CÁC PHÍM tắt KHI TRÌNH DUYỆT WEB

2 19 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:03

CÁC PHÍM TẮT KHI TRÌNH DUYỆT WEB F6 Alt + D Ctrl + L: Đưa địa F5 Ctrl + R: Tải lại trang F11: Tắt/mở chế độ tồn hình F12: Mở cơng cụ phát triển Developer Tools (Yêu cầu extension Firebug cho Firefox) F1: Mở trang giúp đỡ Shift + F5: Tải lại tất trang Shift + ESC: Dừng tải tất trang Shift + nhấp chuột trái vào link: Mở link cửa sổ trình duyệt Alt + Phím sang trái: Lùi lại trang trước Alt + Phím sang phải: Tiến tới trang tiếp sau Alt + HOME: Đi tới trang chủ Alt + Z Ctrl + Shift + T: Mở lại tab vừa đóng Alt + Mũi tên sang trái, Backspace: Back/Quay lại trang trước Alt + Mũi tên sang phải, Shift + Backspace: Forward/Chuyển đến trang tiếp ALT + F4: Thốt trình duyệt Alt + F4: Đóng cửa sổ (Làm việc với cửa sổ mở, kể ứng dụng) Alt + M: Tắt tiếng trang web Alt + Enter: Thực hiển thị kết tìm kiếm tab (Mở trang web vừa nhập địa tab mới) Ctrl + F, F3: Mở tìm kiếm thơng tin trang (tìm kiếm dạng Find) Ctrl + G, F3: Chuyển tới kết tìm kiếm kết tìm thấy Ctrl + Shift + G, Shift + F3: Chuyển kết tìm kiếm trước kết tìm thấy Ctrl + K, Ctrl + E: Điều hướng tới tìm kiếm tích hợp sẵn trình duyệt (hoặc vào địa chức tìm kiếm trình duyệt khơng có tìm kiếm riêng rẽ) Ctrl + K khơng làm việc IE mà phải dùng Ctrl+E) Trên Google Chrome, nhấn Ctrl + K (Command + K, với Mac) bạn đưa đến địa để tìm kiếm với Google Ctrl + P: In trang web Ctrl + S: Lưu trang web mở máy tính Ctrl + O: Mở file máy tính Ctrl + U: Mở mã nguồn trang (Không làm việc IE) Ctrl + H: Mở lịch sử duyệt web trình duyệt Ctrl + J: Mở lịch sử Download trình duyệt Ctrl + D: Lưu trang mở vào Bookmark Ctrl + Shift + Del: Mở cửa sổ xóa lịch sử duyệt web Ctrl + Shift + T: Mở lại tab cuối vừa đóng Ctrl + N: Mở cửa sổ Ctrl + + Shift + N: Mở cửa sổ “ẩn danh” Ctrl + T: Bắt đầu tab Ctrl + đến 8: Chọn tab cụ thể mở, số thứ tự đánh từ trái sang phải Ctrl + 9: Chuyển tới tab cuối Ctrl + F5: Làm cache trang (Tải lại trang xóa cache, tải lại tồn website) Ctrl + Tab: Chuyển sang tab tiếp theo, thông thường tab bên phải (Ctrl + Page Up hoạt động không dùng IE) Ctrl + Shift + Tab: Chuyển sang tab trước đó, thơng thường tab bên trái (Ctrl + Page Down hoạt động không dùng IE) Ctrl + chuột trái nhấp lăn chuột vào link: Mở link tab trang Ctrl + L, Alt + D, F6: Điều hướng đặt trỏ vào địa Ctrl + Enter: Thêm tiền tố www hậu tố com vào văn gõ địa chỉ, sau mở trang web với tên đầy đủ (Ví dụ, nhập quantrimang vào địa chỉ, sau nhấn Ctrl + Enter để mở trang quantrimang.com) Ctrl + M Ctrl + N: Bắt đầu cửa sổ Ctrl + W Ctrl + F4: Đóng tab xem Ctrl + Shift + W: Đóng tất tab khác (Đóng tab tại) Ctrl + Tab: Chuyển sang tab bên phải Ctrl + Shift +Tab: chuyển sang tab bên trái Ctrl + Nút số (1,2,3, ): Chuyển sang tab tương ứng với nút số Ctrl + J: Xem lịch sử download Ctrl + Con lăn chuột giữa: Phóng lớn nhỏ trang Ctrl + 0: Thay đổi tỉ lệ trang web Ctrl +, Ctrl + cuộn chuột lên: Phóng to trang web Ctrl + =: Phóng lớn trang web Ctrl + -: Thu nhỏ trang web (Hoặc Ctrl -, Ctrl + cuộn chuột xuống: Thu nhỏ trang web Ctrl + 0: Trở tỉ lệ mặc định) Ctrl + D: Thêm trang duyệt vào dấu trang Ctrl + Shift + D: Thêm tất trang duyệt vào dấu trang Ctrl + B: Mở/ẩn dấu trang Ctrl + S: Lưu trang Ctrl + Shift + S: Lưu trang dạng ảnh Ctrl + F: Tìm kiếm Ctrl + O: Mở tệp Ctrl + P: In trang Nhấn clik cuộn chuột vào Tab: Đóng tab Escape: Dừng tải trang Space, Page Down: Chuyển xuống khung nhìn hình Page Up: Chuyển lên khung nhìn hình Home: Lên đầu trang End: Xuống cuối trang Kích cuộn chuột: Cuộn khung hình cách kéo chuột lên xuống Tham khảo thêm: https://vienman.com/doi-song/dung-may-vi-tinh-moi-ngay-vay-ban-da-biet-hetchuc-nang-12-phim-f-tren-ban-phim-chua-55343.html (sưu tầm) Các bạn xếp lại thứ tự (đánh số thứ tự ) theo cách cho dễ nhớ nhé? Chúc bạn thành công! ... đổi tỉ lệ trang web Ctrl +, Ctrl + cuộn chuột lên: Phóng to trang web Ctrl + =: Phóng lớn trang web Ctrl + -: Thu nhỏ trang web (Hoặc Ctrl -, Ctrl + cuộn chuột xuống: Thu nhỏ trang web Ctrl + 0:... Thu nhỏ trang web Ctrl + 0: Trở tỉ lệ mặc định) Ctrl + D: Thêm trang duyệt vào dấu trang Ctrl + Shift + D: Thêm tất trang duyệt vào dấu trang Ctrl + B: Mở/ẩn dấu trang Ctrl + S: Lưu trang Ctrl... khung hình cách kéo chuột lên xuống Tham khảo thêm: https://vienman.com/doi-song/dung-may-vi-tinh-moi-ngay-vay-ban-da-biet-hetchuc-nang-12-phim-f-tren-ban-phim-chua-55343.html (sưu tầm) Các bạn
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC PHÍM tắt KHI TRÌNH DUYỆT WEB, CÁC PHÍM tắt KHI TRÌNH DUYỆT WEB

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay