BÀI TẬP LỚN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 20:54

BÀI TẬP LỚN SỐ BẢO TỒN MÔI TRƯỜNG SỐNG CHO ĐỘNG VẬT HOANG DÃ MỤC ĐÍCH Kiểm tra kỹ thực truy vấn khơng gian thuộc tính, tạo biểu đồ, làm việc với bảng thuộc tính ĐẶT VẤN ĐỀ Vùng Noosa Shire giai đoạn phát triển nhanh chóng, nhiều diện tích thực vật tự nhiên, có thức ăn Koala, bị xố sổ Điều có tác động lớn đến sống Koala Để bảo vệ loài Koala kiểm soát số lượng chúng, điều quan trọng cần phải biết phân bố không gian khu vực môi trường sống phù hợp Koala Để giải vấn đề này, bạn cung cấp liệu mức độ dồi thức ăn khu vực môi trường sống Koala, tính chất sở hữu mảnh đất, đường địa điểm quan sát thấy có Koala sinh sống vùng Noosa Shire DỮ LIỆU Dữ liệu cho tập lưu thư mục Module3data, với file có nội dung sau: Remveg_shire.shp – liệu chứa đựng thông tin khu vực môi trường sống Koala Những trường quan tâm là: Key Area Trường Key chứa giá trị phân loại khu vực môi trường sống Koala theo mức độ dồi thức ăn Các giá trị từ  dành cho khu vực mơi trường sống Koala có mức độ dồi thức ăn giảm dần Những giá trị khác trường ‘Key’ dành cho khu vực môi trường sống Koala: = không xác định, = loại khác, = trang trại, = đất trống, 99 = ngập nước Bộ liệu sử dụng hệ toạ độ AMG66 zone 56 Trường Area chứa liệu diện tích, trường perimeter chu vi khu vực môi trường sống Presabs_koala.dbf – bảng ghi chép việc có quan sát thấy Koala hay không số điểm quan trắc vùng Noosa Shire Các trường liệu bảng sau: PA_site (mã địa điểm quan sát), Easting, Northing giá trị kinh – vĩ độ hệ toạ độ AMG66, ALT (độ cao so với mặt nước biển), Pres-abs giá trị quan sát (0 = không quan sát thấy = có quan sát thấy koalas) Noosa_cad.shp – lớp chứa thơng tin tính chất sở hữu mảnh đất vùng Noosa Shire Trường cần quan tâm “Tenure” - chứa thơng tin tính chất sở hữu mảnh đất, FH mảnh đất tư nhân sở hữu Hệ toạ độ liệu AMG66 Zone 56 1/3 Road_polyline.shp – lớp chứa thông tin đường vùng Noosa Shire Bao gồm trường sau: Street (tên đường), type (loại đường), linecode (mã số tương ứng cho loại đường), number (một loại mã số khác cho loại đường) Hệ toạ độ lớp liệu AMG66 Zone 56 CÂU HỎI Khởi động ArcMap add liệu tập lớn lên khung liệu Do phép chiếu xác định cho lớp liệu remveg_shire, noosa_cad road_polyline, nên không cần thiết phải thiết lập lại hệ toạ độ, phép chiếu đơn vị hiển thị khung liệu Câu hỏi (2 điểm) Giả thiết Koala quan sát thấy nhiều khu vực mơi trường sống có nhiều thức ăn Chúng ta cần kiểm định lại xem giả thiết có phù hợp hay không? Để trả lời câu hỏi bạn cần phải chuyển đổi bảng presabs_koala thành shapefile Điều thực bảng chứa thông tin địa lý cần thiết (toạ độ kinh - vĩ) Để tạo shapefile, vào Tools – Add XY Data Trong hộp thoại chọn presabs_koala chọn trường EASTING cho X Field NORTHING cho Y Field Click nút Edit chọn hệ toạ độ AGD 1966 AMG Zone 56 (trong Projected Coordinate Systems > National Grids > Australia) Click OK Trong câu hỏi bạn yêu cầu tạo bảng tổng diện tích số lần quan sát thấy Koala theo loại khu vực sống Xác định mật độ quan sát thấy Koala nhận xét phân bố Koala vùng Noosa Shire (< 100 từ)? Câu (4 điểm) Câu hỏi xem xét phân mảnh môi trường sống Để đơn giản hoá vấn đề xem xét loại khu vực mơi trường sống có giá trị Key = Mức độ phân mảnh môi trường sống nhân tố quan trọng sống Koala Nếu mơi trường sống nhỏ có độ phân mảnh cao Koala khó sống sót Khi cần phải có biện pháp quy hoạch đất phù hợp để điều chỉnh lại chúng Ba số đo quan trọng độ phân mảnh là: số lượng, hình dạng chu vi mơi trường sống 2/3 Trong mơ hình liệu vector, số lượng môi trường sống tương đương với số lượng đa giác Hãy cho biết, có khu vực mơi trường sống có Key = 1? Diện tích trung bình khu vực mơi trường sống bao nhiêu? Tạo biểu đồ (bar chart) diện tích khu vực mơi trường sống Do số lượng nhiều, tạo biểu đồ cho tất mơi trường sống Vì vậy, cần biểu diễn cho 50 khu vực mơi trường sống có diện tích lớn Biểu đồ nói lên điều mơi trường sống tốt cho Koala (
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP LỚN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ, BÀI TẬP LỚN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay