mối tương quan đối lập giữa hồn trương ba và xác anh hàng thịt trong đoạn trích vở kịch hồn trương ba da hàng thịt của lưu quang vũ

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 18:41

mối tương quan đối lập hồn Trương Ba xác anh hàng thịt đoạn trích kịch Hồn Trương Ba da hàng thịt Lưu Quang 09/09/2018 Dương Lê Nghị luận văn học 12 dan-y-moi-tuong-quan-doi-lap-giua-gon-truong-ba-va-xac-anh-hang-thit I Mở bài: – Hồn Trương ba, da hàng thịt kịch Lưu Quang đại dựa hóa cốt truyện dân gian – Trong cảnh VII, tác giả làm bật mối tương quan đối lập hồn Trương Ba xác anh hàng thịt điểm khác hai nhân vật II Thân Mối tương quan đối lập hai nhân vật hồn Trương Ba xác hàng thịt a Cuộc gặp gỡ hồn Trương Ba xác anh hàng thịt – Sự sai lầm thượng giới dẫn đến đối thoại căng thẳng – Phải sống mượn, sống nhờ thân xác người khác, Trương Ba đau đớn, dằn vặt b Những mâu thuẫn giải hồn Trương Ba xác anh hàng thịt – Không thể sống chung xác kẻ khác, hồn Trương Ba tách khỏi xác để tranh luận – Cuộc xung đột bên hồn, bên xác diễn dội khơng có thỏa hiệp Những điểm khác hai nhân vật: – Hồn biểu tượng cho cao, cho đạo đức cho phần chân người – Xác biểu tượng cho năng, cho ham muốn trần tục, phần “con” ẩn nấp người III Kết luận – Hồn xác đối lập tồn thể thống ...b Những mâu thuẫn giải hồn Trương Ba xác anh hàng thịt – Không thể sống chung xác kẻ khác, hồn Trương Ba tách khỏi xác để tranh luận – Cuộc xung đột bên hồn, bên xác diễn dội thỏa hiệp Những... khác hai nhân vật: – Hồn biểu tượng cho cao, cho đạo đức cho phần chân người – Xác biểu tượng cho năng, cho ham muốn trần tục, phần “con” ẩn nấp người III Kết luận – Hồn xác đối lập tồn thể thống
- Xem thêm -

Xem thêm: mối tương quan đối lập giữa hồn trương ba và xác anh hàng thịt trong đoạn trích vở kịch hồn trương ba da hàng thịt của lưu quang vũ , mối tương quan đối lập giữa hồn trương ba và xác anh hàng thịt trong đoạn trích vở kịch hồn trương ba da hàng thịt của lưu quang vũ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay