Hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Hòa Thắng, tỉnh Đăk Lăk

27 2 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 20:50

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÙI THIỆN TÂM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỊA THẮNG, TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số : 60.34.02.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: TS HỒ HỮU TIẾN Phản biện 1: PGS TS Lâm Chí Dũng Phản biện 2: PGS TS Nguyễn Thị Mùi Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài – Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong giai đoạn hiện, ngân hàng thương mại (NHTM) có xu hướng đẩy mạnh dịch vụ bán lẽ, tăng cường tiếp cận với khách hàng cá nhân Trong hoạt động bán lẻ cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh (KHCNKD) hoạt động quan trọng, mang lại nguồn thu nhập lớn cho NHTM Qua nghiên cứu đề tài trước cho thấy chưa có nghiên cứu riêng hoạt động cho vay đối tượng KHCNKD Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Hòa Thắng, tỉnh Đăk Lăk (Agribank Hòa Thắng) chi nhánh nằm khu vực có hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển Đối tượng khách hàng vay chủ yếu KHCNKD Tuy nhiên, hoạt động cho vay chi nhánh nhiều tồn như: Nợ xấu cao, quy mơ nhỏ, tài yếu Hoạt động chi nhánh chịu cạnh tranh gay gắt từ NHTM địa bàn Chính vậy, nghiên cứu thực tế hoạt động cho vay KHCNKD Agribank Hòa Thắng để đưa khuyến nghị phù hợp nhằm góp phần hồn thiện hoạt động cho vay đơn vị điều cấp thiết Xuất phát từ lý trên, định chọn đề tài “Hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Hòa Thắng, tỉnh Đăk Lăk” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu a Mục tiêu - Xác định đặc điểm đối tượng KHCNKD, đặc điểm cho vay KHCNKD NHTM, tổ chức hoạt động, tiêu chí đánh yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHCNKD NHTM - Phân tích thực trạng hoạt động cho vay KHCNKD Agribank Hòa Thắng - Đề xuất khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động Chi nhánh b Câu hỏi nghiên cứu: Với mục tiêu nêu trên, nội dung nghiên cứu phải trả lời câu hỏi sau đây: - Nội dung hoạt động cho vay KHCNKD NHTM bao gồm vấn đề gì? - Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Agribank Hòa Thắng thời gian qua? Những thành cơng hạn chế? Nguyên nhân hạn chế ? - Agribank chi nhánh Hòa Thắng chủ thể liên quan cần làm để hồn thiện hoạt động cho vay KHCNKD chi nhánh? Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu thực tiễn hoạt động cho vay KHCNKD Agribank chi nhánh Hòa Thắng Đối tượng khảo sát cấu tổ chức, việc tổ chức hoạt động cho vay; báo cáo hoạt động kinh doanh; địa bàn hoạt động, tình hình nhân sự… chi nhánh b Phạm vi nghiên cứu luận văn: - Về nội dung: Luận văn nghiên cứu hoạt động cho vay đối tượng khách hàng cá nhân có mục đích kinh doanh - Về không gian: Nghiên cứu Agribank chi nhánh Hòa Thắng, Đaklak - Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng hoạt động năm: Từ năm 2015 đến 2017 Phương pháp nghiên cứu Để nghiên cứu vấn đề đặt ra, luận văn vận dụng phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp thu thập xử lý thông tin, liệu; Phương pháp thống kê; Phương pháp vấn chuyên gia; Phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu: - Góp phần hệ thống hóa lý luận hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh NHTM - Đề xuất khuyến nghị hoàn thiện hoạt động cho vay KHCNKD đơn vị Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm có chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay KHCNKD Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Hòa Thắng - Đaklak giai đoạn 2015 – 2017 - Chương 3: Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay KHCNKD Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Hòa Thắng - Đaklak Tổng quan tình hình nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm khách hàng cá nhân kinh doanh NHTM a Khái niệm Khách hàng NHTM theo nghĩa rộng tập hợp cá nhân, nhóm người, tổ chức… mà NHTM có có khả quan hệ hoạt động Khách hàng cá nhân kinh doanh khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ ngân hàng cho mục đích kinh doanh b Đặc điểm khách hàng cá nhân kinh doanh Khách hàng cá nhân kinh doanh có đặc điểm sau: - Quy mơ sản xuất kinh doanh nhỏ, nhân lực - Kinh doanh nhiều lĩnh vực, ngành nghề đa dạng - Thường hạn chế lực quản lý hiểu biết pháp luật - Nguồn vốn đối ứng thấp - Số lượng khách hàng lớn, trãi rộng địa lý - Chất lượng thơng tin tài thấp, nguồn thu nhập đa dạng, khó kiểm sốt 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh NHTM a Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Cho vay KHCNKD NHTM hình thức cấp tín dụng, theo NHTM giao cam kết giao cho khách hàng cá nhân khoản tiền để sử dụng vào mục đích kinh doanh thời gian định theo thỏa thuận với ngun tắc có hồn trả gốc lãi b Đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh - Quy mô khoản vay KHCNKD thường nhỏ - Nhu cầu vay vốn kinh doanh đa dạng - Mức lãi suất cho vay thường linh hoạt - Chi phí lớn chi phí nhân lực công cụ quản lý - Việc cập nhật thông tin khó đầy đủ xác - Phân tán rủi ro số lượng khách hàng lớn - Thủ tục, hồ sơ cho vay KHCNKD thường đơn giản 1.1.3 Vai trò cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh NHTM a Đối với ngân hàng b Đối với khách hàng c Đối với kinh tế 1.1.4 Phân loại cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh NHTM Có thể phân loại cho vay KHCNKD theo số tiêu chí: - Phân loại theo thời hạn cho vay - Phân theo phương thức cho vay - Phân loại theo hình thức bảo đảm tiền vay - Phân theo lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh 1.1.5 Rủi ro cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh NHTM RRTD NHTM cho vay KHCNKD xuất phát từ nhiều nguyên nhân: Từ phía khách hàng, từ thân ngân hàng nguyên nhân khác: Cơ chế sách Nhà nước, kinh tế vĩ mô, nghuyên nhân bất khả kháng v.v… 1.2 HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHCNKD CỦA NHTM 1.2.1 Mục tiêu hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh NHTM - Mục tiêu quy mô - Mục tiêu cấu cho vay - Mục tiêu chất lượng dịch vụ - Mục tiêu bán chéo sản phẩm - Mục tiêu kiểm soát rủi ro - Mục tiêu tài Tùy theo thời kỳ, giai đoạn phát triển, vị thế, mục tiêu chiến lược, NHTM lựa chọn mục tiêu ưu tiên 1.2.2 Tổ chức quản lý hoạt động cho vay KHCNKD NHTM 1.2.3 Những hoạt động mà NHTM thường vận dụng để triển khai cho vay KHCNKD a Nghiên cứu thị trường, xác định nhu cầu KHCNKD Nghiên cứu thị trường để có sở lựa chọn phát triển khách hàng Nghiên cứu nhu cầu, phân loại KHCNKD theo nhiều tiêu chí để có sở lựa chọn, trì phát triển quan hệ áp dụng sách phù hợp b Hoạch định thực thi sách Marketingphù hợp - Chính sách sản phẩm dịch vụ (Product): Thể qua việc hoàn thiện, phát triển sản phẩm cho vay phù hợp với KHCNKD - Chính sách giá dịch vụ (Price): Thể chủ yếu qua lãi suất cho vay phí phù hợp với đối tượng KHCNKD - Chính sách phân phối (Place): Phân phối qua kênh truyền thống kênh phân phối đại: Internet, Mobile, … - Chính sách Quảng bá (Promotion) - Chính sách Nguồn nhân lực (People) - Chính sách Quy trình dịch vụ (Process) - Chính sách sở vật chất (Physical Evidence) c Kiểm soát rủi ro tín dụng d Quản lý tốt chi phí 1.2.4 Các tiêu chí phản ánh kết hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh NHTM Các tiêu chí phản ánh kết bao gồm: Qui mô cho vay, thị phần cho vay, Cơ cấu cho vay, chất lượng dịch vụ cho vay, mức độ rủi ro tín dụng, kết bán chéo sản phẩm kết tài 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh NHTM a Nhân tố thuộc ngân hàng: Các sách tín dụng, quy định NHTM; Nguồn vốn NHTM; Năng lực quản trị điều hành nhân lãnh đạo; Chất lượng đội ngũ nhân sự; Công tác thông tin; Công nghệ ngân hàng; Cơ sở vật chất thiết bị b Nhân tố thuộc khách hàng: Nhu cầu vay vốn, thói quen, tập quán tài khách hàng; Năng lực tài khách hàng; Đạo đức tài khách hàng c Nhân tố khác: Mơi trường trị - xã hội; Mơi trường kinh tế vĩ mô; Môi trường pháp lý; Mức độ cạnh tranh ngân hàng địa bàn KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 1, luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận hoạt động cho vay KHCNKD NHTM Luận văn cố gắng làm rõ đặc điểm KHCNKD, đặc điểm cho vay KHCNKD NHTM Luận văn xác định vai trò cho vay KHCNKD rủi ro cho vay KHCNKD NHTM Chương xác định hoạt động mà NHTM thường triển khai vay KHCNKD, từ việc xác định mục tiêu, tổ chức quản lý đến việc nghiên cứu thị trường hoạch định, thực thi giải pháp marketing phù hợp, kiểm soát RRTD Luận văn xác định tiêu chí phản ánh kết cho vay KHCNKD, cụ thể như: quy mô cho vay, cấu cho vay, mức độ rủi ro, chất lượng dịch vụ cho vay, kết bán chéo sản phẩm kết tài hoạt động cho vay KHCNKD Luận văn làm rõ nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động NHTM Những vấn đề lý luận nêu chương sở để luận văn nghiên cứu thực trạng chương đề xuất kiến nghị chương 11 Thành phố Buôn Ma Thuột nơi có hoạt động sản xuất kinh doanh sôi động Đây thị trường đầy tiềm có cạnh tranh khốc liệt với 40 tổ chức tín dụng NHTM c Đặc điểm khách hàng CNKD chi nhánh Hòa Thắng - Số khách hàng vay vốn khoãng 1.000, chủ yếu dân cư xã Hòa Thắng - Ngành nghề kinh doanh đa dạng, phân bố theo mạnh kinh tế địa bàn Thương mại dịch vụ phát triển - Cho vay ngắn hạn chủ yếu - Lãi suất cho vay KHCNKD chi nhánh thấp so với mặt chung 2.2.2 Mục tiêu hoạt động cho vay khách hàng CNKD thời gian qua Chi nhánh Ngồi mục tiêu tăng trưởng quy mơ Mục tiêu chi nhánh thời gian qua chủ yếu xử lý nợ: Thu nợ xấu, bán nợ, xử lý rủi ro Mặc dù có sách ưu tiên cho khách hàng có hoạt động sản xuất kinh doanh, chi nhánh chưa có mục tiêu riêng cho KHCNKD 2.2.3 Thực trạng tổ chức quản lý hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh thời gian qua Chi nhánh Tổ chức quản lý hoạt động cho vay KHCNKD chi nhánh theo quy định Agribank Việt Nam Có hai phận chính: - Bộ phận Tín dụng: Chịu trách nhiệm phát triển khách hàng, thẩm định, làm hồ sơ, quản lý khoản vay đôn đốc thu hồi nợ - Bộ phận Kế toán: Chịu trách nhiệm hạch toán kế toán, giải ngân cho khách hàng quản lý hồ sơ, chứng từ cho vay Quy trình thực cho vay thực theo quy định Agribank Việt Nam, bao gồm bước: a Tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn khách hàng vay vốn: 12 b Thẩm định khoản vay: c Kiểm soát hồ sơ vay vốn báo cáo thẩm định d Quyết định khoản vay e Soạn thảo Hợp đồng Tín dụng f Giải ngân khoản vay g Kiểm tra, giám sát khoản vay 2.2.4 Những hoạt động mà Chi nhánh vận dụng để thực cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh a Nghiên cứu thị trường, xác định nhu cầu KHCNKD Bộ phận Tín dụng chi nhánh có thực nghiên cứu, xác định đặc điểm kinh tế, dân cư khu vực xã Hòa Thắng xã lân cận Xác định mạnh sản xuất vùng Tuy nhiên việc nghiên cứu địa bàn chi nhánh đơn lẽ, chưa Chưa hình thành kho liệu để tham khảo chung b Hoạch định thực thi sách marketing - Chính sách sản phẩm dịch vụ (Product): Chi nhánh triển khai sản phẩm cho vay KHCNKD như: Cho vay KHCNKD có dự án sản xuất kinh doanh, cho vay vốn ủy thác đầu tư, cho vay hạn mức tín dụng hộ gia đình khu vực nơng thôn Chi nhánh chưa triển khai nhiều sản phẩm khác Agribank dành cho đối tượng KHCNKD - Chính sách giá dịch vụ (Price): Lãi suất chi nhánh thấp so mặt chung linh hoạt theo khách hàng Lãi suất vay ngắn hạn dao động khoảng từ 8-9,5%, trung hạn từ 1111,5% Chi nhánh chưa xây dựng sách lãi suất kèm với bán chéo sản phẩm - Chính sách phân phối (Place): Chi nhánh thực cho vay trực tiếp trụ sở 13 - Chính sách Quảng bá (Promotion): Chi nhánh chủ yếu thực theo chương trình ngân hàng tỉnh như: treo băng rôn, phát tờ rơi, xây nhà tình nghĩa, tài trợ cho nhiều hoạt động văn hóa, thể thao địa phương Chưa có nhiều chương trình quảng bá dành cho đối tượng KHCNKD - Chính sách Nguồn nhân lực (People): Tồn đơn vị có tổng cộng 13 cán bộ, chất lượng chun mơn tốt, đáp ứng nhu cầu đơn vị - Chính sách Quy trình dịch vụ (Process): Đơn vị thực theo quy định Ngân hàng Nhà nước quy trình, quy định Agribank ban hành - Chính sách sở vật chất (Physical Evidence): Cơ sở vật chất chi nhánh nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu tạo hình ảnh thương hiệu Hệ thống trang thiết bị vừa đủ cho hoạt động c Kiểm soát rủi ro tín dụng Chi nhánh quan tâm đến việc kiểm sốt rủi ro tín dụng Việc thẩm định giám sát khoản vay thực nghiêm túc Hàng ngày cán tín dụng kiểm tra nợ đến hạn để đôn đốc khách hàng trả nợ, xử lý trường hợp chậm trả nợ Chi nhánh thực phân giao tiêu thu nợ, thu lãi, tiêu nợ xấu đến cán gắn kết thực với tiêu chí xếp loại để trả lương cho người lao động Nợ xấu chi nhánh chủ yếu từ khoản vay trước năm 2015, chưa có cải tổ lớn hoạt động Các khoản vay có chất lượng tín dụng tốt, khơng có phát sinh nợ xấu 14 2.2.5 Kết hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Chi nhánh Hòa Thắng a Quy mô cho vay KHCNKD: - Dư nợ cho vay KHCNKD: ĐVT: Triệu đồng 2015 Chỉ tiêu Số tiền 2016 Tỷ trọng (%) Số tiền 2017 Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tổng dư nợ 254.522 100 208.482 100 230.865 100 Dư nợ KHCNKD 192.493 75.6 172.193 82.6 191.190 82.8 Dư nợ cho vay KHCNKD chiếm tỷ trọng lớn tổng dư nợ cho thấy đối tượng khách hàng chủ yếu chi nhánh - Số lượng KHCNKD chi nhánh giai đoạn 2015 – 2017: 2016/2015 Chỉ tiêu Tổng số KH Số KHCNKD 2017/2016 2015 2016 2017 Tăng/ giảm Tỷ lệ (%) Tăng/ giảm Tỷ lệ (%) 1.171 813 762 -358 -30,6 -51 -6,3 858 639 583 -219 -25,5 -56 -8,8 Tổng số lượng khách hàng số lượng KHCNKD chi nhánh giảm giai đoạn 2015 – 2017 Nguyên nhân chi nhánh tập trung xử lý nợ không cho vay lại khách hàng có tình hình tài yếu kém, khơng hợp tác Số lượng khách hàng vay vốn ngân hàng so với mặt chung chi nhánh thuộc hệ thống Agribank Chi nhánh cần có giải pháp mở rộng số lượng khách hàng - Dư nợ cho vay bình quân 01 KHCNKD: Dư nợ KHCNKD tăng qua năm, từ mức 224 triệu đồng 01 KHCNKD vào năm 2015 lên 327 triệu đồng 01 KHCNKD vào cuối năm 2017 thể chi nhánh giảm lượng 15 khách hàng nhỏ lẽ, tăng cho vay khách hàng lớn Điều cho thấy chi nhánh chưa đầu tư nhiều vào khu vực nơng thơn, nhu cầu vốn khu vực khơng cao b Cơ cấu dư nợ cho vay KHCNKD - Cơ cấu dư nợ cho vay KHCNKD theo thời gian sau: ĐVT: Triệu đồng Năm 2015 Năm 2016 Tỷ Chỉ tiêu Số tiền Năm 2017 Tỷ trọng Số tiền (%) Tỷ trọng Số tiền (%) trọng (%) Dư nợ KHCNKD 192.493 100 172.193 100 191.190 100 Dư nợ ngắn hạn 156.355 81.2 141.328 82.1 163.936 85.7 18.8 17.9 14.3 Dư nợ trung, dài hạn 36.137 30.864 27.253 Chi nhánh chủ yếu cho vay ngắn hạn Tỷ trọng dư nợ trung dài hạn chi nhánh giảm ngược với định hướng chung Agribank tỉnh Đaklak - Cơ cấu dư nợ cho vay KHCNKD theo phương thức cho vay: Cho vay hạn mức ngày tăng qua năm đến năm 2017 cao tỷ trọng cho vay lần Điều phù hợp với đặc điểm sử dụng vốn khách hàng kinh doanh, nhu cầu vay, trả thường xuyên Hơn chi nhánh triển khai mạnh sản phầm cho vay theo hạn mức hộ gia đình ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2015 Tỷ Số tiền trọng (%) Năm 2016 Tỷ Số tiền trọng (%) Dư nợ KHCNKD Cho vay hạn mức 192.493 49.416 100 172.193 26 71.928 Cho vay lần 143.077 74 100.265 Năm 2017 Số tiền Tỷ trọng (%) 100 191.190 42 113.029 100 59 58 78.161 41 16 - Dư nợ cho vay theo hình thức bảo đảm: Tỷ trọng dư nợ có bảo đảm tài sản tăng dần qua năm Năm 2015, dư nợ có bảo đảm tài sản 85%, năm 2016 89% năm 2017 91% Dư nợ không bảo đảm tài sản chiếm từ 9% đến 15%, cụ thể 12%, 11% 9% vào năm 2015, 2016 2017 Điều cho thấy chi nhánh đặt nặng tài sản đảm bảo - Cơ cấu dư nợ cho vay KHCNKD theo mục đích sử dụng vốn: ĐVT: Triệu đồng Năm 2015 Chỉ tiêu Năm 2016 Tỷ Số tiền trọng Số tiền (%) Dư nợ KHCNKD Năm 2017 Tỷ trọng Tỷ Số tiền (%) trọng (%) 192.493 100 172.193 100 191.190 100 Hoạt động thương mại 49.559 26 51.917 30 60.605 32 Sản xuất nông nghiệp 104.479 54 78.800 46 70.338 37 38.455 20 41.476 24 60.247 32 Hoạt động dịch vụ Đầu tư vào sản xuất nơng nghiệp có sụt giảm, hoạt động đầu tư vào thương mại, dịch vụ tăng năm cuối năm 2017 tỷ lệ ngành gần Điều thể cấu lao động chuyển dịch theo hướng giảm lao động nông nghiệp, tăng lao động dịch vụ công nghiệp c Chất lượng dịch vụ cho vay KHCNKD Agribank Hòa Thắng Chi nhánh Hòa Thắng quan tâm đến chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay Đội ngũ cán nhân viên chi nhánh chủ động tích cực giao dịch với khách hàng Quy trình, thủ tục hồ sơ vay vốn chi nhánh áp dụng theo quy định Agribank Việt Nam 17 d Rủi ro tín dụng cho vay KHCNKD Tỷ lệ nợ xấu cho vay KHCNKD mức cao giảm mạnh qua năm, từ mức 30.4% vào năm 2015 xuống 21.3% vào năm 2016 9.4% vào năm 2017 Chi dự phòng nợ xóa ròng chi nhánh tăng cao qua năm Tổng nợ xóa ròng qua 03 năm 28.000 triệu đồng Tuy nhiên khoản nợ xấu khoản nợ phát sinh trước thời điểm cải tổ chi nhánh, chưa phản ánh kết tổ chức hoạt động cho vay giai đoạn 2015 – 2017 e Kết bán chéo sản phẩm cho vay KHCNKD Tỷ lệ KHCNKD sử dụng dịch vụ tiền gửi, thẻ, Mobile Banking, … tăng qua năm Tuy nhiên mức độ sử dụng dịch vụ khách hàng chưa nhiều, thu nhập từ hoạt động không đáng kể Chi nhánh gặp nhiều khó khăn việc trì khách hàng sử dụng dịch vụ Chi nhánh chưa xây dựng sản phẩm cho vay dành riêng cho mục tiêu bán chéo sản phẩm f Thu nhập từ cho vay KHCNKD ĐVT: Triệu đồng Tăng Tăng trưởng trưởng 2016/2015 2017/2016 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 1-Tổng thu lãi cho vay 20.862 16.782 17.068 -4.080 286 2-Thu lãi từ CV KHCNKD 15.855 13.845 14.166 -2.010 321 76,0 82,5 83,0 Chỉ tiêu -Tỷ trọng thu lãi từ CV KHCNKD/Thu lãi CV (%) Thu lãi từ cho vay KHCNKD đóng góp vào nguồn thu lãi từ hoạt động cho vay chi nhánh với chiếm tỷ trọng 76% Tỷ trọng thu lãi cho vay KHCNKD tương xứng với tỷ 18 trọng dư nợ KHCNKD tổng dư nợ cho thấy khác biệt không lớn mặt lãi suất cho vay KHCNKD so với đối tượng khác 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NN&PTNT VIỆT NAM- CHI NHÁNH HÒA THẮNG, TỈNH ĐẮK LẮK 2.3.1 Những kết đạt - Chi nhánh thực nghiêm túc quy trình, quy định - Loại trừ số dư nợ giảm xử lý nợ xấu tăng trưởng quy mơ tín dụng giai đoạn vừa qua tốt với 15% năm - Chi nhánh thực tốt việc kiểm soát rủi ro tín dụng khoản vay giảm đáng kể nợ xấu trước - Chi nhánh quan tâm cho vay đối tượng KHCNKD - Bán chéo sản phẩm dịch vụ tăng trưởng tốt qua năm 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHCNKD Agribank Hòa Thắng - Việc nghiên cứu thị trường đơn lẽ, chưa - Chưa tạo liên kết với tổ chức, đoàn thể địa phương - Sản phẩm cho vay đối tượng KHCNKD đơn điệu Chưa triển khai sản phẩm đặc thù dành riêng cho đối tượng KHCNKD - Cơ cấu cho vay KHCNKD theo thời gian chưa theo định hướng - Chi nhánh chưa triển khai cho vay theo tổ - Lãi suất cho vay bình qn thấp so với mặt chung - Chi nhánh chưa làm tốt công tác quảng bá sản phẩm - Việc đào tạo lực lượng cán chưa 19 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 2, luận văn nêu khái quát Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam – chi nhánh Hòa Thắng, Đaklak Luận văn nêu đặc điểm công tác cho vay chi nhánh Hòa Thắng kết hoạt động chi nhánh giai đoạn 2015 – 2017 Trên sở lý thuyết xây dựng chương 1, luận văn sâu phân tích thực trạng cho vay kết cho vay KHCNKD Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Hòa Thắng giai đoạn 2015 – 2017 Luận văn đánh giá mặt tồn nguyên nhân hoạt động cho vay KHCNKD Ngân Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam – chi nhánh Hòa Thắng Từ phân tích trên, luận văn cho thấy cần có giải pháp kịp thời để hồn thiện hoạt động cho vay KHCNKD đơn vị Những nội dung phân tích chương sở để nghiên cứu, đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay KHCNKD Agribank chi nhánh Hòa Thắng chương 20 CHƯƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NN&PTNT VIỆT NAM- CHI NHÁNH HÒA THẮNG, TỈNH ĐẮK LẮK 3.1 CĂN CỨ KHUYẾN NGHỊ 3.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh NHNo & PTNT - Chi nhánh Tỉnh Đắk Lắk - Tăng trưởng huy động tối thiểu 13% - 15% so với năm 2017 - Tăng trưởng dư nợ tối thiểu 14% - 17% so với năm 2017 - Tỷ lệ cho vay trung dài hạn 30% - 40% tổng dư nợ - Tỷ lệ nợ xấu 1,5% - Doanh thu dịch vụ tăng trưởng từ 17% đến 20% 3.1.2 Định hướng hoạt động kinh doanh Chi nhánh Hòa Thắng - Bám sát tiêu định hướng ngân hàng tỉnh - Tiếp tục liệt thu hồi nợ xấu, nợ bán VAMC, nợ XLRR - Tăng trưởng dư nợ tối thiểu 21%, huy động tăng 24% - Điều chỉnh cấu tín dụng theo hướng nâng tỷ lệ cho vay trung dài hạn, nâng mức lãi suất cho vay 3.1.3 Định hướng hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Chi nhánh Hòa Thắng - Tiếp tục thu hồi nợ xấu KHCNKD - Đẩy mạnh hoạt động cho vay KHCNKD Mở rộng cho vay sản xuất kinh doanh khu vực nông thôn - Khai thác mạnh dịch vụ toán cho vay KHCNKD - Nâng cao chất lượng cho vay KHCNKD 21 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NN&PTNT VIỆT NAM- CHI NHÁNH HÒA THẮNG, TỈNH ĐẮK LẮK 3.2.1 Khuyến nghị NHNN&PTNT- Chi nhánh Hòa Thắng a Củng cố, khai thác tốt lượng khách hàng có, đẩy mạnh phát triển khách hàng - Cần nghiên cứu thị trường chuyên nghiệp - Đẩy mạnh cho vay khu vực nông thôn - Chú trọng việc chăm sóc khách hàng Thực tốt việc giao tiêu phát triển khách hàng chăm sóc khách hàng cũ - Mở rộng khách hàng thơng qua tổ chức, đồn thể địa phương - Thiết lập đường dây nóng - Đầu tư vào lĩnh vực ưu tiên để mở rộng thị trường b Triển khai đa dạng sản phẩm cho vay, điều chỉnh cấu dư nợ phù hợp với định hướng Agribank - Đẩy mạnh triển khai sản phẩm cho vay theo hạn mức hộ, cho vay lưu vụ sản phẩm cho vay lĩnh vực ưu tiên - Thực tốt việc cho vay theo nghị định 55 phủ c Tiếp tục thu hồi nợ xấu phát sinh, kiểm sốt tốt rủi ro tín dụng cho vay KHCNKD - Phân giao tiêu thu nợ xấu, nợ bán VAMC, nợ xử lý rủi ro đến cán tín dụng, đưa vào tiêu xếp loại - Phối hợp tốt với quan thực thi pháp luật, tận dụng tốt chế, sách nhà nước xử lý nợ - Thực tốt cơng tác kiểm sốt rủi ro 22 - Bồi dưỡng kiến thức pháp luật quản trị rủi ro d Áp dụng sách lãi suất linh hoạt - Xây dựng gói lãi suất linh hoạt theo địa bàn, ngành nghề, theo mức độ sử dụng sản phẩm dịch vụ… e Tăng cường công tác cổ động truyền thông - Chủ động công tác quảng bá sản phẩm - Quảng bá sản phẩm cho vay phù hợp đối tượng KHCNKD f Triển khai cho vay qua tổ vay vốn g Phối hợp chặt chẽ với quyền địa phương, tạo ủng hộ từ quyền h Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay KHCNKD - Cải thiện thời gian làm hồ sơ, thời gian giải ngân - Nâng cao kỹ giao tiếp i Thực tốt việc bán chéo sản phẩm dịch vụ - Nâng cao tỷ lệ khách hàng vay sử dụng dịch vụ Nâng tỷ lệ khách hàng sử dụng Internet Banking, E Mobile Banking - Triển khai dịch vụ tốn đến KHCNKD - Xây dựng gói sản phẩm dành riêng cho mục tiêu j Nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm công tác cho vay - Tăng cường cơng tác thơng tin - Có kế hoạch đào tạo bản, trau dồi đạo đức nghề nghiệp - Nâng cao kỹ giao tiếp k Cải thiện cở vật chất 3.2.2 Khuyến nghị NHNN&PTNT- Chi nhánh Tỉnh Đắk Lắk - Phân giao tiêu kinh doanh phù hợp đặc thù chi nhánh - Ưu tiên nguồn nhân lực, đầu tư sở vật chất - Hỗ trợ việc quảng bá sản phẩm, tiếp thị khách hàng 23 - Hỗ trợ tài để xử lý nợ xấu 3.2.3 Khuyến nghị Agribank Việt Nam - Cải tiến quy trình thủ tục - Tăng cường công tác thống kê, thông tin - Ưu tiên quảng cáo sản phẩm phù hợp đối tượng KHCNKD - Triển khai nhiều hình thức đào tạo hiệu - Vận hành tốt trang diễn đàn nội - Có chế phát triển cho vay đối tượng KHCNKD - Ký kết thỏa thuận, hợp đồng với tập đồn lớn - Tìm nguồn vốn rẽ 24 KẾT LUẬN Qua việc nghiên cứu sở lý luận phân tích tình hình thực tế hoạt động cho vay KHCNKD Agribank Hòa Thắng, luận văn đề cập giải số vấn đề sau: Góp phần hệ thống hóa sở lý luận hoạt động cho vay KHCNKD NHTM Luận văn nêu đặc điểm KHCNKD, đặc điểm cho vay KHCNKD vai trò KHCNKD NHTM Luận văn tập trung làm rõ nội dung hoạt động cho vay KHCNKD, tiêu chí phản ánh kết hoạt động nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHCNKD NHTM Phân tích thực trạng cho vay KHCNKD Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Hòa Thắng, tỉnh Đaklak Chỉ thành công tồn hoạt động cho vay KHCNKD chi nhánh Trên sở lý luận thực trạng cho vay KHCNKD Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Hòa Thắng, tỉnh Đaklak, luận văn đề xuất số kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay KHCNKD đơn vị thời gian tới Việc hoàn thiện hoạt động cho vay KHCNKD Agribank Hòa Thắng khơng đóng góp vào phát triển bền vững chi nhánh mà tạo điều kiện cho khách hàng sản xuất kinh doanh, từ góp phần phát triển kinh tế địa phương ... TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NN&PTNT VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÒA THẮNG, TỈNH ĐẮK LẮK 2.2.1 Đặc điểm môi trường cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Chi nhánh. .. luận hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay KHCNKD Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Hòa Thắng... HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm khách hàng cá nhân kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Hòa Thắng, tỉnh Đăk Lăk, Hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Hòa Thắng, tỉnh Đăk Lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay