Khái Quát Chung Về Châu Mĩ

22 8 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 17:57

KHÁI QUÁT CHUNG CHÂU Vùng đất người LƯỢC ĐỒ TỰ NHIÊN CHÂU Nguồn : Nguyễn Dược, NXB Giáo dục, 2009 I ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CHÂU * Một vùng lãnh thổ rộng lớn - Châu rộng 42 triệu km2, nằm hoàn toàn nửa cầy Tây - Kéo dài từ vùng cực Bắc đến cận cực Nam thiên nhiên phân hóa đa dạng - Được bao bọc đại dương lớn giới thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội văn hóa II ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - VĂN HÓA * Vùng đất người nhập cư - Trước kỉ XV : + Người địa : Anh-điêng E-xki-mô thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it + Người Anh- điêng phân bố rải rác khắp châu lục, sống nghề săn bắn trồng trọt + Người Mai-a, người A-sơ-tếch Trung Mĩ, người in-ca Nam có trình độ phát triển cao với văn minh Mai-a, In-ca, A-xơ-tếch rực rỡ + Người E-xki-mô cư trú ven Bắc Bắng Dương, sống nghề bắt cá săn thú LƯỢC ĐỒ CÁC LUỒNG NHẬP CƯ VÀO CHÂU Nguồn : Nguyễn Dược, NXB Giáo dục, 2009 II Điều kiện kinh tế - văn hóa - Thế kỉ XVI, người châu Âu nhập cư xâm lấn châu - Người Anh-điêng bị tàn sát người da đen từ châu Phi bị cưỡng bức, làm nô lệ, lập đồn điền - Về sau, dân cư châu lục khác nhập cư vào với số lượng ngày gia tăng Hình thành đa chủng tộc, đa văn hóa châu ngày BẮC TỰ NHIÊN – KINH TẾ - VĂN HÓA LƯỢC ĐỒ TỰ NHIÊN BẮC Nguồn : Nguyễn Dược, NXB Giáo dục, 2009 Bắc gồm quốc gia : Canađa, Hoa Kì Mêhicơ I Điều kiện tự nhiên Bắc Địa hình : chia làm khu vực, kéo dài theo chiều kinh tuyến - Hệ thống núi Coocđie phía Tây - Đồng (hệ thống hồ) - Núi già sơn nguyên phía Đông I Điều kiện tự nhiên Bắc Khí hậu Phân hóa theo chiều Bắc – Nam Đông Tây II Dân cư 10 Sự phân bố dân cư - Không đồng : + Bán đảo Alaxca, khu vực núi Coocđie phía bắc Canađa thưa thớt + Phía Đơng dân cư đơng đúc - Đang hình thành dòng di dân phía Nam duyên hải ven Thái Bình Dương 11 Đặc điểm thị hóa - Đơ thị hóa Bắc cao (trên 76%) - Phân bố phía nam Hồ Lớn ven Đại Tây Dương - Càng vào sâu lục địa, mạng lưới đô thị thưa thớt - Xuất thị phía Nam dun hải ven Thái Bình Dương 12 III Kinh tế Bắc Nền nơng nghiệp tiên tiến NƠNG NGHIỆP CÁC NƯỚC BẮC (Năm 2001) Tên nước Canađa Hoa Kì Mêhicô Dân số (triệu người) 31,0 284,5 99,6 Tỉ lệ lao động NN (%) Lương thực có hạt (triệu tấn) 2,7 4,4 28,0 44,25 325,31 29,73 Bò (triệu con) 12,99 97,27 30,60 Lợn (triệu con) 12,6 59,1 17,7 Nguồn : Nguyễn Dược, NXB Giáo dục Việt Nam, 2009 13 Nền nông nghiệp tiên tiến - Nền nông nghiệp phát triển mạnh mẽ, đạt trình độ phát triển cao nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi kĩ thuật tiên tiến - Hoa Kì Canađa nước xuất nơng sản hàng đầu giới, Mêhicơ có trình độ phát triển thấp - Hạn chế : giá thành cao, sử dụng nhiều phân hóa học thuốc trừ sâu ảnh hưởng đến môi trường 14 Lược đồ nơng nghiệp Bắc 15 Phân hóa nơng nghiệp sâu sắc : - Đồng Bắc : lúa phía Nam Canađa phía Bắc Hoa Kì ; trung tâm : trồng ngơ, lúa mì, chăn ni lợn, bò sữa, … ; ven vịnh Mêhicơ ; cơng nghiệp nhiệt đới ăn - Vùng núi cao ngun phía Tây : chăn ni gia súc công nghiệp ăn 16 Công nghiệp hàng đầu giới Hoa Kì, Canađa có cơng nghiệp hàng đầu giới, với đầy đủ ngành công nghiệp tập trung công ti xuyên quốc gia 17 - Hoa Kì : + Trước đây, phát triển mạnh ngành công nghiệp truyền thống (luyện kim, chế tạo máy, hóa chất, dệt,…), phân bố chủ yếu phía Nam Hồ lớn vùng Đơng Bắc Đại Tây Dương + Hiện nay, ngành công nghiệp kĩ thuật cao phân bố chủ yếu phía nam duyên hải Thái Bình Dương với Vanh đai Mặt Trời 18 - Canađa : khai thác khoáng sản, luyện kim, lọc dầu, hóa chất, cơng nghiệp thực phẩm,… phân bố chủ yếu phía Bắc Hồ Lớn, duyên hải Đại Tây Dương - Mêhicơ : khai thác dầu khí quặng, hóa dầu, hóa chất, thực phẩm,… tập trung thủ đô thành phố ven vịnh Mêhicô 19 Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao kinh tế CƠ CẤU KINH TẾ BẮC (Năm 2001) Tên nước Canađa Hoa Kì GDP (triệu USD) Cơ cấu GDP Công nghiệp Nông nghiệp Dịch vụ 677,2 27 68 10.171,4 26 72 617,8 28 68 Nguồn : Nguyễn Dược, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2009 Mêhicơ - Các ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu viễn thơng, giao thơng vận tải,… đóng vai trò dịch vụ Bắc - Tập trung chủ yếu vùng Hồ Lớn, Đông Bắc, “Vành đai Mặt Trời” 20 Hiệp định Mậu dịch tự Bắc (NAFTA) Năm 1993, ba nước Bắc thông qua Hiệp định Mậu dịch tự Bắc với mục đích : + Kết hợp mạnh ba nước (tài nguyên phong phú, nguồn nhân lực dồi công nghệ đại, vốn,…) + Tạo thị trường chung rộng lớn + Tăng sức cạnh tranh thị trường giới 21 Trân trọng cảm ơn 22 ...LƯỢC ĐỒ TỰ NHIÊN CHÂU MĨ Nguồn : Nguyễn Dược, NXB Giáo dục, 2009 I ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CHÂU MĨ * Một vùng lãnh thổ rộng lớn - Châu Mĩ rộng 42 triệu km2, nằm hoàn toàn nửa... CƯ VÀO CHÂU MĨ Nguồn : Nguyễn Dược, NXB Giáo dục, 2009 II Điều kiện kinh tế - văn hóa - Thế kỉ XVI, người châu Âu nhập cư xâm lấn châu Mĩ - Người Anh-điêng bị tàn sát người da đen từ châu Phi... đồn điền - Về sau, dân cư châu lục khác nhập cư vào với số lượng ngày gia tăng Hình thành đa chủng tộc, đa văn hóa châu Mĩ ngày BẮC MĨ TỰ NHIÊN – KINH TẾ - VĂN HÓA LƯỢC ĐỒ TỰ NHIÊN BẮC MĨ Nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Khái Quát Chung Về Châu Mĩ, Khái Quát Chung Về Châu Mĩ, II. Điều kiện kinh tế - văn hóa, Nền nông nghiệp tiên tiến, Công nghiệp hàng đầu thế giới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay