BÀI tập lớn môn HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ

8 5 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 20:49

Họ tên: Nguyễn Duy Sáng Lớp: Kinh tế quản lý thị 50 BÀI TẬP LỚN MƠN GIS Câu 1: So sánh phân tích chồng lớp phân tích liền kề Giống nhau: Phân tích chồng lớp phân tích liền kề hai cơng cụ nhằm mục đích tìm kiếm phân tích khơng gian hệ thống GIS từ hai công cụ lập thành đồ tổng hợp phục vụ tốt cho mục đích nghiên cứu Khác nhau: + Phân tích chồng lớp: Đây kỹ thuật khó mạnh GIS Cho phép ta tích hợp liệu đồ từ hai nguồn liệu khác Người ta định nghĩa: “Phân tích chồng lớp q trình chồng khít hai lớp liệu đồ với để tạo lớp đồ mới” Điều tương tự việc nhân hai ma trận để tạo ma trận mới, truy vấn hai bảng sở liệu để tạo bảng mới, với phân tích chồng lớp gộp hai lớp đồ để tạo đồ Cơng cụ thực điều cách kết hợp thông tin lớp với lớp khác để lấy liệu thuộc tính từ hai lớp Người ta chia phân tích chồng lớp thành ba dạng phân tích khác nhau: Point-in-polygon (điểm đa giác): chồng khít hai lớp point polygon, đầu lớp point • Line-in-polygon ( đường đa giác): chồng khít hai lớp line polygon, đầu lớp line • Polygon-in-polygon ( đa giác đa giác): chồng khít hai lớp polygon polygon, đầu lớp polygon Q trình phân tích thường tiến hành qua bước: • Xác định tọa độ giao điểm tiến hành chồng kít hai lớp đồ giao điểm • Kết hợp liệu khơng gian thuộc tính hai lớp đồ + Phân tích liền kề: phép tìm kiếm sở đo khoảng cách quanh đối tượng Có phương pháp phân tích liền kề: • Phương pháp thứ phân tích nội dung vùng, vùng phân tích xác định xấp xỉ tới tượng có sẵn Đây kiểu phân tích đối tượng có chung đường bao (biên) Quan hệ • áp dụng cho đường thẳng đa giác Phân tích đối tượng nằm bên bên khoảng cách xác định Kiểu phân tích sử dụng việc xác định đối tượng xung quanh hay nhiều điểm mốc Quá trình thực bao gồm việc tạo vùng đệm quanh điểm mốc sau xác định đối tượng vào vị trí chúng so với vùng đệm tạo • Phương pháp thứ hai phân tích liền kề tìm vùng nối trực tiếp với đối tượng xác định trước, chẳng hạn tìm mảnh đất liền kề với mảnh đất xây dựng nhà máy • Phương pháp thứ ba phân tích liền kề xảy cần phải phân tích vùng gần tới tập vị trí mẫu phân tán không Các mẫu thường điểm Phân tích thực cách tạo lập đa giác, xác định vùng xung quanh điểm mà gần điểm điểm khác Chúng sử dụng để lập đồ sử dụng từ mẫu cách biệt Câu 2: Ví dụ 1: Phân tích chồng lớp với mơ hình liệu vector xây dựng đồ phân tích trạng sử dụng đất xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình Với liệu ban đầu có đồ địa hình xã: BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH KHU VỰC NGHIÊN CỨU ( 1:2500) Sau thời gian thu thập thơng tin liệu, phân tích liệu có có sở liệu phục vụ cho việc phân tích lập đồ đánh giá trạng sử dụng đất xã xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình là: • Lớp thơng tin ranh giới xã • Lớp thơng tin ranh giới khoảnh đất • Lớp thơng tin hệ thống thủy văn • Lớp thơng tin hệ thống giao thơng • Lớp thơng tin hệ thống địa hình • Lớp thông tin địa giới, địa danh Tiếp theo tiến hành chồng lớp phân tích sở liệu nhăm đưa định cho việc quy hoạnh sử dụng đất xã Kết thu đồ trạng sử dụng đất sau: BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT XÃ HỊA SƠN – LƯƠNG SƠN- HỊA BÌNH Ví dụ 2: Phân tích liền kề với mơ hình liệu raster việc dự báo đánh giá thiệt hại động đất sóng thần ngày 26/12/2004 ngồi khơi bắc Samatra Bản đồ tâm chấn (elip màu đỏ) thời gian truyền sóng thần Qua việc phân tích liền kề biết vùng ảnh hưởng động đát thời gian truyền đến khu vực VD như: sóng thần khoảng 2h để truyền đến Sri Lanka 7h để truyền đến châu Phi với đoạn đường dài 5000 km.( khoảng cách đường đẳng trị 30 phút) Bản đồ 11 nước chịu ảnh hương động đất Và mơ hình liệu raster lưu trữ nhiều hình ảnh chụp từ vệ tinh nhằm phân tích đánh giá mức độ thiệt hại sóng thần gây khu vực VD Hình ảnh đương bờ biển Indonexia trước sau xảy sóng thần Ảnh chụp bờ biển Kalutara ( Sri Lanka) trước diên sóng thần Vậy với mơ cách phân tích liền kề với mơ hình liệu raster phân tích đánh giá cách tổng quát đầy đủ mức độ, tình trạng, dự báo cho việc xảy động đát sóng thần cho khu vực khác Một mặt qua mơ hình liệu raster có hình ảnh nhằm đánh giá mức độ thiệt hại khu vực từ đưa cách khắc phục cứu trợ cứu nạn cách phù hơp ... ranh giới xã • Lớp thơng tin ranh giới khoảnh đất • Lớp thơng tin hệ thống thủy văn • Lớp thơng tin hệ thống giao thơng • Lớp thơng tin hệ thống địa hình • Lớp thơng tin địa giới, địa danh Tiếp... gian thu thập thông tin liệu, phân tích liệu có có sở liệu phục vụ cho việc phân tích lập đồ đánh giá trạng sử dụng đất xã xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình là: • Lớp thơng tin ranh giới... đất xây dựng nhà máy • Phương pháp thứ ba phân tích liền kề xảy cần phải phân tích vùng gần tới tập vị trí mẫu phân tán khơng Các mẫu thường điểm Phân tích thực cách tạo lập đa giác, xác định
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập lớn môn HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ, BÀI tập lớn môn HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay