MA TRẬN ĐỀ MÔN TIN HỌC LỚP 3 SÁCH LUYỆN TẬP TIN HỌC

4 9 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 18:03

Bảng tham chiếu này có thể xem như Ma trận chuẩn kiến thức kĩ năng (ma trận nội dung) cần đạt theo 4 cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao. Các quý thầy cô có thể tài về tham khảo để xây dựng ma trận đề kiểm tra phù hợp với đơn vị của quý thầy cô đang công tác. LỚP MÔN TIN HỌC - KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I BẢN THAM CHIẾU CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC Bảng tham chiếu xem Ma trận chuẩn kiến thức kĩ (ma trận nội dung) cần đạt theo cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp vận dụng cao 1.1 MA TRẬN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG (Tin học 3, HKI) Nội dung kiến thức Các phận máy tính điện tử Mức độ (Nhận biết) - Học sinh kể phận máy tính chức tương ứng chúng ND1.Mức1.x Các thao - HS nêu tác sử dụng tác dụng chuột máy tập trò tính chơi luyện tập chuột “Nhanh tay, lẹ mắt”, luyện tập thao tác sử dụng chuột ND2.Mức1.x Bàn phím - HS nêu gõ phím hàng phím bàn phím phương - HS biết cách pháp 10 đặt tay bàn ngón phím để gõ phím phương Mức độ (Thông hiểu) Mức độ (Vận dụng thấp) - HS phân biệt phận máy tính chức chúng tình cụ thể (trong số máy tính khác nhau) - HS thực thao tác sử dụng chuột theo hướng dẫn - HS thực cách đặt tay với ngón tay trỏ vào hai phím làm móc gai F J ND1.Mức3.x - HS thực thao tác để luyện tập chuột ND1.Mức2.x - Phân biệt tác dụng khác thao tác với chuột (di chuyển chuột, nháy chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột) ND2.Mức2.x - HS giải thích lợi ích việc gõ 10 ngón - HS nhận diện phân biệt phím cần gõ ND2.Mức3.x - HS gõ theo dãy chữ thuộc khu vực bàn phím định Mức độ (Vận dụng cao) - HS tự thực thao tác sử dụng chuột, bàn phím theo nhu cầu thân ND1.Mức4.x - HS sử dụng chuột để để phục vụ nhu cầu sử dụng máy tính thân ND2.Mức4.x - HS gõ theo đoạn văn bản…… (khơng cần có dấu Tiếng Việt) pháp 10 ngón Các thao tác web thuộc hàng phím ND3.Mức1.x ND3.Mức2.x - Thực - Nêu trình thao tác mở, tự bước đóng website tương tác với thông qua phần website thông mềm Violympic, qua chủ đề nhà bác học nhí… ND4.Mức1.x Các công - Mở ứng cụ Windows dụng Windows Explorer - Xem thư mục - Mở tệp văn bản, hình ảnh…Và khỏi cửa sổ Windows, mở biểu tượng Computer - Đưa đồng hồ, lịch…, thùng rác hình ND5.Mức1.x Tổ chức - Nhận biết thông tin thư mục, tệp tin, máy đường dẫn, đơn tính vị đo dung lượng tệp tin Phân loại thư mục cha, thư mục con, thư mục gốc, thư mục rỗng Nhận biết biểu tượng Thùng rác (Recycle Bin) ND6.Mức1.x ND3.Mức3.x - Sử dụng website violympic.vn để thực phép tính lớp theo yêu cầu ND3.Mức4.x - HS sử dụng Internet để phục vụ nhu cầu học tập thân ND4.Mức2.x - Trình bày vai trò quan trọng việc tổ chức thơng tin máy tính - Khởi động Windows Media Player Chỉ địa ứng dụng Windows Explorer ND4.Mức3.x - Biết cách mở notepad gõ đoạn văn không dấu - Sử dụng Windows Media Player mở tệp âm thanh, Video ND4.Mức4.x - Biết cách mở notepad gõ đoạn văn theo yêu cầu tập - Mở danh sách nhạc Windows Media Player ND5.Mức2.x - Trình bày cách tạo, mở, xóa, phục hồi, đổi tên, di chuyển thư mục, tệp tin - Di chuyển đến tệp tin cần làm việc, chép tệp tin Nhận biết xóa thư mục thư mục chuyển vào Thùng rác ND6.Mức2.x ND5.Mức3.x - Tổ chức lưu trữ thư mục theo yêu cầu tập Biết phục hồi thư mục, tệp tin Thùng rác máy tính ND5.Mức4.x - Tổ chức lưu trữ thư mục theo yêu cầu tập thực hành, giúp quản lý tốt thông tin, liệu máy tính việc học tập ND6.Mức3.x ND6.Mức4.x MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA THEO CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC 2.1 Ma trận số lượng câu hỏi điểm Số câu Mạch kiến thức, số kĩ điểm Các phận máy tính điện tử Mức TN Mức TL/ TH TN Mức TL/ TH TN Mức TL/ TH TN Tổng điểm tỷ lệ % TL/ TH Tổng Số câu 2 Số điểm 1.0 Các thao tác sử Số câu dụng chuột máy Số tính 1 0.5 0.5 điểm Bàn phím gõ phím phương pháp 10 ngón Số câu 1 Số điểm 0.5 3.0 3.5 1 điểm 0.5 0.5 Số câu 1 Số điểm 0.5 0.5 Các thao tác Số câu web Số Các công cụ Windows 1 điểm 0.5 0.5 3.0 4.0 Số câu 10 3.0 10.0 Tổ chức thông Số câu tin máy tính Số Tổng Số 2.0 điểm Tỷ lệ 20% 0% % Tỷ lệ theo mức 20% 0 2.0 - - 3.0 - 20% 0% 0% 30% 0% 30% 20% 30% 30% Tương quan lý thuyết thực hành Lí thuyết (10') Thực hành (25') Số câu Điểm Tỷ lệ 40% 60% 100% TL 10% 5% 35% 5% 5% 40% 100% 2.2 Ma trận phân bố câu hỏi Mức Chủ đề Các phận máy tính điện tử Các thao tác sử dụng chuột máy tính Bàn phím gõ phím phương pháp 10 ngón Các thao tác web Các công cụ Windows Tổ chức thơng tin máy tính Tổng số câu Mức Số câu Câu số A.1 A.2 Số câu Câu số A.3 Mức Mức Cộng Số câu Câu số A.4 Số câu Câu số A.5 Số câu Câu số A.6 Số câu Câu số A.7 A.8 4 B.1 1 B.2 1 10 ... lệ theo mức 20% 0 2.0 - - 3. 0 - 20% 0% 0% 30 % 0% 30 % 20% 30 % 30 % Tương quan lý thuyết thực hành Lí thuyết (10') Thực hành (25') Số câu Điểm Tỷ lệ 40% 60% 100% TL 10% 5% 35 % 5% 5% 40% 100% 2.2 Ma... câu 1 Số điểm 0.5 3. 0 3. 5 1 điểm 0.5 0.5 Số câu 1 Số điểm 0.5 0.5 Các thao tác Số câu web Số Các công cụ Windows 1 điểm 0.5 0.5 3. 0 4.0 Số câu 10 3. 0 10.0 Tổ chức thơng Số câu tin máy tính Số Tổng... Thùng rác (Recycle Bin) ND6.Mức1.x ND3.Mức3.x - Sử dụng website violympic.vn để thực phép tính lớp theo yêu cầu ND3.Mức4.x - HS sử dụng Internet để phục vụ nhu cầu học tập thân ND4.Mức2.x - Trình
- Xem thêm -

Xem thêm: MA TRẬN ĐỀ MÔN TIN HỌC LỚP 3 SÁCH LUYỆN TẬP TIN HỌC, MA TRẬN ĐỀ MÔN TIN HỌC LỚP 3 SÁCH LUYỆN TẬP TIN HỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay