Cách viết một bản kế hoạch kinh doanh

6 10 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 17:24

CÁCH VIẾT MỘT BẢN KẾ HOẠCH KINH DOANH Viết kế hoạch kinh doanh phần quan trọng trình thuyết phục nhà đầu tư vào dự án bạn Những dẫn giúp bạn viết kế hoạch kinh doanh thành công:  Mục lục  Tóm tắt kế hoạch kinh doanh  Giới thiệu sản phẩm dịch vụ (Quan trọng nhất)  Phân tích thị trường  Đội ngũ quản lý (Đóng góp thành viên phân cơng trách nhiệm)  Xây dựng dấu hiệu nhận diện công ty (Tên, logo, slogan (mục tiêu hoạt động), bảng biểu, bao bì, quần áo….)  Lựa chọn địa điểm kinh doanh (Theo tính chất sản phẩm khách hàng mục tiêu)  Thị trường mục tiêu  Lập kế hoạch giới thiệu sản phẩm công ty (Kế hoạch định vị)  Phân tích đối thủ cạnh tranh  Dự báo tài (Phân tích chi phí, doanh thu, lợi nhuận dự kiến)  Kế hoạch tiếp thị bán hàng  Kế hoạch mở rộng (nếu có) MỤC LỤC Bảng mục lục nên liệt tất lĩnh vực kế hoạch kinh doanh bạn, chia thành đề mục nhỏ quan trọng để làm rõ Nhớ trang mục lục phải xếp rõ ràng, ngăn nắp đánh số trang theo cách thức Bảng mục lục giúp người đọc dễ dàng theo dõi kế hoạch kinh doanh bạn TĨM TẮT TỔNG QT Tóm tắt Tổng qt nên đề cập đến vấn đề sau cách rõ ràng xác: Giới thiệu qua Cơng ty Các đoạn mở đầu nên giới thiệu công ty làm đâu Nên giới thiệu ngắn gọn thị trường bạn, số kinh phí bạn hy vọng có nguồn kinh phí sử dụng Tầm nhìn, sứ mệnh Lời tuyên bố tầm nhìn sứ mệnh xác định đường hướng không cho kế hoạch kinh doanh bạn, mà cho cơng ty bạn Lời tun bố xác định đường công ty bạn theo nguyên tắc đạo xuyên xuốt chức công ty Lời tuyên bố tầm nhìn sứ mệnh bạn cho người đọc biết thông tin bạn kế hoạch kinh doanh bạn - công ty bạn đại diện cho gì, bạn tin tưởng vào điều gì, bạn mong muốn đạt điều Điểm lại hội Mơ tả lượng hóa hội xem bạn phù hợp chỗ Giải thích bạn tham gia ngành kinh doanhbạn tận dụng hội Tóm tắt thị trường Thị trường rộng lớn đến mức giai đoạn phát triển (tăng trưởng sớm tăng trưởng giai đoạn sau) Những động lực chính, xu hướng ảnh hưởng trường gì? Tạo khác biệt (điều làm bạn khác với người khác) Điều khiến cho bạn khác với tồn phần lại? Sản phẩm bạn bên sở hữu, có đăng ký sáng chế, hay có đăng ký quyền không? Dịch vụ bạn tốt hơn, nhanh hơn, rẻ hay khơng? lại vậy? Có phải lợi bạn mang tính “tạm thời”? bạn có bước thực để bảo vệ vị khơng? Liệu có cản trở gia nhập thị trường dự báo tài bạn khơng? Mơ tả sản phẩm/ dịch vụ Phần nên mô tả ngắn gọn sản phẩm dịch vụ bạn Sơ yếu lý lịch đội ngũ quản lý Xét lịch sử, đội ngũ quản lý công ty báo thành công nhà đầu tư xem xét kỹ cá nhân tham gia quản lý công ty Ngắn gọn, bạn muốn nhấn mạnh kinh nghiệm phù hợp trước độ ngũ quản lý Nêu tên công ty, cương vị làm thành tựu đạt Bản chất sử dụng nguồn thu Bạn cần vốn đầu tư Xin lưu ý nguyên nhân chung dẫn tới thất bại kinh doanh vấn đề thiếu vốn Bạn nên có biết rõ cần tiền để vận hành doanh nghiệp năm Nhà đầu tư muốn biết số tiền sử dụng GIỚI THIỆU CÔNG TY Phần trình bày tóm tắt làm bạn tới thời điểm tương lai định hướng đâu Nguồn gốc việc kinh doanh bạn gì? Nhóm quản lý hình thành nào? Bạn kiếm kinh phí tới thời điểm nay? Bạn có đầu tư tiền riêng vào kinh doanh không bao nhiêu? Cơ cấu pháp lý công ty nào? Ai chủ đầu tư tỷ lệ sở hữu họ bao nhiêu? Cơ sở vật chất tương lai? Chiến lược rút khỏi công ty nào? Mô tả pháp lý Gồm chi tiết sau: công ty thành lập đâu nào, dòng mơ tả lĩnh vực kinh doanh bạn, tóm tắt cơng ty bạn cung cấp Lịch sử công ty Tổng quan lịch sử kinh doanh bạn Sắp xếp chi tiết công ty thành kiện theo dòng thời gian theo hình thức văn kể, nêu thành tựu mốc quan trọng Giải thích bạn khởi công ty, động lực thúc đẩy đời công ty, kết hợp sản phẩm/dịch vụ thay đổi theo thời gian Liệt liệu trước bán hàng, lợi nhuận, số lượng bán ra, số nhân viên, kiện quan trọng khác để hình thành doanh nghiệp bạn: chủ đầu tư bạn tỷ lệ sở hữu họ bao nhiêu? Đội ngũ quản lý hình thành Thực trạng Ghi nhanh địa điểm cơng ty đâu Bạn có địa điểm, bạn bán gì, có nhân viên, bạn thành cơng đến mức nào? Chỉ rõ mạnh, đồng thời thẳng thắn chân thực cho biết điểm yếu Chủ đầu tư biết tất doanh nghiệp có điểm yếu, thể trưởng thành kinh doanh cách thừa nhận điểm yếu đề bước khắc phục Bạn tài trợ thời điểm Bạn có đầu tư tiền minh vào doanh nghiệp hay không Chủ đầu tư tỷ lệ sở hữu họ bao nhiêu? Mục tiêu tương lai Phần cho người đọc biết công ty theo hướng Bạn mong đạt vòng 1, 3, 10 năm tới? Liên hệ mục tiêu với khoản đầu tư bạn cần nhà đầu tư hiểu bạn cần tiền họ bạn dự định dùng tiền để làm Giải thích phương pháp tiếp cận tổng thể để đạt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận ngôn ngữ lạc quan, đảm bảo phải thực tiễn SẢN PHẨM & DỊCH VỤ Mô tả sản phẩm, dịch vụ công nghệ Bình luận giá cả, dịch vụ, hỗ trợ, bảo hành, sản xuất Lợi sản phẩm dịch vụ bạn so với đối thủ cạnh tranh Lịch biểu tung sản phẩm thị trường cần thực bước để đảm bảo đáp ứng khung thời gian này? Có tham gia nhà kinh doanh khác khơng có họ vai trò họ Sản phẩm bạn kiểm tra/đánh giá chưa có làm đâu, kết Liệu có kế hoạch cho sản phẩm tương lai dòng sản phẩm hệ khơng? có sản phẩm sản xuất? Những sản phẩm có gộp vào doanh thu dự tốn chi phí khơng? PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG Phần kế hoạch kinh doanh nên trình bày quy mô thị trường, xu hướng, tốc độ tăng trưởng, phân tích cạnh tranh, dự báo thị phần, giai đoạn phát triển tương đối, định sản phẩm dịch vụ Điều quan trọng mô tả tổng thể thị trường phân đoạn mục tiêu mà bạn mục tiêu Bạn nên thảo luận thay đổi quan trọng diễn thị trường, xu hướng ngắn dài hạn, tác động công nghệ, quy định phủ kinh tế Thị trường Mục tiêu Điều cốt yếu phải xác định rõ thị trường mục tiêu kế hoạch kinh doanh – nhà đầu tư cần thông tin Khách hàng bạn mô tả chi tiết đặc điểm họ Cung cấp thông tin như: tuổi, giới tính, vị trí địa lý, thu nhập, sức mua tương ứng, (nếu cần) Mục tiêu phần nhằm xây dựng hồ sơ khách hàng điển hình bạn Bạn mơ tả đặc tính khách hàng rõ ràng bao nhiêu, dễ xây dựng chương trình marketing để tiếp cận khách hàng cách hiệu Thông tin nghiên cứu đưa vào phần thị trường mục tiêu nên lấy từ nguồn sơ cấp thứ cấp Nguồn sơ cấp bao gồm thông tin bạn phát đúc kết từ quan sát than nghiên cứu, nghiên cứu cá nhân, kết bảng điều tra, thăm thực địa, đối thoại với chuyên gia ngành Nguồn thứ cấp gồm nguồn tạp chí, sách, báo cáo in, số liệu phủ, tìm kiếm mạng internet KẾ HOẠCH MARKETING & BÁN HÀNG Mô tả người sử dụng sản phẩm dịch vụ bạn Họ ai, đâu có người? Số lượng tăng hay giảm sao? Có tập trung địa lý khơng? Đối tượng mục tiêu bạn thị trường nội địa hay gồm hội quốc tế? Làm tiếp cận thị trường? Làm khách hàng biết công ty, thương hiệu, hình ảnh sản phẩm bạn? Ai chịu trách nhiệm bán hàng marketing thông tin họ Phần marketing & bán hàng nên bao quát chủ đề đây:               Chiến lược bán hàng / phân phối Chiến lược giá Xác định vị trí sản phẩm Quảng bá thương hiệu Vật liệu chấp Chiến lược quảng bá sản phẩm / thị trường Quảng cáo xúc tiến bán hàng Quan hệ công chúng (PR) Quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng Marketing trực tiếp Triển lãm thương mại Chiến lược / kế hoạch lập trang website Liên minh / quan hệ đối tác chiến lược (Bảng) Ngân sách Marketing PHÂN TÍCH CẠNH TRANH Đối thủ cạnh tranh trước bạn thị trường Họ thiết lập vị trí, phân phối, tiếp cận thị trường có khách hàng Sự sống doanh nghiệp bạn phụ thuộc vào khả công ty giành thị phần từ tay đối thủ cạnh tranh - chiếm lĩnh phân đoạn thị trường hịên chưa khai thác Nên đưa bảng biểu đồ thị hình bánh cho thấy thị phần đối thủ cạnh tranh, xu hướng thay đổi theo thời gian Giải thích thị phần bạn dự định chiếm lĩnh, từ tay làm bạn xâm nhập vào thị trường Bạn trình bày có ưu đối thủ cạnh tranh chỗ nào? Tại khách hàng chọn bạn công ty khác? Ai chiếm lĩnh thị trường họ làm vậy? Điểm dễ bị tổn thương đối thủ cạnh tranh chỗ làm tận dụng điểm yếu Liệt mặt mạnh mặt yếu đối thủ cạnh tranh với cách nhìn khách quan Đây vấn đề bạn cần cân nhắc hồn tất phân tích cạnh tranh Phần nên gồm mục sau:        Tổng quan Các kiện / kinh phí gần Sáp nhập / mua lại cơng ty Liệt mô tả đối thủ cạnh tranh Phân tích xác doanh nghiệp cạnh tranh Mặt mạnh / mặt yếu Tạo khác biệt cho cơng ty ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ Trong phần Tóm tắt Tổng quát có đoạn ngắn độ ngũ quản lý chủ chốt, phần nên vào chi tiết cá nhân giao trọng trách quản lý tiền nhà đầu tư Nhấn mạnh kinh nghiệm thành công trước Phần nên bao gồm:       Sơ yếu lý lịch tóm tắt đội ngũ quản lý chủ chốt Sơ đồ tổ chức (hiện & tương lai) Bảng bố trí nhân lực Ban tư vấn Ban giám đốc Sơ đồ tổ chức Một bảng sơ đồ tổ chức đơn giản giúp giải thích cấu tổ chức cơng ty, cấu trúc báo cáo vị trí Bảng sơ đồ nên phản ảnh vị trí tương lai đưa hai bảng – trước sau có kinh phí Hai bảng hữu ích bạn dự báo thay đổi quan trọng cấu tổ chức sau có kinh phí  Bảng bố trí nhân lực Bạn dự định bổ nhiệm cương vị Điều nên gắn với việc sử dụng nguồn thu dự báo tài  Ban Tư vấn Một Ban tư vấn tốt tài sản giá trị giúp công ty qua bãi mìn phát triển chắn Hãy tìm người chuyên gia lĩnh vực tương ứng (kế tốn, luật pháp, cơng nghệ, học giả, tư vấn, v.v ) DỰ BÁO TÀI CHÍNH Tất thứ đưa vào kế hoạch kinh doanh đến thời điểm cần hỗ trợ cho giả định dự báo tài bạn Nói cách khác, người đọc không nên ngạc nhiên xem dự báo doanh thu vòng năm năm bạn cho họ thông tin chi tiết thị trường, hội chiến lược Bạn mơ tả lợi so với đối thủ cạnh tranh; bạn liệt cách tiếp cận thị trường đội ngũ quản lý giúp đạt mục tiêu đề Dự báo nên có tính lơgic với bạn đưa vào kế hoạch Phần nên cung cấp cho người đọc lý bạn đưa dự báo tài nên đề cập đến mục sau:          Tổng doanh số Dự báo đơn vị Chi phí hàng hóa bán Tổng lãi Phí / chi phí nhân Chi phí marketing Thâm nhập thị trường Tiền thuê Các tiện ích          Điện thoại Lương Kiểm Phí thuê nhà chuyên nghiệp Hoa hồng Đi lại & Giải trí Nghiên cứu Thuế địa phương Thuế nước BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quản lý tài tốt cách tốt để doanh nghiệp trì khả sinh lợi có khả chi trả Bạn quản lý tài doanh nghiệp tốt đến mức vấn đề then chốt kinh doanh thành công Mỗi hàng nghìn doanh nghiệp đầy tiềm thành đạt bị thua lỗ quản lý tài Với tư cách chủ doanh nghiệp, bạn cần xác định thực sách tài dẫn tới bảo đảm bạn hồn thành nghĩa vụ tài Để quản lý tài cách hiệu quả, lập kế hoạch ngân sách tốt thực tiễn cách xác định số tiền thực tế cần để mở doanh nghiệp (chi phí khởi doanh nghiệp) số tiền cần để trì hoạt động (chi phí vận hành) Bước để xây dựng kế hoạch tài tốt hồn tất báo cáo thu nhập, phân tích dòng tiền mặt bảng cân đối tài sản – cơng ty bạndoanh thu Báo cáo thu nhập Công cụ cho việc báo cáo tài tốt Báo cáo Thu nhập Đây thước đo doanh số chi phí công ty khoảng thời gian xác định Báo cáo soạn định kỳ (hàng tháng năm hàng năm suốt năm năm) thấy kết hoạt động khoảng thời gian kế toán Báo cáo nên tuân thủ Nguyên tắc Kế toán thống chung (GAAP) có thơng tin doanh thu chi phí khơng tính đến tính chất doanh nghiệp Phân tích dòng tiền mặt Phân tích dòng tiền mặt thiết kế thấy bạn dùng tiền vào đâu với tốc độ (tốc độ tiêu tiền) Bản phân tích nhà đầu tư quan tâm nhà đầu tư muốn xem bạn dự báo có dòng tiền mặt tốt – tiền vào nhiều tiền ... tổ chức Một bảng sơ đồ tổ chức đơn giản giúp giải thích cấu tổ chức công ty, cấu trúc báo cáo vị trí Bảng sơ đồ nên phản ảnh vị trí tương lai đưa hai bảng – trước sau có kinh phí Hai bảng hữu... vực tương ứng (kế tốn, luật pháp, cơng nghệ, học giả, tư vấn, v.v ) DỰ BÁO TÀI CHÍNH Tất thứ đưa vào kế hoạch kinh doanh đến thời điểm cần hỗ trợ cho giả định dự báo tài bạn Nói cách khác, người... CHÍNH Quản lý tài tốt cách tốt để doanh nghiệp trì khả sinh lợi có khả chi trả Bạn quản lý tài doanh nghiệp tốt đến mức vấn đề then chốt kinh doanh thành cơng Mỗi hàng nghìn doanh nghiệp đầy tiềm
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách viết một bản kế hoạch kinh doanh, Cách viết một bản kế hoạch kinh doanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay