Hoàn thiện công tác quản

27 5 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 20:50

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ THU HIỀN HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số : 60.34.02.01 TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hoàn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT Phản biện 1: PGS TS Nguyễn Hòa Nhân Phản biện 2: PGS TS Nguyễn Thị Mùi Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VI (năm 1986), đất nước ta triển khai thực đường lối đổi lĩnh vực kinh tế xã hội Trong lĩnh vực tài chính, Nhà nước tiến hành cải cách hệ thống thuế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển thành phần kinh tế bình đẳng trình sản xuất kinh doanh (SXKD) Hệ thống quản lý thuế xây dựng khơng ngừng kiện tồn, đảm bảo thực thi luật thuế nước Thuế nguồn thu chủ yếu NSNN, công cụ quan trọng để điều tiết vĩ mơ kinh tế, góp phần đảm bảo cơng xã hội, kích thích SXKD phát triển Trong hệ thống sách thuế hành Việt Nam, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) loại thuế trực thu, sắc thuế có vai trò đặc biệt quan trọng không công cụ mạnh Nhà nước việc điều tiết vĩ mô kinh tế, khuyến khích đầu tư mở rộng SXKD phát triển mà có ý nghĩa đóng góp số thu lớn cho ngân sách đảm bảo ổn định bền vững nguồn thu NSNN hàng năm Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk năm qua trọng đến cơng tác quản lý thu thuế nói chung cơng tác quản lý thu thuế TNDN nói riêng Mặc dù vậy, công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều hạn chế Vì vậy, việc nâng cao hiệu công tác quản lý thu thuế TNDN đòi hỏi cấp thiết, nhiệm vụ trọng tâm Cục thuế tỉnh Đắk Lắk giai đoạn Từ đề trên, với kiến thức thân học lớp Cao học Tài ngân hàng Trường Đại học kinh tế Đã Nẵng nên chọn nghiên cứu đề tài “Hồn thiện cơng tác quản lý thu thuế Thu nhập doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Đắk Lắk” làm luận văn thạc sỹ chuyên ngành Tài ngân hàng Mục tiêu nghiên cứu Thực nghiên cứu nhằm làm rõ sở lý luận công tác quản lý thu thuế TNDN để phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thu thuế TNDN Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, từ kết có số đề xuất tìm tồn nguyên nhân công tác quản lý thu; qua đề xuất giải pháp góp phần hồn thiện công tác quản lý thu thuế TNDN Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn thực tiễn công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk Về đối tượng nghiên cứu cụ thể: + Cơng tác lập dự tốn nguồn thu thuế TNDN; + Công tác TTHT doanh nghiệp nộp thuế TNDN; + Công tác quản lý đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế TNDN; + Công tác tra, kiểm tra thuế TNDN; + Công tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế TNDN; + Công tác giải khiếu nại, tố cáo thuế TNDN 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: đề tài xác định phạm vi nghiên cứu công tác quản lý thu thuế TNDN Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk - Về không gian: đề tài tập trung nghiên cứu thực tiễn công tác quản lý thu thuế TNDN Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk - Về thời gian: liệu sử dụng để phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thu TNDN tập trung giai đoạn năm từ năm 2015 - 2017 Các khuyến nghị đề xuất cho giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thống kê, thu thập thông tin: Thống kê số liệu quản lý thu thuế TNDN qua nguồn thu thập thông tin báo cáo quan thuế từ 2015 - 2017 Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk - Phương pháp đối chiếu - so sánh: So sánh số liệu tương đối tuyệt đối tiêu phản ánh công tác quản lý thu thuế TNDN giai đoạn năm 2015 - 2017 để mô tả thực trạng - Phương pháp phân tích: Từ thực trạng phân tích nguyên nhân tăng, giảm tiêu đưa nhận xét, đánh giá công tác quản lý thu thuế TNDN Cục Thuế - Phương pháp tổng hợp: Tổng hợp lại kết nghiên cứu để đưa khuyến nghị phù hợp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý thu thuế TNDN Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk Kết cấu luận văn Chương 1: Cơ sở lý luận thuế thu nhập doanh nghiệp quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015-2017 Chương 3: Khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 Tổng quan tình hình nghiên cứu 6.1 Các báo khoa học [1] Nguyễn Thị Thu Huyền, “Giải pháp nâng cao hiệu thu thuế hộ kinh doanh cá thể”, Tạp chí Tài ngày 19/11/2016 [2] Lê Văn Hải, “Bàn nguyên tắc “nguyên tắc quản lý thuế” Luật Quản lý thuế sửa đổi”, Tạp chí Tài ngày 30/12/2017 [3] Phan Thị Phương Huyền, “Vai trò thuế TNDN thu hút thúc đầy đầu tư Việt Nam”, Tạp chí tài ngày 24/10/2017 [4] Đinh Lan Ngọc, “Quản lý thuế đại theo chuẩn mực quốc tế”, Tạp chí Kinh tế Việt Nam ngày 20/12/2017 [5] Nguyễn Lê Hồng Vân, “Nâng cao hiệu quản lý thuế đến 2020: Hoàn thiện thể chế giữ vai trò quan trọng” Báo Hải quan 2017 6.2 Các đề tài luận văn thạc sỹ bảo vệ Đại học Đà Nẵng năm gần [1] Trần Phan Quốc Chương (2013), “Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh Gia Lai”, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [2] Lương Thị Minh Kiều (2015), “Hồn thiện cơng tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp Cục ThuếThuế quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [3] Lê Trung Dũng (2015), “Tăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi”, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [4] Nguyễn Thị Giang (2016), “Hồn thiện cơng tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp Cục ThuếThuế huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông”, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [5] Nguyễn Thị Hương Nguyên (2016), “Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp Chi cục Thuế M’Đrăk, tỉnh Đắk Lắk”, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [6] Võ Thị Kiều Oanh (2017), “Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp Chi cục Thuế quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng”, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP & QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ THUẾ VÀ QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.1.1 Thuế thuế thu nhập doanh nghiệp a Thuế Thuế khoản nộp bắt buộc mà thể nhân pháp nhân có nghĩa vụ phải thực Nhà nước, phát sinh sở văn pháp luật Nhà nước ban hành, khơng mang tính chất đối giá hoàn trả trực tiếp cho đối tượng nộp thuế b Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập doanh nghiệp loại thuế trực thu, thu kết hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối doanh nghiệp Đối tượng nộp thuế TNDN tất tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 1.1.2 Các khái niệm Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp a Quản lý thuế Theo Luật quản lý thuế (năm 2007), Quản lý thuế (QLT) hoạt động tổ chức, điều hành giám sát quan thuế nhằm đảm bảo người nộp thuế chấp hành nghĩa vụ nộp thuế vào NSNN theo quy định pháp luật b Quản lý thu thuế “Theo Luật quản lý thuế, QLTT trình thực thi chức quản lý từ quản lý đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế, ấn định thuế; quản lý hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế; quản lý xóa nợ tiền thuế, tiền phạt; quản lý thông tin người nộp thuế; tra, kiểm tra thuế; cưỡng chế thi hành định hành thuế; xử lý vi phạm pháp luật thuế giải khiếu nại tố cáo thuế” c Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp Về cách hiểu QLTT nêu phần cách hiểu quản lý thu thuế TNDN Tuy nhiên, quản lý thu thuế TNDN có nét đặc thù riêng sau: - Là việc quản lý pháp luật, hoạt động quản lý thuế quy định rõ pháp luật quản lý thuế - Được thực chủ yếu phương pháp hành - Là hoạt động mang tính kỹ thuật, nghiệp vụ chặt chẽ 1.1.3 Sự cần thiết phải quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp a Do yêu cầu tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước b Do yêu cầu điều tiết thu nhập, thực công xã hội c Do yêu cầu kiểm tra, kiểm soát hành vi vi phạm pháp luật thuế doanh nghiệp d Thuế thu nhập doanh nghiệp công cụ để Nhà nước điều tiết kinh tế vĩ mô 1.2 NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.2.1 Quy trình nội dung công tác quản lý thu thuế TNDN Nội dung công tác quản lý thu thuế TNDN cấp Cục Thuế, bao gồm ba nội dung sau: Cơng tác lập dự tốn thu thuế, phân tích dự báo nguồn thu; Cơng tác tổ chức thực thu thuế Công tác tra, kiểm tra - quản lý cưỡng chế nợ thuế - giải khiếu nại, tố cáo thuế a Cơng tác lập dự tốn thu thuế, phân tích dự báo nguồn thu Quản lý lĩnh vực lập dự toán thu thuế thực qua bốn giai đoạn: xây dựng kế hoạch, tổ chức thực kế hoạch, lãnh đạo thực kế hoạch đánh giá, kiểm tra tình hình thực b Cơng tác tổ chức thực thu thuế Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (NNT) Công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT biện pháp để tăng cường tính thực thi pháp luật Thuế nói riêng pháp luật Nhà nước nói chung Tổ chức đăng ký, kê khai nộp thuế + Đăng ký thuế: việc NNT kê khai thông tin NNT theo mẫu quy định nộp tờ khai cho quan quản lý thuế + Kê khai thuế: việc NNT tự xác định số thuế phải nộp phát sinh kỳ kê khai thuế theo quy định Luật thuế TNDN + Nộp thuế: Sau thủ tục thực hiện, NNT có nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, thời hạn vào ngân sách Nhà nước theo quy định c Công tác tra, kiểm tra - quản lý cưỡng chế nợ thuế - giải khiếu nại tố cáo thuế - Công tác tra, kiểm tra thuế: bốn chức quản lý thu thuế theo mơ hình chức Bên cạnh việc việc tơn trọng kết tự tính, tự khai tự nộp thuế, quan thuế thực biện pháp giám sát hiệu vừa đảm bảo khuyến khích tuân thủ tự nguyện, vừa đảm bảo phát ngăn ngừa trường hợp vi phạm pháp luật thuế 11 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH ĐẮK LẮK 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CỤC THUẾ TỈNH ĐẮK LẮK 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk Cục thuế tỉnh Đắk Lắk tổ chức hệ thống hành Nhà nước, thành lập ngày 01/10/1990 theo Nghị định 281/NĐ-HĐBT ngày 07/8/1990 Hội đồng Bộ trưởng Chính phủ 2.1.2 Chức nhiệm vụ Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk a Chức b Nhiệm vụ 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk CỤC TRƯỞNG PHĨ CỤC TRƯỞNG Phòng tun truyền hỗ trợ Phòng Phòng quản lý thuế thu nợ Thu nhập cưỡng cá nhân chế PHÓ CỤC TRƯỞNG Phòng tổng hợp nghiệp vụ dự tốn Phòng Phòng Phòng Kiểm Thanh Kiểm tra nội tra thuế tra thuế Phòng Tổ chức cán Phòng Hành Tài vụ Ấn Phòng Tin học Phòng Kê khai kế tốn thuế Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức máy hoạt động Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk (Nguồn: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk) 2.1.4 Đội ngũ cán quản lý thu thuế 12 Bảng 2.1 Phân loại trình độ chun mơn CBCC Cục thuế tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015 - 2017 Đơn vị tính: Người Năm Tổng số CBCC 2015 2016 2017 629 620 644 Đại học đại học 450 448 476 Trình độ chuyên môn Cao đẳng, Sơ cấp chưa Trung cấp qua đào tạo 102 77 98 74 116 52 (Nguồn: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk) Hình 2.2 Phân loại CBCC theo trình độ chun mơn Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2015- 2017 Bảng 2.2 Tình hình CBCC đào tạo, tập huấn quản lý thu thuế TNDN Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2015 - 2017 Đơn vị tính: Lượt người Tham gia đào tạo, tập Tổng huấn nghiệp vụ QLTT số CB Năm Do Tổng cục Do Cục Thuế CC Thuế tổ chức tổ chức 2015 629 76 266 2016 620 81 410 2017 644 109 534 Tham gia đào tạo, tập huấn nghiệp vụ QLTT TNDN Do Tổng cục Do Cục Thuế Thuế tổ chức tổ chức 285 303 12 452 (Nguồn: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk) 13 2.2.5 Kết thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2015 – 2017 Kết thu ngân sách Nhà nước Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015- 2017 tổng hợp bảng đây: Bảng 2.3 Kết thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2015- 2017 Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk Đơn vị tính: triệu đồng T Chỉ tiêu T Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 2016/2015 2017/2016 +/- % +/- % 84.022 108 188.265 116 Thuế GTGT Thuế TNDN 233.610 238.741 281.316 5.131 102 42.575 118 Thuế TTĐB 216.300 318.653 467.758 102.353 147 149.105 147 Thuế Tài nguyên 143.100 181.509 348.758 38.409 127 167.249 192 Thuế TNCN 245.700 271.365 339.893 25.665 110 68.528 125 Thuế BVMT 220.600 348.959 412.317 128.359 158 63.358 118 Thuế SDĐ PNN 12.900 14.059 13.836 1.159 109 (223) 98 Các khoản thu từ đất 408.119 769.763 189 289.544 138 Lệ phí trước bạ 267.600 312.595 296.779 44.995 117 (15.816) 95 10 Thu khác 375.028 422.233 502.709 47.205 113 80.476 119 Tổng cộng 1.106.643 1.190.665 1.378.930 1.059.307 361.644 3.229.600 4.068.542 5.101.603 838.942 126 1.033.061 125 (Nguồn: Báo cáo tổng kết Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk) 14 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH ĐẮK LẮK 2.2.1 Cơng tác lập dự tốn thu, phân tích dự báo nguồn thu thuế TNDN a Cơng tác lập dự tốn thu thuế Bảng 2.4 Tình hình lập phân bổ dự tốn thu thuế, phí Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2015 - 2017 Đơn vị tính: triệu đồng TT Chỉ tiêu Năm Năm Năm 2015 2016 2017 Thuế GTGT 1.232.440 Thuế TNDN 190.810 240.248 252.150 Thuế TTĐB 228.200 240.800 295.500 Thuế Tài nguyên 153.000 195.200 159.500 Thuế TNCN 155.000 255.000 295.000 Thuế BVMT 115.000 310.000 336.000 Thuế SDĐ PNN 12.000 13.000 9.000 Các khoản thu từ đất 132.500 350.500 342.500 Lệ phí trước bạ 200.000 275.000 325.000 10 Thu khác 231.050 353.352 417.910 Tổng dự toán 1.386.900 1.567.440 2.650.000 3.620.000 4.000.000 (Nguồn: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk) 15 b Thực dự toán thu thuế Bảng 2.5 Kết thực dự toán thu thuế TNDN Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2015 - 2017 Đơn vị tính: triệu đồng Tổng thu thuế, phí Năm Tổng thu thuế TNDN So sánh (%) Dự toán Thực Dự Năm toán trước Dự toán Thực So sánh (%) Dự Năm toán trước 2015 2.650.000 3.229.600 121,9 99,2 190.810 233.610 122,4 83,5 2016 3.620.000 4.068.542 112,4 126 240.248 238.741 102,2 2017 4.000.000 5.101.603 127,5 125,4 252.150 281.316 111,6 117,8 99,4 (Nguồn: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk) Nhìn vào Hình 1.3 ta thấy, kết thu thuế TNDN giai đoạn 2015 - 2017 ổn định hồn thành dự tốn giao 2.2.2 Công tác tổ chức thực thu thuế TNDN a Tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế Bảng 2.6 Kết thực công tác tuyên truyền thuế TNDN Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2015 – 2017 TT Hình thức tuyên truyền Năm Năm Năm 2015 2016 2017 Buổi 48 51 57 ĐVT Phát sóng chuyên mục thuế Cục Thuế Viết tin báo, đài TW địa phương Pa nơ, áp phích Tài liệu truyên truyền (Tổng cục Thuế giao) Tài liệu truyên truyền (Cục Thuế phát hành) Tuyên truyền thông qua hội nghị khen thưởng, biểu dương DN Phối hợp với ban ngành, đoàn thể Tin 51 55 66 Cái 55 58 70 Tờ 1.000 1.000 1.000 Tờ 0 Lần 1 Lần 15 19 23 (Nguồn: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk) 16 Bảng 2.7 Kết thực công tác hỗ trợ thuế TNDN Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2015 – 2017 TT Phương thức hỗ trợ ĐVT Năm Năm Năm 2015 2016 2017 Điện thoại Lượt 2.543 2.660 2.743 Trực tiếp Lượt 1.772 1.834 1.995 Văn Lần 163 182 226 Tập huấn DN Lượt 600 1.200 2.400 Đối thoại trực tiếp Lượt 6 Hỗ trợ trực tiếp DN Lượt 0 (Nguồn: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk) b Quản lý đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế - Quản lý đăng ký thuế, cấp mã số thuế: Bảng 2.8 Tình hình cấp mã số thuế Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015-2017 ĐVT: Doanh nghiệp Năm Tổng số DNNN ĐTNN 2015 2016 2017 762 1.284 763 2 Trong Doanh nghiệp NQD Cty Cty cổ DN tư TNHH phần nhân 553 77 75 756 77 443 561 73 93 Khác 55 35 (Nguồn: Cục thuế tỉnh Đắk Lắk) Qua bảng 2.8 cho thấy, nhìn chung số lượng DN thành lập cấp mã số thuế tăng, giảm hàng năm Năm 2015, số lượng DN cấp mã số thuế 762 DN, đến năm 2016 tăng lên 1.284 DN, năm 2017 số lượng doanh nghiệp thành lập cấp mã số thuế 763 DN 17 Hình 2.4 Tốc độ tăng trưởng loại hình doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2015- 2017 - Quản lý kê khai thuế, nộp thuế + Kê khai thuế: Bảng 2.9 Tình hình nộp tờ khai thuế TNDN Cục thuế tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2015 – 2017 ĐVT: Doanh nghiệp Số DN phải Năm nộp tờ khai thuế Số DN nộp Số DN tờ khai thuế nộp tờ khai Số Tỷ lệ lượng (%) hạn quy định Số DN nộp Số tờ tờ khai khai có chậm thời lỗi phải hạn quy điều định chỉnh 2015 3.646 3.421 94 3.066 236 119 2016 4.827 4.705 97,5 4.490 117 98 2017 5.535 5.501 99,4 5.233 161 107 (Nguồn: Cục thuế tỉnh Đắk Lắk) + Nộp thuế: Nhìn chung người nộp thuế có trách nhiệm nộp số tiền thuế theo kê khai vào NSNN, nhiên tình trạng nhiều DN chây ì nợ đọng thuế 18 Bảng 2.10 Kết thu nộp thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Đắk Lắk Đơn vị tính: triệu đồng Năm 2015 TT Chỉ tiêu Nộp ngân sách Tỷ lệ (%) Năm 2016 Nộp ngân sách Tỷ lệ (%) Năm 2017 Nộp ngân sách Tỷ lệ (%) DNNN 115.550 49,5 92.800 38,9 124.317 44,2 ĐTNN 8.960 3,8 16.468 6,9 6.764 2,4 54.068 23,1 68.055 28,5 74.059 26,3 35.674 15,3 37.067 15,5 42.582 15,1 Công ty TNHH Công ty cổ phần DNTN 15.407 6,6 20.011 8,4 25.420 9,0 Khác 3.951 1,7 4.340 1,8 8.174 2,9 Tổng cộng 233.610 100 238.741 100 281.316 100 (Nguồn: Báo cáo tổng kết Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk) 2.2.3 Công tác tra, kiểm tra - quản lý cưỡng chế nợ thuế - giải khiếu nại tố cáo thuế a.Công tác tra, kiểm tra Bảng 2.11 Kết công tác tra, kiểm tra doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015 -2017 TT Chỉ tiêu Số doanh nghiệp tra, kiểm tra Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 968 1.158 1.152 Số thuế tăng thêm qua thanh, kiểm tra 86.298 100.259 104.845 Trong đó: Thuế TNDN (triệu đồng) 20.712 30.078 28.308 (Nguồn: Báo cáo tổng kết Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk) 19 Nhìn chung cơng tác thanh, kiểm tra Cục thuế tỉnh Đắk Lắk năm qua đạt kết khả quan, góp phần tăng thu NSNN tạo tiền đề nâng cao ý thức, trách nhiệm NNT việc thực pháp luật thuế, phát huy quyền hạn, chức quan thuế công tác tra, kiểm tra thuế b Công tác quản lý cưỡng chế nợ thuế Bảng 2.12 Tỷ lệ nợ thuế thu nhập doanh nghiệp Đơn vị tính: triệu đồng Năm 2015 Chỉ tiêu Số tiền Tỷ lệ Năm 2016 Số tiền (%) Tổng số tiền nợ Năm 2017 Tỷ lệ Số tiền (%) Tỷ lệ (%) 26.673 100 30.101 100 26.145 100 Nợ khó thu 555 2,1 768 2,6 1.123 4,3 Nợ chờ xử lý 735 2,8 3.071 10,2 1.372 25.383 95,2 26.262 87,2 23.650 90,5 Nợ có khả thu (Nguồn: Báo cáo tổng kết Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk) Bảng 2.13 Tỷ lệ nợ thuế tổng thu ngân sách Đơn vị tính: Triệu đồng Năm Năm Năm 2015 2016 2017 Tổng thu Thuế TNDN 233.610 238.741 281.316 Tổng nợ Thuế TNDN 26.673 30.101 26.145 11% 13% 9% Chỉ tiêu Tỷ lệ nợ thuế/tổng thu NSNN 20 - Cưỡng chế nợ thuế c Giải khiếu nại, tố cáo thuế Trong năm gần đây, Cục thuế tỉnh Đắk Lắk không nhận đơn thư khiếu nại tố cáo doanh nghiệp người dân thuế TNDN 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2015 – 2017 2.3.1 Những kết đạt - Tạo điều kiện cho NNT nâng cao ý thức tự giác - Công tác tuyên truyền hỗ trợ DN nộp thuế TNDN đẩy mạnh, triển khai thông suốt, sâu rộng từ Cục Thuế đến DN - Công tác kiểm tra thuế TNDN thực theo Luật quản lý thuế làm tăng vai trò cơng tác kiểm tra - Công tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế TNDN, Cục Thuế thực kiểm tra rà soát, xác định số thuế nợ đọng đối tượng nợ thuế, tiến hành phân loại theo tình trạng nợ thuế 2.3.2 Hạn chế - Công tác lập dự tốn thu hàng năm: cơng tác lập dự tốn trọng xây dựng dự toán năm sau cao thực thu năm trước; - Công tác tổ chức thu thuế: + Công tác tuyên truyền hỗ trợ cung cấp dịch vụ công thuế cho DN triển khai rộng rãi chưa thường xuyên, + Công tác quản lý kê khai kế toán thuế: Chưa chủ động nắm bắt phân loại nhóm đối tượng thường xuyên kê khai thuế TNDN sai, chậm nộp vướng mắc nhóm NNT kê khai thuế TNDN; 21 + Công tác quản lý nợ thuế: tập trung nhân lực cao vào quản lý thu nợ đối tượng có mức độ rủi ro lớn chưa thực thống nhất, đồng - Trong công tác kiểm tra: Nguồn lực dành cho cơng tác kiểm tra chưa đáp ứng số lượng - Một số tồn tại, hạn chế khác: + Tổ chức máy quản lý thuế theo mơ hình chức chưa hồn tồn thích ứng điều kiện trình độ hiểu biết pháp luật thuế + Chưa phân nhóm đối tượng NNT để quản lý + Việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin QLT thấp 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế Nguyên nhân chủ quan - Nguồn lực dành cho cơng tác tra chưa đáp ứng - Nhiệm vụ phận chức (Phòng/đội) có chồng chéo, trùng lắp việc thực nhiệm vụ giao Nguyên nhân khách quan - Ý thức chấp hành DN chưa cao, chưa tự giác thực yêu cầu luật thuế, - Công tác phối hợp quan thuế quan chức để thực tuyên truyền tổ chức thu thuế hạn chế chưa thật đồng 22 CHƯƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH ĐẮK LẮK ĐẾN NĂM 2020 3.1 MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH ĐẮK LẮK 3.1.1 Mục tiêu hoàn thiện công tác thu thuế Thu nhập doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 Thủ tục hành thuế đơn giản hóa tạo thuận lợi cho NNT, quy trình nghiệp vụ quản lý thu thuế TNDN quan Thuế công khai để NNT biết tham gia vào q trình giám sát cơng chức thuế thực thi pháp luật thuế 3.1.2 Định hướng công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 - Cải cách hệ thống thuế quản lý thuế nói chung - Tạo điều kiện cho doanh nghiệp SXKD phát triển - Đổi quản lý thu thuế TNDN theo hướng đại 3.2 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH ĐẮK LẮK 3.2.1 Hoàn thiện cơng tác lập dự tốn thu thuế TNDN Q trình thực dự toán thu thuế TNDN cần cập nhật liệu để lưu trữ đầy đủ, chi tiết đến loại thu nhập chịu thuế, xác định đối tượng quản lý thu, làm sở dự báo số thu giúp cho cơng tác xây dựng dự tốn thu có khoa học sát với thực tiễn 3.2.2 Hồn thiện cơng tác tun truyền, nâng cao nhận thức cho người nộp thuế pháp luật thuế TNDN 23 Trên sở xây dựng mạng lưới thông tin, tuyên truyền thuế sâu, rộng phương tiện đại miễn phí nhằm phục vụ NNT tầng lớp nhân dân thuận tiện nhất, tạo điều kiện để NNT tuân thủ nộp thuế cách tự nguyện 3.2.3 Hồn thiện cơng tác tra, kiểm tra, xử lý vi phạm thuế TNDN a Tăng cường công tác kiểm tra nội ngành b Tăng cường kiểm tra, tra NNT 3.2.4 Hiện đại hóa cơng tác quản lý đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế TNDN - Tăng cường trang bị thiết bị tin học nâng cấp hạ tầng truyền thông - Triển khai nhanh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý thuế dịch vụ phục vụ người nộp thuế - Kết nối mạng trao đổi thông tin với ngành liên quan 3.2.5 Tăng cường công tác đôn đốc thu quản lý nợ thuế TNDN - Xây dựng tổ, đội quản lý thuế giỏi - Bố trí phân cơng lại cán quản lý phù hợp với lực - Tăng cường biện pháp quản lý thu nợ, thực tốt quy trình quản lý nợ, cưỡng chế thuế - Rà soát 100% nợ đọng, nhằm tránh sai sót nợ ảo 3.2.6 Một số khuyến nghị với cấp, ngành có liên quan a Bổ sung sửa đổi Luật Quản lý thuế b Kiến nghị với Tài chính, Tổng cục Thuế c Kiến nghị với cấp ủy, quyền địa phương 24 KẾT LUẬN Để đạt mục tiêu trên, Ngành thuế Việt Nam nói chung Cục thuế tỉnh Đắk Lắk nói riêng phải đứng trước thách thức to lớn yêu cầu thực quản lý thuế hiệu lực, hiệu nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu NNT Trong mơ hình quản lý thuế, tổ chức máy, sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin cho dịch vụ tài cơng điện tử đội ngũ cán cơng chức thuế yếu trình độ, lực chưa đáp ứng yêu cầu quản lý thuế đại Do đó, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới, việc nâng cao hiệu quản lý thuế tất yếu khách quan Từ việc phân tích, đánh giá thực trạng tình hình quản lý thu thuế TNDN Cục thuế tỉnh Đắk Lắk Luận văn nguyên nhân, hạn chế tồn quản lý thuế đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thu thuế TNDN Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk: Hoàn thiện nội dung quản lý thuế TNDN, tổ chức máy quản lý xây dựng hệ thống thơng tin quản lý sách sử dụng cán Đồng thời đề xuất số kiến nghị Nhà nước, Tổng cục thuế, cấp quyền địa phương liên quan đến công tác quản lý thuế TNDN nói riêng quản lý thuế nói chung Kết nghiên cứu luận văn triển khai áp dụng thực tế vào công tác quản lý thuế TNDN Cục thuế tỉnh Đắk Lắk thời gian tới Mặc dù cố gắng nhiều, song luận văn khơng tránh khỏi cố gắng định Kính mong q thầy Hội đồng dẫn để luận văn hồn thiện nhằm áp dụng vào cơng tác quản lý thu thuế TNDN địa phương ... Cơng tác lập dự tốn nguồn thu thuế TNDN; + Công tác TTHT doanh nghiệp nộp thuế TNDN; + Công tác quản lý đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế TNDN; + Công tác tra, kiểm tra thuế TNDN; + Công tác quản. .. tồn quản lý thuế đề xuất số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế TNDN Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk: Hoàn thiện nội dung quản lý thuế TNDN, tổ chức máy quản lý xây dựng hệ thống thơng tin quản. .. công cụ để Nhà nước điều tiết kinh tế vĩ mơ 1.2 NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.2.1 Quy trình nội dung công tác quản lý thu thuế TNDN Nội dung công tác quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản, Hoàn thiện công tác quản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay