Bài giảng Chỉ tiêu chất lượng

9 14 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 18:18

CHỈ TIÊU CHẤT LƯNG Khái niệm Một số tính chất, tính đặc trưng SP, mà nhờ chúng SP đáp ứng yêu cầu CL, tính chất, tính coi tiêu CL Căn vào tiêu chất lượng  đánh giá CLSP, hàng hóa Danh mục chi tiêu CL dài hay ngắn tùy thuộc vào mức độ phức tạp SP CÁC LOẠI CHỈ TIÊU CHẤT LƯNG Nhóm tiêu (cơ sở) Những tiêu đònh CLSP tiêu thông số kó thuật, tiêu công nghệ, tiêu thẩm mó, tiêu kinh tế… Nhóm tiêu phụ (tham khảo) Những tiêu ảnh hưởng nhỏ đến CLSP VD: độ sắc nét hình điện thoại di động, cách trình bày hài hòa màu sắc sách GK … CÁC LOẠI CHỈ TIÊU CHẤT LƯNG Chỉ tiêu đònh lượng Những tiêu xác đònh phép đo, biểu thò số đo Chỉ tiêu đònh tính Những tiêu xác đònh việc phân đònh có đặc trưng CÁC LOẠI CHỈ TIÊU CHẤT LƯNG Chỉ tiêu cá biệt Liên quan đến tính chất SP, biểu thò qua đònh lượng VD: tiêu độ cứng, độ bền vật liệu … Chỉ tiêu tập hợp Liên quan đồng thời nhiều tính chất SP  Phản ánh mặt CL VD: tiêu thẩm mó (màu sắc, hình dáng, mẫu mã …) Chỉ tiêu tổng hợp Chỉ tiêu phản ánh tương đối toàn diện CLSP Thể hiệu sử dụng thiết bò Một mặt hàng biểu thò từ 15 – 20 tiêu NHỮNG NHÓM CHỈ TIÊU ĐẶC TRƯNG CHO CHẤT LƯNG Có hệ thống tiêu CLSP Chỉ tiêu chất lượng phát triển kinh tế Đây nhóm tiêu mà doanh nghiệp quan tâm, đặc biệt ban lãnh đạo Chỉ tiêu chất lượng SP, HH sản xuất kinh doanh Đây nhóm tiêu quan trọng NTD  họ thường đònh mua HH dựa nhóm tiêu NHỮNG NHÓM CHỈ TIÊU ĐẶC TRƯNG CHO CHẤT LƯNG Chỉ tiêu chất lượng phát triển kinh tế Những tiêu công dụng Những tiêu an toàn Những tiêu thẩm mó Chỉ tiêu công thái (ergonomic) Chỉ tiêu công nghệ Chỉ tiêu tiêu chuẩn hóa Chỉ tiêu kinh tế Chỉ tiêu thống hóa Chỉ tiêu độ tin cậy 10 Chỉ tiêu kích thước 11 Chỉ tiêu sinh thái 12 Chỉ tiêu lao động 13 Chỉ tiêu sáng chế phát minh NHỮNG NHÓM CHỈ TIÊU ĐẶC TRƯNG CHO CHẤT LƯNG Kỹ thuật: phản ánh cơng dụng, chức Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm hàng hóa SX,KD Thẩm mĩ: đặc trưng cho truyền cảm, hợp lý hình thức , dáng vẻ, kích thước, tính cân đối, màu sắc, trang trí, tính thời trang … Tuổi thọ: đảm bảo yêu cầu mục đích, điều kiện sử dụng chế độ bảo dưỡng quy định Độ tin cậy: yếu tố quan trọng phản ánh CLSP NHỮNG NHÓM CHỈ TIÊU ĐẶC TRƯNG CHO CHẤT LƯNG •Độ an toàn: sử dụng, vận hành SP, an tồn với sức khỏe NTD Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm hàng hóa SX,KD •Mức độ gây ô nhiễm SP: yêu cầu bắt buộc NSX phải xem xét đưa SP thị trường •Tính tiện dung: đòi hỏi tính có sẵn, tính dễ vận chuyển, bảo quản, dễ sử dụng, dễ thay … •Tính kinh tế: yếu tố quan trọng SP sử dụng có tiêu hao nhiên liệu, lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Chỉ tiêu chất lượng, Bài giảng Chỉ tiêu chất lượng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay