Đánh giá ảnh hưởng các yếu tố kỹ thuật của đường đến an toàn giao thông và đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên mạng lưới đường bộ huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi

26 10 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 19:59

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA LÝ CHÁNH ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CÁC YẾU TỐ KỸ THUẬT CỦA ĐƢỜNG ĐẾN AN TỒN GIAO THƠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TỒN GIAO THƠNG TRÊN MẠNG LƢỚI ĐƢỜNG BỘ HUYỆN MINH LONG TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cơng trình giao thơng Mã số: 85.80.205 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Người hướng dẫn khoa học: GS.TS VŨ ĐÌNH PHỤNG Phản biện 1: PGS TS CHÂU TRƢỜNG LINH Phản biện 2: TS TRẦN ĐÌNH QUẢNG Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kỹ thuật, Kỹ thuật xây dựng cơng trình giao thơng họp Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng vào ngày 21 tháng 10 năm 2018 * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng Trường Đại học Bách khoa -Thư viện Khoa kỹ thuật xây dựng cơng trình giao thơng, Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN PHẦN MỞ ĐẦU A TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI - Trên địa bàn huyện Minh Long, năm qua TNGT so với địa phương khác tỉnh tương đối Tuy nhiên, với tình hình giao thơng phức tạp hàng năm xảy TNGT dẫn đến chết người - Trong nhiều nguyên nhân gây TNGT nguyên nhân yếu tố kỹ thuật đường có ảnh hưởng lớn đến ATGT Do đó, học viên lựa chọn đề tài: “Đánh giá ảnh hưởng yếu tố kỹ thuật đường đến ATGT đề xuất giải pháp đảm bảo ATGT mạng lưới đường huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi” với mong muốn góp phần đảm bảo ATGT địa bàn huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi B MỤC TIÊU ĐỀ TÀI C ĐỐI TƢƠNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU D PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI E BỐ CỤC CỦA ĐỀ TÀI: Chương 1: Tổng quan mạng lưới đường vấn đề TNGT mạng lưới đường huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi Chương 2: Các mơ hình đánh giá TNGT sở lý thuyết đánh giá ảnh hưởng điều kiện giao thơng, yếu tố hình học đường đến ATGT Chương 3: Đề xuất số giải pháp đảm bảo ATGT mạng lưới giao thông đường huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi * Kết luận kiến nghị: Chƣơng 1: TỔNG QUAN MẠNG LƢỚI ĐƢỜNG BỘ VÀ HIỆN TRẠNG TAI NẠN GIAO THÔNG TRÊN MẠNG LƢỚI ĐƢỜNG BỘ HUYỆN MINH LONG, TỈNH QUẢNG NGÃI 1.1 Tổng quan mạng lƣới đƣờng huyện Minh Long BẢN ĐỒ GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ HUYỆN MINH LONG, TỈNH QUẢNG NGÃI ÐH61 Km22+185 ÐX11 ÐT628 ÐX10 Km23+763 ÐX09 ÐH61 ÐX08 Km26+00 XÃ LONG MAI Km24+069 ÐT624 Km27+040 Thơn Hóc Nhiêu Km24+907 Km25+348 ÐH 61C Km28+210 Km26+109 ÐX07 Km29+230 Km30+479 Km39+633 Km30+200 ÐX07 ÐX06 Thôn Tam La Km33+818 ÐT628 Thôn Làng Hinh Km31+640 Km33+530 Km32+218 Km32+060 XÃ THANH AN ÐT624 Km30+00 ÐH 61C ÐH62 ÐX04 XÃ LONG MÔN ÐH62 Km31+252 Km31+289 Km31+921 Km32+579 ÐH 61C ÐX05 Thôn Công Loan ÐT624 Thôn Thanh Mâu 1.1.1 Mạng lƣới giao thông đƣờng gồm: Đường tỉnh (46,24Km), đường huyện (48,5Km), đường xã (34,1Km), đường đô thị (11,3Km), đường thơn, xóm đường trục nội đồng (77,94Km) 1.1.2 Đánh giá chất lƣợng đƣờng: Đường tốt (59,22Km), trung bình (82,6Km), đường xấu (61,66Km), đường xấu (15,1Km) 1.1.3 Mật độ đƣờng giao thông: So với diện tích tự nhiên 1,01 km/km2; mật độ đường thị 3.03 km/Km2 1.1.4 Đánh giá yếu tố kỹ thuật đường ảnh hưởng đến ATGT địa bàn huyện Minh Long a) Các yếu tố bình đồ Trên bình đồ mật độ đường cong có bán kính nhỏ nhiều, hạn chế tầm nhìn Đường cong liên tiếp bị b) Các yếu tố trắc dọc: Hầu hết tuyến đường có độ dốc dọc tương đối lớn, trung bình khoảng 6% - 7%, cá biệt có số đoạn tuyến có độ dốc dọc lớn 16%; chiều dài đoạn dốc dọc ngắn khoảng từ (300 -500)m bị hạn chế tầm nhìn dốc dọc Đoạn dốc có độ dốc dọc lớn bị khuất tầm nhìn trắc dọc c) Các yếu tố trắc ngang: Bề rộng mặt đường, lề đường nhỏ, số tuyến đường BTXM lề đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thơng Trắc ngang điển hình đường bê tông xi măng d) Tổ chức giao thông - Đối với tuyến đường tỉnh đường huyện: Hiện có hệ thống biển báo hiệu đường bộ, nhiên hầu hết biển báo bị hư hỏng, vị trí chưa phù hợp, số biển báo sai mục đích, ý nghĩa làm cho hệ thống biển báo hiệu đường không phát huy hết tác dụng Biển báo không rõ ý nghĩa Biển báo hư hỏng - Đối với tuyến đường đô thị: Đường xây dựng theo tiêu chuẩn đường đô thị nên hệ thống biển báo, vạch kẻ đường, bề rộng lề đường tương đối đầy đủ phù hợp Nút giao thông với biển báo hiệu, vach kẻ ngang, vạch kẻ dọc - Đối với tuyến đường xã, đường thôn, xóm: Hiện chưa thực cơng tác tổ chức giao thơng, chưa có hệ thống báo hiệu đường 1.2 Thực trạng TNGT mạng lƣới đƣờng địa bàn huyện Minh Long 1.2.1 Thống kê vụ TNGT qua năm 13 15 10 6 46 Năm 2016 Năm 2017 Số vụ tai nạn Năm 2015 Theo số liệu thống kê Ban ATGT huyện Minh Long, năm từ năm 2015 – 2017, địa bàn huyện xảy 20 vụ TNGT đường bộ, làm chết 11 người, bị thương 25 người 1.2.2 Thống kê số vụ tai nạn tuyến đường TT 3 Tuyến đường Đường tỉnh Đường huyện Đường nội thị Đường xã, đường thơn xóm khác Số vụ TNGT Số người chết Số vụ Tỉ lệ % 20 10 15 Số người 3 Tỉ lệ % 36,36 27,27 27,27 11 55 9,10 Số người bị thương Số Tỉ lệ người % 24 16 13 52 1.2.3 Thống kê tai nạn theo nguyên nhân tai nạn: Do vi phạm tốc độ 30% 55% Do tránh, vượt sai quy định Đi sai đường, phần đường 10% 5% Nguyên nhân khác Theo số liệu thống kê: Số vụ tai nạn liên quan đến yếu tố kỹ thuật đường (07 vụ tai nạn) vào đường cong có bán kính nhỏ bị che khuất tầm nhìn, bề rộng mặt đường hẹp 1.2.4 Về độ tuổi TNGT: Theo số liệu thống kê, hầu hết nạn nhân vụ tai nan giao thơng có độ tuổi từ 18 tuổi đến 55 tuổi 1.2.5 Phương tiện gây tai nạn thời gian xảy tai nạn - Phương tiện gây tai nạn chủ yếu xe máy xe máy (17 vụ tai nạn) ô tô với xe máy (03 vụ tai nạn) - Thời gian xảy tai nạn: Hầu hết vụ tai nạn xảy vào ban ngày giảm dần vào ban đêm 1.3 Kết luận chƣơng Qua phân tích số liệu TNGT địa bàn huyện Minh Long cho thấy: Số vụ TNGT nguyên nhân yếu tố kỹ thuật đường tương đối lớn tiềm ẩn nguy TNGT cao Do vậy, việc nghiên cứu mơ hình để đánh giá TNGT dựa yếu tố kỹ thuật đường cần thiết, từ có sở khoa học để đưa giải pháp đảm bảo kỹ thuật đường để nâng cao ATGT mạng lưới đường huyện Minh Long CHƢƠNG 2: CÁC MƠ HÌNH ĐÁNH GIÁ TAI NẠN GIAO THƠNG VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN GIAO THƠNG, CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC CỦA ĐƢỜNG ĐẾN AN TỒN GIAO THƠNG 2.1 Các mơ hình đánh giá TNGT đƣờng 2.1.1 Khái niệm định nghĩa ATGT TNGT đường - Theo Bách khoa toàn thư Việt Nam: “ATGT an tồn, thơng suốt không bị xâm hại người phương tiện tham gia giao thông hoạt động tuyến đường bộ, đường sắt, đường thuỷ đường hàng khơng” - Cũng theo Bách khoa tồn thư Việt Nam: “TNGT cố rủi ro, bất ngờ xảy đối tượng tham gia giao thông hoạt động tuyến đường giao thơng cơng cộng, chủ quan vi phạm quy định đảm bảo trật tự, ATGT, gặp phải tình huống, cố đột xuất khơng kịp phòng tránh, gây thiệt hại định người tài sản cho xã hội” 2.1.2 Các phương pháp tiếp cận để đánh giá ATGT TNGT đường bộ: a) Quan điểm hệ thống: Theo hướng tiếp cận này, “TNGT hậu việc điều kiện giao thông thay đổi điều yêu cầu phải thay đổi chế độ chạy xe song yêu cầu không người lái đáp ứng” 10 a) Phương pháp sử dụng hệ số an toàn kết hợp với hệ số tai nạn - Hệ số tai nạn tổng hợp: Ktn=K1.K2.K3…K14, hệ số K1, K2, K3, …, K14 hệ số tai nạn riêng biệt xảy đoạn tuyến so với hệ số tai nạn chuẩn + Đối với đoạn có Ktn ≤ 14 thỏa mãn điều kiện an toàn + Đối với đoạn có Ktn ≥ 15÷20 cần xem xét lại thiết kế đoạn tuyến + Đối với đoạn có Ktn ≥ 25÷40 nên xem xét cải tạo lại - Hệ số an toàn Kat: K at = Vcp Vtr Vcp: vận tốc xe chạy đoạn đường xét Vtr: vận tốc xe chạy đoạn đường kề trước + Kat ≥ 0,8: Đoạn tuyến khơng nguy hiểm, đảm bảo an tồn + Kat = 0,6÷0,8: Đoạn tuyến nguy hiểm + Kat = 0,4÷0,6: Đoạn tuyến nguy hiểm + Kat ≤0,4: Đoạn tuyến nguy hiểm b) Phương pháp đánh giá điểm số IRAP: (International Road Assessment Programme - Chương trình đánh giá đường quốc tế) đánh giá điểm kết khảo sát yếu tố sở hạ tầng ảnh hưởng đến khả xảy mức độ nghiêm trọng TNGT c) Phương pháp đánh giá hệ số thay đổi tai nạn Hệ số thay đổi tai nạn CMFs (Crash Modification Factor) hay AMFs (Accident Modification Factor) thường sử dụng để đánh giá mức độ an toàn yếu tố phận đường Phương pháp đánh giá riêng lẻ cho phận đường, đánh giá cho đoạn đường hay tuyến đường không đưa quy định mức độ cụ thể 11 d) Các số đánh giá TNGT: Thường sử dụng số trực tiếp gián tiếp - Chỉ số trực tiếp: Được đánh giá thông qua số vụ TNGT, số người chết, số người bị thương TNGT năm - Chỉ số gián tiếp: Được đánh giá thông qua số vụ TNGT, số người chết, số người bị thương TNGT 100.000 dân 10.000 phương tiện 2.2 Cơ sở lý thuyết đánh giá ảnh hƣởng lƣu lƣợng giao thơng yếu tố hình học đƣờng đến ATGT 2.2.1 Ảnh hưởng lưu lượng xe đến TNGT TNGT phụ thuộc vào lưu lượng mật độ giao thông, tốc độ xe Hệ số tai nạn tương đối chạy tâm lý người lái xe Lưu lượng xe, 103 xe/ ngày, đêm - A Belsky (Nga); - S Goldberg (Pháp) Theo biểu đồ ta thấy với lưu lượng xe thấp 500.000 xe/ngày đêm lớn 1.000.000 xe/ngày đêm hệ số tai nạn tương đối cao 2.2.2 Ảnh hưởng yếu tố bình đồ a) Ảnh hưởng đoạn thẳng bình đồ Hệ số tai nạn tương đối 12 Theo biểu đồ thấy, chiều dài đoạn thẳng phù hợp khoảng – 8km Khi chiều dài đoạn thẳng nhỏ 4km lớn 8km ảnh hưởng lớn đến TNGT b) Ảnh hưởng đường cong nằm bình đồ - Bán kính đường cong nằm: Các đường cong bình đồ thường nơi hay xảy TNGT hạn chế tầm nhìn đường cong có bán kính nhỏ, đồng thời xe chạy đường cong chịu thêm lực ly tâm làm cho bề rộng phần xe chạy nhỏ lại - Vị trí đường cong nằm trị số góc ngoặt: Nếu đoạn đường phía trước có tầm nhìn rõ giới hạn hình chữ nhật, mức độ ATGT đảm bảo mức độ cao Ảnh hưởng vị trí đường cong đến TNGT 13 - Trị số góc ngoặt đường cong khơng lớn 20 độ để đảm bảo an toàn c) Ảnh hưởng tầm nhìn bình đồ Tầm nhìn nhân tố quan trọng nhất, định đến ATGT Một tầm nhìn khơng đảm bảo, nguyên nhân thường xuyên gây tai nạn Hệ số tai nạn tương đối 2.2.3 Ảnh hường yếu tố trắc dọc a) Ảnh hưởng độ dốc dọc chiều dài đoạn dốc Độ dốc dọc, % Từ biểu đồ ta thấy, độ dốc dọc cao TNGT cao b) Ảnh hưởng tầm nhìn trắc dọc 14 a- Vị trí mắt người lái xe; b- Khoảng cách tầm nhìn mặt đường; c- Chiều sâu vùng bị che khuất tầm nhìn Từ biểu đồ thấy vị trí nguy hiểm vị trí có chiều dài tầm nhìn nhỏ nhất, vị trí gây tai nạn cao xe ngược chiều c) Ảnh hưởng đường cong đứng Khi thiết kế đường cần hạn chế tối đa việc bố trí đường cong đứng lồi, đường cong đứng lõm liên tiếp Đồng thời, đảm bảo tầm nhìn đường cong đứng để hạn chế vùng bị che khuất chỗ lõm trắc dọc Tầm nhìn bị hạn chế đường cong đứng 15 Hệ số tai nạn tương đối 2.2.4 Ảnh hưởng yếu tố trắc ngang a) Ảnh hưởng bề rộng phần xe chạy Bề rộng phần xe chạy, m Bề rộng phần xe chạy nhỏ khả xảy TNGT cao, ngược lại chiều rộng phần xe chạy lớn giảm khả xảy TNGT b) Ảnh hưởng số xe đến TNGT: Vơi đường có số xe khác điều kiện tiếp cận khác ảnh hưởng khác đến TNGT Đối với đường có nhiều xe có dải phân cách có mức độ an tồn cao Số xe Hệ số tai nạn Đường hai xe Đường ba xe 1,5 Đường bốn xe khơng có dải phân cách 0,8 Đường bốn xe có dải phân cách cố định 0,65 c) Ảnh hưởng bề rộng trạng thái lề đường Bề rộng trạng thái lề đường gia cố hay không gia cố, cấu tạo lề đường, bề mặt lề phẳng hay lồi lõm , nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến ATGT mức độ xảy TNGT tuyến đường 16 d) Ảnh hưởng chiều rộng dải phân cách: Bề rộng dải phân cách có ý nghĩa lớn đến an toàn chạy xe Ngoài dải phân cách có tác dụng tách biệt dòng xe chống chói vào ban đêm làm cho gười lái xe khơng bị chói mắt điều khiển xe an tồn e) Ảnh hưởng bó vỉa, dải mép - Bó vỉa thường sử dụng để tách biệt phần xe chạy với vỉa hè Bó vỉa có tác dụng làm cho người lái xe ý tâm lý đề phòng xe va quẹt với bó vỉa Tuy nhiên, bó vỉa xây cao gây nguy hiểm nguy bánh xe đâm vào bó vỉa - Dải mép có tác dụng dải dẫn hướng giúp lái xe cho xe chạy sát mép phần xe chạy f) Ảnh hưởng trồng đối tượng bố trí lề đường Việc trồng hàng hai bên đường, lề đường thường thấy khu vực dân cư làm hạn chế bề rộng phần xe chạy, lấn chiếm lề đường che khuất tầm nhìn Hơn có ánh nắng mặt trời tạo thành bóng râm đường xen kẽ với đoạn đường chiếu sáng Sự thoáng chỗ sáng chỗ tối làm người lái xe mệt mỏi khó đánh giá điều kiện đường 2.2.5 Kết luận chƣơng: Về yếu tố bình đồ ảnh hưởng lớn đến ATGT: Ảnh hưởng bán kính đường cong nằm, góc ngoặt, chiều dài đoạn thẳng tầm nhìn bình đồ Về kích thước phận mặt cắt ngang: Ảnh hưởng bề rộng mặt đường, bề rộng lề đường bề rộng dải phân cách Tầm nhìn đường cong đứng đường cong nằm ảnh hưởng lớn đến ATGT, đặc biệt tầm nhìn đường cong nằm Sự phối hợp bình đồ trắc dọc; vị trí tương quan đường cong nằm đường cong đứng 17 Vậy nên thiết kế tuyến đường cần phải đặc biệt ý giải vấn đề từ quan điểm tăng ATGT làm giảm TNGT CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TỒN GIAO THƠNG TRÊN MẠNG LƢỚI GIAO THƠNG ĐƢỜNG BỘ HUYỆN MINH LONG, TỈNH QUẢNG NGÃI 3.1 Các giải pháp kỹ thuật 3.1.1 Giải pháp thiết kế: Trong thiết kế hay cải tạo nâng cấp cần phải tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng thời phân tích, đánh giá xác nguyên nhân xảy TNGT liên quan đến điều kiện đường, từ đề nguyên tắc thiết kế nhằm nâng cao an toàn xe chạy, đặc biệt yếu tố hình học đường bình đồ, trắc ngang, trắc dọc phối hợp yếu tố tuyến 3.1.2 Đảm bảo an toàn đường cong nằm bị hạn chế tầm nhìn a) Sử dụng cọc tiêu tường bảo vệ đặt lề các đoạn đường nguy hiểm có tác dụng hướng dẫn cho người tham gia giao thông biết phạm vi phần đường an toàn hướng tuyến đường Sử dụng cọc tiêu để dẫn hướng Sử dụng tường hộ lan mềm 18 b) Sử dụng biển báo: Việc Sử dụng biển báo để báo hiệu đến vị trí thay đổi điều kiện đường cần thiết bắt buộc phải thực để cảnh báo cho người tham gia giao thông điều chỉnh tốc độ chạy xe phù hợp c) Bạt mái phát dọn che chắn tầm nhìn sử dụng gương cầu lồi - Bạt mái ta luy đảm bảo tầm nhìn: Trên địa hình đồi núi, đường cong nằm thường ơm núi, có bán kính nhỏ tầm nhìn hạn chế Do nên bạt mái ta luy để cải thiện tầm nhìn cho phương tiện tham gia giao thơng Phát dọn để cải thiện tầm nhìn Bạt mái ta luy cải thiện tầm nhìn - Sử dụng gương cầu lồi: Gương cầu lồi có tác dụng cải thiện tầm nhìn cho người tham gia giao thơng vị trí đường cong bán kính nhỏ, tầm nhìn bị che khuất 3.1.3 Đảm bảo ATGT vị trí giao cắt ngồi thị - Tăng cường cơng tác quản lý phần đất để bảo trì, bảo vệ đường phần đất giới hạn hành lang an toàn đường - Sử dụng biển báo vị trí giao cắt tuyến tuyến nhánh 19 - Nâng cấp, cải tạo điểm giao cắt: Thực biện pháp đảm bảo ATGT nút như: Bổ sung hệ thống gờ giảm tốc đường đường nhánh, mở rộng bán kính đấu nối để đảm bảo tầm nhìn sử dụng hệ thống biển báo hiệu 3.1.4 Đảm bảo ATGT vị trí nút giao thơng a) Nút giao thông chạy theo quy luật phải trước, trái sau : Tại nút giao hai đường cấp thấp, cấp, có lưu lượng giao thơng nhỏ giao thơng nút theo quy luật phải trước, trái sau Thứ tự ưu tiên xe vào nút theo quy luật phải trước, trái sau b) Nút giao thông giao đường đường phụ - Giao thơng nút theo nguyên tắc ưu tiên loại xe chạy đường xong xe đường phụ qua Trên đường, xe thẳng, rẽ phải trước, xe rẽ trái sau 20 Thứ tự ưu tiên xe nút giao đường đường phụ 3.1.5 Đảm bảo giao thơng vị trí trường học, khu vui chơi trẻ em Sử dụng biển báo hiệu, đồng thời sử dụng gờ giảm tốc để hạn chế tốc độ chạy xe, đảm bảo ATGT khu vực 3.1.6 Thực công tác bảo dưỡng, sửa chữa đường a) Bảo dưỡng thường xun cơng trình đường hoạt động theo dõi, chăm sóc, sửa chữa hư hỏng nhỏ, tu thiết bị lắp đặt vào cơng trình đường bộ, tiến hành thường xun, định kỳ để trì cơng trình đường trạng thái khai thác, sử dụng bình thường hạn chế phát sinh hư hỏng cơng trình đường b) Sửa chữa cơng trình đường hoạt động khắc phục hư hỏng cơng trình phát trình khai thác, sử dụng nhằm đảm bảo làm việc bình thường, an tồn cơng trình đường Sửa chữa cơng trình đường bao gồm sửa chữa định kỳ sửa chữa đột xuất 3.1.7 Tăng cường công tác thẩm tra ATGT dự án thiết kế Công tác xem xét phù hợp phương án tuyến bình đồ, trắc ngang, trắc dọc yếu tố kỹ thuật khác tuyến đường, 21 đồng thời phân tích nguyên nhân gây tai nạn, xu hướng sử dụng đường phương tiện giao thông, quản lý đất dọc hai bên tuyến đường…, từ nâng cao ATGT 3.2 Các giải pháp sách 3.2.1 Công tác quản lý thực quy hoạch: Thực tốt quy hoạch giao thông quy hoạch đấu nối phê duyệt Thực quy hoạch xây dựng đường gom địa bàn huyện 3.2.2 Công tác cưỡng chế thi hành pháp luật ATGT nâng cao lực cho lực lượng thực nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát: Nâng cao lực thực nhiệm vụ cưỡng chế thi hành pháp luật ATGT với giáo dục, tuyên truyền ý thức, nhận thức chấp hành pháp luật cho người tham gia giao thông Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đạo đức công vụ cho người thực thi nhiệm vụ Áp dụng thiết bị kỹ thuật thực nhiệm vụ 3.2.3 Nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước công tác đảm bảo trật tự ATGT phát triển kết cấu hạ tầng giao thông - Nâng cao lực quản lý nhà nước ATGT quan chức năng, xây dựng thực sách, giải pháp đảm bảo ATGT cho người dễ bị tổn thương - Cải tạo, xóa bỏ điểm đen, điểm tiềm ẩn, đảm bảo hành lang ATGT Cải thiện hệ thống báo hiệu đường tuyến đường - Thực đồng bộ, có hiệu quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường 3.2.4 Công tác giáo dục tuyên truyền pháp luật ATGT Tăng cường công tác tuyên truyền, sâu rộng, đối tượng, chun đề, thực có tác dụng tích cực, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thơng đường 3.2.5 Khuyến khích phát triển giao thông công cộng 22 Việc sử dụng phương tiện cá nhân nhiều nguyên nhân làm tăng TNGT, việc khuyến khích sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng nhằm giảm lưu lượng xe cá nhân tham gia giao thơng đường, góp phần giảm thiểu TNGT địa bàn huyện 23 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: Các kết đạt thực luận văn bao gồm: - Hiện nay, điều tra, đánh giá TNGT nước ta nói chung huyện Minh Long nói riêng xem xét yếu tố riêng lẻ, tập trung phân tích hành vi người tham gia giao thơng mà đánh giá ảnh hưởng điều kiện đường Do cần thiết phải phân tích nguyên nhân điều kiện đường vụ TNGT - Để đánh giá TNGT cần xác định hệ số tai nạn (K tn) số an tồn đường (RPS), thể đầy đủ ảnh hưởng điều kiện đường điều kiện giao thông đến TNGT - Mỗi giải pháp ATGT phải xem xét đến phận cấu thành (cơ sở hạ tầng, phương tiện, người tham gia giao thông môi trường tự nhiên, xã hội) thực tốt chữ E (kỹ thuật, giáo dục, cưỡng chế, y tế đánh giá), đồng thời kết hợp với chữa C (thông tin, hợp tác, cộng tác phối hợp) Kiến nghị: - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ATGT - Tăng cường quản lý quy hoạch thực quy hoạch quy hoạch đấu nối quy hoạch giao thông quản lý, sử dụng phần đất dọc hai bên đường - Thực công tác thẩm tra ATGT dự án xây dựng dự án nâng cấp, cải tạo theo quy định - Bố trí kinh phí thực đầy đủ hệ thống báo hiệu đường tổ chức giao thông hợp lý đô thị - Thực bảo dưỡng, sửa chữa đường theo quy trình để nâng cao chất lượng khai thác đường bộ, đảm bảo ATGT tuyến 24 Qua luận văn này, Học viên mong nhận nhiều ý kiến đóng góp để luận văn hồn thiện hơn, góp phần giúp nâng cao hiểu biết hiệu quản lý nhà nước an tồn giao thơng Một lần tác Học viên xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình GS.TS Vũ Đình Phụng Thầy, Cô giáo khoa Xây dựng Cầu đường Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng giúp Học viên hoàn thành luận văn - ... Đánh giá ảnh hưởng yếu tố kỹ thuật đường đến ATGT đề xuất giải pháp đảm bảo ATGT mạng lưới đường huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi với mong muốn góp phần đảm bảo ATGT địa bàn huyện Minh Long, tỉnh. .. Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi Chương 2: Các mơ hình đánh giá TNGT sở lý thuyết đánh giá ảnh hưởng điều kiện giao thông, yếu tố hình học đường đến ATGT Chương 3: Đề xuất số giải pháp đảm bảo ATGT mạng. .. lưới giao thông đường huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi * Kết luận kiến nghị: Chƣơng 1: TỔNG QUAN MẠNG LƢỚI ĐƢỜNG BỘ VÀ HIỆN TRẠNG TAI NẠN GIAO THÔNG TRÊN MẠNG LƢỚI ĐƢỜNG BỘ HUYỆN MINH LONG, TỈNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá ảnh hưởng các yếu tố kỹ thuật của đường đến an toàn giao thông và đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên mạng lưới đường bộ huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi, Đánh giá ảnh hưởng các yếu tố kỹ thuật của đường đến an toàn giao thông và đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên mạng lưới đường bộ huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay