BÀI TẬP LỚN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 20:54

BÀI TẬP LỚN SỐ THƠNG BÁO GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG ĐỂ MỞ RỘNG ĐƯỜNG MỤC ĐÍCH Kiểm tra kỹ sử dụng phần mềm ArcGIS Đặc biệt truy vấn khơng gian thuộc tính Hiểu biết phép chiếu hệ toạ độ GIS VẤN ĐỀ Thành phố Brisbane vừa định mở rộng đường Sir Fred Schonell Drive, để giải tình trạng tắc nghẽn giao thông Tuy nhiên, trước thực việc này, tất người có đất nằm phạm vi 200m tính từ tâm đường cần phải thơng báo việc giải phóng mặt Với liệu cho trước tình hình sở hữu đất khu vực mạng lưới đường sẵn có xung quanh đường Sir Fred Schonell Drive Bạn cần phải xác định tất mảnh đất phạm vi mở rộng đường DỮ LIỆU Dữ liệu cần thiết cho tập lưu thư mục Module2data Hãy copy vào thư mục riêng bạn ổ cứng máy tính Nội dung file sau:  Dcdb.shp - Bộ liệu bao gồm nhiều trường, cần quan tâm tới trường: dcdb_id (mã mảnh đất), area (diện tích mét vng), tenure (tình trạng sở hữu), roadname (tên đường)  Sl_streets_AMG.shp - Bộ liệu bao gồm nhiều trường, quan tâm đến trường: Bris_rd_id (mã đường), Streetname (tên phố) Cả hai liệu sử dụng hệ toạ độ AMG84 CÂU HỎI Khởi động ArcGIS mở ‘A new empty map’ Add liệu lên khung liệu Câu hỏi (2 điểm) Khi bạn add liệu lên khung liệu, hộp thoại xuất cho bạn biết hay vài lớp liệu thiếu thông tin tham chiếu không gian Cho nên liệu từ lớp khơng thể chiếu 1/2 Có cần thiết phải chiếu liệu khơng? Đóng ArcMap lại, khơng Save thay đổi Bây bạn sử dụng ArcToolbox để xác định hệ toạ độ cho hai lớp liệu Làm việc cách sử dụng ‘Define Projection Wizard (Shapefiles, geodatabases)’ Nên nhớ liệu nằm hệ toạ độ AMG84 khu vực nghiên cứu nằm zone 56 (Gợi ý – để tìm hệ toạ độ, chọn Select Coordinate System, bấm Select , chọn Projected Coordinate System, National Grids, Australia, chọn AGD 1984 AMG Zone 56) Khi hệ toạ độ xác định, có file có (*.prj) thêm vào sở liệu Dùng chương trình notepad để mở file dcdb.prj (gợi ý: bấm chuột phải lên file cần mở, chọn Open with … Notepad) Copy nội dung dán vào phần trả lời câu hỏi số Câu hỏi (2 điểm) Bây mở ArcMap add liệu lên khung liệu Và trả lời câu hỏi sau: Chiều dài đường Sir Fred Schonell Drive bao nhiêu? (Gợi ý: đường Sir Fred Schonell Drive có nhiều đoạn phố (street) có tên.) Câu hỏi (3 điểm) Xác định mảnh đất nằm hoàn toàn hay phần phạm vi 200m từ tâm đường Sir Fred Schonell Drive Có mảnh đất thuộc quyền sở hữu tư nhân (có Tenure FH) chọn? Tổng diện tích mảnh đất tư nhân chọn bao nhiêu? Chủ mảnh đất tư nhân cần phải thông báo việc mở rộng đường Sir Fred Schonell Drive Để làm việc cần phải kết nối file dcdb với sở liệu tên người sở hữu thông qua trường ID Rất may, người khác làm việc cho bạn  Câu (3 điểm) Tạo đồ bao gồm mảnh đất tư nhân chọn câu hỏi 2/2 ... nhiêu? Chủ mảnh đất tư nhân cần phải thông báo việc mở rộng đường Sir Fred Schonell Drive Để làm việc cần phải kết nối file dcdb với sở liệu tên người sở hữu thông qua trường ID Rất may, người
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP LỚN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ, BÀI TẬP LỚN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay