Đánh giá tài nguyên nước lưu vực sông ROÒN trong điều kiện biến dổi khí hậu

25 4 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 19:59

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ NGUYỄN VIẾT SỸ ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SƠNG RỊON TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Chun ngành: Kỹ thuật xây dựng cơng trình thủy Mã số: 60.58.02.02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH THỦY Đà Nẵng – Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ HÙNG Phản biện 1: TS HOÀNG NGỌC TUẤN Phản biện 2: TS ĐOÀN THỤY KIM PHƯƠNG Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kỹ thuật xây dựng cơng trình thủy họp Trường Đại học Bách khoa vào ngày 10 tháng 11 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: − Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng Trường Đại học Bách khoa −Thư viện Khoa Xây dựng Thủy Lợi – Thủy điện, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hồ chứa nước Vực Tròn xây dựng hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng năm 1983, dung tích thiết kế 52,8 triệu m3 nước Địa điểm xây dựng sơng Ròon thuộc xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Đây hồ chứa thủy lợi lớn 03 cơng trình trọng điểm tỉnh Quảng Bình, góp phần đáng kể cho việc phát triển kinh tế xã hội địa phương Nhiệm vụ hồ chứa nước Vực Tròn tưới cho 2.226ha đất canh tác lúa, màu xã Quảng Thuận, Quảng Thọ, Quảng Phúc thuộc thị xã Ba Đồn xã Quảng Xuân, Quảng Hưng, Quảng Tùng, Quảng Châu, Quảng Kim thuộc huyện Quảng Trạch, Quảng Bình Cung cấp nước sinh hoạt cho 03 xã 2.000m3/ngày/đêm, cung cấp nước cho khu kinh tế cảng Hòn La 28.000m3/ngày/đêm, Cắt lũ cho hạ du.Xuất phát từ lý nêu trên, tác giả chọn đề tài “Đánh giá tài nguyên nước lưu vực sơng Ròon điều kiện biến đổi khí hậu” Mục tiêu nghiên cứu Sữ dụng mơ hình MIKE NAM đánh giá lưu lượng nước đến, hồ chứa nước Vực Tròn tương lai, theo kịch Biến đổi khí hậu Bộ Tài ngun Mơi trường năm 2016 Để làm sở cho đơn vị quản lý hồ (Công ty TNHH thành viên khai thác cơng trình thủy lợi Quảng Bình) Có giải pháp thích hợp khai thác hiệu hồ chứa nước Vực Tròn xây dựng kế hoạch sản xuất quy hoạch chuyển đổi cấu loại trồng hợp lý, để góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Mơ phỏng, đánh giá dòng chảy đến lưu vực hồ chứa nước Vực Tròn xét đến ảnh hưởng Biến đổi khí hậu cho giai đoạn kỷ 21 2 Phạm vi nghiên cứu: Lưu vực cơng trình hồ chứa nước Vực Tròn, địa điểm xã Quảng Châu, Quảng Hợp huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Phương phápnghiên cứu 4.1 Cách tiếp cận Từ số liệu thực tế kịch biến đổi khí hậu Bộ Tài ngun Mơi trường năm 2016 công bố cho vùng, áp dụng mơ hình tốn thủy văn tính tốn dòng chảy tiểu lưu vực, tìm thơng số tối ưu mơ hình Sau đó, áp dụng tính tốn dòng chảy năm cho lưu vực hồ chứa nước Vực Tròn tương lai 4.2 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp kế thừa nghiên cứu - Phương pháp phân tích, thống kê xử lý số liệu - Phương pháp ứng dụng mơ hình tốn Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Từ kết nghiên cứu chuyển giao cho quan quản lý hồ chứa, nâng cao trình độ chun mơn cho người kỹ sư tham gia thực Xây dựng thơng số mơ hình phù hợp với lưu vực nghiên cứu ứng với kịch biến đổi khí hậu, làm sở tính tốn dự báo nguồn nước đến đủ độ tin cậy để kịp thời phục vụ công tác vận hành hồ chứa, có chế độ cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất phục vụ tưới tiêu cách hợp lý Số liệu dự báo giúp cho đơn vị có liên quan có nhìn tổng thể chế độ dòng chảy ứng với kịch biến đổi khí hậu tương lai Giúp cho đơn vị Quản lý, có kế hoạch vận hành hồ chứa nước Vực Tròn hợp lý, vừa đảm bảo an tồn cho cơng trình, vừa tránh tình trạng thiếu nước tưới, sinh hoạt sản xuất mùa khơ, góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp đảm bảo an sinh xã hội khu vực hưởng lợi Nội dung luận văn bao gồm Luận văn gồm phần Mở đầu, 03 chương phần kết luận kiến nghị CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN KHU VỰC HỒ CHỨA NƯỚC VỰC TRÒN VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC 1.1 Đặc điểm địa lý tự nhiên 1.1.1 Vị trí địa lý khu vực Hồ chứa nước Vực Tròn xây dựng thượng nguồn sơng Ròon xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Tổng diện tích lưu vực tính đến tuyến cơng trình F=110km2 1.1.2 Địa hình địa mạo Khu vực nghiên cứu nằm vùng có địa hình đồi núi cao, dãy núi phát triển theo hướng TâyĐơng, đỉnh núi có cao độ 50 ÷ 100m bị phân cách bỡi nhánh suối nhỏ sơng Ròon 1.2.Đặc điểm địa chất, thổ nhưỡng khu vực nghiên cứu 1.2.1 Điều kiện địa chất 1.2.2 Điều kiện thổ nhưỡng, thảm thực vật 1.3 Đặc điểm khí hậu thủy văn khu vực 1.3.1 Đặc điểm khí hậu: - Mạng lưới yếu tố thời gian quan trắc khí tượng khu vực vùng liên quan: Bảng 1: Mạng lưới trạm quan trắc yếu tố khí tượng - thủy văn I Trạm đo khí tượng Ba Đồn Yếu tố đo Vị trí địa lý S 106.25 17.45 Thời gian đo 1974 2017 V 1960 2017 Vmax 1960 2017 I Trạm đo khí tượng Đồng Tâm Yếu tố đo Vị trí địa lý Thời gian đo U 1960 2017 Z 1960 2017 T 1960 2017 X 1960 2017 1977 2017 V 1961 2017 Vmax 1961 2017 U 1961 2017 Z 1961 2017 T 1961 2017 X 1958 2017 Q 1961 1981 S 106.01 17.53 Q 2013 2016 - Nhiệt độ khơng khí (ToC): - Độ ẩm khơng khí (u%): - Số nắng, n (giờ/ngày): - Vận tốc gió, v (m/s) - Lượng bốc tổn thất bốc mặt nước, Z (mm): - Tình hình gió, bão vùng: - Lượng mưa: 1.3.2 Đặc điểm thủy văn 1.3.2.1 Mạng lưới sơng ngòi 1.3.2.2 Dòng chảy năm Dòng chảy năm lượng dòng chảy sản sinh lưu vực thời đoạn năm với thay đổi năm Lượng dòng chảy năm phụ thuộc vào hai nhân tố quan trọng lượng mưa (X) bốc năm (Z) 1.3.2.3 Dòng chảy lũ 1.3.2.4 Dòng chảy kiệt 1.4 Tổng quan ảnh hưởng BĐKH đến tài nguyên nước 1.4.1 Xu biến đổi khí hậu 1.4.1.1 Xu biến đổi khí hậu quy mơ tồn cầu 1.4.1.2 Xu biển đổi khí hậu Việt Nam Trung bình nước, nhiệt độ trung bình năm thời kỳ 19582004 tăng khoảng 0,62°C, riêng giai đoạn (1985-2014) nhiệt độ tăng khoảng 0,42°C 1.4.2 Tình hình biến đổi khí hậu Việt Nam 1.4.2.1 Nhiệt độ 1.4.2.2 Lượng mưa CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT THIẾT LẬP MƠ HÌNH THỦY VĂN TRÊN LƯU VỰC HỒ VỰC TRỊN 2.1 Tổng quan mơ hình thủy văn 2.1.1 Giới thiệu chung 2.1.2 Các bước thiết lập mơ hình 2.2 Khái qt mơ hình NAM: Mơ hình NAM mơ hình thuỷ văn mơ q trình mưa - dòng chảy diễn lưu vực Là mơ hình tốn thủy văn, mơ hình NAM bao gồm tập hợp biểu thức toán học đơn giản để mơ q trình chu trình thuỷ văn Mơ hình NAM mơ hình nhận thức, tất định, thông số tập trung Đây mơđun tính dòng chảy từ mưa phần mềm thương mại MIKE 11 Viện Thủy lực Đan Mạch xây dựng phát triển NAM = Giáng thủy – Dòng chảy mặt – Mơ hình 2.2.1 Các điều kiện ban đầu: Cấu trúc mơ hình NAM xây dựng nguyên tắc xếp bể chứa theo chiều thẳng đứng bể chứa tuyến tính nằm ngang Hình 1: Cấu trúc mơ hình NAM [13] 2.2.1.1 Bể tuyết tan: 2.2.1.2 Bể chứa mặt: 2.2.1.3 Bể sát mặt (bể tầng rễ cây) 2.2.1.4 Bốc thoát nước: 2.2.1.5 Dòng chảy mặt: 2.2.1.6 Dòng chảy sát mặt: 2.2.1.7 Bổ sung dòng chảy ngầm: 2.2.1.8 Lượng ẩm đất: 2.2.1.9 Diễn tốn dòng chảy mặt dòng chảy sát mặt: 3.2.1.10 Diễn tốn dòng chảy ngầm 2.2.1.11 Bể chứa ngầm * Điều kiện ban đầu mô hình U - lượng nước ban đầu bể chứa mặt (mm) L - lượng nước ban đầu bể chứa tầng (mm) QOF - cường suất dòng chảy mặt sau diễn toán qua bể chứa tuyến tính (mm/h) QIF - cường suất dòng chảy sát mặt qua bể chứa tuyến tính (mm/h) BF - cường suất dòng chảy ngầm (mm/h) 2.2.2 Các thơng số mơ hình Umax Lượng trữ bề mặt tối đa; Lmax Lượng trữ tối đa tầng đáy; CQOF Hệ số dòng chảy bề mặt, khơng có thứ ngun; TOF TIF Giá trị ngưỡng tầng đáy cho dòng chảy tràn mặt; Giá trị ngưỡng dòng chảy sát mặt; TG Giá trị ngưỡng tầng đáy cho lưu lượng; CKIF Hệ số thời gian dòng chảy sát mặt, có thứ nguyên thời gian (giờ); CKBF Hệ số thời gian cho lộ trình dòng chảy đáy; CK1, CK2 Là số thời gian cho dòng chảy tràn mặt 2.3 Xây dựng mơ hình Mike Nam cho lưu vực hồ Vực Tròn 2.3.1 Dữ liệu thực đo: - Số liệu mưa ngày thực đo 03 trạm lưu vực gồm: Ba Đồn, Đồng Tâm Vực Tròn; - Số liệu bốc ngày thực đo trạm Đồng Hới, Quảng Bìn từ năm 1961 đến năm 2016; - Số liệu dòng chảy ngày thực đo trạm thủy văn Đồng Tâm, từ năm 1961 đến năm 1976 (15 năm trước hồ Vực Tròn xây dựng xong năm 1983) từ năm 2013 đến năm 2016; - Số liệu biến đổi khí hậu xác định theo kịch cộng thêm số gia tăng (hoặc giảm) lượng mưa theo mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông theo kịch BĐKH năm 2016 Bộ Tài nguyên Môi trường 8 Hình 2 Sơ đồ mạng lưới sơng huyện Quảng Trạch, Quảng Bình - Từ số liệu thực đo, tiến hành tạo tập tin chuỗi thời gian Time series files (*.DFS0): Hình 3: Dữ liệu thực đo lưu lượng trạm thủy văn Đồng Tâm từ năm 1961 – 1976 Hình 4: Dữ liệu thực trạm đo mưa Ba Đồn từ năm 1961 – 1976 10 Hình 5: Dữ liệu bốc trạm đo Đồng Hới từ năm 1961-1976 Bảng 1: Đánh giá mức độ mơ mơ hình tương ứng với số Nash-Sutcliffe (Theo Moriasi, 2007) Nash- 0.75 < 0.65 < 0.50 < Sutcliffe NSE ≤ NSE ≤ NSE ≤ (NSE) 1.00 0.75 0.65 Rất tốt Tốt Mức độ mơ Trung bình NSE ≤ 0.50 Dưới trung bình Bảng 2: Tiêu chuẩn đánh giá hệ số tương quan (Theo Moriasi, 2007) R2 R2< 0,4 Đánh Không Giá đạt 0,4 < R2< 0,8 0,8 0,85 Đạt Khá Tốt 11 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG DÒNG CHẢY NĂM LƯU VỰC HỒ VỰC TRÒN THEO CÁC KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 3.1 Kết hiệu chỉnh, kiểm định mơ hình trạm Đồng Tâm: Số liệu khí tượng thủy văn chia thành hai chuỗi: Chuỗi số liệu thực đo từnăm 1961-1976 lấy làm thời đoạn hiệu chỉnh thơng số mơ hình từ năm 2013-2016 lấy làm số liệu kiểm định mơ hình Hiệu chỉnh thơng số mơ hình nhằm xác định thơng số mơ hình đường q trình tính tốn phù hợp với đường q trình thực đo 3.1.1 Kết hiệu chỉnh mơ hình NAM: Hình 1: Kết hiệu chỉnh mơ hình Nam 3.2.2 Kết kiểm định mơ hình NAM: 12 Hình 2: Kết kiểm định mơ hình Nam Bảng 1: Kết hiệu chỉnh kiểm định mơ hình NAM trạm Đồng Tâm Thời kỳ Nash WBL T T Trạm Hiệu chỉnh Kiểm định Hiệu chỉnh Kiểm định Hiệu chỉnh Kiểm định Đồng Tâm 19611976 20132016 0.590 0.653 0.1% 0.8% 13 Bảng 2: Bộ thông số mơ hình NAM sau hiệu chỉnh kiểm định ST T Trạ m Đồng Tâm Thông số Uma Lma CKI F CK1, TOF TIF x CQO F x 10 100 0.5 1000 10 0.08 0.71 * Nhận xét: Qua kết kiểm định thông số cho lưu vực trạm Đồng Tâm ta rút nhận xét sau: - Quá trình lưu lượng thực đo mô đồng dạng; - Hệ số NASH khátốt 0,653; - Pha dao động đường thực đo mô bám sát nhau; - Kết hiệu chỉnh kiểm định mơ hình cho thấy, mơ hình NAM mơ tốt q trình hình thành dòng chảy từ mưa lưu vực Đồng Tâm Vì vậy, sử dụng thơng số tìm từ trình hiệu chỉnh kiểm định mơ hình lưu vực Đồng Tâmđể mơ dòng chảy cho lưu vực hồ Vực Tròn 3.2 Ứng dụng mơ hình MIKE NAM mơ dòng chảy năm lưu vực hồ chứa nước Vực Tròn theo kịch BĐKH: 3.2.1 Lựa chọn kịch tính tốn: Theo khuyến nghị Bộ Tài nguyên Môi trường, tác giả sử dụng kịch BĐKH là: - RCP4.5: Kịch nồng độ khí nhà kính trung bình thấp - RCP8.5: Kịch nồng độ khí nhà kính cao a Kịch biến đổi khí hậu nhiệt độ 14 Bảng 3: Trên sở nhiệt độ kịch trạm đo Ba Đồn từ 1961-2013 cộng với nhiệt độ tăng giảm bảng RCP4.5 ta có kết thời kỳ kịch bản: 1961-2013 STT Tmin o c 2016-2035 2046-2065 2080-2099 Tmax Tmin Tmax Tmin Tmax Tmin Tmax o o o o o o o c c c c c c c 16.6 24.2 16.8 25.4 17.4 26.0 17.8 27.0 17.4 26.3 17.6 27.5 18.2 28.1 18.6 29.1 19.6 29.1 20.0 30.4 20.8 32.0 21.3 32.6 22.5 31.3 22.9 32.6 23.7 34.2 24.2 34.8 24.9 35.8 25.3 37.1 25.1 38.7 26.6 39.3 26.3 37.3 26.5 38.5 27.2 39.4 27.5 40.1 26.4 36.6 26.6 37.8 27.3 38.7 27.6 39.4 25.8 35.5 26.0 36.7 26.7 37.6 27.0 38.3 24.3 33.2 24.5 34.2 25.1 34.9 25.2 35.2 10 22.5 30.4 22.7 31.4 23.3 32.1 23.4 32.4 11 20.0 27.3 20.2 28.3 20.8 29.0 20.9 29.3 12 17.3 26.3 17.5 27.5 18.1 28.1 18.5 29.1 15 45 40 35 30 1986-2005 25 2016-2035 20 2046-2065 15 2080-2099 10 5 10 11 12 Hình 3: Biểu đồ nhiệt độ trungbình kịch bảnRCP 4.5 Bảng 4: Trên sở nhiệt độ kịch trạmđo Ba Đồn từ 1961-2013 cộng với nhiệt độ tăng giảmcủa bảng RCP8.5 tacó kết thời kỳ kịch bản: 1961-2013 STT 2016-2035 2046-2065 2080-2099 Tmin Tmax Tmin Tmax Tmin Tmax Tmin Tmax o o o o o o o o c c c c c c c c 16.6 24.2 17.0 25.4 17.5 27.0 18.7 31.1 17.4 26.3 17.8 27.5 17.3 31.1 19.5 31.9 19.6 29.1 20.1 30.6 21.0 32.5 22.6 34.9 22.5 31.3 23.0 32.8 23.9 34.7 25.5 37.1 24.9 35.8 25.4 37.3 26.3 38.7 27.9 41.6 26.3 37.3 26.7 38.6 27.6 40.2 29.0 42.1 26.4 36.6 26.8 37.9 27.7 39.5 29.1 41.4 25.8 35.5 26.2 36.8 27.1 38.4 28.5 40.3 24.3 33.2 24.9 34.5 25.5 35.5 26.3 36.8 16 1961-2013 STT 2016-2035 2046-2065 2080-2099 Tmin Tmax Tmin Tmax Tmin Tmax Tmin Tmax o o o o o o o o c c c c c c c c 10 22.5 30.4 23.1 31.7 23.7 32.7 24.5 34.0 11 20.0 27.3 20.6 28.6 21.2 29.6 22.0 30.9 12 17.3 26.3 17.7 27.5 18.2 29.1 19.4 30.8 45 35 2016-2035 25 1986-2005 15 2046-2065 2080-2099 -5 10 11 12 Hình 4: Biểu đồ nhiệt độtrung bình kịch bảnRCP 8.5 b Kịch biến đổi khí hậu lượng mưa 3.1.2 Sự thay đổi lượng mưa theo kịch BĐKH Bảng 5: Sự thay đổi lượng mưa trung bình tháng theo kịch RCP 4.5 Giai đoạn Mùa xuân (tháng 12-2) Mùa hè (tháng 3-5) Mùa thu (tháng 6-8) Mùa đông (tháng 911) Đầu kỷ (2016-2035) 12,8% 0,6% 18,5% 8,5% 17 Giai đoạn Mùa xuân (tháng 12-2) Mùa hè (tháng 3-5) Mùa thu (tháng 6-8) Mùa đông (tháng 911) Giữa kỷ (2046-2065) 21, 9% 11,1% 10,5% 12,5% Cuối kỷ (2080-2099) 12,2% 5,4% -0,6% 16,1% Bảng 6: Sự thay đổi lượng mưa trung bình tháng theo kịch RCP 8.5 Giai đoạn Mùa xuân (tháng 12-2) Mùa hè (tháng 3-5) Mùa thu (tháng 6-8) Mùa đông (tháng 9-11) Đầu kỷ (2016-2035) -6,3% 33,2% 6,8% 4,2% Giữa kỷ (2046-2065) 6,3% 23,2% 12,3% 12% Cuối kỷ (2080-2099) 16% 11,9% 10,2% 26% 3.2.3 Mô dòng chảy năm lưu vực hồ Vực Trònkhi xét đến BĐKH: Với lượng mưa tính tốn lại theo kịch chọn tài liệu bốc trạm Đồng Hới, sử dụng thông số hiệu chỉnh kiểm định lưu vực nghiên cứu, tiến hành mơ dòng chảy đến lưu vực hồ Vực Tròn theo kịch BĐKH 18 Q (m3/s) 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 LƯU LƯỢNG TRUNG BÌNH THÁNG LƯU VỰC HỒ VỰC TRÒN KHI XÉT ĐẾN BĐKH THEO KỊCH BẢN RCP4.5 1986-2005 (kịch nền) BĐKH RCP 4.5 (2016-2035) Tháng 10 11 12 Hình 5: Lưu lượng trung bình tháng lưu vực hồ Vực Tròn theo kịch RCP4.5 giai đoạn Q (m3/s) 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 LƯU LƯỢNG TRUNG BÌNH THÁNG LƯU VỰC HỒ VỰC TRÒN KHI XÉT ĐẾN BĐKH THEO KỊCH BẢN RCP8.5 1986-2005 (kịch nền) Tháng 10 11 12 Hình 6: Lưu lượng trung bình tháng lưu vực hồ Vực Tròn theo kịch RCP8.5 giai đoạn Bảng 7: Lưu lượng trung bình tháng lưu vực hồ Vực Tròn 19 xét đến BĐKH theo kịch RCP4.5 Q(m3/s) Giai đoạn 1986-2005 3.28 2.60 2.13 1.82 2.65 1.91 2016-2035 3.66 2.91 2.34 1.97 2.80 2.61 2046-2065 3.85 3.07 2.50 2.13 3.16 2.61 2080-2099 3.81 3.02 2.45 2.08 2.99 2.38 Giai đoạn 10 11 12 1986-2005 1.41 3.13 6.49 14.43 8.22 4.95 2016-2035 1.66 3.80 7.46 16.39 9.04 5.61 2046-2065 1.66 3.55 7.68 17.01 9.39 5.92 2080-2099 1.51 3.09 8.07 17.25 9.64 5.81 Bảng 8: Lưu lượng trung bình tháng lưu vực hồ Vực Tròn xét đến BĐKH theo kịch RCP8.5 Q(m3/s) Giai đoạn 1986-2005 3.28 2.60 2.13 1.82 2.65 1.91 2016-2035 3.31 2.60 2.30 2.08 3.55 2.54 2046-2065 3.69 2.92 2.49 2.17 3.46 2.70 2080-2099 4.18 3.32 2.72 2.31 3.31 2.71 Giai đoạn 10 11 12 1986-2005 1.41 3.13 6.49 14.43 8.22 4.95 2016-2035 1.58 3.33 6.93 15.56 8.58 5.06 2046-2065 1.71 3.65 7.70 16.97 9.38 5.63 20 Giai đoạn 2080-2099 1.74 3.60 8.73 19.25 10.66 6.35 Bảng 9: Tổng lượng nước chảy hồ Vực Tròntheo tháng xét đến BĐKH theo kịch RCP4.5 (m3) Giai đoạn 11,323,778 8,066,240 8,308,126 5,872,463 10,500,192 4,981,523 9,797,035 7,029,476 6,258,131 5,116,369 7,493,946 6,759,796 10,317,862 7,426,265 6,693,004 5,523,384 8,460,149 6,753,617 10,192,973 7,309,162 6,574,624 5,393,338 8,001,242 6,157,225 10 11 12 19862005 20162035 20462065 20802099 Giai đoạn 19862005 3,532,486 13,018,425 28,265,636 17,950,107 10,000,799 7,673,457 4,447,864 10,187,166 19,323,555 43,888,054 23,433,456 15,012,983 4,442,210 9,509,388 19,918,077 45,556,179 24,346,802 15,852,079 4,039,297 8,269,826 20,913,331 46,201,242 24,996,116 15,560,130 20162035 20462065 20802099 21 Bảng 10: Tổng lượng nước chảy hồ Vực Tròntheo tháng xét đến BĐKH theo kịch RCP8.5 (m3) Giai đoạn 11,323,778 8,066,240 8,308,126 5,872,463 10,500,192 4,981,523 8,709,927 6,882,966 6,052,224 5,402,212 9,335,578 6,545,406 9,889,178 7,075,255 6,676,707 5,629,484 9,260,618 6,987,833 11,197,522 8,035,207 7,278,729 5,977,020 8,867,851 7,023,442 3,532,486 13,018,425 28,265,636 17,950,107 10,000,799 7,673,457 4,165,401 8,697,707 18,250,316 40,875,879 22,789,231 13,324,716 4,588,695 9,774,939 19,965,786 45,464,655 24,312,326 15,067,373 4,660,520 9,654,132 22,625,673 51,563,164 27,632,533 17,011,866 19862005 20162035 20462065 20802099 19862005 20162035 20462065 20802099 3.3 Đánh giá kết ảnh hưởng BĐKH đến lưu vực hồ chứa nước Vực Tròn: Bảng 11: Lưu lượng mơ lưu vực hồVực Tròn theo kịch RCP4.5Q(m3/s) Trạm Giai đoạn Trung bình Trung bình Trung 22 Lưu vực hồ Vực Tròn mùa kiệt mùa lũ bình năm 1986-2005 2.36 8.52 4.42 2016-2035 2.72 9.62 5.02 2046-2065 2.82 10.00 5.21 2080-2099 2.67 10.19 5.17 Bảng 12: Lưu lượng mô lưu vực hồ Vực Tròn theo kịch RCP8.5Q(m3/s) Trung Trung Trung bình bình bình mùa kiệt mùa lũ năm 1986-2005 2.36 8.52 4.42 Lưu vực hồ 2016-2035 2.66 9.03 4.79 Vực Tròn 2046-2065 2.85 9.92 5.21 2080-2099 2.99 11.25 5.74 Trạm Giai đoạn KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ * Kết luận Kết nghiên cứu áp dụng mơ hình MIKE NAM kết hợp với kịch BĐKH nước biển dâng cho Việt Nam Bộ Tài nguyên Môi trường năm 2016 đánh giá dòng chảy năm, đến lưu vực hồ Vực Tròn ứng với kịch BĐKH Bộ Tài ngun Mơi trường khuyến nghị Dòng chảy đến lưu vực hồ Vực Tròn có xu hướng tăng Tăng nhẹ vào mùa kiệt tháng 01 đến tháng 9và tăng mạnh vào mùa lũlà tháng 10 đến tháng 12 Đặc biệt giai đoạn cuối kỷ từ năm 2080-2099 23 Dòng chảy lưu vực hồ Vực Tròn tác động BĐKH thay đổi không ngừng, nhu cầu dùng nước ngày tăng cao, quy hoạch xây dựng đô thị không hợp lý Dự báo tương lai khả thiếu nước mùa kiệt xảy nghập lụt mùa lũ cao * Kiến nghị Để giảm thiểu tác động BĐKH đến TNN lưu vực sông Ròon, cần thiết phải đẩy mạnh cơng tác quy hoạch lưu vực sơng xem xét lồng ghép vấn đề thích ứng với BĐKH vào quy hoạch phát triển lưu vực BĐKH làm gia tăng tượng khí hậu cực đoan Vì vậy, cần phải có quan tâm đặc biệt để thích ứng với BĐKH, xây dựng đề án nhằm đối phó với BĐKH, đảm bảo cung cấp nước phòng lũ tương lai Cần xây dựng Quy trình vận hành liên hồ thích ứng với kịch BĐKH nhằm đảm bảo cung cấp nước vào mùa kiệt phòng lũ vào mùa lũ Nên thiết kế hệ thống phần mềm lắp đặt thêm trạm đo mưa, thước đo nước tự động tồn lưu vực để phục vụ cho cơng tác dự báo, tính tốn thủy văn, vận hành điều tiết cơng trình an tồn hiệu quả, mùa mưa lũ Nghiên cứu đánh giá dòng chảy đến hồ Vực Tròn theo kịch BĐKH Do khối lượng nghiên cứu lớn thời gian không cho phép nên tác giả chưa đánh giá nhu cầu dùng nước, cân nước phần thiết lập mơ hình vận hành điều tiết hồ chứa nước Vực Tròn ... nước lưu vực sơng Ròon điều kiện biến đổi khí hậu Mục tiêu nghiên cứu Sữ dụng mơ hình MIKE NAM đánh giá lưu lượng nước đến, hồ chứa nước Vực Tròn tương lai, theo kịch Biến đổi khí hậu Bộ Tài nguyên. .. cứu: Mơ phỏng, đánh giá dòng chảy đến lưu vực hồ chứa nước Vực Tròn xét đến ảnh hưởng Biến đổi khí hậu cho giai đoạn kỷ 21 2 Phạm vi nghiên cứu: Lưu vực cơng trình hồ chứa nước Vực Tròn, địa... 3.3 Đánh giá kết ảnh hưởng BĐKH đến lưu vực hồ chứa nước Vực Tròn: Bảng 11: Lưu lượng mơ lưu vực h Vực Tròn theo kịch RCP4.5Q(m3/s) Trạm Giai đoạn Trung bình Trung bình Trung 22 Lưu vực hồ Vực
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tài nguyên nước lưu vực sông ROÒN trong điều kiện biến dổi khí hậu, Đánh giá tài nguyên nước lưu vực sông ROÒN trong điều kiện biến dổi khí hậu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay