Câu hỏi đúng sai SNA

4 6 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 20:46

ĐÚNG SAI HỆ THỐNG TÀI KHOẢN QUỐC GIA SNA Trong hệ thống SNA, phân loại theo khu vực thể chế, khu vực phủ bao gồm tất tổ chức công ty hoạt động từ nguồn vốn nhà nước cung cấp Sai Hoạt động kinh tế quốc gia chia thành khu vực thể chế: kv nhà nước, kv phi tài chính, kv tài chính, kv hộ gia đình, kv vơ vị lợi, kv nước ngồi Theo nguồn vốn xem xét: vốn hoạt động ngân sách nhà nước cấp hay từ nguồn khác (vốn huy động, đóng góp tự nguyện) Nếu ngồn vốn hoạt động từ ngân sách nhà nước xếp vào khu vực nhà nước, khu vực bao gồm đơn vị quản lý nhà nước, an ninh, quốc phòng, tổ chức trị xã hội, đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ khơng phải trả tiền cho cộng đồng văn hóa, giáo dục,… Mệnh đề ban đầu thiếu đơn vị an ninh, quốc phòng,… Sai chỗ Nguồn vốn nhà nước cung cấp Sử dụng ngân sách nhà nước cung cấp hay không sử dung nhà nước kiểm soát => thuộc khu vực phủ  Các đơn vị sử dụng NSNN hay chịu kiểm soát nhà nước thuộc khu vực phủ Tất cán bộ, nhân viên đại sứ quán Nhật Bản Việt Nam đơn vị không thường trú VN Sai Tất cán bộ, nhân viên VN đại sứ quán NB VN hoạt động phần lãnh thổ khơng thuộc VN trung tâm lợi ích thuộc VN, nên họ đơn vị thường trú VN Vì khơng phải tất nhân viên đại sứ quán NB VN đơn vị không thường trú VN Thu nhập hỗ hợp người lao động bao gồm tiền công tiền lương lợi nhuận người lao động sản xuất – kinh doanh Sai Thu nhập hỗn hợp người lao động gồm tiền công, tiền lương thặng dư sản xuất (thặng dư sx khác lợi nhuận) Trong bảng vào – IO, phản ánh tổng sản phẩm ngành I sử dụng cho tiêu dùng trung gian Sai Phản ánh tổng giá trị sản phẩm ngành sử dụng cho trình sản xuất ngành j (chi phí trung gian ngành j) Phản ánh tổng giá trị ngành I dành cho tiêu dùng trung gian ngành kinh tế (tiêu dùng trung gian) VN thành viên tổ chức Liện hiệp quốc, hàng năm phải đóng góp khoản lệ phí 10 triệu USD Trong tài khoản Thu nhập Chi tiêu VN, khoản đóng góp ghi khoản mục “thu chuyển nhượng” khu vực thể chế nước Đúng Trong tài khoản thu nhập chi tiêu VN, khoản đóng góp “đóng góp cho tổ chức quốc tế” thuộc khoản mục “chi chuyển nhượng hành nước ngồi” Vì khoản đóng góp phải ghi khoản mục “chi chuyển nhượng” khu vực thể chế nước “BHXH cho người lao động” “bảo hiểm nhà xưởng” thành phần giá trị gia tăng tài khoản sản xuất 7 10 11 12 Sai BHXH cho người lao động thuộc Tiền lương thuộc GTGT tài khoản sản xuất BH nhà xưởng thuộc khoản chi phí trung gian TK sản xuất BHXH khoản thuộc tiền công người lao động, thành phần giá trị gia tăng Bảo hiểm nhà xưởng thuộc khoản chi phí cho tài sản cố định, chi phí trung gian Như k phải loại thành phần GTGT tk sx Qua tài khoản Vốn tài khoản Sản xuất phân tích hệ số ICOR kinh tế Đúng TK vốn phản ánh khả cung cấp tài cho nhu cầu sản xuất ( ) Còn TK sản xuất phản ánh tóc độ tăng trưởng thu nhập quốc dân () ICOR thể mức đầu tư cần thiết để gia tăng thêm đơn vị thu nhập Y: k = “Tiêu dùng cuối cùng” tiêu dùng khu vực thể chế để đáp ứng nhu cầu vật chất tinh thần cho người Sai Tiêu dùng cuối thuộc khoản chi tài khoản sử dụng thu nhập TK nhằm mục đích nghiên cứu khu vực gia đình, nhà nước vơ vị lợi sử dụng nguồn thu nhập có cho tiêu dùng tích lũy nào, khu vực tài phi tài khơng thực tiêu dùng cuối Năm 2012, đoàn nghệ thuật múa rối Thăng Long VN sang Pháp biểu diễn tháng Toàn giá trị biểu diễn thu thời gian tính vào “thu chuyển nhượng hành” VN tài khoản Quan hệ kinh tế với nước Sai Đây xuất dịch vụ Thu chuyển nhượng hành thu nhập từ khoản cho không, ủng hộ, đóng góp tự nguyện bắt buộc từ khu vực thể chế nước từ bên Vì khoản thu từ hoạt động biểu diễn nước ngồi khơng tính vào “thu chuyển nhượng hành” VN không thuộc khoản kể Để tính tốn phân tích tăng trưởng kinh tế, tiêu thu nhập thường tính theo giá hành Sai Giá hành giá dùng giao dịch năm báo cáo Giá hành phản ánh giá trị thị trường hàng hóa, dịch vụ chu chuyển theo q tình từ sản xuất, lưu thông, phân phối tới sử dụng cuối Tuy nhiên, để tính tốn phân tích tăng trưởng kinh tế, tiêu thu nhập thường tính theo giá so sánh (giá năm chọn làm năm gốc) nhằm loại trừ biến động yếu tố giá theo thời gian (vd Lạm phát) “Chi chuyển nhượng” tài khoản Thu nhập Chi tiêu khoản chi mang tính tự nguyện đơn vị thể chế cung cấp hàng hóa hay dịch vụ cho đơn vị thể chế khác Sai Chi chuyển nhượng khoản cho không ủng hộ đóng góp tự nguyện đóng góp bắt buộc đơn vị thể chế cung cấp cho đơn vị thể chế khác Các khoản cho không quà biếu tặng, viện trợ Các khoản ủng hộ, đóng góp tự nguyện: ủng hộ quỹ từ thiện, đóng phí trì tổ chức từ thiện,đóng phí BH tự nguyện, Các khoản đóng góp bắt buộc gồm khoản thuế thu nhập, phí giao thơng, Trong hệ thống SNA, phân loại theo khu vực thể chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xếp vào khu vực thể chế tài 13 14 15 16 17 Đúng Trong hệ thống SNA, phân loại theo khu vực thể chế, Ngân hàng nhà nước VN xếp vào khu vực thể chế tài Ngân hàng nhà nước sử dujg công cụ lãi suất, nghiệp vụ thị trường mở… tiến hành kinh doanh điều tiết cho thị trường tài chính, “ngân hàng ngân hàng” Hoạt động Ngân hàng nhà nước tạo thu nhập độc lập với phủ Dựa vào bảng I/O tính dược GDP theo phương pháp Đúng Vì bảng I/O có vng lớn: (Sản xuất) Ơ vng 1: phản ánh chi phí trung gian q trình sản xuất nêu lên việc chu chuyển sản phẩm ngành (Chi tiêu) Ơ vng 2: Phản ánh sản phẩm dùng để sử dụng cuối ngành (Phân phối thu nhập) Ơ vng III: Phản ánh giá trị gia tăng ngành Như tính GDP theo phương pháp phương pháp sản xuất, pp phân phối phương pháp sử dụng (Viết CT ra) Gia tăng đầu tư cho tích lũy tài sản làm tăng lực sản xuất kinh tế Sai Gia tăng đầu tư tích lũy tài sản cho sản xuất làm tăng lực sản xuất kinh tế Gia tăng đầu tư tích lũy tài sản phi sản xuất không làm tăng lực sx cho kinh tế Năm 2013, Chính phủ VN đầu tư 1500 tỷ đồng để nâng cấp cảng Cam Ranh thành cảng nước sâu phục vụ tàu quân tàu hàng có tải trọng lớn, khoản chi ghi vào khoản mục “tích lũy tài sản cố định” tài khoản Vốn tài sản tài VN Đúng Khoản chi ghi vào khoản mục “tích lũy tài sản cố định” tài khoản Vốn tài sản VN Khoản mục tích lũy tài sản cố định không sản xuất: Cảng Cam Ranh không sản xuất sử dụng cho q trình sản xuất Chi phí cải tạo ghi vào khoản mục nêu  Phục vụ cho sản xuất Để tính tốn tiêu kinh tế so sánh quốc tế, người ta thường sử dụng tỷ giá sức mua tương đương (PPP) Sai Giá sức mua tương đương (PPP) dùng để so sánh sức mua đồng tiền nước với rổ hàng hóa Trong tính tốn tiêu kinh tế so sánh quốc tế để loại bỏ chênh lệch, người ta quy đồng tiền đồng la Mỹ để so sánh tiêu kinh tế với quốc tế  Chỉ dùng để so sánh mức sống Tính tốn tiêu quốc tế sử dụng tỷ giá thông thường Tổng cán cân tốn nước ln ln >0 Sai Mặc dù tình giao dịch tài khoản vãng lai âm dương =0, nhiên tổng cán cân tốn nước ln ln >= phải đảm bảo hoạt động dự trữ ngoại tệ đồng vốn từ nước vào nước Ở nước đnag phát triển, đa phần tổng cán cân toán giữ mức = Tổng cán cân toán = tổng cán cân vãng lai + tổng cán cân toán vốn >=0 18 Qua tài khoản Vốn – Tài sản đánh giá khoản chi ngân sách nhà nước đầu tư vào sở hạ tầng Sai Qua TK Vốn – tài sản không đánh giá khoản chi ngân sách cho đầu tư sở hạ tầng Chỉ đánh giá tích lũy tài sản ngân sách thực bên cạnh hoạt động đầu tư xây dựng sở hạ tầng, có hoạt động đầu tư sản xuất khác TK vốn tài sản phản ánh tồn nguồn vốn huy động nước nước để sử dụng cho tích lũy tài sản TK cho biết thực tế dư thừa vốn để đầu tư cho sản xuất 19 Các hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa hạch tốn vào khoản mục xuất nhập hàng hóa mang qua biên gới quốc gia Sai Các hoạt động trao đổi mua bán hàng hóa hạch tốn vào khoản mục xuất nhập hàng hóa bên cạnh hàng hóa mang qua biên giới hàng hóa bán cho nước ngồi, không thiếu phải đưa qua biên giới quốc gia Hàng hóa cảnh 20 Tài khoản vốn tài sản – tài khác với tài khoản khác chỗ khơng có khoản mục cân đối Đúng Tài khoản vốn tài sản tài khoản vốn tài có cân đối trái dấu nhau, thể mối quan hệ hàng - tiền kinh tế Do tài khoản vốn tài sản tài khơng có khoản mục cân đối tài khoản khác ... phí giao thông, Trong hệ thống SNA, phân loại theo khu vực thể chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xếp vào khu vực thể chế tài 13 14 15 16 17 Đúng Trong hệ thống SNA, phân loại theo khu vực thể... phải loại thành phần GTGT tk sx Qua tài khoản Vốn tài khoản Sản xuất phân tích hệ số ICOR kinh tế Đúng TK vốn phản ánh khả cung cấp tài cho nhu cầu sản xuất ( ) Còn TK sản xuất phản ánh tóc độ tăng... “Tiêu dùng cuối cùng” tiêu dùng khu vực thể chế để đáp ứng nhu cầu vật chất tinh thần cho người Sai Tiêu dùng cuối thuộc khoản chi tài khoản sử dụng thu nhập TK nhằm mục đích nghiên cứu khu vực
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi đúng sai SNA, Câu hỏi đúng sai SNA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay