu nguồn vốn huy động tiền gửi dân cư Xét cấu tổng nguồn vốn tiền gửi dân cư tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm 60% so với tổng tiền gửi dân cư, tiền gửi khơng kỳ hạn tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng chiếm tỷ trọng thấp 400 300 279 200 100 64 115 290 74 118 329 81 129 Tiền gửi không kỳ hạn Tiền gửi 12 tháng Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Hình 2.2: Biểu đồ thể biến động tiền gửi dân cư theo kỳ hạn 14  Cơ cấu nguồn vốn huy động tiền gửi dân cư theo loại tiền Nguồn tiền gửi Chi nhánh chủ yếu VNĐ Còn nguồn vốn huy động USD quy đổi VNĐ chiếm tỷ trọng thấp 100% 80% 60% 40% 20% 0% 16 18 21 442 464 518 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 VNĐ USD Hình 2.3: Biểu đồ thể tỷ trọng TGDC theo loại tiền  Cơ cấu nguồn vốn huy động tiền gửi dân cư theo loại hình sản phẩm Sản phẩm tiết kiệm thông thường chiếm tỷ trọng cao so với loại hình khác 50% tổng huy động tiền gửi dân cư, sau đến tiền gửi toán, chứng tiền gửi đến tiết kiệm bậc thang cuối tiết kiệm dự thưởng 400 303 300 200 100 TK thông thường 277 277 TK bậc thang 64 252145 7474 3720 63417781 TK dự thưởng 2015 2016 2017 Tiền gửi tốn Chứng tiền gửi Hình 2.4: Biểu đồ thể biến động tiền gửi dân cư theo sản phẩm d Chi phí huy động MBBank áp dụng quản lý vốn tập trung, toàn nguồn vốn quản lý tập trung Hội sở, Hội sở áp dụng chế định giá điều chuyển vốn nội FTP (Fund Transfer Pricing) 15 Mặc dù lãi suất huy động vốn thời gian qua chịu tác động kinh tế, sách áp dụng giá FTP Hội sở, áp dụng trần lãi suất NHNN, Chi nhánh trì chênh lệch chi phí trả lãi cho khách hàng so với bán vốn cho Hội sở 1,6% có xu hướng tăng e Chất lượng dịch vụ huy động tiền gửi dân cư Để có sở đánh giá chất lượng dịch vụ tại, Chi nhánh thu thập lấy ý kiến đánh giá KH Qua đó, cho thấy KH hài lòng chất lượng dịch vụ Chi nhánh f Kiểm soát rủi ro tác nghiệp huy động tiền gửi dân cư Mặc dù công tác quản lý rủi ro tác nghiệp góp phần làm giảm sai sót tác nghiệp tất mảng nghiệp vụ, nhiên việc xảy sai sót tác nghiệp tránh khỏi 12 15 10 Năm 2015 Năm 2015 Số lỗi tác nghiệp Chi nhánh Năm 2017 Hình 2.5: Số lượng lỗi tác nghiệp MBQuảng Trị giai đoạn 2015-2017 g Kết tài từ hoạt động huy động tiền gửi dân cư Căn vào giá mua vốn FTP Hội sở, việc báo cáo thường xuyên tình hình thị trường, nhận định chi nhánh giúp Hội sở xây dựng lãi suất huy động phù hợp cho thời kỳ đảm bảo mức lãi suất huy động không vượt trần nhà nước quy định, đồng thời đảm bảo hiệu kinh doanh Chi nhánh 16 Bảng 2.10: Hiệu từ hoạt động huy động tiền gửi dân MB  Quảng Trị ĐVT: Tỷ đồng Số dư huy NIMHĐVDC Kết tài Tốc độ tăng động TGDC bình qn (%) trưởng (%) 2015 458 1,67 7,649 11,4 2016 482 1,78 8,580 12,17 2017 539 2,06 11,103 29,41 Năm (Nguồn: Phòng Khách hàng cá nhân  MB Quảng Trị) 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI  CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ 2.3.1 Thành công đạt Một là, công tác phát triển khách hàng Tính đến cuối năm 2017, số lượng khách hàng cá nhân, hộ gia đình MB  Quảng Trị khởi tạo hệ thống đạt 17.904 khách hàng Trong đó, số lượng khách hàng có giao dịch thường xuyên (phát sinh giao dịch trì số dư tiền gửi tiền vay) đạt khoảng 13.500 khách hàng Hai là, sản phẩm huy động tiền gửi dân cư MBBank áp dụng Chi nhánh năm gần đổi mới, linh hoạt theo nhu cầu thị trường Các sản phẩm khuyến mại theo đợt, chiến dịch có tính phân tích thị trường cao, đa dạng hình thức ưu đãi, quy mơ giải thưởng lớn, có tính cạnh tranh thực tốt so với thị trường chung Các chương trình dự thưởng Chi nhánh nói riêng tồn hệ thống nói chung có quy mơ lớn tỷ lệ trúng giải cao 17 Ba là, quy mô huy động tiền gửi dân cư tăng trưởng qua năm, năm 2015 đạt 458 tỷ đồng, đến năm 2017 đạt 539 tỷ đồng tăng 1,18 lần so với năm 2015 Bốn là, Chi nhánh đại hóa giao dịch ngân hàng, vị trí mà đặc biệt quan tâm vấn đề quầy giao dịch Chi nhánh Năm là, chất lượng cán bộ, nhân viên Chi nhánh ngày nâng cao Sáu là, Chi nhánh xây dựng hình ảnh tâm trí khách hàng 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân a Những hạn chế Sản phẩm huy động tiền gửi dân cư chưa thực tạo khác biệt ưu việt so với sản phẩm loại thị trường Trong số giai đoạn, điều hành lãi suất chậm so với thị trường, lãi suất MBBank so với số NHTM khác quy định lãi suất, FTP chung dẫn đến chưa tạo tính linh hoạt để điều hành phù hợp với diễn biến thị trường Kênh phân phối MB  Quảng Trị chủ yếu quầy giao dịch, giao dịch qua ATM eMB chiếm tỷ trọng thấp Cơng tác chăm sóc khách hàng chưa có sách riêng cho nhóm khách hàng đặc biệt lớn, chưa thực trọng công tác chăm sóc khách hàng quan trọng b Nguyên nhân hạn chế  Một số nguyên nhân bên trong: + Công tác triển khai sản phẩm chưa đa dạng, phong phú + Công tác điều hành lãi suất chưa bắt kịp thị trường + Phân giao nhiệm vụ phận số bất cập 18 + Chất lượng sản phẩm huy động tiền gửi dân cư chưa có tính cạnh tranh cao + Việc nâng cao chất lượng giao dịch, phục vụ khách hàng không gian giao dịch chi nhánh chưa thực trọng + Hoạt động quảng bá hình ảnh thương hiệu MBBank chưa rõ nét + Công cụ hỗ trợ bán hàng cho cán quan hệ khách hàng hạn chế  Một số nguyên nhân bên ngoài: - Mơi trường pháp lý thiếu đồng quán - Sự cạnh tranh gay gắt NHTM, TCTD… - Cơ chế sách động lực Hội sở chưa thật ổn định, xây dựng theo thời kỳ dẫn đến hiệu chưa cao, số chế động lực ban hành chậm dẫn đến chưa khuyến khích kịp thời hoạt động kinh doanh, giảm tính cạnh tranh Chi nhánh 19 CHƯƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 3.1.1 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Quân đội giai đoạn 2018-2022 3.1.2 Mục tiêu, định hướng hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Quân đội  chi nhánh Quảng Trị giai đoạn 2018-2022 3.2 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 3.2.1 Khuyến nghị với Ngân hàng TMCP Quân đội  chi nhánh Quảng Trị a Nâng cao hiệu huy động vốn tiền gửi dân cư gắn liền với sử dụng vốn hiệu + Tích cực mở rộng hình thức huy động tiền gửi dân cư đầu tư tín dụng nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn + Cố gắng tạo mối quan hệ huy động TGDC sử dụng vốn chặt chẽ thành phần kinh tế, ngành nghề trọng điểm + Thực tốt sách khách hàng, thu hút khách hàng ưu đãi khách hàng truyền thống + Đẩy mạnh việc tìm kiếm tiếp cận dự án lớn nhằm tăng cường dư nợ trung, dài hạn b Mở rộng hình thức huy động tiền gửi dân cư MB - Quảng Trị cần phải xây dựng nhiều loại hình, hình thức huy động tiền gửi dân cư nhằm đa dạng hóa hình thức huy động, tăng tiện ích lợi ích cho người gửi tiền 20 c Thực sách lãi suất linh hoạt MB – Quảng Trị phải trọng đến việc đề xuất với Hội sở thay đổi lãi suất thời kỳ cho phù hợp Chi nhánh áp dụng phương thức huy động tiền gửi dân cư với lãi suất theo nhóm kỳ hạn với khoảng cách kỳ hạn ngắn Khi xác định mức lãi suất, CN xem xét đến yếu tố sau: + Chính sách tiền tệ NHNN + Cung cầu thị trường + Chính sách lãi suất Ngân hàng khác + Các tiêu kinh tế vĩ mô + Các yếu tố thuộc Ngân hàng như: tâm lý, thị hiếu … d Sử dụng sách ưu đãi khách hàng Đối với khách hàng truyền thống, Ngân hàng cần quan tâm gặp gỡ thường xuyên để nắm bắt nhu cầu CN cần có sách khách hàng hấp dẫn với loại như: Đối với KH sử dụng nhiều dịch vụ tiện ích, KH VIP,… e Tăng cường công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Với cạnh tranh gay gắt NH nay, CN cần quan tâm đến đội ngũ nhân viên biện pháp: + Đầu tư thích đáng cho công tác đào tạo cán + Đào tạo nâng cao trình độ chun mơn cho nhân viên + Có chế độ khen thưởng vật chất hợp lý + Gắn kết đào tạo với việc bố trí sử dụng cán + Hằng năm thực sách luân chuyển cán + Khuyến khích nhân viên nhớ thông tin khách hàng 21 f Áp dụng phương pháp trả lương dựa hiệu công việc g Thực tốt sách khách hàng chiến lược marketing hiệu Muốn thục tốt sách khách hàng, xin đưa số khuyến nghị với MB - Quảng Trị sau: + Ban hành quy định sách marketing khách hàng, xây dựng quy trình, quy chế hoạt động marketing + Cần phận độc lập hoạt động phòng ban Ngân hàng + Tuyên truyền quảng cáo cho thương hiệu MB - Quảng Trị + Cơ sở vật chất khơng hồnh tráng, ấn tượng, có tính mỹ quan cao nhằm tạo cho KH an tâm, tin cậy mà phải hiệu + Quảng bá thương hiệu MBBank nhân viên + Mở rộng hình thức huy động tiền gửi dân cư tăng tính tiện ích cho khách hàng họ giao dịch với Ngân hàng h Tăng cường công tác thông tin quảng cáo Việc quảng cáo nên tiến hành tương đối thường xuyên số phương tiện thông tin đại chúng truyền hình, truyền thanh, báo chí… Đặc biệt, có hình thức huy động tiền gửi dân cư cần tuyên truyền cách thường xuyên lợi ích Đi song hành với hình thức quảng cáo khuyến 3.2.2 Khuyến nghị với Ngân hàng TMCP Quân đội Thứ nhất: Có kế hoạch trang bị cho chi nhánh hệ thống MBBank mạng lưới ATM với máy móc thiết bị đại, tính sử dụng cao; tổ chức mạng lưới Ngân hàng đại lý phục vụ nhu cầu toán nhanh, tiện lợi, an toàn Ký kết hợp đồng 22 liên kết với hệ thống ATM ngân hàng khác chưa liên kết, áp dụng kênh giao dịch Thứ hai: Liên tục cải tiến đưa sản phẩm huy động tiền gửi dân cư hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu khách hàng Đưa chương trình khuyến mãi, quà tặng, trúng thưởng… Thứ ba: Xây dựng hệ thống công nghệ, tin học đại tiên tiến Thứ tư: Cần có biện pháp đồng hệ thống ứng dụng công nghệ thơng tin hoạt động kế tốn Thứ năm: Vấn đề cán kế toán huy động tiền gửi dân cư cần ý Thái độ phục vụ trình độ chun mơn nghiệp vụ phận có tính chất định quan trọng việc thu hút khách hàng Cần có kế hoạch đào tạo nghiệp vụ kế toán, tin học quản trị Thứ 6: Nâng cao lực tài chính, quản lý tốt khoản nguồn vốn Cần trọng tới việc tiếp tục cố, nâng cao lực tài Ngân hàng để đủ sức mạnh cạnh tranh, cách: + Tiếp tục đẩy mạnh xử lý nợ đọng để lành mạnh hóa tình hình tài + Tích cực hợp tác với NHTM tổ chức tài khác để tăng cường mạnh hình ảnh Ngân hàng thị trường Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu toán khách hàng, NH phải quản lý khoản thật hiệu quả, vừa nâng cao uy tín Ngân hàng với khách hàng, vừa đảm bảo lợi nhuận cho Ngân hàng 23 3.2.3 Khuyến nghị với Ngân hàng nhà nước Thứ nhất: Chính phủ cần xây dựng khn khổ pháp lý hồn thiện cho hoạt động kinh doanh tài tiền tệ, có hoạt động NHTM tính đặc thù loại hình Thứ hai: NHNN cần tăng cường hoạt động kiểm tra, tra NHNN NHTM để nâng cao hiệu cho vay sử dụng vốn Thứ ba: NHNN cần mở rộng bảo hiểm tiền gửi để củng cố lòng tin người dân trình mở tài khoản tiền gửi NHTM Thứ tư: NHNN cần quan tâm tới sách tỷ giá nữa, tránh tình trạng cân đối nguồn vốn nội ngoại tệ, hay giá cao đồng nội tệ so vợi ngoại tệ mạnh Thứ năm: với phủ, NHNN cần kiện tồn hệ thống pháp lý tốn khơng dùng tiền mặt nhằm thúc đẩy hoạt động ngày phát triển, tạo điều kiện cho NHTM thu hút nguồn vốn lớn KẾT LUẬN Công tác huy động vốn, đặc biệt huy động tiền gửi dân cư khâu quan trọng hoạt động kinh doanh NHTM, tạo nguồn lực để ngân hàng mở rộng kinh doanh, đầu tư sinh lời Tuy nhiên, với khả huy động vốn ngân hàng nhiều hạn chế gặp nhiều khó khăn biến động kinh tế nước, tâm lý khách hàng nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng Do đó, NHTM cần có biện pháp, sách hợp lý để huy động, khai thác hiệu nguồn tiền gửi dân cư cần có hỗ trợ tạo điều kiện 24 đồng bộ, kịp thời từ Chính phủ, NHNN Việt Nam quan ban ngành liên quan Với mục tiêu nghiên cứu đưa khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác huy động tiền gửi dân cư Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Quảng Trị, nội dung luận văn hoàn thành số nhiệm vụ sau: Hệ thống hóa vấn đề lý luận huy động tiền gửi dân cư, vai trò, tiêu chí định tính định lượng để đánh giá; nhân tố ảnh hưởng đến huy động tiền gửi dân cư ngân hàng Đánh giá thực trạng huy động tiền gửi dân cư Ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Quảng Trị thời gian qua, từ rút số thành cơng mặt hạn chế ngun nhân hạn chế công tác huy động tiền gửi dân cư Trên sở yêu cầu định hướng hoạt động huy động tiền gửi dân cư Ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Quảng Trị, luận văn đưa số khuyến nghị góp phần hồn thiện hoạt động huy động tiền gửi dân cư thời gian tới đề xuất, khuyến nghị với Chính phủ, NHNN Ngân hàng TMCP Quân đội Mặc dù có nhiều cố gắng trình thực luận văn, với kiến thức khả nghiên cứu hạn chế, nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp chân thành quý Hội đồng, Thầy Cô giáo người quan tâm để luận văn ngày hoàn thiện ... huy động vốn huy động tiền gửi dân cư Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động huy động tiền gửi dân cư Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Quảng Trị Chương 3: Khuyến nghị nhằmhoàn thiện. .. đưa khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi dân cư Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Quảng Trị thời gian tới 5 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CƯ CỦANGÂN... viên ngân hàng 10 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI  CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ 2.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi dân cư tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Quảng Trị, Hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi dân cư tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Quảng Trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay