các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

15 17 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 18:34

1.5 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CLSP 1.5.1 Nhóm yếu tố bên 1.5.2 Nhóm yếu tố bên 21/04/2013 1.5.1 NHÓM YẾU TỐ BÊN NGOÀI Nhu cầu kinh tế Sự phát triển KH-KT Hiệu lực chế quản lí kinh tế 21/04/2013 1.5.1.1 NHU CẦU CỦA NỀN KINH TẾ Đòi hỏi thò trường Trình độ kinh tế, trình độ SX Chính sách kinh tế 21/04/2013 * ĐÒI HỎI CỦA THỊ TRƯỜNG - Nhu cầu thò trường SP nào? (cỡ, loại, tính kó thuật, số lượng, cho sử dụng, vào lúc …) - Nhu cầu nước lại khác với thò trường giới - Trên thò trường lại có yêu cầu khác đối tượng sử dụng 21/04/2013 * TRÌNH ĐỘ KINH TẾ, TRÌNH ĐỘ SX Khả kinh tế (tài nguyên, tích lũy, đầu tư …) trình độ kó thuật (chủ yếu trang thiết bò công nghệ, kó …)  có cho phép hình thành phát triển SP có mức chất lượng tối ưu hay không? 21/04/2013 * CHÍNH SÁCH KINH TẾ Hướng đầu tư, hướng phát triển loại SP mức thỏa mãn loại nhu cầu sách kinh tế VD: - Chính sách khuyến khích SX SP không khuyến khích SP - Khuyến khích XK SP nào, với mức LN cần có … - Chính sách khích lệ người lai động … 21/04/2013 1.5.1.2 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KH-KT Sáng tạo vật liệu (vật liệu thay thế) Cải tiến hay đổi công nghệ Cải tiến SP cũ chế thử SP 21/04/2013 1.5.1.3 HIỆU LỰC CỦA CƠ CHẾ QUẢN LÍ KT Kế hoạch hóa pt kinh tế Giá Chính sách đầu tư Tổ chức quản lí CL 21/04/2013 1.5.2 NHÓM YẾU TỐ BÊN TRONG CLSP phụ thuộc vào trình hoạt động tổ chức, doanh nghiệp, phụ thuộc vào công tác QT – điều hành trình SX CLQT lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố bên bên tổ chức  QT 4M 21/04/2013 M2 Methods M1 M3 Men Machines CHẤT LƯNG SẢN PHẨM M4 Materials 21/04/2013 10 Men (con người) Lực lượng lao động tổ chức bao gồm tất thành viên tổ chức: - Cán lãnh đạo - Nhân viên thừa hành  Năng lực, phẩm chất cũa thành viên mối liên kết thành viên có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng 21/04/2013 11 Methods (phương pháp) Phương pháp cơng nghệ, trình độ tổ chức quản lý tổ chức sản xuất tổ chức  Với phương pháp cơng nghệ thích hợp, với trình độ tổ chức quản lý tổ chức sản xuất tốt tạo điều kiện cho tổ chức khai thác tốt nguồn lực có, góp phần nâng cao CLSP 21/04/2013 12 Machines (máy móc, thiết bị) Khả cơng nghệ, máy móc, thiết bị tổ chức  Tác động lớn việc nâng cao tính kĩ thuật sản phẩm nâng cao suất lao động 21/04/2013 13 Materials (nguyên, vật liệu) Vật tư, nguyên vật liệu hệ thống tổ chức đảm bảo vật tư, nguyên vật liệu tổ chức  Nguồn vật tư, nguyên nhiên liệu đảm bảo yêu cầu chất lượng cung cấp số lượng, thời hạn tạo điều kiện đảm bảo nâng cao CLSP 21/04/2013 14 Ngồi ra: Chất lượng chịu ảnh hưởng yếu tố khác: - Information - Environment - Measurement - System 21/04/2013 15
- Xem thêm -

Xem thêm: các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay