Phần cứng và phần mềm sản phẩm trong kinh doanh

7 13 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 18:10

21/04/2013 PHẦN CỨNG PHẦN MỀM SẢN PHẨM TRONG KINH DOANH * Các thuộc tính SP: - Nhóm thuộc tính mục đích (công dụng) - Nhóm thuộc tính hạn chế (giới hạn sử dụng) - Nhóm thuộc tính kinh tế kó thuật (thông số) - Nhóm thuộc tính thụ cảm 21/04/2013 PHẦN CỨNG PHẦN MỀM SẢN PHẨM TRONG KINH DOANH * Các thuộc tính SP: - Nhóm thuộc tính mục đích (công dụng) Các thuộc tính đònh công dụng SP, để thỏa mãn loại nhu cầu điều kiện xác đònh 21/04/2013 PHẦN CỨNG PHẦN MỀM SẢN PHẨM TRONG KINH DOANH * Các thuộc tính SP: - Nhóm thuộc tính hạn chế (giới hạn sử dụng) Nhóm thuộc tính quy đònh điều kiện khai thác sử dụng để bảo đảm khả làm việc, khả thỏa mãn nhu cầu, độ an toàn sản phẩm sử dụng (các thông số kó thuật, độ an toàn, ) 21/04/2013 PHẦN CỨNG PHẦN MỀM SẢN PHẨM TRONG KINH DOANH * Các thuộc tính SP: - Nhóm thuộc tính kinh tế kó thuật (thông số) Nhóm thuộc tính đònh trình độ, mức chất lượng sản phẩm, chúng phản ánh toàn chi phí cần thiết để chế tạo sản xuất, tiêu dùng thải bỏ sản phẩm * Các thuộc tính SP: - Nhóm thuộc tính thụ cảm Là thuộc tính thụ cảm người tiêu dùng Các thuộc tính xuất có tiếp xúc, tiêu dùng sản phẩm, tùy thuộc quan hệ cung cầu, uy tín SP, xu hướng, thói quen tiêu dùng, đặc biệt DV trước, sau bán hàng 21/04/2013 PHẦN CỨNG PHẦN MỀM SẢN PHẨM TRONG KINH DOANH - THUỘC TÍNH CÔNG DỤNG - THUỘC TÍNH HẠN CHẾ - THUỘC TÍNH KTKT PHẦN CỨNG DỊCH VỤ THUỘC TÍNH THỤ CẢM ĐƯC PHẦN MỀM CÁC THUỘC TÍNH CỦA SẢN PHẨM 21/04/2013 CHẤT THỂ SẢN PHẨM THỎA MÃN NHU CẦU QUAN NIỆM VỀ SẢN PHẨM TRONG KINH DOANH MÀ BÁN PHẦN MỀM Tiện nghi, trang trọng Thanh lòch, niềm hi vọng Một vận may Ham muốn tăng suất chất lượng Thời gian giải phóng khỏi nhọc nhằn Thức ăn nhanh Giày thể thao Sách báo Mỹ phẩm Điện thoại di động Thời gian, tiện lợi Model, tính thời trang Hiểu biết, tri thức Cái đẹp, ước mơ, hi vọng Tiện nghi, siêu thời gian, không gian 21/04/2013 KHÔNG BÁN PHẦN CỨNG Đồ gỗ Bó hoa Vé sổ xố Thiết bò công nghệ Máy giặt, máy hút bụi ... TÍNH KTKT PHẦN CỨNG DỊCH VỤ THUỘC TÍNH THỤ CẢM ĐƯC PHẦN MỀM CÁC THUỘC TÍNH CỦA SẢN PHẨM 21/04/2013 CHẤT THỂ SẢN PHẨM THỎA MÃN NHU CẦU QUAN NIỆM VỀ SẢN PHẨM TRONG KINH DOANH MÀ BÁN PHẦN MỀM Tiện... nhu cầu, độ an toàn sản phẩm sử dụng (các thông số kó thuật, độ an toàn, ) 21/04/2013 PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM SẢN PHẨM TRONG KINH DOANH * Các thuộc tính SP: - Nhóm thuộc tính kinh tế kó thuật (thông... xúc, tiêu dùng sản phẩm, tùy thuộc quan hệ cung cầu, uy tín SP, xu hướng, thói quen tiêu dùng, đặc biệt DV trước, sau bán hàng 21/04/2013 PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM SẢN PHẨM TRONG KINH DOANH - THUỘC
- Xem thêm -

Xem thêm: Phần cứng và phần mềm sản phẩm trong kinh doanh, Phần cứng và phần mềm sản phẩm trong kinh doanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay